Destek İndirim -
Bu ay Ezoterizm Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Din ve Dünya Hayatı İçin Ahlak Yasaları Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Din ve Dünya Hayatı İçin Ahlak Yasaları

Edebü d-Dünya ve d-Din’de pek çok şiir seçili ifade vardır. Bu ifadeleri Türkçeye edebi özelliğiyle aktarmak neredeyse imkansız olduğu için orijinal metnin edebi güzelliğini korumak da mümkün olmamaktadır. Böyle durumlarda lafzi ( literal) çeviri yerine, yazarın kendi diliyle ifade ettiği anlamı bizim kendi dilimizde en tam, en doğru ama aynı zamanda Türkçenin tadı bakımından en güzel nasıl vere biliniyorsa öyle bir çeviri kullanılmıştır. Eser İslam ahlak kültürünün olgunluk döneminin en iyi örneklerinden biridir.

115,83 TL143,00 TL
İndirimli
Ehl-i Beyt'ten Akıllara Hediye İmam Rıza Dergahı Yayınları

Ehl-i Beyt'ten Akıllara Hediye

Elinizde ki bu eser, Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarının özellikler irfan ve ahlak ile ilgili manevi sözlerinden bir kısmını içermektedir. Bu eser Alevilerin Hicri 4. Asırda yaşamış büyük alimlerinden olan Hasan B. Ali B. Şu’be El-Harrani tarafından yazılmıştır.

70,20 TL100,00 TL
İndirimli
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’nin Üç Risalesi Ensar Neşriyat

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’nin Üç Risalesi

Sultan 1. Abdülmecid döneminde Edirne Müftülüğü yapan Mehmed Fevzi Efendi’nin üç risalesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserde, ilk risale Hakikatü’l- Hürriye adını taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecinde artan hürriyet ve özgürlük taleplerinin dini sonuçlarının ele alındığı risalede bu dönemdeki insanlar ve onların tavırları altı kategoride ele alınmakta ve halkın içine düştüğü ahlaki yozlaşmaya dikkat çekilmektedir.

18,90 TL25,00 TL
İndirimli
Nahl 90. Ayet Bağlamında Ahlak Eğitimi Kayıhan Yayınları

Nahl 90. Ayet Bağlamında Ahlak Eğitimi

Bu çalışmada, Kutbu’l Kur’ân olarak nitelendirilen, hayır ve şerri en kapsamlı bir şekilde kendisinde toplayan Nahl sûresi 90’ıncı âyet bağlamında ahlâk eğitimi ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ana konusunu teşkil eden adâlet, ihsan ve sıla-i rahim mülkün, iki cihan saadetinin, dünya huzur ve barışının, temeli, fahşâ, münker ve zulüm bu güzelliklerin temeline konan dinamitlerdir. Bu dinamitlerin bireye ve topluma zarar vermemesi için ibadetlerin en büyüğü olan namaz İslâm din eğitiminin ve ahlâk eğitiminin temelini oluşturmalıdır.

24,57 TL35,00 TL
İndirimli
Su Ahlakı Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Su Ahlakı

Su, canlıdır; Allah’ı zikreder, O’na şükreder, hamd eder. Su, bütün biçimlerin kendinden çıktığı esas madde; varoluşun özü, yaratılışı önceleyen ve onu sağlayan temel unsurdur. Yaradılış su ile başladı. Bir damla sudan yaratılan, su içinde serpilen, su kenarına yurt kuran, suyla temizlenen, susuzlukla terbiyeedilen, hayatı su ile devam eden ve sudan mahrum kaldığında sona eren insanoğlunun künhünde hep su oldu. Bu şekilsiz, kokusuz, renksiz ve tatsız mucize, binlerce yıllık çağıltısıyla kültürlerin gelişmesine,uygarlıkların kurulmasına vesile oldu. Hiç azalmayacakmış gibi zannedilen bu değerli kaynağın tehdit altında olduğuna artık hepimiz vakıfız. Şu hâlde bize düşen, insan davranışlarının su üzerindeki etkilerini ahlâkî açıdan inceleyen, bu davranışların ahlâkî kurallara bağlı olarak gel...

32,40 TL40,00 TL
İndirimli
İlim Ehli İçin Temel Dualar Ahıska Yayınevi

İlim Ehli İçin Temel Dualar

Ebû Zer el-Gıfârî (Radıyallahü Anh)den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Ey Ebû Zer! Allah’ın kitabından bir âyet öğrenmen için sabahleyin evinden çıkman, senin için 100 rekât kılmandan hayırlıdır. İlimden bir bahis öğrenmek için sabahleyin evinden çıkman, senin için 1000 rekât kılmandan hayırlıdır." [İbni Mâce, Mukaddime, 219; İbni Abdilberr, İlm, 114]İçindekilerUykuya Dair Dualar - Abdest İle İlgili Dualar - Mescid ile İlgili Dualar - Namazdan Sonraki Tesbihler - Namaz Sonrası Zikirler - Nafile Namazlar - Salevât-ı Şerifeler - Günlük İşlerdeki Dualar - Yolculukla İlgili Dualar - Kur'ân-ı Kerim ile İlgili Dualar - Cemaatle Beraber Yapılacak Dualar - Vaaz ile İlgili Dualar - Hutbe Duaları - Nikah ile İlgili Dualar - Ölüm ile İlgili Dualar - M...

16,63 TL22,00 TL
İndirimli
Öğreti 1 Çıra Yayınları

Öğreti 1

Kendimizi anlamak ve anlamlandırmak için elimizde nasıl bir rehber bulunuyor?Yolumuza çıkan engelleri nasıl aşıyoruz?Mutlak huzurun kaynakları nelerdir?İnsan paylaştıkça hangi ruh mertebesine ulaşır?Düşüncenin gücünü kavramak, adalet istemek, iyi insan olmak hangi insanlık mertebesine tekabül eder?Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, “Öğreti” ismini verdiği ve ilk 84 öğretinin yer aldığı evrensel mesajlarını “the Teaching of Yıldızhan” alt başlıklı eserinde okurlarına sunuyor.Bu kitap iç yolculuğuna çıkmaya niyetlenmiş herkes için muhteşem bir kılavuz ve kıymetli bir rehber…

70,20 TL100,00 TL
İndirimli
İmam-ı Gazali'den Üç Risale Büyüyen Ay Yayınları

İmam-ı Gazali'den Üç Risale

Üç Risale, İmam-ı Gazzâlî’den yapılmış tercümelerden meydana gelmektedir. İlk ikisi İhyâ’dan seçilmiş bölümlerin, üçüncüsü ise Gazzâlî’nin çeşitli eserlerindeki hikmetli nasihatlerinden derlenmiş bölümlerin çevirisidir. İkinci Abdülhamid zamanında Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan bu risaleler Mi’yâr-ı Hüsn-i Ahlâk [Güzel Ahlâkın Ölçüsü], Mîzân-ı Ülfet [Dostluk ve Muhabbet Terazisi] ve Misbâhu’n-Necâh [Zafer Meşalesi] adlarını taşımaktadır. İlk ikisi Hüseyin Tevfik tarafından; Misbâhu’n-Necâh ise Farukî Abdullah Hasîb tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilmiştir. Gazzâli, eserinde Hazret-i Ömer’in yüce gönüllü arkadaşlarından Said bin Müseyyeb’e hitaben emir ve tebliğ buyurduğu hikmet dolu cümleleri uğur ve bereket vesilesi sayarak seslenmektedir.“Sadık arkadaşlar edin ki, gölgelerinde yaşar...

24,19 TL32,00 TL
İndirimli
İslam’da İş Ahlakı Albaraka Yayınları

İslam’da İş Ahlakı

Elinizdeki kitap, “İslam’ın Altın Çağı” boyunca İslam düşüncesinin en seçkin yönlerini ortaya çıkarmayı ve bugünün iş hayatı için geçerli ve gerekli olan kısımlarını incelemeyi hedefleyen çeşitli araştırma projelerinin bir parçasıdır. Odak noktasında ise iş ve organizasyon ahlakının temelleri bulunmaktadır. Söz konusu ahlaki temellerin kaynakları, Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadis-i şerifleri ve ayrıca ilk dönem İslam âlimlerinin risale ve vaazlarıdır. Bu konuda kaleme alınmış ciltler dolusu eseri etraflıca tetkik etmek imkânsız olsa da gelenekte iş ahlakı meselesinin nasıl ele alındığının keşfi ve tanıtılması değerli bir uğraştır.Bu çerçevede kitap, günümüz iş hayatı için neyin asli neyin tali olduğu üzerinde durarak söz konusu ahlak prensiplerini özgün bir şekilde işlemekted...

45,36 TL60,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Ne Mutlu Pişman Olanlara Zinde Yayıncılık

Ne Mutlu Pişman Olanlara

İnsan hayatı boyunca ister istemez günaha girebilir, hata yapabilir, yanılabilir bunlar hayatın doğasında olan ancak çoğu zaman hatıra geldiğinde insan üzerinde etki bırakan, huzursuzluk veren bir durum meydana getirir. İşte bu kitap; bütün bu olumsuz durumdan bir çıkış yolu gösteriyor. Umutsuzluktan umuda, mutsuzluktan mutluluğa, olumsuzluktan olumluya, kötülüklerden iyiliğe doğru giden yepyeni bir hayatın kapısını aralıyor. Bu kitap, Yüce yaratıcının yapımızda var ettiği pişmanlık sayesinde bütün günahlardan, hatalardan, haksızlıklardan bir anda kurtuluşun anahtarını sunuyor. Pişman olmanın insanlar için ne kadar vazgeçilmez bir anlam taşıdığını ve bunun insan üzerinde ki olumlu etkilerini, hayata bakışını, davranışlarını olumlu yünde nasıl değiştirdiğine şahit olacaksınız. Küçükten büyü...

12,96 TL20,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Tevbe Ahlakı Siyer Yayınları

Tevbe Ahlakı

Teybe; hataların bilincine vararak onlarla yüzleşmenin, sorumluluk-ları üstlenip nefisle hesaplaşmanın, kalbi günahlardan arındırarak ruhu huzura kavuşturmanın adıdır.Teybe; günahla kararan geçmişi gözyaşı pınarıyla yıkamak, canan ile araya giren gaflet perdelerini hasret âhı ile yakıp kül etmektir.Teybe; hasretle yanan kalpte açılan rahmet penceresi, ümit bahçesinde açan nadide güldür.Teybe kalpte başlar, akılda yoğunlaşır, lisan ve fiilde vücut bulur. Kişiye hayatına bembeyaz bir sayfa açma imkânı vererek onu rahmetle buluşturur.Günahta ısrar düğümünü çözerek huzura ulaştırır.Tevbeyi konu alan bu çalışma, saâdet kapısını aralama gayreti içinde olanlara destek olmayı hedefler.Eserde teybe, teybe ahlakı ve adabı; Ashâb-ı Kirâm'ın hayatından örneklerle akıcı bir üslupla anlatılır.Teybe çeşi...

28,35 TL35,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Hikmet Ağacı İdrak Yayınları

Hikmet Ağacı

İslam tarihinde "sultânü'l-ulemâ" ve "şeyhülislâm" lakaplarıyla anılanİzz bin Abdüsselâm'ın bu eserinde İslam medeniyeti ve ilim mirasınıntemel kavramlarından 'ihsan', konulara göre çeşitlendirilerek anlatılmakta veMüslüman için iyiye giden yolların, hayatın her alanındaki zenginliği ortaya konmaktadır.Müellif konularını başlıklar hâlinde, ayet ve hadislerle ele alıp yeri gelincekısa açıklamalarla izah etmekte, dinin kaidelerinin hikmetleri vefıkhî bağlantılarını kurmakta, Müslüman'ın sosyal hayatta uymasıgereken âdâb, ahlâk, ibadet ve insanî ilişki kurallarına değinmektedir.Allah'ın sıfatları ve akide bahislerinde de ehl-i sünnetin içinde durduğudaireyi dikkatli biçimde çizen bir bakışla kaleme alınmıştır.

60,75 TL75,00 TL
İndirimli
İslam'ın Ahlaki İlkeleri Kalem Yayınevi

İslam'ın Ahlaki İlkeleri

En mühim ibâdetler bedenin temizliğiyle sahih olacağı gibi, Allah’ın halifesi olmak ancak ruhun, nefsin anndınlmasıyla mümkün olacaktır.Allah'tan hayır umarak şeriatın ahlâkî ilkelerine ulaştıran bir vesile olması için, elinizdeki bu kitabı telif ettim. Onda, Allah'ın müttakî kullan için şeref kıldığı ubûdiyyet mertebesine, insanın nasıl ulaşacağını; Allah'ın sıddıklara ve hakikatin şahitlerine bahşettiği halifelik mertebesine erdiğinde inşanın oradan daha ileriye nasıl gideceğini açıkladım. Zira insan, ancak şeriatın hükümlerine dair bilgilerle ahlâkî ilkeleri birleştirir ve amel haline getirirse yücelir, müttakîler zümresine dâhil olur ve neticede Me’vâ cennetine erişir.

45,36 TL60,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
İslam İlmihali Ketebe Yayınları

İslam İlmihali

İnsanın yaratıcısına karşı yerine getirmesi gereken sorumlulukların ibâdet boyutunu ilm-i hâl kitapları inceler. Bu kitaplar, İslâm’ın beş temel şartı başta olmak üzere akaid ve ahlâka dair ana meseleleri konu edinirler. Elinizdeki bu kitap, ilm-i hâl edebiyatının Türkçedeki en önemli örneklerinden biridir. M. Âsım Köksal’ın büyük bir ustalıkla kaleme aldığı bu çalışmada üç ana bölüm yer almaktadır: Akaid, ibâdetler ve ahlâk. Bu üç alana ait konuları oldukça sade bir dille inceleyen eser, bir Müslümanın gerek düşünce gerek iç dünya gerekse davranış açısından riayet etmesi gereken temel ilkeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Kendisinden önceki kaynakları âdeta damıtarak ve anlaşılabilir bir dille sunan kitap, her yaştan okuyucuya hitap edecek temel bir kaynaktır.

51,41 TL68,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Kur’an-ı Kerim Işığında Ticaret Ahlakı İz Yayıncılık

Kur’an-ı Kerim Işığında Ticaret Ahlakı

İnsan her anlamda daralır, bunalır, yokluğa mahkûm ve bazen de varlığa mahkûm yaşar. Kişi, eşyaların ve etrafındaki insanların çokluğuyla övünür. Bu, en derin kuyulardan biridir ki bunun içinden sadece vererek ve azaltarak yüzeye çıkılabilir. İnsan, üstüne koyduklarıyla ezilir, altına koyduklarıyla yükselir. Böylece o gömüldüğü derinliklerden yükseklere yol alır. İnsan varlarıyla ve yoklarıyla sınanır. Ölümün olduğu bu âlemde bilinmelidir ki her şey yarım kalacaktır.Alışveriş yaparken, bankalarla olan işlerimizi hallederken, bir malın ihracatını veya ithalatını yaparken, bir ürünü birine satarken, rızkımızı kazanırken Allah’ın rızasına uygun davranıp davranmadığımızı ne ölçüde kontrol ediyoruz? Bu soru, özellikle de küreselleşen dünyada çok büyük bir önem kazanıyor. Kur’an-ı Kerim’de bunun...

29,48 TL39,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Din-ahlak Dengesi Gazi Kitabevi

Din-ahlak Dengesi

Birinci Bölüm - Özü Yaşama Yaşayışı ÖzümsemeIkinci Bölüm - Kur’anın Ahlaki Söylemlerinde İtidal VurgusuÜçüncü Bölüm - Kur’an’da Kavimlerin Peygamberlerine Karşı Uyması Gereken Ahlaki KurallarDördüncü Bölüm - Din-Ahlak Dengesi Bağlamında Hz. Peygamber’in ÖrnekliğiBeşinci Bölüm - Buhari’nin ‘Kitabu’l-Edeb’inden Bireysel Ahlaki İlkelerAltinci Bölüm - Buhari’nin ‘Kitabu’l-Edeb’inden Toplumsal Ahlaki İlkelerSekizinci Bölüm - Temel Haklar-Erdemlerle Yaşam MücadelesiDokuzuncu Bölüm - Tasavvufi AhlakOnuncu Bölüm - Güzel Ahlakın Zirvesi : Hilm ve TeenniOn Birinci Bölüm - ‘Bizi Aldatan Bizden Değildir’ Hadisi Bağlamında Müslümanın İş AhlakıOn Ikinci Bölüm - Dinler ve Ahlaki İlkeler(Yahudilik-Hıristiyanlık-İslamiyet)On Üçüncü Bölüm - İslam Ahlak Eğitimi Tarihinde Bedenin Görünme Şekilleri Üzerine Bir...

34,43 TL37,50 TL
İndirimli
Bir Ahlak Öğretisi Olarak Faydacılık Elis Yayınları

Bir Ahlak Öğretisi Olarak Faydacılık

Eylem dünyamızı düzenleyen ahlâkî ilke ve değerlerin kaynağının, yapısının, temel niteliğinin ne olduğu ve insanın hangi amaç ve gayeler doğrultusunda nasıl ve ne şekilde eylemde bulunması gerektiği, hem eylemleri üzerinde düşünen, onları sebep ve sonuçları itibarıyla eleştirel bir değerlendirmenin konusu yapan sağduyu sahibi insanların yanıtını aradığı sorular arasındadır. Hem de söz konusu sorular ahlak üzerine rasyonel bir düşünme olarak tanımlayabileceğimiz ahlak felsefesinin (etiğin) de temel problematiğini oluşturmaktadır. Ahlak felsefesi literatüründe, yukarıdaki sorulara verilen yanıtlar bağlamında bir “teoriler çokluğu”ndan söz etmemiz mümkündür. Faydacılık da işte bu teorilerden birisidir. Çok basit bir tanımlamayla faydacılığı, eylem ve fiillerimizin ana motivasyonunun sahip old...

45,36 TL60,00 TL
İndirimli
Hadis ve Ahlak Kuramer Yayınları

Hadis ve Ahlak

Hadis ve ahlâk ilişkisi üzerine düşünmek için bilimsel bir çerçeve nasıl sağlanabilir? Çalışma en genel anlamda bu soruya odaklanmakta, kavram ve metin temelli olarak hadis literatürü ve rivayetlerindeki ahlâk düşüncesini tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Hadis ve ahlâk ilişkisini ‘kavram’, ‘kuram’, ‘literatür’ ve ‘tasavvur’ çerçevesinde incelemeyi amaçlayan eser, hadis ve ahlâk ilişkisi konusunda bilimsel ve teorik temelli bir farkındalık yaratmak amacıyla ahlâk kelimesinin geçtiği örnekler merkezde olmak üzere ahlâk içerikli hadis rivayetlerini incelemekte ve bu suretle hadis rivayetlerindeki ahlâk düşüncesini anlamaya ve açığa çıkarmaya çalışmaktadır.Hadisin ahlâkla kesiştiği noktaların izlenerek tahlil edilmesi, hadisin günümüz ahlâk düşüncesi ve pratiğindeki rolünü anlamak için de imkânla...

32,40 TL40,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Ahlak-ı Alai Kapı Yayınları

Ahlak-ı Alai

Osmanlı ilim dünyasının büyük şahsiyetlerinden Kınalızâde Ali Çelebi, şöhretinin de önüne geçen Ahlâk-ı Alâî adlı ölümsüz eseri ile bilinir.Kazaskerliğe kadar yükselmiş, önemli devlet görevlerinde bulunmuş biridir aynı zamanda. Ahlâk üzerine yazdığı eserde konunun teorik tarafı kadar, özellikle aile ve devlet ahlâkı bölümlerinde pratiğe ilişkin de çarpıcı fikirler geliştirir.Elinizdeki kitap, onun ünlü eserinin işte bu pratiğe yönelik, aile ve devlet ahlâkı bölümlerini içermektedir. Yaklaşık 500 yıldır elden ele dolaşarak sıradan insandan aydınlara kadar ahlâk anlayışımıza yönelik mesajlar içermektedir.Bir tür “adab-ı muaşeret” ve “nasihatname/siyasetname” olarak kabul edilebilecek bu eser, yayına ilk hazırlayan Ahmet Kahraman’ın imzasıyla, yeniden, gözden geçirilmiş haliyle okurla buluşuy...

24,30 TL30,00 TL
İndirimli
İnfak Ahlakı Akademisyen Kitabevi

İnfak Ahlakı

İnfak âyetleri hem Mekkî hem de Medenî sûrelerde gelmiştir.Allah yolunda yapılacak harcamaların öncelikle cihadı desteklediğidüşünülebilir. Ancak Mekke döneminde inen ahkâm âyetlerinebakılacak olursa infak âyetlerinin, insana verilen değer yanında,toplumdaki ekonomik farklılıkların zengin-fakir sınıfları arasındakiuçurumun bir trajediye dönüştüğü gerçeğine işaretle sosyal adaletinsağlanması meselesini insanların gündemine getirmiş olduğu anlaşılır.Farz olan harcamaların dışında kalan ve gönüllü bağış ifade edenharcamalar, toplumun inşasında ekonomik ve sosyal adaletin önemlibir dinamiğini oluşturur. Öncelikle, gönüllü harcamalar, gönülleriyapar ve onarır. Zira toplumun inşasını bireylerin gönüllerine girerekgerçekleştirmek gerçek bir inşa faaliyetidir. Sadaka/gönüllü bağış,yapıcı ruhun dış...

27,54 TL30,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Hadislerle Ahlak Hikmetevi Yayınları

Hadislerle Ahlak

Hadislerle Ahlak

13,61 TL18,00 TL
İndirimli
Nebevi Ahlak – Menhecü’l Kasid Nida Yayınları

Nebevi Ahlak – Menhecü’l Kasid

Muhtasar Minhacü’l-Kâsidîn ile İhya’ü Ulumi’d-din, bahsettiğim özelliklere sahip olup özün özü haline getirilmesi gereken en önemli kitaplardandır.Bu nedenle, “Muhtasar Minhacü’l-Kâsidîn” eserini özetlemeye ve özün özü haline getirmeye karar verdim. Yüce Allah’ın muvaffakiyetiyle bu kitabı, yaklaşık dört gün içerisinde özetledim ve hacim olarak asıl kitabın yaklaşık dörtte biri kadar bir boyuta indirdim. Daha sonra, kitabın değerine değer katacak bazı eklemeler yaptım. Hadislerin tahricini yaparak zayıf hadisleri çıkarttım veya onun yerine sahih bir hadis getirdim. Kitapta bir elin parmağını geçmeyecek kadar bazı zayıf hadisler kaldı. Ancak onların çoğunun da zayıf olduklarını belirttim. Ayrıca “Niyet, İhlas ve Sıdk” bölümlerini de ekledim.

42,12 TL52,00 TL
İndirimli
Mevzu Hadisler Takdim

Mevzu Hadisler

Allah Teâlâ insanlara hidayet rehberi olarak Kur’ân’ı gönderirken, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e de bu kitabın hayata nasıl geçirileceğini öğretme görevini vermiştir. Bu sebeple Kitap ve Sünnet, İslâm’ın ayrılmaz iki temelini oluşturmaktadır. Başta muhaddisler olmak üzere farklı alanlardaki İslâm âlimleri, Kutlu Nebî’nin üstlenmiş olduğu bu büyük görevi ifa ederken söylemlerinin ve fiiliyatının sonraki kuşaklara olduğu gibi aktarılmasındaki ehemmiyetin farkındaydılar. Bu sebeple ilk asırdan itibaren hadislerin korunup sağlıklı aktarılması hususunda ayrı bir özveri gösterdiler. Bunu yaparken de, insanın kendi çıkarlarını korumak amacıyla hadis uydurmaya yeltenmesine karşı kılı kırk yaran tedbirler aldılar. Bu çalışma, bütün bu çabaların bir özeti mahiyetinde olup mevzû hadislerle ilgili muhtasar ...

28,43 TL39,00 TL
İndirimli
İslam Ahlakı ve Seküler Etik Gece Kitaplığı

İslam Ahlakı ve Seküler Etik

Ahlak, sözlük anlamında yaratılıştan gelen, fıtratımıza uygun olan iyi ve kötü huy demektir. Bundan dolayı ister ateist olsun ister başka dinden olsun herkesin bir ahlak anlayışı (bireyci-toplumcu etik) vardır. Terim olarak da güzel ahlak, insanın doğuştan getirdiği manevi özellikleri iradesiyle kendisine ve başka varlıklara (Allah-İnsan-Hayvan-Bitki) devamlı iyi davranması, haklarına saygı göstermesidir. Güzel Ahlak, varlıklar arasında ayrım yapmamak ise EN YÜCE VARLIK ALLAH olduğuna göre ilk saygı Allah’ın varlığına olursa (iman-sâlih amel), iyilik ve güzel ahlak oluşur. Bir kişi, en yüce varlık olan ALLAH’A saygı göstermiyor, sadece insana saygı gösteriyor ise ayrımcıdır, sözde ve eksik ahlaklıdır. Ahlak duygusunun kaynağı doğuştan geliyordu. Ahlakın kaynağı ise İslam’a göre dindir (Kit...

29,53 TL45,57 TL
Toplam: 58