0
Sepetim
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma
Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma

Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma

0 Yorum Yorum Yaz
81,00 TL100,00 TL
Sayfa Sayısı:432
Yayın Tarihi:Ağustos 2021
Ebat:16,2 × 23,5 cm
Dil:Türkçe
ISBN:9786257528177

Müflisin haczedilebilir nitelikteki tüm malvarlığı değerlerinin paraya çevrilerek bütün alacaklıların tatmininin hedeflendiği iflas hukukunda, paylaştırmanın önemi büyüktür. İflasta paylaştırma, yalnız masaya dahil malvarlığı değerlerinin paraya çevrilmesi neticesinde elde edilmiş olan bedelin alacaklılara dağıtılmasından ibaret görülmemelidir. Paranın alacaklılara dağıtılması için sıra cetveli, pay cetveli ve son hesap işlemlerinin gerektiği şekilde yapılması; kural olarak bu işlemlere karşı başvurulabilecek müracaat yollarına ilişkin yargılamaların neticelenmesi gerekir. Biz bu çalışmayla iflasta paylaştırmaya ilişkin düşüncelerimizi, paylaştırmanın tüm bu işlemler ve müracaat yollarını kapsayacak şekilde geniş değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle, ortaya koymaya çalıştık.(Arka Kapaktan)

İçindekiler

Giriş

birinci bölüm

iflasta paylaştırma kavramı ve sıra cetveli

1. İflasta paylaştırma kavramı

ı. Genel olarak

ıı. İflas hukukundaki paylaştırmanın icra hukukundaki paylaştırmayla karşılaştırılması

ııı. Paylaştırma işlemlerinin hukuki niteliği

ıv. İflasta paylaştırmaya hakim olan ilkeler

v. Paylaştırma yapmaya yetkili merci

vı. Paylaştırmanın şartları

2. Sıra cetveli

ı. Kanuni düzenleme

ıı. Sıra cetvelinin düzenlenme şartları

ııı. Sıra cetvelini düzenleyen merci

ıv. Sıra cetvelini düzenleme süresi ve bu sürenin sona ermesinin sonuçları

v. Alacak kayıt taleplerinin masaya bildirilmesi ve incelenmesi

vı. Sıra cetvelinin işlevi

vıı. Sıra cetvelinin içeriği ve şekli

vııı. Sıra cetvelinin hukuki niteliği

ıx. Sıra cetveline kabul edilen alacaklar

x. Sıra cetvelinin oluşturulması

xı. Sıra cetvelinin ilanı ve bildirilmesi


İkinci bölüm

sıra cetveline karşı müracaat yolları

3. Sıra cetveline itiraz davası

ı. Genel olarak

ıı. Sıra cetveline itiraz davasının türleri

ııı. Sıra cetveline itiraz davasının hukuki niteliği

ıv. Sıra cetveline itiraz davasının talep sonucunun niteliği bakımından türü

v. Görevli ve yetkili mahkeme

vı. Davanın açılma süresi

vıı. Davanın tarafları

vııı. Davanın sebebi

ıx. Davanın konusu

x. Dava konusunun değeri

xı. Davalının karşı dava açıp açamayacağı sorunu

xıı. Sıra cetveline itiraz davası açılmadan önce arabulucuya başvurulmasının bir dava şartı olup olmadığı sorunu

xııı. Sıra cetveline şikayet yoluna başvurulmuş olmasının sıra cetveline itiraz davasının görülmesini etkileyip etkilemeyeceği sorunu

xıv. Dava açılmasının paylaştırmaya etkisi

xv. Yargılama usulü

xvı. İspata ilişkin hususlar ve deliller

xvıı. Sıra cetveline itiraz davası neticesinde verilebilecek kararlar

xvııı. Yargılama masrafları

xıx. Kanun yolu ve kanun yoluna başvurunun paylaştırma sürecine etkisi

4. Sıra cetveline karşı şikayet yolu

ı. Şikayet yolunun hukuki niteliği ve sıra cetveline itiraz davasından farkı

ıı. Şikayetin konusu

ııı. Şikayet sebepleri

ıv. Şikayet yargılamasının tarafları

v. Şikayet yoluna başvuruda görevli ve yetkili mahkeme

vı. Şikayet süresi

vıı. Şikayet başvurusunun içeriği ve etkisi

vııı. Şikayette yargılama usulü

ıx. Şikayet yargılaması sonunda verilebilecek kararlar

x. Kanun yolları ve kanun yollarına başvurunun paylaştırmaya etkisi

Üçüncü bölüm

pay cetveli ve son hesabın düzenlenmesi ve bu işlemlere karşı bir müracaat yolu olarak şikayet

5. Pay cetveli ve son hesabın düzenlenmesi

ı. Pay cetveli kavramı ve pay cetvelinin içeriği

ıı. Pay cetvelinin hukuki niteliği

ııı. Pay cetvelinin işlevi

ıv. Pay cetvelinin düzenlenme zamanı

v. Pay cetvelini düzenleyen merci

vı. Geçici paylaştırma

vıı. Pay cetveli oluşturulmasının şartları

vııı. Pay cetvelinin düzenlenmesi

ıx. Son hesap kavramı, içeriği ve düzenlenmesi

x. Pay cetveli ve son hesabın iflas dairesine bırakılması ve alacaklılara bildirilmesi

6. Pay cetveli ve son hesaba karşı müracaat yolu olarak şikayet

ı. Genel olarak

ıı. Şikayetin konusu

ııı. Şikayet sebepleri

ıv. Sıra cetveline itiraz davası açmamış veya sıra cetveline şikayet yoluna başvurmamış alacaklıların pay cetveli ve son hesaba karşı şikayet yoluna başvurup başvuramayacağı sorunu

v. Şikayet yargılamasının tarafları

vı. Şikayet yoluna başvuruda görevli ve yetkili mahkeme

vıı. Şikayet süresi

vııı. Şikayet başvurusunun içeriği ve şikayetin paraların dağıtılmasına etkisi

ıx. Şikayette yargılama usulü

x. Şikayet neticesinde verilecek karar

xı. Şikayet neticesinde verilen karara karşı kanun yoluna başvurulup başvurulamayacağı sorunu

sonuç

Kaynakça

  • Yorumlar

Bu ürün için sizlerden gelen yorumlar

Son 10 yorum gösterilmektedir
İncelediğiniz Ürün:

Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma

Siparişiniz ile ilgili bilgi mi almak istiyorsunuz?

Siparişlerim sayfanızdan tüm siparişlerinizi ve durumunu takip edebilirsiniz. Diğer sorularınız için lütfen İletişim sayfamızı kullanarak bize ulaşın. Aşağıdaki düğmeleri kullanarak ilgili sayfalara ulaşabilirsiniz.

Siparişlerim İletişim Nasıl Sipariş Veririm? ve diğer sıkça sorulan sorular

Yorumunuz için teşekkürler! Kısa bir süre içerisinde yorumunuz yayına alınacaktır.

Yayınevinin diğer kitapları

İndirimli
Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri On İki Levha Yayınları

Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri

48,75 TL60,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Türk Vergi Hukukunda Anayasal Ölçüt: Mali Güç On İki Levha Yayınları

Türk Vergi Hukukunda Anayasal Ölçüt: Mali Güç

28,12 TL34,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği On İki Levha Yayınları

Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği

21,06 TL26,00 TL
İndirimli
The Suppression Of Innovation: Testing The Open Nature Of Article 102 TFEU On İki Levha Yayınları

The Suppression Of Innovation: Testing The Open Nature Of Article 102 TFEU

48,60 TL60,00 TL
İndirimli
Kişisel Verilerin Korunması ve Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK M.138) On İki Levha Yayınları

Kişisel Verilerin Korunması ve Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK M.138)

21,87 TL27,00 TL

Bunlar da ilginizi çekebilir

İndirimli
İnsan Ticareti Suçu Turhan Kitabevi - Hukuk Kitapları

İnsan Ticareti Suçu

30,24 TL35,00 TL
İndirimli
Fikri Haklar Turhan Kitabevi

Fikri Haklar

92,34 TL95,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Law İn The Digitalization Era On İki Levha Yayınları

Law İn The Digitalization Era

52,65 TL65,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
İş Hukuku Gazi Kitabevi - Sınav Kitapları

İş Hukuku

29,48 TL39,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Tacirler Arası Ticari Satış Adalet Yayınevi

Tacirler Arası Ticari Satış

84,67 TL98,00 TL