Destek İndirim -
Destek Dükkan
0
Sepetim

KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1-TARAFLAR


İş bu Sözleşme, bir tarafta, Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 31 Kat 5 Şişli – İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan Destek Yapım Prodüksiyon Dış Ticaret AŞ (aşağıda kısaca "DESTEK DÜKKAN" olarak anılacaktır.) ile

www.DESTEKDUKKAN.com alan adlı web sitesini ister “Üye” isterse “Ziyaretçi” olarak kullanan her türlü “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.


 

2-SÖZLEŞMENİN AMACI


Bu sözleşmenin amacı, destekdükkan’ın sahibi olduğu www.destekdükkan.com alan adlı internet sitesinde ve benzeri mobil uygulama mağazalarında destekdükkan üzerinden üye ve kullanıcıya sunulan ürün ve hizmetlerin hangi koşullarda sunulacağını belirlemektir.

Kullanıcılara destekdükkan üzerinden ürün ve hizmet sağlanması, elektronik ticaret kurallarına tabidir.

Bu Sözleşme üye ve ziyaretçiler bakımından bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama destekdükkan.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: destekdükkan.com'a kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir.

3- KULLANICI VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

  1. Kullanıcı ve/veya üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve destekdükkan.com alan adlı internet sitesinde veya destekdükkan mobil uygulamalarında yer alan tüm hususları kabul ederek onayladığını, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

 

  1. Kullanıcı ve/veya üye ile destekdükkan’ın sunduğu hizmetlerden herhangi bir şekilde yararlananlar, destekdükkan sitesinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı ve üyelerin destekdükkan sitesi içinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, destekdükkan’ı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ile ilgili yasal düzenlemeler ile halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümlerine ve destekdükkan tarafından yayımlanacak her türlü bildirimlere uymayı kabul eder.

Kullanıcı ve/veya üye, destekdükkan tarafından verilen hizmeti yasal düzene aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının destekdükkan.com veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz.

  1. Üyelerin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez. Dolayısıyla üyeler, destekdükkan tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez.

 

  1. Kullanıcı ve/veya üye, destekdükkan’a üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğunda olduğunu, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, aksine hallerde durumu derhal destekdükkan'a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

  1. Kullanıcı ve/veya üye, destekdükkan üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamdaki zararların kendisine ait olacağını, destekdükkan’ın bu anlamda zarar görmesi halinde bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde destekdükkan’ın zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

  1. Kullanıcı ve/veya üye, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Kullanıcı ve/veya üye, Destekdükkan dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Destekdükkan’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı destekdükkan’a aittir.

 

  1. Kullanıcı ve/veya üyenin hizmet veya açık kaynak olmayan ilgili teknoloji için, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi, ayrıştırılması, çözümlenmesi veya kaynak kodlarının elde edilmeye çalışması yasaktır.

 

  1. Üye, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından belirtilecek yayı görüş, düşünce, ifade ve resimlerin destekdükkan’ı bağlamayacağını, sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

 

  1. Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin destekdükkan tarafından sonlandırılması durumunda destekdükkan'dan herhangi bir hak talep edemez.

 

4-DESTEKDÜKKAN.COM'UN YETKİLERİ

 

 1. Destekdükkan, herhangi bir sebep ve gerekçe göstermeksizin Destekdükkan’da yürütülen tüm faaliyetleri sürekli veya geçici olarak sonlandırabilir. Kullanıcı ve üyeler bu durumda herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı bu nedenle destekdükkan’i herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz. destekdükkan, aynı ad altında yayın yapan internet sitesi ve verdiği hizmetlerin kesintisiz ve sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair bir garanti vermemektedir.

 

 1. Destekdükkan bir depolama hizmeti değildir. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği ve işbu sözleşmede not edilen durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcı’nın sunduğu herhangi bir bilgi veya içeriği depolama, muhafaza etme veya bir kopyasını Kullanıcı’ya sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. destekdükkan, ayrıca bu bilgi ve içerikleri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktadır.

 

 1. Destekdükkan, üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili destekdükkan’da açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan üyelerin üyeliklerini, hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca destekdükkan, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

 

 1. Destekdükkan, yargı organları ve resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, teknik arıza ve tamir çalışmaları sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda sorumluluk kabul etmez.

 

 1. destekdükkan, destekdükkan.com alan adı altındaki internet sitesinde, kendi markası olan ve/veya olmayan diğer sitelere link verebilir. destekdükkan’ın, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içeriklerinden sorumlu değildir.

 

 1. destekdükkan tarafından yapılan yayınların içeriği 18 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. destekdükkan bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının destekdükkan ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgiler destekdükkan sistemlerinden silinir.

 

 1. destekdükkan, istediği zaman destekdükkan’da yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

5-GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


İşbu sözleşmenin okunması, destekdükkan sitesinde yer alan “Destek Dükkan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni” ile “Gizlilik Politikamız” başlıklı metinlerin okunduğunu, anlaşıldığını, içerieklerinin kabul edildiği anlamındadır.

Üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek vb amaçlar için kullanılacağını bir kez daha belirtiyoruz.

Üye’nin kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile ilgili güvenlik önlemleri hakkındaki ayrıntılı bilgilere www.destekdükkan.com sitemizde bulunan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikamız başlıklı metinlere ulaşarak inceleyebilirsiniz.


6-FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER 

 

destekdükkan ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

destekdükkan bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, www.destekdükkan.com alan adlı internet sitesinin içeriğinde, bu sitede sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve şekilde tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili Destekdükkanda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

7-İHTİLAF

 

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup, sorunların çözümünde İstanbul Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

8-TEBLİGAT ADRESLERİ

 

Üyenin destekdükkan’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri destekdükkan’a iki iş günü içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

 

9-YÜRÜRLÜK

 

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

ŞİRKET BİLGİLERİ

 

ADI / UNVANI                      : Destek Yapım Prodüksiyon Dış Ticaret Anonim Şirketi

 

ADRESİ                                : Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 31 Kat 5

                                             Şişli – İSTANBUL

 

MERSİS NO                         : 029304245130014

 

TİCARET SİCİL NO            : 702873

 

SERMAYESİ                        : 50.000

 

TESCİL TARİHİ                   : 21.02.2006

 

VERGİ DAİRESİ                  : BEYOĞLU- 2930492484