Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Dental Pazarlama Phoenix Yayınevi

Dental Pazarlama

Bilmek yetmez, paylaşmak da gerek. Biri diş hekimi diğeri pazarlama akademisyeni olan yazarlarımızın yıllarca biriktirdiği mesleki tecrübelerini akademik bir öğreti ile yoğrulmasını okuyacaksınız. İyi bir diş hekimi hastaları için en iyi tedavi yöntemlerini seçer ve uygular. Daha iyi bir diş hekimi doğru iletişim yöntemlerini kullanarak hastası için en iyisini yaptığını ifade eder, hastasının güvenini kazanır, sürdürülebilir bir başarı için adımlar atar.Bu kitapta diş hekimliğinin olmazsa olmazı ama okullarımızda müfredata giremeyen bilgileri bulacaksınız. Her konu özenli, sade ve empatik bir dille yazılmış. Her diş hekiminin büyük bir keyifle okuyacağı ve faydalanacağı bir kaynak. Dr. Dt. Uğur ERGİNDEKİD (Dental Klinik İşletmecileri Derneği) BaşkanıHizmet sektörünün bir alt uygulama alanı...

Her Şeyi Değiştirme Rehberi Bilgi Yayınevi

Her Şeyi Değiştirme Rehberi

Her Şeyi Değiştirmeye Hazır mısın?"Bu kitabı sana daha iyi bir gelecek için değişimin mümkün olduğunu göstermek adına yazdım." (Naomi Klein)Artan sıcaklıklar, Amazon’da çıkan yangınlar, şiddetli kasırgalar... Bunlar, iklim değişikliğinin günümüzde gözlemleyebildiğimiz etkilerinden yalnızca birkaçı.İyi haberse bu konuda hepimiz hâlâ bir şeyler yapabiliriz. İklim değişikliğinin yalnızca çevresel etkilerine karşı değil, aynı zamanda herkes için adil ve yaşanabilir bir gelecek kurmayı hedefleyen iklim adaleti adına da savaşan bir hareket var. Gençler bu hareketin sadece parçası olmakla kalmıyor, ona önderlik de ediyorlar. Bizlere bu tehlike ânının aynı zamanda her şeyi değiştirmek için büyük bir fırsat olduğunu gösteriyorlar.İklim adaleti mücadelesinin en büyük seslerinden biri olan ödüllü gaz...

Bağımsız Öğrenen Çocuklar Yeni İnsan Yayınevi

Bağımsız Öğrenen Çocuklar

Teknoloji gelişiyor, bilgi artıyor, meslekler dönüşüyor. Peki o zaman yarının yetişkinlerine bugün ne öğretmeliyiz? Hangi bilgi ve becerileri kazandırmalıyız? Aslında cevap çok basit. Yeni nesillerin bu değişen koşullara uyum sağlayabilmesini istiyor isek onları, tüm hayatları boyunca öğrenmeye devam edebilen yaşam boyu öğrenenler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Diğer bir deyişle onları bir başkasına bağımlı olmadan (öğretmen, ebeveyn, işveren) kendi öğrenme sorumluluğunu alan bağımsız öğrenenler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Ama nasıl? Bir çocuğa hangi becerileri nasıl kazandırırsak bağımsız bir öğrenen olabilir?Bu kitapta çocukların, bağımsız birer öğrenen olma yolunda sahip olmaları gereken beceriler ele alınmış ve sınıf içerisinde yapılabilecek etkinliklerden örnekler sunulmuştur. Ki...

Tarih İçinde Zaman Ketebe Yayınları

Tarih İçinde Zaman

Peter N. Stearns zaman kavramını evrensel bir bakış açısıyla, tarihsel bağlamda ele alıyor... Hem takvimsel zamanı hem de saat zamanını kapsayan Tarih İçinde Zaman’da; inanç sistemlerinden sanayileşmeye kadar pek çok düzlemde yaşanan gelişmeleri gündelik yaşam pratiklerine dönüştürmesi bakımından, zamanı algılama biçimimizdeki tarihsel değişimin önemi inceleniyor.Modern zaman algısının sebepleri ve süregelen sonuçlarını açıklayan bu çalışma, erken dönem toplumlarının zamanın ölçümüyle neden ve nasıl ilgilendiğini de irdelemekten geri durmuyor.Stearns, çeşitli toplum ve kültürlerin alışkanlıklarını ve zaman kavramına yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak incelerken bir yandan da küreselleşmenin bunlar üzerinde yarattığı gelişimlerin etkilerini tartışıyor. Günümüzdeki ve geçmiş...

Kültür Sanat Yönetim Ketebe Yayınları

Kültür Sanat Yönetim

18. yüzyılın ortalarından itibaren sanat; kendi mekânlarını, eğitimini, dilini, inceleme araçlarını, tarihini, yayınlarını, bilimsel alanını, değer sistemi ve pazarını geliştirerek sosyal bir sistem hâline geldi. Peki, uzun bir süreç içerisinde gelişen kültürü ve sanatı yönetmeyi nasıl başarabiliriz?Sanatın yaratımında “ikonolojik” boyutların anlaşılması; sanat ve sanatçı anlayışının gelişmesini aynı zamanda sanatçının çevresinin sosyal, politik ve ekonomik özellikleri tarafından şekillenmesini sağlar.Dolayısıyla sanatı anlamak için onun yönetimsel ve idari bağlamlarını da bilmeliyiz.Sanat. Kültür. Yönetim., sanat ve kültür yönetimi pratiğini, kurumsal sanat yönetimi ve proje yönetimi bağlamında ele alırken kültürün kompleks yapısı, karmaşık bağlantılar arasındaki ağları ve bu bağlamda kül...

Majinin Gizemleri Hermes Yayınları

Majinin Gizemleri

Majinin Gizemleri, özgün görüşleriyle modern ezoterik edebiyatta büyük etkisi olan İngiliz kadın yazar Dion Fortune’a (Violet Firth) ait çıkardığımız on birinci kitap. Psikolojik kliniklerde edindiği tecrübeyle sınır ötesi konularda bir yandan bilimsel ve diğer yandan asırların deneyimini içeren kadim öğretilere açıklamalar getirmeye çalışmıştır. Kitaptaki konular arasında okültizmin bir yol olarak mistisizm ile farkları ve pratik uygulamaları, psikolojik ve okült yönüyle grup zihni, ritüel psikolojisi, kuvvet devreleri, ölenlerin ruhları ile melek, cin gibi insan olmayan varlıklar ve kara büyü işlenmektedir. Ayrıca küçük bir ezoterik sözlük de yer almaktadır.Majinin Gizemleri, Dion Fortune'un majikal ve ezoterik tekniklerin pratik uygulamaları üzerine bir seçkidir. Herkes, fiziksel duyula...

Pratik Teosofi Hermes Yayınları

Pratik Teosofi

Teosofi hareketi yaklaşık 150 yıl önce Rus asıllı Madam H.P. Blavatsky ve arkadaşları tarafından New York’ta başlatıldı ve merkezi bir süre sonra Hindistan’ın Adyar şehrine ve sonradan Londra’ya geçti. O zamandan beri etkisi muazzam olmuştur. Günümüzde geniş bir yelpazesiyle farklı alternatif akımları da kapsayan New Age veya Yeni Çağ hareketinin, hatta birçok ezoterik öğretinin neredeyse tüm alanlarının öncüsüydü. Tanrısal Bilgelik anlamına gelen Teosofi’nin kurucusu Blavatsky, tüm ezoterik ve okült konulara yanıt vermeye yönelik binlerce referans ve dipnot içeren kalın ciltler yazmıştı ve bunlar Türkçeye kazandırıldı. Ancak okurlar bol Sanskritçe, İbranice ve eski Yunaca terimler bulunan eserleri o kadar karmaşık ve ayrıntılı bulmuş ki, temel esaslarını basite indirilmiş bir kitap talep ...

Buda Evlenirse Maya Kitap

Buda Evlenirse

Zen ve kalıcı ilişkiler yürütme sanatı…Birbirimiz için en iyisini isteyerek bir araya geldiğimizde “biz” alanı ortaya çıkar. Kalbin önemli meseleleri hakkında derin, bilge ve aynı zamanda mizahi bir üslupla konuşma yeteneğiyle tanınan Charlotte Kasl, tatmin edici ve canlı ilişkiler yaratmamızın yolunu gösteriyor.“Terapist ve spiritüel danışman Charlotte Kasl, Buda’nın bilgeliğiyle karmaşık ilişkilerdünyasına ışık tutuyor.”-Marianne WilliamsonBuda Evlenirse, Budizm, Sufizm ve diğer manevi geleneklerin temel öğretilerini psikolojinin unsurlarıyla birleştiren, uzun ömürlü ve köklü ilişkilerin sevinçleri ve zorlukları hakkında aydınlatıcı ve güvenilir bir rehberdir. Evlilik bir yolculuktur…Yolculuğa Hoş Geldin

Sayıların Ardındaki Sır Herdem Kitap

Sayıların Ardındaki Sır

"İlahi'ye bağlı kaldığınızda, sizinle desenler, bağlantılar, işaretler, eşzamanlılıklar ve her türlü hediyeyle konuşacaktır." Phyllis CurottYaratıcının bize verdiği gizli ve açık armağanlar vardır. Ancak dünyanın kargaşasından kaçıp manevi yolculuğa çıktığımızda gizli mesajları fark ederiz ve ruhumuzda hissettiğimiz boşlukları doldurmaya başlarız. Bu yolculuğun amacı yaratıcımızla ruhsal bağlantı kurabilmek özümüzü bulabilmektir. Attığımız her adımda, yaşadığımız her olayda, duyduğumuz her seste, gördüğümüz her güzellikte onu ve bize vermek istediği mesajları buluruz. Renklerde, kokularda, seslerde, sembollerde, sayılarda, harflerde bizi gitmek istediğiniz yere ulaştıracak gizli kodlar vardır. Her biri benzersiz öğrenme deneyimleri yaşatır. Bu kitapta rakamların sadece matematiksel semboll...

Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Aileleri İçin El Kitabı Arkadaş Yayınları

Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Aileleri İçin El Kitabı

Kuşkusuz sağlıklı ve eğitimli bireylerden ibaret toplumların geleceği de sağlıklı olacaktır ve böyle toplumlar çağdaş ileri bilgi toplumları haline gelecektir. Dolayısıyla her bir çocuğun sağlığı ve eğitimi önemli ve değerlidir. Okulda öğrenme sorunu gösteren hiçbir çocuk tembel veya haylaz damgası vurulmasını hak etmez; hele de sorunlarının ne olduğu ve bu sorunları çözmek için ne yapılabileceği üzerinde düşünmeden. Öğrenme sorununun nedeni bazen kolayca, bazen de biraz zahmetle çözülebilecek meseleler olabilir. Bazen de çok zahmete rağmen pek fazla çözümü olmayan özgül sorunlarla uğraşmak gerekebilir. Ama her çocuk için emek vermek gerekir, çünkü tüm çocuklar hepimizin çocuğudur. Öğrenme güçlüğünün tüm nedenlerini gözden geçiren bu kitabın amacı bu türs sorunları olan çocuklara ve ailele...

Enerji Astroloji İle Güneş’in Doğsun Günçe Yayınları

Enerji Astroloji İle Güneş’in Doğsun

Enerji astroloji danışmanı Seryal Dinçer’in Güneş’in Doğsun kitabı Günçe Yayınevi etiketiyle yeniden raflarda…Tüm kutsal öğretilerin özünde ortak olan bir mesaj vardır:“Kendini tanımak, kendini bilmek”Güneş’i ile tanışan kişi kendini bilmeye, kendini tanımaya başlar.Güneş’ini iyi kullanamayan kişi ise Güneş’in doğmadığı bir dünya gibidir.Enerji Astroloji çalışmaları kişilerin doğum anında içlerine yerleşen en değerli parça olan kendi “Güneş”lerinin parlaması ve ışık saçması için yapılan çalışmalardır.Güneş, bir doğum haritasında kişinin içine yerleştirilmiş kendinin en önemli parçasını yani özünü temsil eder.İçinizdeki tüm diğer gezegen enerjilerinin asıl görevi Güneş’inizi parlatmaktır. Ancak doğum anında sert etkiler altında olan bazı gezegenler kişinin içindeki Güneş’e muhalif enerjiler...

Ekolojik Korku Karina Yayınevi

Ekolojik Korku

Bireyin gerçek insanlığı bulabilmesindeki en önemli ayrımın toplumdan tamamen kopmak olduğunu belirten Muhittin Beyaz, eserinde toplum ile bireyin aslında büyük bir kaosa sebep olan birlikteliğini ve bu birliktelikten doğan acı meyveleri anlatıyor. İnsanın bu denli güçsüzken tabiata hükmetmesinin altındaki sebepleri irdelerken, korku ve cesaretin bundaki payına şu sözlerle dikkat çekiyor:“Artık anlaşılıyor ki korku insanlık için bir gelişim enerjisidir. Veyahut insanlığı sürüden ayıran, sürü içinde farkındalık yaratan keza yaşamı yorumlayan ve değerler üreten tek gerçekleridir.”İnsana, insanlığa, tabiata ve topluma belki de daha önce hiç bakmadığınız bir pencereden bakacak, her yeni sayfada siz de Muhittin Beyaz ile birlikte tüm bu girdileri ve sonuçlarını sorgulayacaksınız.

I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri Beşir Kitabevi

I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri

I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (3-5 Nisan 2008, İstanbul)

Sıfırlanan Kapitalizm ve Ekolojik Yenilik Nobel Akademik Yayıncılık

Sıfırlanan Kapitalizm ve Ekolojik Yenilik

Bu kitabın odak noktası ekolojik kapitalizmdir: rekabet, iktidar, çevre, iklim krizi ve yenilik.Başka bir deyişle bu kitap, yeşillenen iktidarın mantığını, kapitalizmin ve yeniliğin tarihinden yola çıkarak eleştirel bakış açısıyla incelemektedir. Eleştirel bakış açısı eşitsiz olan, ekonomik, politik ve diğer sosyal yapıların sürdürülmesini destekleyen anaakım çizgilerin içindeki kuvvetlere karşı çıkma çabasıdır. Bu çaba işe yarayacaksa, bu eleştiri gücünü güçlendirmenin yollarını bulması ve böylece bilgi ile eylemi birbirine bağlaması gerekir. Bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Bu kitap buna katkıda bulunmayı amaçlar.Öte yandan bu kitap; artan pazar gücü, küresel dijital ağların birdenbire her yerde bulunması, emisyon ticaret uygulamaları ve uluslararası ticaret ve finansta hiyerarşik m...

Bu Çocuk Kime Çekmiş? Az Kitap

Bu Çocuk Kime Çekmiş?

Çocuğumuzun istekleri ile ihtiyaçları arasındaki farkı iyi bilmemiz gerekiyor. Kendimize (bağımlı değil) bağlı çocuklar yetiştirelim. Çocukken hayatını ne kadar kolaylaştırsak, yetişkin olduğunda o kadar zor hayatı olacaktır.Saygı görmeyen bir çocuktan saygı, sevgi görmeyen bir çocuktan sevgi bekleyemeyiz. Çocuk sıcağa koşar. Çocuğumuzun sevgi, ilgi, huzur bulduğu yer evi olmalı. Yoksa ilgi gördüğü başka yere bağlanır. Diken boş bırakılan bahçede yetişir. Onu güle çevirmek bizim elimizde.Çocuğumuza kendini kötü hissettirerek, iyi davranışları öğretemeyiz. Ondan bahsederken negatif etiketleme yapmayalım.Her çocuğun ilerleme hızı farklıdır. Onları itmekten vazgeçelim. Babalar lütfen eşinizin yükünü hafifletin ki çocuklarınıza karşı daha sabırlı ve daha mutlu bir anne olsun. Birçoğumuz anne d...

Ruh Doğu'dur Beden Batı Boyut Yayın Grubu

Ruh Doğu'dur Beden Batı

MichelChevalier’nin “ Ruh Doğudur, Beden Batı” görüşünü ileri sürdüğü tarihten bugüne kadar geçen iki asırda genel kanaat : üst düzey uygarlık, kültür, sanatın kökeni ve gelişimi yani ruhunun da, sadece Hristiyan/Batı dünyasına ait bir ayrıcalık olduğu önyargısına dönüşmüştür.19. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşme devrimini tamamlayan Batı; iktidar, güç ve paranın temel değerler olduğu bu ortamda, dünyanın tek hakimi ve efendisidir. Sömürgecilik ve ırkçılık ta en doğal hakkıdır. Batı’yı, karanlık çağlarından, Batılı insanı, zalim köleci düzenin sefaletinden, vahşetinden kurtaran Doğu’nun görkemli uygarlıkları görmezden gelinerek, Antik Yunan – Roma - Kilise Hristiyanlığı ve Rönesans’a dayandırılan hayali bir uygarlık tezi ortaya atılır. Bu sanal dünya gerçeği, vahşi kapitalizmin bütün o...

Uçaklarda Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri Nobel Akademik Yayıncılık

Uçaklarda Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri

Bu kitap, okuyucunun uçak haberleşme ve seyrüsefer sistemleri altındaki temel konuları kendi dilinde özümsemesini amaçlamaktadır. Kitap içeriği; EASA Part-66 Modül 13 bölümü ATA 23-34 alt başlıklarının tamamını kapsamaktadır. Okuyucuyu ilgili içeriğe hazırlayabilmek için geniş tutulmuş bir giriş bölümü hazırlanmıştır. Her ne kadar bazı temel bölümler eklense de kitap hazırlanırken okuyucunun uçuş kontrolleri ve elektrik/elektronik (genel olarak EASA Part-66 müfredatının Modül 3 ve 4'üne eşdeğer) konuları hakkında temel bilgiye sahip olduğu varsayılmıştır. Gelişen teknolojilere uyum sağlamak için EASA Part-66 / ATA 23/24 içeriği dışında ilave konular eklenmiştir.Uçaklarda Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri kitabının içeriği; ticari uçaklarda mühendislik ve bakım faaliyetlerinde bulunan tek...

Çocuğunuza Kitap Okumanın Gücü The Kitap

Çocuğunuza Kitap Okumanın Gücü

Çocuklarınıza yüksek sesle kitap okumak çok önemlidir. Uzun zamandır ilkokul öğretmenliği yapan yazar Kim Jocelyn Dickson, her çocuğun anaokuluna bir elinde beslenme çantası ve diğerinde "görünmez bir alet kutusu" ile başladığına inanıyor.Kim, çocuklarının gelecekteki öğrenme potansiyelini geliştirmek ve çocuğun öğrenme motivasyonunun temeli olan ebeveyn-çocuk bağını beslemek için yapabilecekleri en önemli şeyi ebeveynlerle paylaşıyor. Bebeklerin doğumdan hemen sonra öğrenmeye başladığını hatırlatan Kim, ailelerin çocuklarına nasıl, ne zaman ve ne tür kitaplar okumaları gerektiği konusunda yol gösteriyor.Çocukların geleceğini tabletlerle değil, kitaplarla şekillendirmek isteyen ebeveynler için hazırlanan Çocuğunuza Kitap Okumanın Gücü kitabı 20 Mart’ta okuyucularla buluştu.Çocuğunuzun ilk ...

El Falı Dorlion Yayınevi

El Falı

Genel anlamda fal, akıl dışı çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla geleceğe yönelik yorumlarda bulunulması, yani bilinmezlikten haber verme olayıdır. Diğer bir deyişle insanın bilinmeyene erişme arzusunun bir sonucudur. Fal bakan kişi bu durumu açıklarken, doğaüstü güçlerle ilişkiye girdiğini ya da kuvvetli hissiyata sahip olduğunu öne sürmektedir; hatta bazı durumlarda ritüelleri gereği imgelere veya nesnelere başvurarak birtakım araçları kullanabilmektedir. Ya da temelini toplumun değer yargılarından alan; inanışların, âdetlerin, düşüncelerin, geleneklerin, ilgilerin, endişelerin, deneyimlerin ve ihtiyaçların ürünü olan ve bu özelliğiyle, kendine özgü bir kültürü temsil eden eylem biçimi olarak tanımlanabilir.Geleceği öğrenme arzusu ve bilinmeyene olan ilgi, insanlık tarihinin ilk zamanlar...

Pisagor Evimizin Her Şeyi Domingo Yayınevi

Pisagor Evimizin Her Şeyi

Nicolas Cage’in oynadığı film sayısı ile havuzlarda boğulan insan sayısı arasındaki ilinti ne olabilir?Matematikten yararlanarak hız sınırı cezalarına itiraz edebilir miyiz?Binlerce yıl önce Mezopotamya halkları rakamları icat etmişti: O zamandan beri matematiği tutabilene aşk olsun! Sevsek de korksak da –ya da “Ben sözelciyim,” diyerek konuyu geçiştirsek de– artık gündelik hayatta kullandığımız pek çok şeyin arkasında matematik var. Peki ama kahve makinenizden telefonunuzdaki uygulamalara, hemen her araç gerecin sizin adınıza her şeyi hesapladığı bu yeni dünyada matematikten anlamınıza gerçekten gerek var mı?Pisagor Evimizin Her Şeyi’nde Stefan Buijsman, felsefe, psikoloji ve tarihi birleştirerek okuyucuyu matematiğin harikalar diyarına götürüyor. Matematikten habersiz gelişmiş toplulukla...

Marmara Bölgesi’ndeki İllerin Daha İyi Yaşam Endekslerinin TÜİK 2015 Verileri Kullanılarak Veri Zarflama Analizi ve Güvenli Bölge Yaklaşımları İle Ölçülmesi Kriter Yayınları

Marmara Bölgesi’ndeki İllerin Daha İyi Yaşam Endekslerinin TÜİK 2015 Verileri Kullanılarak Veri Zarflama Analizi ve Güvenli Bölge Yaklaşımları İle Ölçülmesi

2011 yılından bu yana OECD tarafından belirli aralıklarla ilan edilen daha iyi yaşam endeksi (better life index), ülkemizde TÜİK tarafından hesaplanmaktadır. Bu çalışma Marmara Bölgesi’ndeki illerin daha iyi yaşam endekslerinin 2015 yılı illerde yaşam endeksi verileri kullanılarak Veri zarflama analizi (DEA) ve güvenli bölge veri zarflama analizi (DEA/AR) yöntemleri ile elde edilmesini konu almaktadır. 11 boyut ve 41 alt gösterge ile yaşam kalitesi ölçmekte olan daha iyi yaşam endeksinin veri zarflama analizi ile hesaplanmasının en önemli katkısı, illerin her biri için etkinsizliğe sebep olan göstergelerin kolayca tespit edilmesini ve bu sayede etkinleşme yolunda atılacak adımlar için somut politikalar üretilebilmesine olanak sağlamasıdır. Bununla birlikte, daha iyi yaşam endeksinin yüksek...

60'lı Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük Yapı Kredi Yayınları

60'lı Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük

“”60’lı Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük – “Dünya Durmadan Dönüyor””A’dan Z’ye, Ajda’dan Zorba’ya 60’lı yıllar: Anadolu Pop, uzay sefası, Abidik Gubidik Twist, kırk beşlikler, mini etekler, toplumcu halk ozanları, arabeskin ayak sesleri, iki askeri müdahalenin arasına sıkışmış bir Rönesans denemesi…Bu kitap 1960’lı yılların Türkiyesi’nin ritmi üzerinde şarkılar, türküler mırıldanıyor. Siyasal ve kültürel boyutlarıyla, bu rengârenk dönemin perde önünden ve perde arkasından anılar derliyor. O günlerin bakışına, mizacına, lisanına, sesine sadık kalmaya, dünyayı değiştirmek isteyen gençlerin heyecanına ortak olmaya çalışıyor.

80'li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük Yapı Kredi Yayınları

80'li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük

80’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük – “Yaprak Döker Bir Yanımız”Yapı Kredi Yayınları, Derya Bengi’nin hazırladığı dönem kitaplarına devam ediyor. Daha önce yayımlanan 50’li, 60’lı ve 70’li yıllar sözlüklerinden sonra bu yıl da tatlısıyla, acısıyla 80’ler Türkiyesi’ni anlatan “Yaprak döker bir yanımız” çıktı.““Yaprak döker bir yanımız” – 80’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük” kitabı, A’dan Z’ye 1980’li yılların Türkiyesi’nin ritmiyle şarkılar, türküler mırıldanıyor. Müzikten yola çıkarak, siyasi ve kültürel boyutlarıyla bu ilginç dönemin labirentlerinde geziniyor, anılar ve anekdotlar derliyor. O günlerin bakışına, mizacına, lisanına, sesine sadık kalmaya, renklerini yansıtmaya, serüvenine ortak olmaya çalışıyor. Türkiye’nin her bakımdan belki de en süratli, fırtınalı yıllarını ...

Temel Astroloji İnkılap Kitabevi

Temel Astroloji

Astroloji bilimi günümüzde maalesef 12 burçtan ibaret olarak algılanıyor. Yeterli donanıma sahip olmayan kişilerceçeşitli TV programlarında ve gazete sütunlarında yapılan asılsız yorumlarla astroloji, sıkıştırılmış burç efsanelerinedayandırılıyor.Pozitif bir bilim olan astroloji ile çok ciddi bir zaman ve etüt geçiren Dr. Astrolog Şenay Devi özenle hazırlanmışbu yeni kitabında, uzmanı olduğu astroloji dünyasına dair yanlış bilinen tüm gerçekleri okuyucuları ve takipçileriile paylaşıyor!Devi’nin Batı, Çin ve Vedik Astrolojisi’nden aldığı ilhamla ve sahibi olduğu kapsamlı astroloji eğitimiyle kendibilgi birikimini açıklayabilmek adına kaleme aldığı bu kitap, astroloji meraklılarına doğru yolu gösterenvazgeçilmez bir başucu kılavuzu olacaktır.

Toplam: 22647