Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Teknoloji Yönetimi - Technology Management Hiperlink Yayınları

Teknoloji Yönetimi - Technology Management

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Türkiye’de bir ilk ve dünyada gelişmiş ülkelerde örneklerine rastlanan bir kürsüdür. Bu minvalde, yeni olan bir alanda, akademik ortamdan, sahadan gerek kamu, gerek özel sektör ve gerekse de sivil toplum kuruluşlarından gelen 150’ye yakın yol arkadaşlarımız ile Mart 2020 itibarı ile Hiperyayın desteği ile 228 bölümlük eserler ürettik. Sanayi politikalarında tarım, sanayi ve hizmetler sektörünün her alanından inter disipliner bir yapı ile teknoloji yönetimi dijital dönüşümleri ele alan eserler ortaya koyduk. “Teknoloji Yönetimi” adlı bu eserimizin de akademideki ve reel sektörlerdeki meslektaşlarımıza önemli bir kaynak olacağı inancıyla, kitapta bölümleri yer alan yazarlarımıza ayrı ayrı teşe...

Süt ve Süt Ürünlerine Dair Her Şey Dorlion Yayınevi

Süt ve Süt Ürünlerine Dair Her Şey

Ziraat mühendisi Süleyman Tevfik Bey’in süt ve süt mamulleri hakkında yurdumuzun her tarafında 25 sene devam eden seyahatlerinde köylü ve çiftçilerle görüşmeleri sayesinde elde etmiş olduğu bilgileri bu eserinde halka, halkın diliyle anlatmıştır.Bizde Osmanlıca yazılmış olan bu eseri günümüz Türkçesine çevirerek, siz sevgili okuyucularımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz…Amacımız:Geçmişten öğrendiklerimizi;Günümüzde yaşatmak,Geleceğimize ışık tutmak.

Tedavi Harikaları Yapı Kredi Yayınları

Tedavi Harikaları

“Bilim birçok şeydir. Yöntemdir, yolculuktur, iktidara giden yoldur, bir bilgi yığınıdır, okulda sevdiğiniz veya nefret ettiğiniz bir şey, sonsuz sayıda parçalardan oluşan bir yapboz, hem yiyecek hem bombalar üretmiş, iyilik ve kötülük yaratan bir güçtür.”Gece uyumak neden önemlidir? Barsak bakterilerinin sadece yediklerimizle değil, yaşadığımız coğrafyayla da ilgisi var mı sahiden? Peki ya kanser? Yaşlanmaya karşı bir savunma olarak ortaya çıkmış olabilir mi? Bağışıklık sistemimiz doğanın mucizeleriden biridir ve sağlığımızın anahtarını elinde tutar.İmmünolog Daniel Davis bağışıklığın nasıl işlediği, nelerden etkilendiği ve modern tıbba nasıl ilham verdiği konusundaki yüz yılı aşkın özverili çabaların ve kâh hayal kırıklığıyla baş etmek zorunda kalan, kâh ödüllendirilen ama hiç vazgeçmeye...

Biyolojik Çeşitlilik Ekonomisi Nobel Bilimsel Eserler

Biyolojik Çeşitlilik Ekonomisi

Geçtiğimiz yüzyılda özellikle insan etkinlikleriyle ciddi düzeyde tahribata uğrayan biyolojik çeşitlilik, günümüzde küresel düzeyde yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. Çağımızda iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerinde gittikçe artan etkisi ile yaşam destek sistemlerinin tehdit altında olması, biyolojik çeşitliliğin kıt kaynaklar olarak algılanmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda, ekolojik süreçlerin önemli bir parçası olan biyolojik çeşitlilik aynı zamanda ekonomik süreçlerin de belirleyicisidir. Özellikle son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen biyolojik çeşitlilik temelli biyoekonomi modelleri ve yeşil ekonomi modelleri; biyolojik çeşitliliğin önemini, korunmasını ve sürdürülebilir kullanımının önemini ortaya koymaktadır.Bu kitap biyolojik çeşitliliği ekosistem hizmet ve fonksiy...

Ulusal Güvenlik Alanında Uzay Kuvvetleri Dorlion Yayınevi

Ulusal Güvenlik Alanında Uzay Kuvvetleri

Stratejik caydırıcılık ve güçlü savunma için ülkeler uzay alanında askeri kapasitelerini artırarak uzay kuvvetlerini oluşturmaktadır. Oluşan bu yeni kuvvet ile ülkeler arasında askeri ve stratejik rekabet gün geçtikçe artmaktadır.Mevcut bütün milli imkân ve kabiliyetler ile uzayı bütün yönleriyle öğrenerek idrak etmemiz gerekmektedir. Tarih boyunca insanoğlu elinde bulunan değerli enerji kaynakları ve maden yatakları ile teknolojik silah sistemlerini geliştirerek etki alanı yaratmış ve bu sayede kural koyucu olmuştur. Unutulmamalıdır ki ilk giden kuralı koyar.Bu çalışmada, ulusal güvenlik stratejileri, tehdit algılamaları, iç ve dış güvenlik faaliyetleri ile teknolojik gelişmelere dikkat çekilerek uzay kuvvetlerinde kullanılan uydu, alt yapı sistemleri, yöntem ve teknolojiler incelenmiştir...

Çağdaş Arıcılık ve Ana Arı Yetiştirme Dorlion Yayınevi

Çağdaş Arıcılık ve Ana Arı Yetiştirme

Dr. Ali Fuat Örsan, 1872-1951 yılları arasında yaşamıştır. Ankara Ziraat Fakültesinde öğretim üyeliği yapmıştır. Atatürk, Gazi Orman Çiftliği’nde “Sanayi-i Zirai Uzmanı” olarak görevlendirmiştir. Arıcılık, sebzecilik, tavukçuluk üzerine kitaplar yazmıştır. Otuz senelik tecrübe ve araştırmaları sonucu yazdığı bu kitapta arı yetiştiriciliğine dair pek çok bilgi edineceksiniz.

Nöroanatomi Nobel Akademik Yayıncılık

Nöroanatomi

Tıp eğitiminin temel konularından biri olan sinir sistemi anatomisi öğrencilerin en çok zorlandığı konuların başında gelir. Bu nöroanatomi kitabında sinir sisteminin temel anatomik yapılarının yansıra fonksiyonel yönüne de yer verilmiştir. Konuların sonunda klinik bilgiler verilerek klinik durumlarla bağlantı kurulması amaçlanmıştır. Kitabın yazılması aşamasında nöroanatomi konusunda yazılmış birçok değerli eserden yararlanılmıştır.

Makinedeki Cin Ketebe Yayınları

Makinedeki Cin

Physics World Yılın Kitabı ÖdülüA Financial Times, Sunday Times ve TelegraphYılın Bilim Kitabı ÖdülüHayat nedir? Nasıl kaostan bir düzen yaratır?Bilim insanları nesiller boyunca bu sorulara cevap aradılar. Çünkü hayat, tek kelimeyle büyüleyicidir. Mütevazı bir bakterinin göz kamaştıran yapısı bile hiçbir mühendisin boy ölçüşemeyeceği kompleks bir başyapıttır.Üstelik son elli yılda, moleküler biyolojide katedilen büyük ilerlemeler de yalnızca bu gizemi derinleştirmeye hizmet etmiştir.Dünyaca ünlü fizikçi Paul Davies, bu etkileyici ve kapsamlı çalışmasında; biyoloji, kimya, mantık, kuantum fiziği, bilgisayar ve nanoteknolojinin kesiştiği yeni ve hızla gelişen bir alana adım atarak zor sorulara cevaplar arıyor. Davies, tüm bu farklı alanların kalbinde “bilgi” kavramının olduğ...

Balayı Etkisi Beyaz Baykuş Yayınları

Balayı Etkisi

"BİZLER, BEDENLERİMİZDEKİ HÜCRE VE DOKULARI KONTROL EDEN AŞK İKSİRLERİNİ ZİHİNLERİMİZDE DÜŞÜNCELERİMİZLE YARATAN BİYOLOGLARIZ." Hayatınızın en muazzam aşk ilişkisini düşünün, aklınızı başınızdan alan o Büyük Aşk’ı. Ayaklarınız yerden kesildi, yemeyi içmeyi unuttunuz ve etkisi "sonsuza dek" sürecek o aşk iksirini yudumlayacağınızı düşündünüz. Bu Balayı Etkisi’ydi. Ancak işler düşündüğünüz gibi gitmedi, günlük tartışmalar, ayrılıklar ya da boşanma kapınızı çaldı. Suçlu kimdi? Hormonlarınız, nörokimyasallarınız, genleriniz ya da ideal-olmayan yetiştirilme tarzınız mı?Bir insan aslında deriyle kaplı bir petri kabının içindeki 50 trilyon duyarlı hücreden oluşan bağ kurmak üzere tasarlanmış bir canlıdır ve bu biyolojik bir zorunluluktur. Peki doğa bizi ilişkiler konusunda nasıl yönlendirir?Çok s...

Ustaca Yaşam Akıl Çelen Kitaplar

Ustaca Yaşam

Yaşamınızı Daha Kolay ve Anlamlı Kılacak ÖnerilerBilimin temeli evrimdir. Evrimsel düşünce tüm pozitif bilimlerin çıkış noktasıdır. Peki evrimsel düşünce sadece bilim alanında mı işimize yarar? Türlerin gelişimini mi bize anlatır? Sadece bilimsel gerçeklikleri açıklamada mı kullanırız evrimi?Hayır!Prof. Ali Demirsoy, atom altı parçacıktan muhteşem bir canlıya dönüşen insanın gündelik hayatına da evrim ışığını yöneltiyor! Gündelik ev hayatımızdan, karı koca ilişkisine, kariyer planlamasından siyasi ve soysal seçimlerimize kadar geniş bir yelpazede evrimsel düşünceyi kullanmamızı öneriyor.Bilimsel aklı teklif ediyor.Neden adrenalin salgılarımızı denetlemeyi öğrenmeliyiz?Doğru düşünmeyi biliyor muyuz?Doğru düşünmek neden Adaletin temelidir?İnsanlığın en son kazandığı duygu olan utanma, yıllar...

Evrenin Zerafeti Tellekt

Evrenin Zerafeti

Bugün dünyanın her yerinde matematikçiler ve fizikçiler en iddialı fizik kuramlarından biri olan süpersicim kuramı üzerine hararetle çalışıyor. Sicim kuramı Einstein’ın 30 yıl boyunca üzerinde çalıştığı birleşik alan kuramına giden yolda önemli bir adım. Ve sonunda, genel görelilik ve kuantum mekaniği arasındaki gerilim çözülmek üzere: Sicim kuramı, atomaltı parçacıkların çılgınca dansından göksel galaksilerin görkemli girdabına kadar evrendeki tüm harika olayların, tek bir büyük fiziksel ilkenin yansımaları olduğunu ilan ediyor.Dünyanın önde gelen sicim kuramcılarından Brian Greene, ustalıkla ve anlaşılır bir dille kaleme aldığı Evrenin Zarafeti’nde 20. yüzyıl fiziğinin “her şeyin kuramı” arayışının ardındaki bilimsel hikâyeyi ve insani çabayı anlatıyor, kuantum mekaniğinden genel görelil...

Çin’de Felsefe Matematik Astronomi Tıp ve Bitkisel ve Hayvansal İlaçlar US Yayınları

Çin’de Felsefe Matematik Astronomi Tıp ve Bitkisel ve Hayvansal İlaçlar

Çin Uygarlığının başlangıcı, MÖ 3000'lere kadar götürülebilmektedir ki, bu da Eski Türk Uygarlığı ile komşu olduğu dönemlere rastlamaktadır. Bu kitapta kısaca Çin Uygarlığının erken tarihli şekillenmesi anlatıldıktan sonra, Çin'deki matematik, astronomi, tıp ve eczacılık adına yapılan çalışmalar ele alınıp, değerlendirilmektedir.Eserde, Çin'de bilim anlayışı çerçevesinde evrenin nasıl kavrandığı, insan ve evren arasında nasıl bir ilişki kurulduğu ele alınıp değerlendirilmiştir. Bu bağlamda olmak üzere, Çinli bilim adamı için, insanın sadece bilimsel açıdan değil, felsefi açıdan da değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çünkü Çinli bilim adamı, insanı müstakil bir yapı olarak değil, evrenle ve evrenin güçleriyle bağlantılı olarak ele almaktadır. Bu anlayışı onların özellikle tıbbında g...

Yeni Başlayanlar İçin Kümes Hayvanları Yetiştiriciliğinin Esasları Dorlion Yayınevi

Yeni Başlayanlar İçin Kümes Hayvanları Yetiştiriciliğinin Esasları

Son yıllarda artan nüfus artışına kıyasla artan gıda ve özellikle protein ihtiyacı kümes hayvanları yetiştiriciliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Özellikle insanların protein ihtiyacının hızlı karşılanması amacıyla uygulanan hızlı sonuç veren fakat kaliteyi düşüren uygulamalar insanları organik kümes hayvanları yetiştiriciliğine yönlendirmiştir.Son yıllarda özellikle hobi olarak başlayan fakat mikro düzeyde yetiştiricinin kendisinin ve çevresinin et ve yumurta ihtiyacını karşılayabilecek düzeye gelen kümes hayvanları yetiştiriciliği alanı insanların kaliteli et ve yumurtaya ulaşabilmesi için de bir kapı aralamıştır. Aralanan bu kapının insanlara faydalı olması ve özellikle kümes hayvanları yetiştiriciliğine yeni başlayanlara ışık tutması umuduyla bu eser kaleme alınmıştır. Küme...

Cinsiyet Üzerine Dorlion Yayınevi

Cinsiyet Üzerine

Psikanalizin büsbütün psikolojik olan, bilinçsizlikle, içe atma (bastırma) ile hastalıksal bozuklukları belli eden uyuşmazlıkla, semptomların oluşması mekanizması ile ilintili olan kısımları gittikçe daha genellikle kabul edilse ve göz önüne alınsa bile biyolojiye dokunan ve temel fikirleri bu kitapta açıklanan öğreti bölümü aksine çok sayıda karşıtların itirazına uğramaktadır, hatta bir zaman kendilerini psikanalize vermiş olan düşünürlerden çokları onu bırakmışlar, normal ve patolojik hayatta cinsel öğrenim rolünü kısacak yeni varsayımlar ileri sürmüşlerdir. Bu kitabın kimi parçalarının cinsel yaşamın her beşeri faaliyetteki önemi üzerinde direttiğimiz, cinsellik kavramını genişletmeye çalıştığımız bölümlerinin, her zaman psikanalize karşı direnmelere bahane olarak kullanıldığı olgusunu ...

Bilim ve Felsefe
Ön Siparişte
Dorlion Yayınevi

Bilim ve Felsefe

Moritz Schlick’in eserleri, yeni bilimsel felsefede büyük bir yer işgal eder. Onu Viyana ve Berlin’de meydana gelen, İngiliz okulundan ayrılan yeni mantık ve bilimsel felsefe hareketinin başında görüyoruz. Berlin’de 14 Nisan 1882’de doğmuş olup yükseköğrenimini Heidelberg, Göttingen, Lozan üniversitelerinde yapmış, sonra Berlin’de Max Planck’ın danışmanlığında çalışarak 1904’te ışık matematik kuramına ait bir problem üzerinde (bağdaşık olmayan kuralda etki) doktora tezini vermiştir. Önce Rostock Üniversitesinde, sonra Kiel’de, (1921) en sonunda da Viyana’da (1922) ders vermiştir. Bu son şehirdeki derslerini daima korumuş olup yalnız bazı kurslar vermek için yabancı memleketlere, özellikle Kaliforniya’da Stanford’a, (1929) Berkeley’e (1931) ve Londra’ya (1932) gitmiştir.

Ön Siparişte
Çarpıcı Detaylar - National Geographic Beta Kitap

Çarpıcı Detaylar - National Geographic

KORKUN! ÇOK KORKUN!Bir yandan elinizden atmak isteyeceğiniz, bir yandansa çılgın bir merakla elinizden bırakamayacağınız bir kitabı tutuyorsunuz şu an!National Geographic’in popüler Çarpıcı Detaylar bloğunun yazarının bu kışkırtıcı anlatısı; muzip bir zekâ ve biraz da marazi merak ile bizi, en tuhaf ve en çılgın sorularımızı aydınlanacağı şaşırtıcı ve yeni bir gerçeklikte büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.Bedenlerimize ve evrenimize dair absürt gerçeklerin yanı sıra iğrenç, marazi ve tabu olan konuları cesurca araştıran ünlü bilim muhabiri Erika Engelhaupt için hiçbir konu sınırların dışında değil. Dünyanın en cani memelilerinden, kendini akla gelebilecek her türlü böceğe ısırtan araştırmacı biyologlara, yüzümüzde yaşayan akarlardan hayvanlar âlemindeki en iğrenç cinsel ilişkiye ...

Enerji Güvenliği ve Doğal Gaz Piyasaları Pankuş Yayınları

Enerji Güvenliği ve Doğal Gaz Piyasaları

Kuramsal yaklaşımdan gazın ticareti ve fiyatlandırılmasına, küresel ölçekten ülkemiz özeline, jeopolitikten boru hatları siyasetine kadar çok geniş bir yelpazeden doğal gaz piyasalarının gelişimini sürükleyici bir roman kalitesiyle aktaran “Doğal Gaz Piyasaları” kitabı, geçtiğimiz beş yıl içerisinde piyasa dinamiklerinde yaşanan değişiklikler nedeniyle bir güncellemeyi zorunlu kılmıştı. Kaynak kitap olmanın gereği de budur zaten. Kovid sonrası dünya enerji görünümündeki dönüşüm ve yenilenebilir enerji dâhil güncel eğilimlere uzanan perspektiflerin de eklendiği bu güncelleştirilmiş ve genişletilmiş baskıyla kaliteye kalite katılmış oldu.Dr. Sohbet KarbuzOME Hidrokarbonlar Direktörü

Genel Kimya 2 Nobel Akademik Yayıncılık

Genel Kimya 2

Bu kitabın ön yüzünde görmekte olduğunuz resim, katalitik aktivitesini artırmak için özellikle hasara uğratılmış çok katmanlı bir karbon nano tüpü göstermektedir. Bu tür nano tüpler, ileride yakıt pili fiyatlarını önemli ölçüde düşürebilir. Bu nano tüp Stanford Üniversitesinden Hongjie Dai ve grubunun çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Dai ve arkadaşları bir nano tüpü, tüpün iç kısımlarını etkilemeyen fakat dış kısmında dilimler oluşturan bazı kimyasallarla muamele ettiler. Dış kısımda meydana gelen parçalanmalar, katalitik aktivitenin, çok daha pahalı bir katalizör olan platine ait değerlere yaklaşmasını sağlamıştır.İnteraktif ÖrneklerNivaldo Tro'nun özel problem çözme tekniklerini açıkladığı bazı örneklere internet ortamında ulaşabilirsiniz. Bu örnek anlatımlarla kimya proble...

Yenilenebilir Enerjiye Farklı Bakışlar Nobel Bilimsel Eserler

Yenilenebilir Enerjiye Farklı Bakışlar

Tüm dünyada enerji ihtiyacı, her geçen gün artış göstermektedir. Buna bağlı olarak da enerji çeşitliliği ve sürdürülebilirliği büyük önem arz etmektedir. Kömür başta olmak üzere geçmişten günümüze kadar en çok kullanılan yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının çevreyi kirletici olması ve sürdürülebilir olmamasından dolayı farklı enerji kaynaklarına yönelme, zorunlu hâle gelmiştir. Temiz enerjiye geçişte tüm dünyaya yol göstermek üzere 2015 yılında düzenlenmiş ve 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanmış olan iklim değişikliği konusundaki ilk çok uluslu Paris İklim Anlaşması da ülkeleri; yenilenebilir, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hâle getirmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili birçok çalışma yapılmış olsa da hâlen bilinmeyen ve farklı bakış açıları...

Stoktaki Son Ürün!
Uzayı Ne Kadar Tanıyoruz? Myrina Yayınları

Uzayı Ne Kadar Tanıyoruz?

Mert Fırat, henüz okul öncesi yaşta uzaya ilgi duymamaya başladı ve babası ile uyumadan önce uzay sohbetleri ve araştırmaları yaptı. Birçok bilimsel yayın ve fotoğraf derlediler. Bunları sistematik olarak sınıflandırdılar ve bir bilim insanı titizliği ile yazıya aktardılar. Birkaç yıllık çalışmanın sonucunda ortaya bu kitap çıktı. İlkokul çağında bir araştırmacının hazırladığı, hem yetişkinlerin hem de ilköğretim çağındaki kişilerin zevkle okuyacağı ve kolayca anlayacağı bir çalışma. Tamamı renkli fotoğraflarla desteklenmiş bu kitabı ilgi duyan herkese tavsiye ediyoruz.

Vücudun Fenomenolojisi Nobel Akademik Yayıncılık

Vücudun Fenomenolojisi

Vücudumuz dünya içindeki varlığımızdır; bir dünyamızın olduğunu iddia edebiliyorsak eğer bunun sebebi, ona yalnızca vücudumuzla katılmamızdır. Nerede bilinç sahibi bir insandan söz ediliyorsa orada bu bilincin vücut bulduğu bir varlıktan söz etme zorunluluğu vardır. Vücut, bireysel varoluşumuzun kaynağı olduğu kadar sosyal bir hayata sahip oluşumuzun da temelindedir. Bu anlamda vücut, tarihsel ve kültürel bir fenomendir zira her şeyden önce bizi başkasının görebildiği bir varlık hâline getirerek ortak bir yaşam dünyasına bağlayan şey vücutlar arası varlığımızdır. Gerçekte vücudumuza ilişkin kavrayışımız, varlığa ilişkin kavrayışımızın bir arketipidir. Vücudumuzu var edişimiz, dünyayı var edişimizi belirler. O, herhangi bir şey gibi karşımızda durmaz, yaşadığımız bu kanlı canlı vücut, “ben”...

Tuz ve Gıda Nobel Bilimsel Eserler

Tuz ve Gıda

Sodyum klorür, dünya çapında sofralarda bulunması nedeniyle en önemli çeşnidir. Tuz aynı zamanda düşük maliyeti, kötü tat maskeleme, koruyucu, su aktivitesini hızla azaltan, lezzet ve aroma arttırıcı özellikleri nedeniyle hemen hemen tüm gıdaların en yaygın gıda bileşenidir. Binlerce yıldır tuz, benzersiz bir gıda muhafaza yöntemi olarak kullanılmaktadır. Son yüzyıllarda soğutma ve dondurma teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, gıda muhafaza alanında tuzun önemini azaltırken tuzun duyusal özellikleri daha da önem kazanmıştır. Tuzun kendi tadının yanı sıra farklı gıdaların farklı duyusal özelliklere etki eden enzimleri ve gıda işleme sürecinde gerçekleşen tüm reaksiyonları etkilemesi nedeniyle gıdaların renk, koku, tat ve lezzet özellikleri ve raf ömrü üzerinde doğrudan etkilidir. Aş...

Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Drama Uygulamaları Nobel Akademik Yayıncılık

Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Drama Uygulamaları

Bilmenin, bilgi edinmek istemenin ve bilmeyi istemenin küçük çocuklar için doğal olduğunu biliriz ve aynı zamanda kaçınılmaz olduğunu da. Fenin doğasında da bilmek vardır ve bilgiyi keşfetmek… Üstelik fen konu ve kavramları, küçük çocuklar için oldukça ilgi çekici ve merak uyandırıcıdır. Bu nedenle erken çocukluk döneminde nitelikli bir fen eğitimi, çocukların merak ve ilgileri üzerine kurulu, soyut bilgileri somut hâle getiren ve çocukları öğrenme sürecine aktif bir şekilde dâhil ederek kalıcı öğrenmeler sağlayan bir yapıda olmalıdır. Bu öğrenme sürecinde dikkat çekmek istediğimiz yöntemlerden biri dramadır. Küçük çocuklar; kendilerine aktif ve yaratıcı olma olanağı verdiği, çözülecek bir problem sunduğu, bireysel olarak araştırmaya teşvik ettiği; düşünce, duygu ve hayallerini ifade etmel...

Aircraft (ciltli) Ketebe Yayınları

Aircraft (ciltli)

“Uçak yeni çağın sembolüdür” diye ilan ediyor Le Corbusier, ilk baskısı The Studio tarafından 1935 yılında yapılan bu kitabın giriş bölümünde. “Yeni bir modern bilinç hâli. Yeni bir plastik vizyon. Yeni bir estetik.” Modernizmin usta mimarı tarafından yeni makine medeniyetinin keyifli ve üretken etkisinin sevinç nida-larıyla yazılan bu kitap iki temayı inceliyor.İlk olarak, bizzat uçakların katıksız güzelliğini, parça ve malzemelerinin fonksiyonel planlamasını kutluyor. Kanat genişliği ve pervaneler, motor iskeleti ve kanatçıklar havacıların ulvi nitelikleriyle kontrast oluştu-ruyor: “Havada rüzgârla bir kere süzülünce, kalkışlarının hayretinden bayram ediyorlar.”İkinci olarak havadan görüntülerin keşfi geliyor. “Algılarımıza eklenmiş yeni bir fonksiyon, yeni bir ölçüm standar...

Toplam: 5461