0
Sepetim
Filtreleme
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
İyinin ve Kötünün Ötesinde Nilüfer Yayınları

İyinin ve Kötünün Ötesinde

Ey kutsal basitlik! Ne acayip basitlikler ve sahtelikler yaşıyor insanoğlu! İnsanın bir kez mucizeyi görebilecek gözleri olunca, durmadan şaşırıyor! Nasıl da çevremizdeki her şeyi aydınlık, özgür, kolay ve basit kılıyoruz! Duyumlarımıza, bütün derme-çatmalığı, düşüncemize, Tanrısal serseri sıçrama yapma isteğinin ve yanlış çıkarımların girmesi için geçiş izni vermeyi nasıl da biliyoruz! Başından beri, hemen hemen kavranamaz bir özgürlük, düşüncesizlik, temkinsizlik, bir yaşam yürekliliği ve şenliğinden tat almak için - yaşamdan tat almak için, bilgisizliği korumaya nasıl da akıl erdirebiliyoruz? Ve yalnızca bu katı, sert bilgisizlik temelinde şimdiye dek bilgi yükseldi; çok daha güçlü istemenin temeli üstündeki bilgi istemesi, bilmemeyi, bilgisizliği, yanlışı isteme!

15,00 TL27,78 TL
İndirimli
Şiddet Üzerine Düşünceler Telemak Yayınları

Şiddet Üzerine Düşünceler

"Avrupa, Makyavel'den beri kasideler okur şiddete. Hristiyanıyla, maddecisiyle, sosyalistiyle bir sara nöbeti içindedir. Ama şiddet, tarihin hiçbir döneminde çağımızdaki kadar yüceltilmemiştir. Sorel'in Şiddet Üzerine Düşünceler’iyle başlayan bir isteri nöbeti, Batı’nın sözde irfanını bir cinayet kışkırtıcısı derekesine düşürdü."Cemil MeriçGeorges Sorel’in Şiddet Üzerine Düşünceler’i şüphesiz 20. yüzyılın en tartışmalı, en dehşet verici ve en tehlikeli kitaplarından biri. Ne sol ne de sağ Sorel’in çağrısını sahiplenir, kendisinden ilham alan devrimci hareketleri dahi korkutmuştur, ekseriya deccal muamelesi görür. Sorel şiddet, mit, genel grev kavramları etrafında ördüğü kuramıyla, modern çağın kapitalist dekadansını ve burjuva toplumunun çıkışsızlığını yarmak ister. Avrupa’da ebedi barışın...

33,70 TL48,00 TL
İndirimli
Acele Etme Papaz Efendi! Türkiye Notları Yayınevi

Acele Etme Papaz Efendi!

“Sinema alanını kapsayan birkaç kavramı filmlere zorlayarak oturtma eylemine ve dönüp dolaşıp eski yazılanları tekrarlayan metinlere karşı Buçukcu’nun yazdıkları Türk sineması üzerine düşünme denemesidir. İşte bu haliyle önemlidir ve ciddiyetle üzerinde durulmalıdır.”

26,68 TL38,00 TL
İndirimli
Kemalizm Türkiye Notları Yayınevi

Kemalizm

Elinizdeki çalışma muhtelif hakemli dergilerde yayımlanmış̧ ulusal ve uluslararası nitelikli makalelerden oluşmaktadır. Makalelerin ana ekseni Kemalizm’in inşa sürecindeki siyasal ve iktisadi koşulları tarihsel bir eksene oturtabilmektedir. Özellikle de Erken Cumhuriyet dönemine odaklanmaya çalışan metinler dönemin siyasal koşullarının Kemalizm’in biçimlenmesindeki rolünü tespit etmeye çalışmaktadır. Bu eksenin dışına taşan iki metin ise Kemalizm’in Soğuk Savaş̧ sürecindeki dönüşümüne ve 20’li yıllar ile 80’li yıllar arasındaki karşılaştırmalı bir okumaya odaklanmaktadır.

26,68 TL38,00 TL
İndirimli
Ateizm Bir Yayıncılık

Ateizm

Son yıllarda, ülkemizde genç kuşakların deizm, ateizm, agnostisizm gibi düşünce akımlarına karşı gözle görülür bir ilgi ve eğilim gösterdiği, kendini dindar olarak tanımlayanların oranının gerileyip, ateist olarak tanımlayanların oranının ise arttığı gibi bazı haberler yapılmakta. Söz konusu olan eğilimin yoğunluk düzeyini tam anlamıyla tespit etmek zor olsa da, gerek bu konudaki yayın yoğunluğundan gerek özellikle sosyal medyada dönen tartışmalardan genç kuşakların konuyla yakından ilgilendiği anlaşılmaktadır. Ateizmin, özellikle ülkemiz versiyonunda, bir inanç tercihinden ziyade, ideolojik yönünün baskın olduğu ve güçlü felsefi temel ve gerekçelerden ziyade, sosyo-kültürel ve sosyo-politik tepkiler ve tercihlerden beslendiği gerçeğini dikkate alarak, deizm, ateizm ve agnostisizm gibi akı...

24,57 TL35,00 TL
İndirimli
Alman Aydınlanma Felsefesi Hece Yayınları

Alman Aydınlanma Felsefesi

17. yüzyıl Barok çağının Otuz Sene Savaşları’ndan perişan bir halde çıkan insanı, sonunda aşırı mezhep taraftarlığının ve öbür dünyaya dönük bir pesimizmin kendisine yararı olmadığını anlamıştır. Artık takip edilmesi gerekli tek bir yol vardır, o da akıl yoludur. 17. yüzyılda Fransa’da insanı düşünen varlık olarak nitelendiren Descartes’ın ve İngiltere’de duyumcu felsefesiyle akılcılığın temellerini atmış olan John Locke’un prensipleri ve etkileri ancak 18. yüzyılda değerlendirilebilmiştir. Metafizik ve teoloji artık yerini akla, tecrübeye ve tabiat bilimlerine bırakmıştır. Almanya’da akılcı görüşün ilk belirtileri de 17. yüzyılda Leibniz’in felsefesinde kendini hissettirmiş ve bu görüşlerin de belirginleşmesi 18.yüzyıla rastlar.Almanya’da Prusya kralı II. Frederik’in yönetimine rastlayan ...

23,87 TL34,00 TL
İndirimli
Psikanalizin Marksizmle Yoldaşlığı Pinhan Yayıncılık

Psikanalizin Marksizmle Yoldaşlığı

'Verili kendi ile başı hoş olmayanın hoşnutsuzluğunu sorunsallaştırıp kendini kuran hakikate doğru yol alma çabası' olarak tanımlamıştım, psikanalizi Freud'un Psikanalizi'ni kapatırken. Mevcuda iz düşüren namevcudun, birtakım emarelerle kendini gösteren o hayaletin, bilince musallat olan tekinsizin peşine düşülen; kuruluşun 'maddi tarihselliği' içinden yol alıp şimdinin "varoluşsal özerklik"e hürmet ve hevesle yeniden inşa edildiği bir yaratıcı edim olarak. Bu kitapta ise, kavruk otlar misali tutuşan sevdamızdan, kırılan hayallerimizden, yaşananda uç veren melankolimizden hareketle tekinsiz(liğ)in peşine düşüp kurucu hakikatimize doğru yol almaya çalıştım. "Komünist arzu"nun bir anlamda, 'Genç Marx'ın'- nerede/nasıl bastırıldığını anlamaya. Maluliyetimizle tımar olup komünist arzuyu ayakla...

31,59 TL45,00 TL
İndirimli
Üniversiteler Üzerine Fihrist Kitap

Üniversiteler Üzerine

Fihrist olarak, 2021 yılının ilk günlerinde bu çalışmayı hayata geçirme kararı almış; özgür düşünce platformlarının savunulması ve üniversitelerin öneminin altının çizilmesi yönünde bir tavır belirlemiştik. O tarihlerde, özerk üniversite fikrinin Türkiye’deki son kalesi olan Boğaziçi Üniversitesi “düşmek üzere” idi. Bu yüzeysel ve doğrudan politik heves doğrultusunda çıkarılan iktidar savaşının yanında, özgür düşüncenin merkezi olan özerk üniversite olgusunun binyıllara varan derin bir tarihi ve felsefi zemini olduğu aşikâr. Bu bilinçle konuya yaklaştığımızda, özgür düşünce platformlarının en önemli savunucusu John Stuart Mill’in karşımıza çıkması kaçınılmazdı.Bu yapıt, John Stuart Mill’in kaleminden çıkan bir mektup ve dudaklarından dökülen uzun bir konuşma metnini içermekte; ünlü İngiliz...

15,80 TL22,50 TL
İndirimli
Elealı Zenon - Hiç Olmazsa Bir Kere İtiraz Et, Başka Bir Fikir Söyle De İki Kişi Olduğumuzu Anlayayım Destek Yayınları

Elealı Zenon - Hiç Olmazsa Bir Kere İtiraz Et, Başka Bir Fikir Söyle De İki Kişi Olduğumuzu Anlayayım

“Belki yığınlar hiçbir zaman filozof olmayacak. Ama toplumları mutluluğa ulaştırmak için, yönetimin bilge kişilere teslim edilmesi de mi mümkün değil?”Dünyanın en çok tartışılan paradokslarını ortaya atan Elealı Zenon, Antik Yunan felsefesinin en önemli temsilcilerinden biridir. O, diyalektik düşüncenin ve mantığın ilk temsilcisidir. Hocası Parmenides’in varlık ile ilgili fikirlerini temellendirmiş ve ortaya attığı fikirlerle günümüz düşünce evrenini etkilemeyi başarmıştır.Sadece Akhilleus ve Kaplumbağa Paradoksu ya da Duran Ok Paradoksu ile değil siyasi fikirleriyle de öne çıkmış ve kendinden sonra gelen önemli filozoflar için ilham kaynağı olmuştur.Elealı Zenon, bizi varlığı başka açılardan düşünmeye ve gerçeği daha iyi kavramaya davet ediyor. İçinde yaşadığınız ve etkileyip etkilendiğin...

11,40 TL19,00 TL
İndirimli
İnsan Olma Yolculuğu Yakamoz Yayınevi

İnsan Olma Yolculuğu

Genç yaşlı tüm okurlara felsefedenbilime, sanattan tarihe günümüzdünyasını şekillendiren unsurlara dairaydınlatıcı ve keyifli bir okuma sunuyor.Ödüllü yazar Svend Brinkmann, İnsanOlma Yolculuğu’ndaküçük bir çocuğun, Andreas’ın Avrupa’yıdolaşma serüveni üzerindeninsanlığa dair büyük sorulara yanıt arıyor.Yol boyunca birbirinden farklı insanlarlatanışan Andreasinsanın iyi kötü, güzel çirkin, nasıl birvarlık olduğunu çözmeyeçalışırken yoluna çıkan büyük sanateserlerinin insanlara ne tür mesajlarverdiğine dair de kafa yoruyor. Sofie’ninDünyası tadında bir kitap olanİnsan Olma Yolculuğu’nda Andreasinsanlığın altı aşamasını keşfediyor.Andreas en önemli şeyin, ‘kendini bulmaya’veya ‘kendisinin daha iyi bir versiyonu olmaya’çalışmak yerine, gelişim ve dönüşüm yoluyla‘insan’ olmak olduğunu fark ede...

19,44 TL30,00 TL
İndirimli
Çocuklarla Felsefe - Bir Yaşam Biçimi Olarak Felsefe 3 Demavend Yayınları

Çocuklarla Felsefe - Bir Yaşam Biçimi Olarak Felsefe 3

Çocuklarla Felsefe başlıklı bu eser, örnek hikayelerle desteklenmiş bir Felsefeye Giriş kitabı olma niteliği taşımaktadır. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir düşüncemizi, her insanın içerisinde bir çocuk vardır fikrine olan inancımızla pekiştirerek hazırladığımız bu çalışmamızın temel amacı, gerek içlerimizdeki çocukların, yani bizlerin, gerekse biricik evlatlarımızın; karşılaştıkları problemlerle yüzleşebilen, söz konusu problemleri çözebilmek adına doğru soruları soran ve doğru akıl yürüten, eleştirel düşünebilen, diyalektik kavrayışa hâkim, düşünce, söz ve eylemlerinde bütünlük ve yaşamla uyumluluk sergileyen bireyler olmak yolunda kendi dünya görüşlerini biçimlendirebilmelerinin olanaklarını onlara sunma imkânını tanımaktır.Bu kitabımızın, her birimizin içerisinde yaşayan çocuklard...

25,92 TL30,00 TL
İndirimli
Materyalizm Tellekt

Materyalizm

Materyalizmin felsefi tasavvuruna, çağdaş bilim ve kültürle ilişkisine harikulade bir başlangıç niteliğindeki bu ufuk açıcı eserinde Terry Eagleton, materyalizmin günümüzün önemli bilimsel, kültürel ve felsefi tartışmalarının merkezinde yer aldığına dair güçlü bir argüman ortaya koyuyor; ideoloji ve tarihten dil, etik ve estetiğe kadar geniş bir konu yelpazesi üzerine düşünüyor. Birbirinden hayli farklı üç materyalistin -Marx, Nietzsche ve Wittgenstein’ın- değer ve inançlarını farklı bir bakış açısıyla ele alan ve felsefeleri arasında çarpıcı karşılaştırmalar yapan Eagleton; aynı zamanda düşünce ve bilinci mümkün kılanın bedenlerimiz ve bedensel etkinliğimiz olduğunu ikna edici bir şekilde gösteriyor.Materyalizm, kendimiz hakkında nasıl düşündüğümüzün ve dünyada nasıl yaşadığımızın derinin...

18,14 TL24,00 TL
İndirimli
Bilinç Gece Kitaplığı

Bilinç

“...İnanıyorum ki “bilinç”, buharlaşarak böylesi pür bir şeffaflık haline ulaştığında, tümüyle yok olma noktasındadır. Bir hiçliğin adıdır ve başlıca kaidelerin arasında yer almaya hakkı yoktur. Ona hala sıkı sıkıya tutunanlar yalnızca bir yankıya , felsefe ortamından yok olan “öz”ün ardından kalan içi geçmiş söylencesine tutunmaktadır. Geçen yıl boyunca, bilinçlilik1 kavramının terk edilmesi konusunda olması gereken noktada duruyor gibi görünen, ve onun yerine iki etkene dayanmayan mutlak deneyimi koyan yazarların birçok makalesini okudum. Ancak bunlar reddedişleri hususunda yeterince radikal, yeterince cüretkar değillerdi. Geçen yirmi yıl boyunca bir tümellik olarak “bilinç”ten şüphe duydum; geçen yedi ya da sekiz yıl boyunca da öğrencilerime onun varolmadığını telkin ettim ve onlara den...

7,78 TL12,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Türkiye’de Kadın İstihdamının Mutluluk Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi Platanus Publishing

Türkiye’de Kadın İstihdamının Mutluluk Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

Shoirakhon Nurdinova namangan devlet üniversitesi iktisat bölümü öğretim üyesi. Araştırma alanları arasında mutluluk ekonomisi, orta asya çalışmaları ve göç konuları yer almakta. Shoirakhon Nurdinova 2019’da Anadolu Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü’nde doktora derecesini aldı. Doktora araştırması Türkiye’de kadın istihdamının mutluluk ekonomisi açısından değerlendirilmeye odaklanmıştır. Prof. Dr. Funda Rana Adaçay Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları ve dersleri toplumsal cinsiyet, yoksulluk ve kalkınma konularına odaklanır. Toplumsal cinsiyet ve kalkınma, çağlar boyunca iktisadi düşünce kitapları yazarıdır.

46,33 TL66,00 TL
İndirimli
Sanat ve Yaşam Üzerine Düşünceler Maya Kitap

Sanat ve Yaşam Üzerine Düşünceler

Leonardo Da Vinci, insanlık tarihinin en yaratıcı ve yenilikçi isimlerinden biridir. Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezârfen başta resim olmak üzere, felsefeden astronomiye, matematikten anatomiye, botanikten mühendisliğe, mimarlıktan jeolojiye kadar pek çok alanda çalışmalar yapmış, dünyanın gördüğü en büyük sanatçılardan ve dâhilerden biri olmuştur.Da Vinci’nin yaşamının farklı dönemlerinde günlüklere, kâğıtlara, kitapların kenarlarına yazdığı düşüncelerini, gözlemlerini ve öngörülerini derleyip bir araya getiren bu kitap, okurunu bu büyük ismin zihninde olağanüstü bir yolculuğa çıkarıyor.

18,14 TL24,00 TL
İndirimli
Sıfırdan Zirveye Zeplin Kitap

Sıfırdan Zirveye

Sıfırdan Zirveye’de, ufacık bir odadan kitap satışı yapan Amazon adlı mütevazı bir şirketin, dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline nasıl geldiğini; her şeye sıfırdan başlayan Jeff Bezos’un nasıl dünyanın en zengin insanına dönüştüğünü Bezos’un kendi sözleriyle öğreneceksiniz. Jeff Bezos’un iş dünyasına ve hayata dair söyledikleri, size yepyeni bakış açıları kazandıracak.

14,04 TL20,00 TL
İndirimli
Para İçin Çalışmıyorum Zeplin Kitap

Para İçin Çalışmıyorum

Para İçin Çalışmıyorum’da, dünyanın en zengin on insanından biri olan ve yatırım alanında bir efsane haline gelen Warren Buffett’ın, her biri altın değerindeki sözlerini okuyacaksınız. Hayatı boyunca daima marka adının gücüne inanan ve asla ani kararlarla yatırım yapmayan Warren Buffett, bu kitapta sabrın ve mantıklı düşünmenin önemini kendi sözleriyle anlatıyor. Buffett’ın parayı niçin “sonuç” olarak gördüğünü ve mütevazı bir hayat yaşamayı tercih ettiğini, Para İçin Çalışmıyorum’u okuduktan sonra daha iyi anlayacaksınız.

10,53 TL15,00 TL
İndirimli
Başarısızlık En İyi Okuldur Zeplin Kitap

Başarısızlık En İyi Okuldur

Başarısızlık En İyi Okuldur’da, hayatı boyunca yeni şeyler denemekten ve risk almaktan hiçbir zaman kaçınmayan Richard Branson’ın tecrübelerini kendi ağzından okuyacak; demiryolu ve havayolu şirketlerinden tutun da plak şirketine ve spor kanalına kadar, çeşit çeşit şirketi çatısı altında bulunduran Virgin Group’un, Branson’ın önderliğinde ne tür yollardan geçtiğini, elde ettiği başarıları ve hayal kırıklıklarını öğreneceksiniz. En önemlisiyse, bir gözü daima geleceğe bakan Richard Branson’ın büyük dehasına şahitlik edeceksiniz. İşe okul gazetesi satmakla başlayip, nihayetinde uzaya kendi mekiğiyle çikan ilk insan unvanını kazan Sör Richard Branson’ın hayata ve yaptığı işe dair görüşleri, sizin de yolunuzu aydınlatacak.

12,64 TL18,00 TL
İndirimli
İtaat Etmemek Yapı Kredi Yayınları

İtaat Etmemek

“İtaat etmemek” belki de 21. yüzyılın en çok tartışılan, en çok korkulan, en çok ihtiyaç duyulan eylemlerinden biri. Fransız felsefeci Frédéric Gros bu kitabında ekonomik boyun eğişten toplum sözleşmesine, siyasi kabullenmeden vicdani redde, Diogenes’ten Thoreau’ya, Antigone’den La Boétie’ye, Foucault’dan Arendt’e bireysel ya da toplumsal itaatsizliğin felsefi kökenlerini inceliyor.Yazarın sık sık ele aldığı edebi ve felsefi metinlerle taçlanan bu düşünsel yol alışta, tarihin her aşamasında yer almış itaatsizlik, umudun yanından bir adım bile uzaklaşmıyor. Bu bağlamda İtaat Etmemek,gösterişten uzak, yaşanmışlıkların olgunluğunu taşıyan, kısa ama yoğun bir çalışma.“Sorun itaatsizlik değildir, sorun itaattir. Bu söz aklımıza Wilhelm Reich’ın şu cümlesini getirir: ‘Esas soru insanların neden ...

18,90 TL25,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Kelamda Nedensellik Klasik Yayınları

Kelamda Nedensellik

İslâm düşüncesinde Allah-âlem ilişkisi bağlamında beliren en büyük sorun, ezelî varlık ile yaratılmış varlıklar arasındaki nedensel ilişkiyi izah noktasında ortaya çıkmaktadır. Meselenin bir ucunu, sonsuz varlığın naslar çerçevesinde doğru biçimde anlaşılacağı oluştururken, diğer tarafta ise sınırlı varlığın kendini ve içinde olduğu tabii düzeni anlamlandırma çabası durmaktadır.Kelâmda Nedensellik, ilk dönem kelâmında Müslümanların tabiat ve insan hakkındaki ilk fikir yürütmelerinin teolojik arka planını, gerekçelerini ve bu doğrultuda yapılan izah denemelerini konu almaktadır. Bu çerçevede uluhiyet açısından problem ilim, irade, kudret ve tekvin gibi nedensellikle doğrudan ilgili sıfatlar bağlamında ele alınırken, tabiattaki işleyiş atom, tabiat, araz ve cisim teorileri ile bu yapının işl...

41,58 TL55,00 TL
İndirimli
A Discourse Presented To Don Cosimo Li, Duke Of Tuscony Gece Kitaplığı

A Discourse Presented To Don Cosimo Li, Duke Of Tuscony

Returning, therefore, to our first purpose; I say, that Earth is more grave than water, and that therefore, a Solid of Earth goeth to the bottom of it; but one may possibly make a composition of Earth and Air, which shall be less grave than a like Mass of Water; and this shall swim: and yet both this and the other experiment shall very well accord with the Doctrine of Archimedes.

11,66 TL18,00 TL
İndirimli
The Symbolism Of Freemasonry Gece Kitaplığı

The Symbolism Of Freemasonry

I now propose, for the purpose of illustrating these views, and of familiarizing the reader with the coincidences between Freemasonry and the ancient Mysteries, so that he may be better enabled to appreciate the mutual influences of each on the other as they are hereafter to be developed, to present a more detailed relation of one or more of these ancient systems of initiation.

27,86 TL43,00 TL
İndirimli
The Tragical History Of Doctor Faustus Gece Kitaplığı

The Tragical History Of Doctor Faustus

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and there’s no truth in us. Why, then, belike we must sin, and so consequently die: Ay, we must die an everlasting death.

10,37 TL16,00 TL
İndirimli
Biricik ve Mülkiyeti Norgunk Yayıncılık

Biricik ve Mülkiyeti

Felsefe tarihinin hazmı en zor metinlerinden biri olanBiricik ve Mülkiyetiyayınlandığı dönemde Feuerbach’tan Marx’a birçok filozofun katıldığı boyutlu tartışmalara yol açmış ama yakıcı etkisini, kendisi Stirner’in adını hiç anmasa da, Zerdüşt’tün yazarı üzerinde göstermiştir: Nihilizmi aşmak için onu sonuna kadar yaşamak gerekir.Stirner her şeyi tüm çıplaklığıyla görmek ister, en başta da çıplaklığın kendisini. Hakikat hakikati perdeleyen bir insan icadıdır ona göre. Özgürlüğe karşı duyulan korkuyla inşa edilmiş bir sığınak. Din, devlet, toplum, hiç kimseyle uzlaşmaz Stirner, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Basit ama okkalı sorular koyar orta yere. Yenir yutulur şeyler değildir hiçbiri.İnsan’ın ötesine geçme gerekliliğini bu kadar aleni ilk o dile getirmiştir.“Ben kendi kudretimin malikiyi...

54,43 TL72,00 TL
Toplam: 953