Destek İndirim -
Bu ay Ezoterizm Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Türkiye’de Anayasal Denetimin Ekonomik Analizi Efil Yayınevi

Türkiye’de Anayasal Denetimin Ekonomik Analizi

Ülkemizde, yürürlükte bulunan 1982 Anayasası, 1984-2014 yılları arasında 18 defa, dar veya geniş çaplı, değişikliğe uğradı. Bu dönem boyunca, biri vekaleten olmak üzere toplam 7 Cumhurbaşkanı görevdeydi ve 3 Cumhurbaşkanı hiç Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası başvurusunda bulunmadı. Yine bu dönemde, 8 adet milletvekili genel seçimi yapıldı, 18 adet hükümet kuruldu, genel seçimlerle oluşan TBMM’nin üyeleri (Cumhurbaşkanları, ana muhalefet partileri ve milletvekilleri) 498 defa Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası başvurusunda bulundular. Bu çalışmanın kapsamına giren 419 adet iptal davası için 71 adet hâkim, 2.439 adet oylamada, 31.556 adet oy kullandı. Neticede, bu kararlarla Anayasa Mahkemesi; başta iktisadi, siyasi ve hukuki olmak üzere birçok alanda “etkili” bir kurumsal faktör olarak yer ...

45,63 TL65,00 TL
İndirimli
Entegre Havza Yönetimi Paradigma Akademi Yayınları

Entegre Havza Yönetimi

Bu kitap, Kasım 2016 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Programı’nda tamamlanan “Su Kirliliğini Önlemede Bütünleşik Havza Yönetiminin Etkisi: Büyük Menderes Havzası Örneği” başlıklı doktora tezinin1 gözden geçirilmiş ve güncellenmiş halidir. Kitabın konusu, insanlık ve gezegendeki yaşamın bağlı olduğu bir doğal bileşen olan su kaynakları, su kirliliği ve su yönetiminde yeni bir model olan entegre havza yönetimi ile ilgilidir.Ekonomik kalkınma, teknoloji ve bilimdeki gelişimler ile kaydedilen ilerlemeler her ne kadar daha iyi bir bugün ve gelecek temelli olsa da insanlık ve gezegenin temel bağı doğayla ve doğanın bileşenleri iledir. İnsanlık, bugün nüfus artışları ve yüksek talep ile birlikte artan üretim ve tüketimler do...

49,30 TL55,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Dolandırıcılık Sohbetleri Billur Yayınları

Dolandırıcılık Sohbetleri

Günlük yaşantımızın hemen her alanında dolandırıcılarla karşı karşıya kalabilmemiz mümkündür. Gıda alanında yapılan sahtekarlıklardan, bireysel olarak bizi dolandırmaya kalkan, evimize gelen satıcılardan veya telefonla bize ulaşmaya çalışıp sosyal mühendislik kullanan dolandırıcılardan, yaptığımız bir sözleşmede bize anlatılanlarla yazılanların farklı olmasından, satın aldığımız bir mal veya hizmetin bedelini ödediğimiz ile bize sunulanlar arasında fark oluşmasından tutunda en basitinden bir kurumdaki en azından danışma personelinin bile ilgisiz ve kayıtsız tavrıyla yanlış ve yersiz bir yönlendirmesi ile de dolandırılmamız mümkündür. Dolandırıcılıklar tür olarak çok fazla olmakla birlikte ağırlık olarak ticari dolandırıcılıklara yer vereceğim bu kitabımda...

9,50 TL16,00 TL
İndirimli
Terimler ve İşlemlerle Ön Büro Hizmetleri Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Terimler ve İşlemlerle Ön Büro Hizmetleri

1. Konaklama Tesisleri2. Bir Otel İşletmesinde Ön Büro Bölümünün Yeri, Görevleri Ve Yapısı3. Ön Büroda Kullanılan Terimler4. Şehir Oteli Ve Resort Otel Arasındaki Operasyonel Farklılıklar5. Konaklama Ücreti Hesaplama6. Otellerde Kullanılan Otomasyon Sistemleri7. Ön Büroda Çalışma Biçimi

31,59 TL32,50 TL
İndirimli
Anlatı İktisadı Albaraka Yayınları

Anlatı İktisadı

İnternetin artık seçim kampanyaları vasıtasıyla ülkelerin geleceklerini dahi etkisi altına almaya başladığı bir dünyada, viral hikâyelerin ekonomileri etkileme gücünü görmezden gelebilir miyiz? Nobel Ödüllü ekonomist Robert Shiller, bu çığır açan kitabında ekonomi ve ekonomik değişim hakkında bize yeni bir düşünme yöntemi öneriyor. Zengin bir dizi tarihsel örnek ve veriyi kullanan Shiller, bireysel ve kolektif ekonomik davranışı etkileyen popüler hikâyeler hakkında yapılacak araştırmaların, krizler söz konusu olduğunda, önceden tahmin etme, hazırlık yapma ve muhtemel zararı minimuma çekme yeteneğimizi büyük ölçüde geliştireceğini savunuyor.

58,97 TL78,00 TL
İndirimli
Para Teorisi Matrix Akademi

Para Teorisi

Bir kitap yazmak, hele de Para gibi çok önemli bir konuda bir kitap yazmak, belki de meslek hayatımızın en zor işine karar vermek kadar zor bir işti. Her zaman olduğu gibi, karar vermeden önce, piyasalarda neler olup bittiğini, ne tür kitaplar, dergiler, broşürler, merkez bankası yayınları ve ilaveten uluslararası piyasalarda bu iş nasıl yapılmış, yapımaktadır, araştırdık. Özellikle ulusal piyasada çok çeşitli tarzda yazılmış kitaplar, ders notları gördük. Elbette hepsini saygıyla karşılıyoruz. Bir çok eksiklerin yanında, mümkün olduğu kadar ders programı çerçevesinde, sınırları aşmayan tarzda yazılmış eserlerin çok verimli olmadığını gördük. Işimizin bir parçası olarak, gerek öğrencilerimize gerekse piyasada, konuyla ilgilenen bankacılara, finas kesiminde çalışanlara, parayla uğraşan herk...

207,90 TL350,00 TL
İndirimli
Para Politikası Matrix Akademi

Para Politikası

1.Paranın Anlamı ve Fonksiyonları1.1.Paranın AnlamıPara, mal ve hizmetlerin değişiminde, genel olarak kabul görmüş herhangi bir şeydir. Bu bağlamda para, değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Birçok ekonomiste göre para, satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde ve borçların geri ödenmesinde herkes tarafından ödeme aracı olarak kabul edilen şeydir.1. Paranın değişim aracı olarak kabul edilmesindeki başarısının zorunlu koşulu, borç ödemelerindeki kabul edilebilirliğidir. Paranın bu şekilde tanımı, ekonomik, yasal ya da fiziksel olmaktan çok, psikolojik ve davranışsal açıdan yapılmaktadır2. Aslında, toplumun para olarak inandığı her şeyparadır, demek daha doğru olacaktır. Burada da, neyin para olduğuna dair toplum kesimlerini etkileyen faktörlerin neler olduğu konusu gündeme gelece...

160,38 TL270,00 TL
İndirimli
Giresun Fındık Ekonomisi Arı Sanat Yayınevi

Giresun Fındık Ekonomisi

Giresun Fındık EkonomisiM. Akif Öztürk – Berk KayaBu kitap 19. yüzyılda kurulmaya başlayan ve Cumhuriyet döneminde sayıları artan tarımsal kurumların çalışmalarıyla niteliklerini Giresun fındık ekonomisi ve fındık ticareti bağlamında tanıtmayı hedeflemiştir. Karadeniz sahil şeridinde yetişen fındıklar geçim kaynağı olarak yöre insanının, ihracat ürünü olarak sektörün ve ülke ekonomisinin önemli bir ürünüdür. Fındığın bu konuma yükselmesindeki etkenlerin en başında 19. yüzyıl itibarıyla hayata geçirilen ekonomi politikaları ile Giresun fındığının ekolojik özelliği yer almaktadır. Bu gelişmeler neticesinde fındık rakipsiz bir ihraç ürünü haline gelmiştir.

32,40 TL40,00 TL
İndirimli
Küresel Girişimcilik Beta Yayınevi

Küresel Girişimcilik

Girişimcilik Tutkusu, * Metanet * Risk Finansmanı * Girişimci Rol Modeli * Yenilik ve İnovasyon Yönetimi * 3T * Melek Yatırımcı * Kitlesel Fonlama * Tekno Girişimcilik * Yeşil Girişimcilik * Kadın Girişimciliği * İç Girişimcilik * Sanat Girişimciliği * Alternatif Turizm * Restoran Girişimciliği * TOBB, KOSGEB, TOBB, TEKNOKENT, TTO, TEKMER ve FREELANCING * Güncel Konular

56,30 TL69,50 TL
İndirimli
Gerçek Kar Optimist Yayın Dağıtım

Gerçek Kar

Kâr eden hiçbir şirket iflas etmemiştir.Hermann Simon, kâr etmenin bir şirket için en iyi uzun vadeli hedef olmakla kalmayıp aynı zamanda şirket liderinin etik sorumluluğu olduğunu söylüyor. Gerçek Kâr kitabı aracılığıyla kârı girişimcilerin, yöneticilerin ve şirket kurucularının esas hedefi haline getirmeyi arzu ediyor.Yeni bir şirket kurmak zor değildir. Asıl zor olan, bu şirketi yıllar boyunca kârlı şekilde ayakta tutabilmektir.Yeni kurulan her 10 şirketin dokuzu ilk üç yıl içinde iflas ediyor. Neden? İlk bakışta likidite eksikliği gibi düşünülebilir. Aslında iflas nedeni kâr yaratma potansiyellerinin olmamasıdır. Bu yüzden şirket kurucuları kârın sadece iyi bir şey değil, gerekli bir şey olduğunu unutmamalı... Kâr, şirketin sürdürülebilir başarı ve varlığını devam ettirebilmesinin esas...

37,80 TL50,00 TL
İndirimli
Dış Ticarette Lojistik Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Dış Ticarette Lojistik

Birinci BölümDış Ticarete Genel Bakış1.1. Dış Ticaret Kavramı Ve Temel Unsurları1.2. Dış Ticarette İş Akışı1.3. Dış Ticarette Teslim Şekilleri - Incoterms Ve Incoterms 2020İkinci BölümLojistik Kavramı Ve Gelişimi2.1. Tarihsel Süreçte Lojistik Olgusu2.2. Lojistik Olgusunun Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar2.3. Lojistik Kavramı2.4. Lojistik Fonksiyonlar Ve Dinamikleri2.5. Dünyada Son Dönemde Lojistik OperasyonlarınFarklılaşmasında Etkili Olan Faktörler2.6. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Dkk) – Outsourcıng (3 Pl)Üçüncü BölümLojistik Terminolojisi3.1. Temel Lojistik Terimleri3.2. Lojistikte Temel Maliyet Kalemleri3.3. Lojistikte Freıght Forwarder Ve YükümlülükleriDördüncü Bölümİşletmelerde Lojistik Faaliyetler Ve Hizmet Sunumunu Destekleyici Temel Unsurlar4.1. İşletmelerde Lojistik Faaliyetle...

75,82 TL78,00 TL
İndirimli
Kadına Yönelik Şiddetin Bir Başka Yüzü Ekonomik Şiddet Paradigma Akademi Yayınları

Kadına Yönelik Şiddetin Bir Başka Yüzü Ekonomik Şiddet

İnsanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkan şiddet olgusu toplumsal, kültürel, ekonomik ve kişisel faktörler gibi birçok farklı gerekçe ile oluşabilmektedir. Bu nedenle çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olan şiddet kavramını tanımlamak da oldukça güç olmaktadır. Farklı biçimlerde gerçekleşen şiddet olgusu günümüz toplumlarında maalesef sıklıkla karşılaşılan sorunlar arasında yer almaya devam etmektedir. Şiddetin sınıflandırılmasına bakıldığında farklı şekillerde gerçekleştiği görülmektedir. Bunlar arasında çocuğa şiddet, yaşlıya şiddet, engelliye şiddet, mülteciye şiddet, aile içi şiddet ya da aile dışı şiddet şeklinde gerçekleşebilmekte ve bu sınıflandırmada sayı daha da artabilmektedir. Uygulanan şiddetin adı ne olursa olsun yapılış şekline bakıldığında güçlü olandan zayıf ve güçsüz ol...

43,03 TL48,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Coase ve Kurumsalcılık Efil Yayınevi

Coase ve Kurumsalcılık

Ronald Coase’un, modern hukuk ve iktisat disiplini arasındaki ilişkiyi keşfettiği söylenebilir. Bu kitap, Coase’un düşüncesinin neoklasik ve kurumsalcı yaklaşımlarla ilişkisini ele almaktadır. Kurumsalcıların ilk kuşağı, marjinalist analizle çıplak bireysel tercihlerin incelenmesinin, iktisat biliminin biricik yöntembilgisi olduğu biçiminde gelişen neoklasik inancı reddediyor ya da ciddi bir kuşkuyla karşılıyordu. Bu iktisatçılar, kaynakların kıt olduğu ve hareket ettirilmelerinin maliyetli olduğu bir dünyada, bireyleri kimi ödünleşmelere zorlayarak bu hareketlerin yönünü belirlemek için, bir dizi kurumun ortaya çıktığı inancına varmışlardı. Ancak “Kurumlar”, herhangi bir organizasyon içerisinde kararların nasıl alınacağını tanımlayan kurallar kümesidir. Gelenek, alışkanlık ya da karşılıkl...

43,52 TL62,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi Kadim Yayınları

İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi

Kripto para kavramı ve dayandığı sistem, bilişim ve ekonominin yanısıra, din ve hukuk bilimleri tarafından da irdelenmeye, bir parçası olduğu resimde doğru yere konumlandırılmaya muhtaçtır. Kripto para sistemine peşinen taraftar veya karşı olmak yerine borsa, bankacılık, sigorta, kredi gibi kavram ve sistemlerin geçirdiği dönüşümü dikkate alarak, konuya dair çok boyutlu değerlendirmeler yapılası zaruret arz etmektedir. Kripto para kavramının doğru anlaşılası, ilgili kavram ve yaklaşımların bilinmesi ve sağlıklı biçimde analiz edilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu çalışma para, kripto para, blockchain (blokzincir) teknolojisi kavramlarına ana hatlarıyla temas ettikten sonra İslam Hukuku açısından mevcut şartlar altında kripto paraların müspet ve menfi yönlerini değerlendirme çabalarına küçü...

28,08 TL40,00 TL
İndirimli
Devlet Destekleri Cilt-4 Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar

Devlet Destekleri Cilt-4

Elinizde bulunan bu çalışmada ülkemizde kurum ve kuruluşlarımız tarafından sunulan tüm devlet destekleri güncel haliyle ilgili mevzuatları titizlikle ve kapsamlıca incelenerek, mevzuattan arındırılmış, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmıştır.Söz konusu devlet destekleri dört cilt halinde yayımlanmış olup;Cilt-l’de; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Programları, T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Destek Programları ).Cilt-2’de; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Programları, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Destek Programları.Cilt-3’te; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Programları, T.C. İçişleri Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu...

146,88 TL160,00 TL
İndirimli
Devlet Destekleri Cilt-3 Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar

Devlet Destekleri Cilt-3

Elinizde bulunan bu çalışmada ülkemizde kurum ve kuruluşlarımız tarafından sunulan tüm devlet destekleri güncel haliyle ilgili mevzuatları titizlikle ve kapsamlıca incelenerek, mevzuattan arındırılmış, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmıştır.Söz konusu devlet destekleri dört cilt halinde yayımlanmış olup;Cilt-l’de; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Programları, T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Destek Programları ).Cilt-2’de; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Programları, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Destek Programları.Cilt-3’te; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Programları, T.C. İçişleri Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu...

146,88 TL160,00 TL
İndirimli
Devlet Destekleri Cilt-2 Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar

Devlet Destekleri Cilt-2

Elinizde bulunan bu çalışmada ülkemizde kurum ve kuruluşlarımız tarafından sunulan tüm devlet destekleri güncel haliyle ilgili mevzuatları titizlikle ve kapsamlıca incelenerek, mevzuattan arındırılmış, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmıştır.Söz konusu devlet destekleri dört cilt halinde yayımlanmış olup;Cilt-l’de; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Programları, T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Destek Programları).Cilt-2’de; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Programları, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Destek Programları.Cilt-3’te; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Programları, T.C. İçişleri Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ...

146,88 TL160,00 TL
İndirimli
Devlet Destekleri Cilt-1 Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar

Devlet Destekleri Cilt-1

Elinizde bulunan bu çalışmada ülkemizde kurum ve kuruluşlarımız tarafından sunulan tüm devlet destekleri güncel haliyle ilgili mevzuatları titizlikle ve kapsamlıca incelenerek, mevzuattan arındırılmış, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmıştır.Söz konusu devlet destekleri dört cilt halinde yayımlanmış olup;Cilt-1’de; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Programları, T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Destek Programları).Cilt-2’de; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Programları, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Destek Programları.Cilt-3’te; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Programları, T.C. İçişleri Bakanlığı Destek Programları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ...

146,88 TL160,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Uluslararası İktisatta Güncel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar Gazi Kitabevi

Uluslararası İktisatta Güncel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar

İçindekiler1. Avrupa Birliği Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme, Ticari Açıklık Ve Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi Arasındaki Nedensellik İlişkisi2. Küresel İnovasyon Endeksi Bağlamında Türkiye’nin Büyüme Ve Dış Ticaret Performansı3. Dış Ticaret Politikası Aracı Olarak Menşe Kuralları Ve Önemi4. İklim Değişikliği Ve Uluslararası Ticaret Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi5. İktisadi Dalgalanmaların Uluslararası Yayılımı6. Covid-19 Salgını Ve Regülasyon Süreçlerinin Uluslararası Ticarete Etkileri: Brıcs Örneği7. Covıd-19 Pandemi Döneminde Dijitalleşme Uygulamaları Ve Uluslararası Ticaret: Kolay İhracat Platformu Örneği8. Enerji Sektöründe Rekabet Gücü Analizi: Ab Ülkeleri Ve Türkiye Örneği9. Türkiye’de Cari Denge, Kredi Genişlemesi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi10. Brıcs ...

45,90 TL50,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Türkiye'de İktisat Politikaları ve İstihdam (1990-2020) Gazi Kitabevi

Türkiye'de İktisat Politikaları ve İstihdam (1990-2020)

İçindekiler1. Birinci Bölüm • İktisat Politikası: Kavramsal Çerçeve, Amaçlar Ve Araçlar2. İkinci Bölüm • İktisat Politikasının Hedefleri, Çeşitleri, Seçimi Ve Uygulamaları3. Üçüncü Bölüm • İktisat Politikası Modeli Oluşturma Sorunu Ve İktisat Politikasında Gecikmeler4. Dördüncü Bölüm • Yeni Ekonomik Anlayış: Bilgi Ekonomisi5. Beşinci Bölüm • İstihdam, İşsizlik Kavramları Ve İstihdam Teorileri İle Türkiye’de İstihdam Politikaları6. Altıncı Bölüm • Türkiye’de Uygulanan Para Politikası Ve İstihdam Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: 2011-2021 Dönemi7. Yedinci Bölüm • Türkiye’de Maliye Politikası Ve İstihdam (1990 – 2020)8. Sekizinci Bölüm • Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Politikası Ve İstihdam (1990-2020)9. Dokuzuncu Bölüm • Türkiye’de Fiyat İstikrarı Politikası Ve İstihdam10. Onuncu B...

61,97 TL67,50 TL
İndirimli
Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yerel Ekonomik Kalkınma Gazi Kitabevi

Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yerel Ekonomik Kalkınma

İçindekiler1. Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yerel Ekonomik Kalkınma2. Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları3. Türkiye’de İbbs Düzey-2’Ye Göre Alt Bölgelerin Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma Endeksleri

25,70 TL28,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Çağdaş Dijital Bankacılık Uygulamaları Gazi Kitabevi

Çağdaş Dijital Bankacılık Uygulamaları

İçindekiler1. Bölüm Dijital Bankacılık1.1. Dijital Bankacılık Kavramı1.2. Dijital Bankacılığın Tarihsel Gelişimi1.3. Türkiye’de Dijital Bankacılık Kullanımı1.4. Dijitalleşme İle Birlikte Bankacılık Sektörüne Gelen Yenilikler1.5. Covid-19 Pandemisinin Bankacılık Sektöründeki Dijitalleşmeye Etkisi2. Bölüm Teknolojinin Benimsenmesini Açıklamada Kullanılan Teoriler2.1. Gerekçeli Eylem Teorisi (Theory Of Reasoned Action- Tra)2.2. Planlı Davranış Teorisi (Theory Of Planned Behavior-Tbp)2.3. Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model-Tam)3. Bölüm Araştırma Metodolojisi3.1. Araştırmanın Konusu3.2. Araştırmanın Amacı Ve Önemi3.3. Araştırmanın Evreni Ve Örneklem3.4. Araştırmanın Modeli Ve Hipotezleri3.5. Araştırmanın Yöntemi3.6. Araştırmada Kullanılan Anket Formunun Yapısı3.7. Araştırma Ver...

24,79 TL27,00 TL
İndirimli
Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi Yordam Kitap

Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi

Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, ülke kaderi üzerinde belirleyici bir etkide bulunan emperyalizme bağımlılığın tarihsel köklerine eğiliyor. Orhan Kurmuş’un İngiltere’de yıllar süren bir arşiv çalışmasıyla elde ettiği veri ve bulgular ışığında oluşturduğu eser, bir öncü çalışma olarak Osmanlı tarihinin pek çok yönüne ışık tutuyor.Kitap, İngiliz sermayesinin ve giderek İngiliz emperyalizminin Türkiye’ye girme sürecini inceliyor, emperyalizmin yörüngesinde Türkiye’nin kapitalist gelişme sürecinin ilk döneminin ana çizgilerini ortaya koyuyor. Zaman kesiti olarak seçilen 1850-1913 yılları arasında, İngiliz şirketlerinin ve İngiliz devletinin liman kenti İzmir ve Batı Anadolu’daki ticari etkinlikleri, doğrudan sermaye yatırımları, İzmir-Aydın demiryolu ayrıntılarıyla inceleniyor.Bu ilişkinin, ta...

28,73 TL38,00 TL
İndirimli
Hanehalkı Borçlarını Silin! Vakıfbank Kültür Yayınları

Hanehalkı Borçlarını Silin!

Johnna Montgomerie, kendinden önceki borç eleştirilerinin aksine borcu ve krediyi bizatihi kötü bir şey olarak ele almamakta fakat doğru ve yerinde kullanımla iyiye hizmet edebileceğini öne sürmektedir. Dolayısıyla bu kitaptaki önerisi, yalnızca borçla cebelleşen insanlar için değil borca batmış ekonomi için bir rahatlama ortamı yaratmak adına finansal sistemin sunduğu mekanizmaların kullanılmasıdır. Hanehalkı borçlarının silinmesi ve kredinin kamu yararına uygun kılınması, ödül ve servet kadar risk ve zararın da borçlu ve alacaklılar arasında eşitçe paylaşıldığı yeni bir ekonomi inşa edecektir. Elinizdeki kitap, hanehalkı borcunun yakıcı bir toplumsal mesele hâline geldiği bir zamanda neler yapılabilir sorusuna radikal olduğu kadar somut bir çözüm önerisi sunmaktadır. Kitap, sade ve anlaş...

24,30 TL30,00 TL
Toplam: 1325