0
Sepetim
Filtreleme
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Çocuklar İçin Felsefe Post Yayınevi

Çocuklar İçin Felsefe

Düşünen, sorunlara çözüm üreten ve özgüvenini sağlamış olan bireyleri yetiştirmek isteyen bir öğretmenin, bunu felsefe ile bağ kurarak gerçekleştirmesi “Çocuklar İçin Felsefe Etkinliği” (PC4) ile olabilir. Buradaki temel önermelerimiz “Felsefe çocuk ruhunu korumaktır” ve “Felsefe merak ve hayretle başlar”dır.“Çocuklar ile Felsefe” ile öğrenciler felsefi bilgilerle boğulmayacaklar, soyut alanlara yelken açmayacaklardır. Etkinliğin her aşamasında algı ve bilişsel düzeyleri ile felsefeyle bağ kuracak, insanlığın seçkin zekâlarıyla yani filozoflarla yolda/ş olacak, somut örneklerle hayat deneyimi kazanacaklardır. Etkinlikte yapılan, felsefe dersi uygulaması değildir, ama felsefi düşüncenin eğitime dâhil edilmesi ile öğrencilerin mevcut ilgi ve merak düzeylerinin korunarak artırılması, kendini ...

35,10 TL50,00 TL
İndirimli
İçsel Kale Alfa Yayınları

İçsel Kale

Marcus Aurelius’un Düşünceler ’i, yüzyıllardır tükenmez bir bilgelik kaynağı olarak karşımızda durmaktadır. Stoacılığın en önemli anlatımlarından biri olarak kabul edilen Düşünceler, Aurelius’un özellikle kendine rehberlik etmesi için kaleme aldığı, iyi ve adil bir yaşam sürmenin ilkelerini ortaya koyar. İçimizdeki yol gösterici ilke olan ruh, Marcus Aurelius’un stoa felsefesinde özgürlüğün dokunulmaz “içsel kalesi”dir.Ne var ki eserin üslubunun açıklık ve kolaylığı aldatıcıdır.Antik düşüncenin önde gelen tarihçilerinden Pierre Hadot’nun elinizdeki kitabı, Marcus Aurelius’un ilke ve kanaatlerini araştırıp onları temellendiren kavramsal sistemi ortaya koyar.Çözümlemesini temellendirmek için Düşünceler ’den bolca alıntı yapan yazar, böylelikle Aurelius’un doğrudan okuyucuyla konuşmasına izin...

39,69 TL49,00 TL
İndirimli
Varoluş, Kitleler, Gerçekler Phoenix Yayınevi

Varoluş, Kitleler, Gerçekler

“Ne dinlerin düşmanıyım, ne de dindarların, politikacıların ve inananların. Acı, haz, keyif, huzursuzluk, mutsuzluk gibi neye inanırlarsa onlar yaşanacaklardır. Doğru olan eylem vesilesi; insanların gözlerini açmak ve doğal yapılarını keşfetmeleri için uyandırmaktır. Kimseyi koşullamak; mevcut inancından kurtarıp yenisini aşılamak peşinde değilim. Sadece bireysel olmanın doğal olduğunu; özgün ve özgür yaşamaya çabaladığımı sergiliyorum. Katı inançlardan, koşullanmış zihinden kurtulup sorgulamayı, aydınlığa kavuşmayı; zeka ve bilinci kullanmayı dile getiriyorum.Bilindiği üzere toplumlar borç batağı, zenginlik ve yoksulluk kutupları arasında yaşarlar. Kapitalizm, neokapitalizm, emperyalizm insanları dinler benzeri modellerle yönetirler. Toplumsal kurallarla, dinlerle, resmi yasalarla birlikt...

40,50 TL50,00 TL
İndirimli
Karşılıklı Yardımlaşma Öteki Yayınevi

Karşılıklı Yardımlaşma

İnsandaki karşılıklı yardımlaşma eğilimi o kadar uzak bir kökene sahiptir ve insan ırkının tüm evrimi ile o kadar iç içe geçmiştir ki tarihin değişik evrelerine rağmen insanoğlu tarafından bugüne dek korunmuştur.Esas itibariyle barış ve varlık dönemlerinde gelişmiştir ama insanın başına büyük felaketler geldiğinde bile savaşların ülkeleri bütün olarak kuraklaştırdığı halkların çoğunluğunun sefaletten kırıldığı ya da tiranlık boyunduruğu altında inlediği zamanlarda bile aynı eğilim köylerde ve şehirlerdeki yoksul sınıflar arasında yaşamayı sürdürdü, onları her şeye rağmen ayakta tuttu ve uzun vadede onu duygusal bir saçmalık olarak kafasından çıkaran, yönetici savaşçı ve yok edici azınlıklara karşı geldi. Ve insanoğlu yeni bir toplumsal örgütlenme çıkarmak zorunda kaldığı her yerde, gelişim...

35,10 TL50,00 TL
İndirimli
Bir İnsanın Karakteri Onun Yazgısıdır - Herakleitos Destek

Bir İnsanın Karakteri Onun Yazgısıdır - Herakleitos

"İnsanların en bilgesi Tanrı karşısında maymundur. Maymunların en güzeli insan soyuyla karşılaştırıldığında çirkindir." Antik Yunan’ın karanlık filozofu Herakleitos felsefe tarihine gizemli fragmanlarıyla damgasını vurmuştur. Yalnızlığı seven, asık suratlı, somurtkan Herakleitos’a sözleri anlaşılamadığından dolayı yurttaşları "Karanlık" adını takmıştır. Ona göre evrende var olan her şey ateşten oluşmuştur, ateş her şeyin ilkesidir ve yine onda çözülür. Şeylerin sürekli değişimi, karşıtların birliği, kozmik ateş, genesis, logos, nemli ve kuru ruhların hermeneutiği onun derinlikli felsefesinde değindiği başlıca konulardandır.

11,40 TL19,00 TL
İndirimli
Tusi’nin Kelam Anlayışı Litera Yayıncılık

Tusi’nin Kelam Anlayışı

Günümüze değin yapılan çalışmaların genellemeci bakışları neticesinde, Şiî kelamının -imamet bahsi hariç- Mutezile kelamından iktibas bir kelam sistemi olduğu algısı ortaya çıkmıştır. Fakat elinizdeki kitap, Şiî kelam sisteminin yetkinleşmesinde büyük paya sahip Nasîruddin Tûsî ve eseri Tecrîdü’l-itikâd ve bu esere yazılan şerhler üzerinden, Şia’nın kelam meselelerinde Ehl-i sünnetten de kayda değer bir oranda etkilendiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Şia’nın dört büyük hadis kitabında, hata yapmanın, Ehl-i sünnetten herhangi bir düşüncenin iktibas edilmesinden daha iyi olacağı minvalindeki imamlardan gelen rivayetlere rağmen Tecrîd’de, Allah’ın sıfatları, kulların fiilleri gibi can alıcı konularda Sünni kelamdan düşünce aktarımı yapılması mezhepler arası çizgilerin çok keskin olmadığını gö...

38,61 TL55,00 TL
İndirimli
İslam Düşüncesinde Ahlak Felsefesi Litera Yayıncılık

İslam Düşüncesinde Ahlak Felsefesi

Felsefi ve kültürel anlamda İslâm düşüncesinin, özel olarak İslâm ahlâk düşüncesinin düşünce tarihindeki yeri hakkında birçok eser kaleme alındı. Bu eserlerden en iddialılarından birisi Suphi’nin elinizdeki kitabıdır. Ahmet Mahmut Suphi eserinde, Müslümanların dünya düşünce mirasına diğer birçok meselede olduğu gibi ahlâk alanında da kayda değer düzeyde katkı sağladıklarından ancak bu katkının yanlış yerlerde aranması nedeniyle açık bir şekilde ortaya konamadığından dem vuruyor ve okuyucunun dikkatini buraya yöneltiyor. Ona göre Müslümanların ahlâk alanındaki katkılarını, Aristoteles’in ahlâk sistemi dışında bir yerde aramak gerekiyor. Bu bağlamda Suphi, eserinde iki temel eğilimi inceliyor: 1) Akılcı eğilimi temsilen Mu‘tezile, 2) Tecrübeci eğilimi temsilen de Sûfîler. İslâm düşüncesinde ...

45,63 TL65,00 TL
İndirimli
Bergsonculuk Alfa Yayınları

Bergsonculuk

“Deleuze’ün Bergsonculuğu, her şeyden önce, dünyayı unutmaya dayalı umutsuz felsefelere karşı yaşamla kavramı birleştirmeye yönelen sevinçli felsefeler yaratmaya çağrıdır. [...] Deleuze’ün felsefe tarihçiliği, olumlayıcı felsefeye bir övgü, bu yönde felsefe yapmaya bir çağrıdır. Deleuze’ün yorumlarının gösterdiği gibi, aynı bileşenler, Bergson’da kesin felsefeyi, Spinoza’da bilgeliği, Nietzsche’de ‘şen bilgi’yi ortaya çıkarmak için farklı düzenlemelerle yeniden bir araya gelirler. Ama Deleuze’ün felsefe tarihçiliği, aynı zamanda felsefe tarihinin keskin bir eleştirisidir de. [...] İktidarını insanların hınçları üzerine inşa eden ikiyüzlü politikacı, dünyayı olumlamaktan aciz din adamı, ölü kavramlarla iş gören sıkıcı akademisyen... [...] Dünyayı ve karşısındakini hiçe sayan, olumsuzlamaya ...

20,25 TL25,00 TL
İndirimli
Felsefeye Giriş Serbest Kitaplar

Felsefeye Giriş

Ciddi olan her eser, üzerine düşünülmeyi gerekli kılar. Hele ki bu eser felsefi geleneğin geniş külliyatını tanıtmak ve felsefi düşünmenin yollarını öğretmek amacındaysa, bu, başlı başına zor bir iştir. Columbia Üniversitesi felsefe profesörleri olan John-Herman Randall, Jr. ve Justus Buchler tarafından yazılmış olan bu eser, bu zor işi hakkıyla başaran önemli bir felsefeye giriş kitabıdır. İlk kez 1982 yılında Ahmet Arslan’ın titiz çevirisi ile Türkçe’ye kazandırılmış olan kitap, aradan geçen 32 senenin ardından akıcılığından ve açıklayıcılığından hiçbir şey kaybetmeden yeniden okuyucusunun karşısına çıkmaktadır.Kitap üç bölümden oluşmaktadır: “Felsefi Düşüncenin İnsan Hayatındaki Rolü”, “Felsefenin Analitik İşlevi” ve “Felsefenin Kurgusal İşlevi.” Ahmet Arslan’ın da belirttiği gibi: “Her...

32,83 TL38,00 TL
İndirimli
Aşk Nedir Sokrates? Profil Kitap

Aşk Nedir Sokrates?

Aşk, insanlık tarihi boyunca bizi hep büyüledi. Peki, felsefi bakış açısıyla aşk ne anlama geliyor? Nora Kreft bu soruya cevap vermek için ilginç bir yola başvuruyor: Hayali bir akşam yemeğinde sekiz ünlü filozofu bir araya getirerek aşk, dostluk ve arzu hakkında tartışmalarını sağlıyor. Sokrates, Søren Kierkegaard ve Iris Murdoch gibi düşünürler bu kitabın içinde kafa kafaya veriyor; aşk ve bilgelik hakkında fikir alışverişinde bulunuyor, flört uygulamalarının gerekliliğini tartışıyor ve aşkın kişisel özerkliği kısıtlayıp kısıtlamadığını sorguluyorlar. Diyalogları hem eğlenceli hem de öğretici olan Aşk nedir Sokrates? aşk felsefesinin en sıra dışı düşüncelerine dair mükemmel bir içgörü kazandırıyor.

22,68 TL30,00 TL
İndirimli
Doğmak -yeni İnsanın Başlangıcı Fol Kitap

Doğmak -yeni İnsanın Başlangıcı

Doğar, yaşar ve ölürüz. Çoğu zaman yaşama derdinden doğmayı es geçeriz. Oysa doğum, derin bir aşkınlık içerir. Yanlış doğan insan yaşam iradesini geliştirmeden ölür.Dışarıdan dayatılan kurallar, insanı doğal kimliğinden ve dünyadaki ikametinden uzaklaştırır. İnsan doğadan uzaklaştıkça üretilmiş bir nesneye dönüşür. Oysa plasentanın yerini alan sosyokültürel temellerden ve aileden ‘kendimiz’ olarak çıkabilmenin yolu, ‘nefesimize başvurmak’tır.Bu kitapta filozof ve psikanalist Luce Irigaray, dünyayı, kadın ve erkek arasındaki arzu ve sevgi ilişkisinden yeniden inşa etmeyi öneriyor. Bizleri, köklerimize dair bir arayışa davet ediyor. Aldığımız ilk nefesten itibaren yaşamı aktif bir fail olarak sürdürerek kendi doğumumuzu gerçekleştirmeye çağırıyor.

18,90 TL25,00 TL
İndirimli
Nefret Söylemindeki Zarar Fol Kitap

Nefret Söylemindeki Zarar

“Bu kitap … modern hukuk felsefesi ve önde gelen davaların zarif bir sentezi olduğu kadar Ronald Dworkin, C. Edwin Maker gibi önde gelen hukuk teorisyenlerinin pozisyonlarını eleştirmektedir...”S. B. Lichtman, Choice“Bu kısa, anlamlı kitapta Waldron, okuyucudan –en azından– nefret söyleminin, hedef aldığı kişilerin gözünden nasıl hissedildiği üzerine düşünmelerini ister... Öyle ki bu şekilde, herkes ‘evinden çıktığında ayrımcılığa veya hakarete uğramayacağını veya terörize edilmeyeceğini bilebilsin.’” Kate Tuttle, The Boston Globe“Liderlerimizin nefret söylemini kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini söylemekle birlikte nefret söylemini kullanan herkesi kınamaları gerektiğini de zarif ve ikna edici şekilde savunmaktadır...” John Paul Stevens, The New York Review of Books“Waldron’un incelemes...

46,12 TL61,00 TL
İndirimli
Viyana Çevresi Fol Kitap

Viyana Çevresi

Felsefe tarihinin önemli akımları, genellikle bilimsel düşüncenin önemli gelişmeleriyle birlikte yol almıştır. Platonculuk matematiğin ortaya çıkışına, Dekartçılık Galileo’nun astronomideki keşfine, Kantçılık Newton mekaniğinin sistemleştirilmesine bağlıdır. Viyana Çevresi de, 20. yüzyılın başındaki fiziğin krizi, mantığı yenileme ve matematiğin temellerini sorgulama çabalarının ortasında doğdu.Viyana Çevresi, Alman olan her şeye, Kant’ın a priori bilgi anlayışına, Alman dünyasında Kant sonrası ortaya çıkan Alman felsefi idealizminin metafiziğine, özellikle Hegel’in ve Heidegger’in temsil ettiği metafiziğe karşıdır.Bu kitap, Batı felsefesindeki en köklü dönüşümlerden birini gerçekleştiren Viyana Çevresi düşüncesine, kurucu düşünürleri Schlick, Carnap, Neurath ve Hahn’ın temel metinleri üze...

29,48 TL39,00 TL
İndirimli
Sokrates’ten Rousseau’ya Politika Felsefesi Tarihi Fol Kitap

Sokrates’ten Rousseau’ya Politika Felsefesi Tarihi

“Klasiklerin ‘zamansız’ oldukları söylenir, işte tam da bu yüzden ‘çok zamanlı’dırlar. Bu kitabın yapmaya çalıştığı gibi, siyasal düşünce felsefesinin doğrudan bu çok zamanlı yapıtlara dayanılarak anlatılması gerçekten çok önemli.” Fatmagül BerktayBu kitap politika felsefesinin serüvenine ‘klasikler’ üzerinden giriş yapmaktadır. Klasik yapıtlar bize temel soruları sormayı öğretir. Düşünce tarihindeki bütün kırılmaların bu ‘yeni soruları sorabilme’ yeteneğiyle ortaya çıktığını hatırladığımızda, klasikleri okumanın önemi bir kez daha ortaya çıkar.Bu kitap, okuru, politika felsefesinin antik ve modern dönem tarihinde bir yolculuğa davet etmektedir. Sokrates ve Savunma’sında ‘yasa’ ve ‘yurttaş’ fikrinden, Platon’un Devlet’inde ‘doğruluk’ ve ‘adalet’in anlamına ve Aristoteles’in Politikası’na p...

35,53 TL47,00 TL
İndirimli
The House On The Borderland Gece Kitaplığı

The House On The Borderland

I must have been here some ten years before I saw sufficient to warrant any belief in the stories, current in the neighborhood, about this house. It is true that I had, on at least a dozen occasions, seen, vaguely, things that puzzled me, and, perhaps, had felt more than I had seen. Then, as the years passed, bringing age upon me, I became often aware of something unseen, yet unmistakably present, in the empty rooms and corridors. Still, it was as I have said many years before I saw any real manifestations of the so-called supernatural. It was not Halloween. If I were telling a story for amusement's sake, I should probably place it on that night of nights; but this is a true record of my own experiences, and I would not put pen to paper to amuse anyone. No. It was after midnight on the mor...

17,50 TL27,00 TL
İndirimli
The Jew Gece Kitaplığı

The Jew

“...The Jew, like the Gypsy, stands alone, isolated by character, if not by blessing. Traditionally, or rather according to its own tradition, the oldest family on earth, it is at the same time that which possesses the most abundant vitality. Its indestructible and irrepressible life-power enables this nation without a country to maintain an undying nationality and to nourish a sentiment of caste with a strength and a pertinacity unparalleled in the annals of patriotism. The people that drove the Jews from Judæa, the empires which effaced the kingdoms of Israel and Judah from the map of the world, have utterly perished. The descendants of the conquering Romans are undistinguishable from the rest of mankind. But, eighteen hundred years after the Fall of Jerusalem, the dispersed Jewish peopl...

11,02 TL17,00 TL
İndirimli
Patanjalı'nın Yoga Aforizmaları Gece Kitaplığı

Patanjalı'nın Yoga Aforizmaları

Görünen o ki, dünyanın büyük zihinlerinin fikir birliği gibi görünüyor ve fiziksel doğaya yapılan araştırmalarla neredeyse kanıtlandı, bizler mutlak bir koşulun sonucu ve tezahürüyüz, bu mutlaklığa geri dönmek için mevcut göreceli durumumuzun gerisindeyiz ve ilerliyoruz. Bu kabul edildiğinde soru şudur: Hangisi daha iyi, mutlak mı yoksa bu durum mu? Bu tezahür eden halin insanın en yüksek hali olduğunu düşünen zavallı kimseler yoktur. Büyük kalibreli düşünürler, farklılaşmamış varlığın tezahürleri olduğumuz ve farklılaşmış durumun mutlaktan daha yüksek olduğu görüşündedir. Mutlakta herhangi bir niteliğin olamayacağını hayal ederler; duygusuz, donuk ve cansız olması gerektiğini; sadece bu hayattan zevk alınabilir ve bu nedenle ona sarılmalıyız.

12,96 TL20,00 TL
İndirimli
Venus İn Furs Gece Kitaplığı

Venus İn Furs

A beautiful woman with a radiant smile upon her face, with abundant hair tied into a classical knot, on which white powder lay like a soft hoarfrost, was resting on an ottoman, supported on her left arm. She was nude in her dark furs. Her right hand played with a lash, while her bare foot rested carelessly on a man, lying before her like a slave, like a dog. In the sharply outlined, but well-formed linaments of this man lay brooding melancholy and passionate devotion; he looked up to her with the ecstatic burning eye of a martyr.

16,20 TL25,00 TL
İndirimli
The Gypsy Gece Kitaplığı

The Gypsy

“...The Gypsies travelled to Rome and secured a papal safe-conduct twenty years after their first appearance at Bologna. Hypocritical legend secured them passes and passports from the European powers who were then engaged in the perilous Ottoman Wars. They were more or less supported by the Emperor Sigismund and the bishop of the same name, who, a.d. 1540, at Fünf-Kirchen employed them in casting iron and cannon-balls for the benefit of the Turks; by Ladislas II., King of Hungary, and other potentates. The Gypsies doubtless imitated the Jews in hedging between the two belligerents, and in betraying both of them for their own benefit; and this doubtless was part of the cause of the persecution which the two scattered races endured. Purely religious movements of the kind are rare in history;...

14,26 TL22,00 TL
İndirimli
Gizli Öğreti - Kozmogenesis 2. Cilt Prometheus Yayınları

Gizli Öğreti - Kozmogenesis 2. Cilt

“Bütün atomlar BİR’İN farklılaşmalarıdır. Her şey kökenini BİR’DEN alır ve ondan ortaya çıkar, son olarak da BİR’E dönmek zorundadır. Evrendeki her şey, kendi türünde ve kendi algı planında bir bilince sahiptir. Bütün kozmos, bilinçli varlıkların neredeyse sonsuz hiyerarşileri tarafından yönlendirilir, kontrol edilir ve harekete geçirilir. Onlar, Karmik ve Kozmik Yasanın uygulayıcılarıdır.”H.P.B.

63,18 TL90,00 TL
İndirimli
Umutsuz Olma Cesareti Eksik Parça Yayınları

Umutsuz Olma Cesareti

Giderek kötüye giden bir dünyada iyimser gelecek beklentilerinin karşılığı yok. Dünya sisteminin içindebulunduğu durumun vahametini olduğu gibi kabul etmeden yeni bir alternatif yaratamayız.“Giorgio Agamben bir röportajında, ‘düşünce, umutsuz olma cesaretidir,’ demişti – en kötümser teşhisindahi, şu meşhur tünelin sonundaki ışığı ima edip moral vererek sözünü noktaladığı tarihsel ânımız içinbilhassa geçerlidir bu içgörü. Asıl cesaret bir alternatif tahayyül etmek değil, aşikâr bir seçenek olmadığıgerçeğinin akıbetini kabullenmektir: Bir alternatif hayali, teorik korkaklığın göstergesidir ve biziaçmazımızın kördüğümünü düşünmekten alıkoyan bir fetiş görevi görür. Kısaca, gerçek cesaret, tünelinsonundaki ışığın muhtemelen karşıdan bize yaklaşmakta olan başka bir trenin farı olduğunukabullenm...

31,75 TL42,00 TL
İndirimli
Zafer Kaftanına İlahi Gece Kitaplığı

Zafer Kaftanına İlahi

Bu güzel Gnostik Şiirin orijinal başlığı kaybolmuştur ve artık genel olarak Ruhun İlahisi olarak anılmaktadır. Ancak Preuschen buna Kurtuluş Şarkısı diyor; Fragments’ımda “Zafer Kaftanının İlahisi” adını vermeye cesaret ettim. Ben de burada, daha uygun göründüğü için bu unvanı korumayı tercih ediyorum. Şiirin orijinal metni, Eski Süryanice’de, on iki heceden oluşan ve bir durağanlık içeren satırlar halinde ve bu nedenle, altı hecenin büyük bir kısmı için beyitler halindedir. Yakın zamanda Bonnet tarafından Roma’da Yunanca bir versiyonun bir metni keşfedilmiş ve Thomas’ ın Elçileri adlı metninde yayınlanmıştır. Kısmen gerçek, kısmen tefsir, ara sıra çiftler ve tüm satırların ihmali var. Buna ek olarak, XI. yüzyıldan önce gelişen (kısaltmasının bulunduğu MS. tarihi), ancak başka türlü bilinm...

7,78 TL12,00 TL
İndirimli
Megaralı Theognis Üzerine Dergah Yayınları

Megaralı Theognis Üzerine

Elinizdeki eser, Friedrich Nietzsche’nin 1864’te, yirmi yaşındayken yazdığı doktora tezi olanDe Theognide Megarensi’nin tercümesidir. Yunanlı bir lirik şair olan Megaralı Theognis’in incelenmesine ayrılmış bu metin, Nietzsche’nin o tarihe dek yaptığı en kapsamlı tahlilini gözler önüne serer ve filozofun, Yunan düşüncesinin eleştirel-tarihsel bir biçimde irdelenmesine adanmış kariyerinin başlangıcını oluşturur.De Theognide Megarensi’nin yazılış amacının; Theognis’in, külliyatına ve hayatına dair bütünlükçü bir yaklaşım benimsemek sûretiyle şiirlerine dair derin bir kavrayış sağlamak olduğu söylenebilir. Theognis’in yalnızca “anlaşılmaz sözler söyleyen bir şair” olduğu ve eserlerinin de bütünlükten mahrum bir “fragman derlemesi” olduğu şeklindeki yayg...

13,77 TL17,00 TL
İndirimli
Cinsel Aşkın Metafiziği Alfa Yayınları

Cinsel Aşkın Metafiziği

“Tüm faaliyetlerin görünmez merkezi olarak ve üzerine çekilen tüm perdelere rağmen her yerden görünen cinsel ilişkinin insanlık âleminde oynadığı önemli rol her şeyin karşılığıdır. Savaşın nedeni, barışın amacı, ciddiyetin temeli, şakanın hedefi, tükenmez espri kaynağı, tüm imaların anahtarı, tüm gizli göz kırpmaların, tüm dile gelmemiş taleplerin anlamı, gençlerin, çoğu zaman yaşlıların da gündelik düşüncesi ve özlemi, ahlaksızlığın saatlik düşüncesi ve iffetli olanın iradesine karşı sürekli yinelenen rüyası, özellikle özünde derin bir ciddiyet yattığı için her zaman hazır şaka malzemesidir. ... Ama tüm bunlar cinsel dürtünün yaşama arzusunun özü, dolayısıyla tüm arzuların yoğunlaşması olduğu gerçeğiyle örtüşür; metinde iradenin odak noktası olarak cinsel organlardan söz etmemin nedeni bu...

16,20 TL20,00 TL
Toplam: 6223