Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Stoktaki Son Ürün!
Spekülatif Materyalizm Pinhan Yayıncılık

Spekülatif Materyalizm

“Tanrının yokluğundan yeterince sağduyu dışı bir dünya sonucu çıkar; Tanrı bile orada meydana gelebilir."Bu kitap filozofun farklı zamanlarda yazdığı 6 makaleden ve neredeyse çeyrek asırdır yayımlamasını beklediğimiz İlahi Yokluk eserinin “açılış argümanı”ndan oluşuyor. Makaleleri sıraya dizerken kronolojik bir sıradan çok doktora tezi İlahi Yoklukun (1997) yapısından yararlandım. Bu 7 yazının içindeki düşüncelerin büyük çoğunluğunun yayımlanmasını beklediğimiz İlahi Yoklukta yer alacağını sanıyorum.Meillassoux şimdiden yaşayan en etkili filozoflardan biri. Peki bu ün tarihsel bir konjonktüre mi dayanıyor yoksa felsefeye orijinal katkıları mı var, bunun kararını okurlar verecektir. Amacım, dünyada böyle etkili olan bir filozof henüz yaşarken ülkemiz felsefe okurlarının bildikleri bir dilde...

Anarşizm Felsefesi ve Etika Dorlion Yayınevi

Anarşizm Felsefesi ve Etika

‘’Anarşi hepimizin zihninde düzensizliği ve karmaşayı, başkaldırı ve isyanı uyandırır. Tarihin ilk Anarşist kuramcılarından olan Kropotkin, bu iki eserinde anarşiye dair bu iki köklü önyargıyı yıkıyor. Anarşist Ülkü adlı eserinde toplumu düzene sokmak için yaratılmış kurumların aslında sadece belli bir azınlığında gücü elinde tutması için kurulan sistemler olduğunu anlattıktan sonra anarşinin bu sistemleri ortadan kaldırmak isterken amacının toplumda bir karmaşa yaratmak olmadığını sebepleriyle gösteriyor. Anarşist Ahlak adlı bölümde ise ahlakın insanın koku alma veya dokunma gibi doğuştan gelen içgüdüsel bir duyusu olduğunu, ahlaklı davranmak için yalnızca bu içgüdümüze dönmemiz gerektiğini, hiçbir kurumun bize ahlaklı davranışı dayatmasına ihtiyacımız olmadığını doğadan ve bilimsel gerçe...

Aldanma ve Aldatmaktan Arınıp; ve İnsan Uyanınca Gülnar Yayınları

Aldanma ve Aldatmaktan Arınıp; ve İnsan Uyanınca

Tembelliğe, taklitçiliğe gönlümüz razı olmaz. Keyif ve haz ile gününü gün ederek, ilgisiz ve duyarsız kalarak yerinde saymak mı? asla!... Hızlı gidip de kesintiye uğratmaktansa, doğal ve istikrarlı bir yöntemi tercih ederim. Bundan dolayıdır ki, “İnsanca Yürüyüş Toplumsal Diriliş” olarak şekillenmiştir yolumuz. Öyle bir yürüyüş ki, amacı ve hedefi belli fakat son durağı öngörülmemiştir. Tarihsel ve bilimsel süreç içerisinde, doğal ve insani talepler doğrultusunda sürekli değişip, gelişecek, büyüyecek bir toplumsal hareketin özneleri olmaya niyetlendik kurgumuzda. Bu toplumsal bütünlük bizi, evrensel değerlere de kavuşmayı sağlayacaktır. Ve insan uyanınca, azim ve inancı; onu kararlılıkla, en ideal ufuklara taşıyacaktır. Kurgusal anlatımımızda; arayış, mücadele, kavrayış, çileler, zorluklar...

Stoktaki Son Ürün!
Evrenin Yapısı Norgunk Yayıncılık

Evrenin Yapısı

Romalı düşünür ve şair Lucretius'un eşsiz yapıtı Evrenin Yapısı Türkçenin iki büyük ustası Turgut Uyar ve Tomris Uyar eliyle dilimize aktarılmıştı. İlk olarak 1974 yılında Hürriyet Yayınları, daha sonra 2000 yılında İyi Şeyler Yayıncılık tarafından yayımlanmış olan bu ölümsüz metin Norgunk Yayıncılık tarafından yeniden basıldı.Her şey birbiriyle sınırlandırılmış, görüyoruz:Hava tepelerle ve tepeler havayla.Toprak sınır çiziyor denize, deniz karalara,Oysa evreni sınırlayacak bir şey yok dışında.Sınırsız uçurumun boşluğu bundandırÖyle ki şimşekler bile geçemez onu-Bitimsiz zaman parçasında yarışan şimşekler-Alınması gereken yolu kısaltamazlar bile,Öyle engindir doğaca varlıklara tanınan çevren;Hiçbir boyutla sınırlanmaz uzaklıkta, genişlikte.Spinoza'dan Nietzsche'ye, oradan Deleuze'e, günümü...

Üstümde Yıldızlı Gökyüzü İçimde Ahlak Yasası - Kant Destek Yayınları

Üstümde Yıldızlı Gökyüzü İçimde Ahlak Yasası - Kant

"Sapere aude!" Kendi aklını kullanma cesaretini göster! Modern felsefenin önde gelen düşünürlerinden Immanuel Kant, Königsberg’de zanaatkâr bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Olağanüstü düşünsel becerileri ve özellikle sınırsız çalışma azmi ile felsefe tarihine adını yazdırmış, 57 yaşında yayımladığı eleştiri serisi ile Batı felsefe tarihini geriye dönülmez biçimde şekillendirmiştir. Saf Aklın Eleştirisi ’nin ortaya koyduğu bilgi felsefesini, Pratik Aklın Eleştirisi ’nin vaaz ettiği ahlak anlayışını ve son olarak Yargı Yetisinin Eleştirisi ’nin üzerinde durduğu estetik yargı meselesini üç somut örnek olay üzerinden ele alan bu kitapla Kant’ın zihinsel evrenine ilk adımı atma fırsatını bulacaksınız.

Değerlerin Tiranlığı: Bir Hukukçunun Değer Felsefesi Hakkındaki Mülahazaları Pinhan Yayıncılık

Değerlerin Tiranlığı: Bir Hukukçunun Değer Felsefesi Hakkındaki Mülahazaları

“Erdemler ifa, normlar tatbik, emirler icra edilir, fakat değerler koyulur ve geçerli olur. Değerlerin geçerliğini iddia eden kimse onları geçerli kılmak mecburiyetindedir. Hiçbir insan tarafından geçerli kılınmaksızın değerlerin geçerli olduğunu söyleyen kimse aldatmak istiyordur”.Schmitt’in faşistlerin safında dövüşürken heyecan içinde ilan ettiği klasik devlet düşüncesinin sonlanmasına dair arzusu, yani devletin siyasal olanın tekelini yitirip “hareketin Führer’inin bir organına dönüşmesine” dair özlemi, aradan geçen büyük bir dünya savaşının ardından Değerlerin Tiranlığı metninde herkesin kendi putunun mücahidi olarak kalacağı cehennemî bir geleceğin felaket habercisinin cübbesine gizlenir. Bir kamu hukukçusu ve daha fazlasıyla siyasi bir teolog olan Schmitt’in kuramsal düşüncesinden h...

Hileli Ayna Mundi

Hileli Ayna

Benliğin ön plana çıktığı bir çağda yaşıyoruz; gerçekleri güçlülerin şekillendirdiği, hem kişisel hem de siyasi yanılgılarla dolu bir çağda.The New Yorker’ın en parlak genç yeteneği Jia Tolentino, karmaşık ve çok katmanlı meseleleri açıklama becerisini mizah anlayışı ve derin bir dürüstlükle birleştirerek içinde yaşadığımız dönemi tanımlayan çatışmaları, çelişkileri, büyük değişimleri irdeleyen eşsiz bir ses. Birbiriyle bağlantılı konuları masaya yatıran dokuz denemenin yer aldığı Hileli Ayna’da, hayatlarımızın yüzeyinin hemen altında akıp giden kendini kandırma nehrinde bizleri aydınlatıcı, unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor; içine doğduğumuz ve bizi şekillendiren kültürün aynasında kendimizi net bir şekilde görmenin zorluğunu gözler önüne seriyor. Sosyal internetin kâbus gibi yükselişinde...

Stoktaki Son Ürün!
Wittgenstein'ın Anti-felsefesi Ketebe Yayınları

Wittgenstein'ın Anti-felsefesi

“Wittgenstein’ın zamanımızın bir kahramanı olduğunu söylemek absürt olmaz. Fakat onun hangi sebeple kahraman olduğunu, kendisinin bu sebebi nasıl arz ettiğini ve kendini, sözünü verdiği benzeri görülmemiş eylemin bir çeşit spekülatif küstahlıkla kötü bir biçimde maskelenmiş imkânsızlığı içinde nasıl kaybettiğini dikkatlice incelemek gerekir.”Anti-felsefe, Fransız düşünür Alain Badiou’nun özellikle Wittgenstein, Nietzsche ve Lacan üzerine kurguladığı yapıcı bir başkaldırı sistemidir. Buna göre anti-filozof da çağına ve onun ötesine seslenebilen, yerleşik düzenin muhafazasını sağlamakla değil, çeşitli edimlerle etki alanını dönüştürmekle yükümlü bir figürdür. O, her daim aslında felsefenin doğasında olan “rahatsız tavır” içindedir. Hiçbir ortamda alçakgönüllü olamaz. Söz...

İkili Görüş Ketebe Yayınları

İkili Görüş

İkili Görüş, dünyaca ünlü eleştirmen, edebiyat kuramcısı ve düşünür Northrop Frye’ın, sağlığında yayımlanan son ve birçok açıdan en anlaşılır eseridir. Bu çalışma, öğretilerine vâkıf olanlar için düşünürün külliyatının özünü, Frye’la ilk kez karşılaşacaklar içinse düşünce dünyasına mükemmel bir girişi meydana getirir.William Blake’in bir şiirinden yola çıkarak “ikili görüş” kavramını geliştiren Frye; İkili Görüş’te bu kavramı dil, doğa, zaman ve tanrı kavramlarına uygular. Kemal Atakay’ın titiz çevirisiyle Türkçeleşen eser bu açıdan eleştiri ve edebiyat kuramıyla ilgilenenlerin olduğu kadar; dilbilim ve dil felsefesi, ekoloji çalışmaları, zaman felsefesi, teoloji ve din felsefesiyle ilgilenenlerin de muhakkak edinmesi gereken bir başvuru kaynağıdır.

Basiret Ehli Bilgeler ve Konya Felsefe Okulu Literatürk Academia

Basiret Ehli Bilgeler ve Konya Felsefe Okulu

Değerler Üreten, Ürettiği Değerler İle Bin Yıllardır Güçlü KalanBir Coğrafyanın Gücünün Kaynağının ÖyküsüBasir, “Yüceler Yücesi Dost’un” isim ve sıfatlarındandır. Görme gücünün kaynağı; en iyi şekilde gören, her şeyi görendir.Basiret; görüş gücü, kalp gözü, olayları önceden görebilme yeteneğidir. Beytullah (Allah’ın evi) ise Kâbe ve insan kalbi anlamındadır.Felsefenin - aklın güneşinin - Anadolu’da doğduğunu biliyoruz. İnsanlığı bugünlere taşıyan “eleştirel düşünce, bilimsel akıl” Ege’nin kasabasından, insanlığa armağan edilmiştir.Seleukoslar; Toroslar ve Pamirler arasındaki birbirinden farklı ülkeleri üç yüz yıl erdem ve yasayla yönetmişlerdir. Kurucu filozof İmparator Seleukos’un MÖ 300’lerde başkent Antakya’da yazdığı kanunnamenin aşağıdaki giriş cümlelerini dikkatlere sunuyorum.“Ruhunu...

Her İçe Yönelme Aynı Zamanda Tanrı'yı Yönelmedir-plotinus Destek Yayınları

Her İçe Yönelme Aynı Zamanda Tanrı'yı Yönelmedir-plotinus

"Güzelliğe duyulan özleme aşk denir." Roma’da "Tinsel Direktör" olarak anılan, Platon’a olan hayranlığı yüzünden okuluna "Yeni Platonculuk" adını veren Plotinus mistik felsefesiyle Yahudi, Hıristiyan, Müslüman filozoflara ve gnostiklere yüzyıllar boyunca esin kaynağı olmuştur. Plotinus, Enneadlar’ıyla "Bir"in tezahürünün muhteşemliğini ve beşeri nefsi gerçek bir arınmayla "Bir" ile yeniden bütünleşmeye götüren uzun ve zorlu yolu bizlere tasvir eder. Kendinden önce gelen tüm felsefi akımları kucaklayan ve birçok noktada Tibet Hikmeti’ne, "sessizliğin sesine" benzerlik gösteren öğretisinde insanlığın macerasının bütün şiirini ve diyaloglarını bulabilirsiniz.

Stoktaki Son Ürün!
Hikemiyat Çizgi Kitabevi Yayınları

Hikemiyat

Çevriyazı - Sadeleştirme bir arada"Şahsiyet, bir bireyi türdeşi bulunan diğer bireylerden ayırmaya ve ayırt etmeye yardımcı olan 'sıfat', daha doğrusu 'hususiyet'tir... En küçük hayvandan en büyüğüne varıncaya kadar tümünde hükmü geçerli bir doğa yasası vardır ki o da yaşam mücadelesidir. Evet! Yaşamak demek âdeta boğuşmak demektir. Bu mücadelede bir ur olmak var; bir de var olmak var!... Dolayısıyla biz Osmanlılar bu cihan-ı medeniyette var olmak istiyorsak medeni bir millet olduğumuzu göstermeliyiz. Yoksa efendiler, medeni topluluk içinde bir 'sürü' olmaktan kendimizi kurtaramayız!" Salih Zeki.Elinizdeki kitap, Dârulfünun'un ilk rektörlerinden ve II. Meşrutiyet'in en önemli düşünürlerinden Salih Zeki Bey'in makale ve yazılarından oluşmaktadır. Resimli Gazete, Mecmua-ı Ebuzziya, Ulûm-ı İk...

Düzenin Ötesinde Butik Yayınları

Düzenin Ötesinde

Tüm dünyada çok satanlar listelerine giren kitap.Ünlü düşünür ve klinik psikolog Jordan B. Peterson Hayat İçin 12 Kural kitabında hayatlarımızdaki kaosa bir panzehir sunuyor: modern kaygılara uyarlanan ebedi gerçekler. Onun kavrayışı ve içgörüsü milyonlarca okura yardım etmiş ve dünya çapında yankı uyandırmıştır.Şimdi bu sabırsızlıkla beklenen kitabında Peterson daha da ileri gidiyor ve hayatın anlamının, bir bölümünün tanıdığımız alanın dışına uzanarak sürekli değişen bir dünyaya uyum sağlamak olduğunu gösteriyor. Aşırı kaos bizi belirsizlikle tehdit ederken aşırı düzen de merak eksikliğine ve yaratıcı yoksunluğa yol açmaktadır. Düzenin Ötesinde bizi gerçekliğin iki temel prensibini -düzen ve kaos- dengelemeye davet ediyor ve onları ayıran yolda bulunan derin anlamı ortaya çıkartıyor.Deng...

Ayasluklu Heraklit Dorlion Yayınevi

Ayasluklu Heraklit

Hakikati aramayı kendine iş edinen Heraklitos, duygulardan, bayağı ve şüpheli tanıklardan kaçınır. Arayıcıya, ilk önce kendi kendini gözlemesini tavsiye eder.Tales’in suda, Anaksimandros’un havada aradığı maddesel cevheri bu Ayasuluklu, ateşte görür.Kâinatın cevheri, bunların her birinin gözünde her ne olursa olsun, herhâlde birdi, başlangıcı ve sonu yoktu.Heraklitos’a göre her şey ateşten çıktığı gibi yine ateşe döner. Bu ateş kendisine hareket hâlinde görünür ve onsuz dünya yaşayamazdı.

Felsefe İnsanlığa Hizmet Edebilir Mi? Doğu Kütüphanesi

Felsefe İnsanlığa Hizmet Edebilir Mi?

Felsefe, insani var oluş çabasının en önemli uğraklarından biri olarak kendini gösterir. Binlerce yıllık sözlü ve yazılı kültürün içinden geçerek biçimlenir, var oluşumuza ve bizzat var olana ışık tutar. Günümüzde sahip olduğumuz değerlerin oluşmasında ve bu değerlerin daha da gelişerek bugüne kadar gelmesinde felsefe vazgeçilmez bir rol oynar. İşte biz de Arkheidea topluluğu olarak, düzenlediğimiz etkinlikler ile günümüzde felsefi düşünceye ve felsefi bilgi üretimine bir nebze olsun katkı sunma gayesine yönelmiş olan bir sosyal platformuz. Çalışmalarımızın ilk ürünü olan bu eserde felsefenin işlevi, çocukları felsefi düşünceye yönlendirme ve felsefenin insanlığa olan katkıları gibi pek çok konuyu uzmanlarıyla ele alıyoruz. Seneca’dan ilhamla “Halihazırda nefes alırken insanlığı ve de fels...

Stoktaki Son Ürün!
Yeni Sol Düşünürleri Fihrist Kitap

Yeni Sol Düşünürleri

Yüzyılın en önemli sağcı felsefecisi,Estetik üzerine kaleme aldığı eserler alanın temel taşı hükmünde;Analitik felsefe temelli, bilgi ve siyaset felsefesinde çığır açmış bir isim…Roger Scruton.Sol’un, daha doğrusu Yeni Sol’un hakimiyetini her düşünsel alanda tahakküm kurarcasına ilan ettiği bir coğrafyada eleştirileri, düzenli ve yöntemli felsefi tutumuyla oldukça önemli bir düşünür…Bu kitap yüzeysel siyasetin oldukça uzağında, derin felsefi tartışmaların tam da merkezinde bir metin. Yeni Solcu’ların eleştirmekten kaçındığı ve birer idol olarak yaklaştığı, bilimsel metoda önem veren düşünürlerin ise üzerine pek konuşmadığı isimlere; Hobsbawn, Galbraith, Dworkin, Sartre, Foucault, Adorno, Habermas, Althusser, Lacan, Deleuze, Gramsci, Said, Badiou ve Zizek gibi temel figürlere çok temel eleş...

Auguste Comte ve Pozitivizm Fihrist Kitap

Auguste Comte ve Pozitivizm

Çağının göz bebeği olarak birçok düşünürün zihninde güçlü bir yer edinmiş, şimdilerde ise her akademik metinde eleştiri oklarının hedefi olan felsefi akım, Pozitivizmve onun en önemli kurucularından, Auguste Comte.John Stuart Mill’in önemli analizleri eşliğinde, pozitivizme dair “açıklayıcı” bir metin duruyor karşınızda. Elbet böylesi önemli bir felsefecinin kaleminden çıkan bu metin, konuya derin bir bakış açısı sunuyor. Dönemi itibarıyla fazlasıyla gündemde olan bu konu üzerine yazılmış, bu denli kapsayıcı ve objektif sayılabilecek ilk eserdir diyebiliriz. Hatta, söylemek gerekir ki, pozitivizmin sağlam temellere oturmasında John Stuart Mill gibi ünü daha hayatta iken sınırlar aşmış bir felsefeci tarafından incelemeye tutulup, tutkulu bir idealist olan Comte’un aksine, nesnel bir tutum i...

Mutlu Yaşam Üzerine Biblos Kitabevi

Mutlu Yaşam Üzerine

Seneca mutluluk arayışının usun bir çabası olduğunu açıklar. Stoacı öğretiye uygun olarak doğanın us olduğunu ya da ussal olduğunu; insanın doğa ile uyumlu yaşamak için usunu kullanması, doğal düzeni, doğa yasalarını anlaması gerektiğini ileri sürer. İnsan mutluluğa böyle ulaşır. Kamunun mutluluğa ulaşma yollarını küçümseyen Seneca, “en çok yürünen yolların mutluluktan en çok uzaklaştıranlar olduğunu” belirtir. Erdemli yaşam, mutluluğu amaçlamasa da ona ulaşmanın biricik yoludur. Bu yol aynı zamanda bizi olanaklı en yüksek özgürlük düzeyine de ulaştırır.

Bilgi Felsefesi Nedir? Küre Yayınları

Bilgi Felsefesi Nedir?

Bilgi nedir? Nereden gelir? Ne tür bilgiler vardır? Bilgi teorisi belirli alanlara nasıl uygulanabilir? Bilgi teorisi ile teknoloji, eğitim, hukuk ve siyaset arasında nasıl bir ilişki vardır? Epistemoloji hakkında bilgi sahibi olmak pratikte bize ne sağlar?Bilgi teorisinin bu merkezi sorularına odaklanan Bilgi Felsefesi Nedir?, güncel fikirlerin yanı sıra geleneksel tartışmalara da değinerek epistemolojinin temel meseleleri hakkında yanlı olmayan net görüşler ortaya koyuyor.Anahtar kavramlar ve önde gelen filozoflar hakkında derli toplu bilgiler içeren kutucuklar, açıklayıcı örnekler, işlevsel bölüm özetleri, çalışma soruları, ileri okuma önerileri, internet kaynakları rehberi, terimler sözlüğü ve epistemolojide kullanılan temel örnekler sözlüğü ile zenginleştirilmiş bu kitap, bilgi teoris...

Siyaset Felsefesi Tarihi Babil Kitap

Siyaset Felsefesi Tarihi

Geçtiğimiz yüzyılın önde gelen siyaset felsefecilerinden Leo Strauss ve Joseph Cropsey’in derlediği Siyaset Felsefesi Tarihi, Antik Yunan’dan 20. yüzyıla dek siyaset felsefesini biçimlendiren önemli filozofların düşüncelerini tanıtmak üzere hazırlanmış bir rehber kitap. Alanında uzman isimlerin kaleme aldığı bu makaleler, başta öğrenciler olmak üzere siyaset felsefesine ilgi duyan herkes için bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Otuz sekiz filozofun düşüncelerinin özetlendiği bu çalışmada editör ve yazarlar, siyasal problemlerin felsefi alımlanışını irdelerken rasyonel siyasal düşüncenin önemli dönüm noktalarını tarihsel sırasına uygun biçimde ortaya koyuyor. Siyaset filozoflarının yürüttüğü eşitlik, özgürlük, adalet gibi değerlere dair kadim tartışmaları ve siyasal sorunlara sundukları ç...

Metaforlarla Düşünmek Nobel Bilimsel Eserler

Metaforlarla Düşünmek

Richard Rorty ve Jacques Derrida, yirminci yüzyılın en çok ses getiren iki düşünürü. Bu iki ismi metaforlarla düşünmeye yaklaştıran ise dil, anlam, hakikat ve mevcudiyeti sorgulamış olmalarıdır. Bu, tıpkı sudan çıkmış bir balığın nefes alma çabasına benzer. Onlar, Batı felsefesine yönelttikleri eleştirilerle mutlak hakikat, anlam ve bilgi sorunlarını dilin tarihsel akışına açmıştır. Dilin tarihsel akışında hiçbir aşkın söylem, düşünce, gösterge ya da bağlam sonsuza dek mevcudiyetini koruyamaz; zamanla diğerine göre “öteki” kalır. Felsefenin geleneksel problemlerine tarihsellik açısından yaklaşılan bu kitapta, “öteki” olarak etiketlenen her söylemin metafor biçiminde düşünülebileceği anlatılmaktadır. Bu yapılırken metaforlara alışılmışın dışında ayrı bir işlev de yüklenmektedir. Öyleyse Pla...

Bir Otto Weininger Kritiği Fihrist Kitap

Bir Otto Weininger Kritiği

“Onunla [Otto Weininger’le] aynı fikirde olmak gerekli ya da mümkün değildir fakat yüce olan da aynı fikirde olmayışımızın içinden doğar. Harika olan, onun muazzam hatasıdır.”Ludwig WittgensteinÜzerine tartışması, yazması zor bir isim; hele savunması neredeyse imkansız olsa da, şaşkınlık ve hayranlıkla incelenesi bir “anti-kahraman”: Otto Weininger…2. Dünya Savaşı sonrası ismi felsefi yazından silinen, düşüncesi ve metinleri aforoza tabi tutulmuş bir anti-semitist Yahudi… 1903 yılında Beethoven’in evinde intihar etmesinin ardından fikirleri öylesine büyük bir ilgi görmüştür ki her felsefe ortamında onun temel tezleri tartışılır olmuştur. ’45 sonrası Weininger’in tarih sahnesinden bir çırpıda silinmesi bu yüzden çok şaşırtıcıdır; adı dahi anılmamaktadır artık: Diğer bir deyişle, günümüz dün...

Semeretü'l-hikme Albaraka Yayınları

Semeretü'l-hikme

Elinizdeki bu çalışma Batı dünyasında Alhazen veya Avenetan adlarıyla tanınan ve optik alanında Kitâbü’l-Menâzır ismindeki eseriyle çığır açmış büyük fizikçi İbnü’l-Heysem’in Semeretü’l-hikme: Geometriye Giriş isimli eserinin hem yeni bir edisyonunu hem de Türkçe çevirisini ihtiva etmektedir. Bunun yanı sıra bir taraftan İbnü’l-Heysem hakkında genel bir bilgi vermesi diğer taraftan da onun matematikçi / geometrici yönünü ele alması bakımından Katar Üniversitesi felsefe hocalarından Ammâr Tâlibî’nin bu eser üzerine kaleme aldığı inceleme yazısı da bu çalışmaya eklendi. İbnü’l-Heysem bu eserinde felsefeye yeni başlayan kimseler için genel olarak felsefenin, özel olarak da geometrinin faydalarını dile getirerek genç ilim ve felsefe talebelerinin işlerini kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Zira ona...

İmam Matüridi’de Kötülük Problemi ve İmtihan İnsan Yayınları

İmam Matüridi’de Kötülük Problemi ve İmtihan

Modern Batı düşüncesinde “teodise”, İslam felsefesinde “hüsün-kubuh” adıyla bilinen ve tartışılan kötülük meselesi fizik dünyanın tekboyutlu bakış açısıyla bir kavram ve olgu olarak işlenmiş ve fakat bu dünyanın bir imtihan yeri olmaklığıyla bağlantısı kurulup metafizik(öte) âlemle ilişkisi yeter miktarda değerlendirilmemiştir. Bu kitap felsefi bir problem olarak tartışılan kötülük meselesini ahlaki veimani boyutuylarıyla ilişkilendirerek bütüncül bir bakış ortaya koymaktadır. Bunu yaparken de merkezine İmamu’l-Hüda Ebu Mansurel-Mâtüridî’nin konu hakkındaki görüşlerini yerleştirerek yapmaktadır. Böylece meselenin felsefi, ahlaki ve imani bir mesele olduğunuhatırlatmaktadır. Bu bağlamda kitapta iyilik, kötülük, irade, kader, imtihan, tevekkül, rıza, dua gibi temel kavramların birbirleriyleb...

Toplam: 9399