0
Sepetim
Filtreleme
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Orgazmın Felsefesi

Orgazmın Felsefesi

Orgazm basit bir mesele değildir. Biyolojik ve kültürel, bedensel ve ruhsal, duygusal ve semboliktir. Kadına ve erkeğe özgü olmasının yanı sıra derin bir şekilde insanidir.Mahnkopf, orgazmın felsefi derinliklerine inerken sanatı, bilimi, edebiyatı, filmi, müziği, entelektüel söylemi günlük deneyimle; politik olanı ise tutkulu ve tatmin edici bir mutluluk ütopyasıyla birleştiriyor. Orgazmın Felsefesi mutluluk, özgür bir toplum ve iyi yaşam üzerine düşünmek isteyenler için kapsamlı bir çalışma.“Kendine gelmenin, en geniş kapsamıyla kendini duyumsamanın, beden, ruh ve tin arasındaki uyumlanmanın mekânı ve zamanıdır en güzel an. Yaşamın ve ölümün eşleştiği yerdir. Kişinin kendi cinsiyetliliğinin, yaratıklığın, hayvanlığın ve dolayısıyla canlılığın derin ifadesidir. Ayrıca evrimsel bir vazifeni...

19,66 TL28,00 TL
İndirimli
A Discourse Presented To Don Cosimo Li, Duke Of Tuscony

A Discourse Presented To Don Cosimo Li, Duke Of Tuscony

Returning, therefore, to our first purpose; I say, that Earth is more grave than water, and that therefore, a Solid of Earth goeth to the bottom of it; but one may possibly make a composition of Earth and Air, which shall be less grave than a like Mass of Water; and this shall swim: and yet both this and the other experiment shall very well accord with the Doctrine of Archimedes.

11,66 TL18,00 TL
İndirimli
The Symbolism Of Freemasonry

The Symbolism Of Freemasonry

I now propose, for the purpose of illustrating these views, and of familiarizing the reader with the coincidences between Freemasonry and the ancient Mysteries, so that he may be better enabled to appreciate the mutual influences of each on the other as they are hereafter to be developed, to present a more detailed relation of one or more of these ancient systems of initiation.

27,86 TL43,00 TL
İndirimli
The Tragical History Of Doctor Faustus

The Tragical History Of Doctor Faustus

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and there’s no truth in us. Why, then, belike we must sin, and so consequently die: Ay, we must die an everlasting death.

10,37 TL16,00 TL
İndirimli
Biricik ve Mülkiyeti

Biricik ve Mülkiyeti

Felsefe tarihinin hazmı en zor metinlerinden biri olanBiricik ve Mülkiyetiyayınlandığı dönemde Feuerbach’tan Marx’a birçok filozofun katıldığı boyutlu tartışmalara yol açmış ama yakıcı etkisini, kendisi Stirner’in adını hiç anmasa da, Zerdüşt’tün yazarı üzerinde göstermiştir: Nihilizmi aşmak için onu sonuna kadar yaşamak gerekir.Stirner her şeyi tüm çıplaklığıyla görmek ister, en başta da çıplaklığın kendisini. Hakikat hakikati perdeleyen bir insan icadıdır ona göre. Özgürlüğe karşı duyulan korkuyla inşa edilmiş bir sığınak. Din, devlet, toplum, hiç kimseyle uzlaşmaz Stirner, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Basit ama okkalı sorular koyar orta yere. Yenir yutulur şeyler değildir hiçbiri.İnsan’ın ötesine geçme gerekliliğini bu kadar aleni ilk o dile getirmiştir.“Ben kendi kudretimin malikiyi...

50,54 TL72,00 TL
İndirimli
Kendini Kırbaçlayan Kimse

Kendini Kırbaçlayan Kimse

“Onun için mekân, aklına mukayyet olabilecek bir çatıdan ibarettir.”*Kahramanımız yine, yeniden kelimeleri seçti. Kelimeleri genel geçer imajlarının dışında, kendi tünelinde eşleştirdiği duyusal ve duygusal deneyimlerle anlamlandırdı. Ruhunun arsızlaştığı bu dönemde; yaşanmışlığın ve beraberinde getirdiği deneyimin, cafcaflı kâğıtlara sarmalandığı ölçüde ikna kabiliyeti kazandığının ön kabulü ile başladı. Ritmin ve sözün; yazının ve sesin, yankının, basıncın, hissin, vicdanın, maddenin ve mananın dayanıklı bir alaşımı... gibi de tanımlanabilecek şiir hakkında, kahramanımız ahkam kesecek kadar yetkin değil. Şiir, efsunlu olduğu kadar gerçektir de. Kelimeler, zihnin farklı topraklarını eşeler, kimisi bir tohum bırakır, büyümesini bekler. Kimisi bir ölüyü mezarından çekip alır.*Kahramanımız y...

22,10 TL33,00 TL
İndirimli
İbn Rüşd ve Thomas Aquinas’ta Akılların Birliği

İbn Rüşd ve Thomas Aquinas’ta Akılların Birliği

Aristoteles’in aklın mahiyeti ve nefsle ilişkisine dair muğlaklıklar barındıran tanımı, Aristoteles yorumcuları arasında aklın mahiyetine ilişkin farklı yorumların ve ciddi tartışmaların oluşmasına zemin hazırlamıştır. İslam dünyasının son büyük Aristoteles şârihi ve Latin dünyanın meşhur “commentator”ü İbn Rüşd de De Anima’ya yazdığı şerhlerde, özellikle de eş-Şerhu’l-kebîr’de problemi felsefî ve teolojik yansımaları bağlamında ele almıştır. Faal aklın ayrık, değişmez ve etkilenmez niteliklerinin heyûlânî akılda da bulunduğunu ileri süren İbn Rüşd, heyûlânî aklın semavî akıllar arasında yer alan dördüncü bir varlık türünü temsil ettiğini, herkeste bulunan tek bir akıldan ibaret olduğunu iddia ederek büyük bir tartışmanın da başlamasına yol açmıştır. İbn Rüşd’ün en büyük okuyucu ve eleştir...

33,70 TL48,00 TL
İndirimli
Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

When psychoanalytic in investigation, which usually contents itself with frail human material, approaches the great personages of humanity, it is not impelled to it by motives which are often attributed to it by laymen. It does not strive “to blacken the radiant and to drag the sublime into the mire”; it finds no satisfaction in diminishing the distance between the perfection of the great and the inadequacy of the ordinary objects. But it cannot help finding that everything is worthy of understanding that can be perceived through those prototypes, and it also believes that none is so big as to be ashamed of being subject to the laws which control the normal and morbid actions with the same strictness.

25,44 TL38,00 TL
İndirimli
Evrensel İstisna

Evrensel İstisna

Günümüzün en önemli filozofu Slavoj Zizek, Evrensel İstisna’da güncel siyasi olaylar üzerinden yeni bir siyasi ufuk oluşturuyor. 3. Yol olarak da adlandırılan bu siyasi-felsefi tavır kapitalizm karşıtlığına bildiklerimizden farklı bir soluk getiriyor. Zizek, kapitalizm karşısında konumlanırken her kapitalizm-karşıtlığının da iyi olmadığı noktasında ısrar ediyor.“Bugün tanık olduğumuz şey, “postmodern” kapitalizme tanımını veren özellik, deneyimimizin doğrudan metalaşmasıdır: pazarda satın aldığımız şey sahip olmak istediğimiz ürünler (maddi nesneler) olmaktan çıkıp hayat deneyimleri haline geliyor gitgide –cinsellik, yemek, iletişim, kültürel tüketim, belli bir hayat tarzına katılım deneyimleri. Bu tür deneyimler için aksesuar görevi gören maddi nesneler bizi esas “deneyim metası”nısatın a...

39,53 TL61,00 TL
İndirimli
Michel Foucault - 21. Yüzyılın Ezber Bozan Düşünürü

Michel Foucault - 21. Yüzyılın Ezber Bozan Düşünürü

Michel Foucault, "modern dünya"ya ilişkin analizleri en çok yorumlanan ve tartışılan sosyal bilimcilerden biri... 21. Yüzyılın Ezber Bozan Düşünürü Gilles Deleuze, Foucault için "Çalışmaları ufuk açıcı" ifadesini kullanıyor. Foucault, ufkumuzu açıyor, dünyaya bakış açımızı değiştiriyor. Bu kitapta Foucault’nun, on yedinci yüzyıl sonrasında Avrupa’da yaşanan yönetimsel ve toplumsal değişimleri ve oluşturulan modern kurumları nasıl eleştirdiğini okuyacaksınız. Ünlü düşünür, okulun hapishaneden, fabrikanın hastaneden bir farkı olmadığına herkesi inandırırken, modern Batı toplumlarına dair efsaneleri temelinden sarsıyor. Modernleşmenin ilerleme anlamına gelmediğini, ortaçağdan bugüne iktidarın sadece şekil değiştirdiğini anlatıyor.

12,00 TL20,00 TL
İndirimli
Felsefe Tarihi 3

Felsefe Tarihi 3

XI ile XIII. yüzyıllar arasında Batıda siyasi ve toplumsal hayatta, sanat, ekonomi ve teknoloji alanlarında köklü dönüşümler göze çarpar. Felsefe de bu dönemdeki maddi ve entelektüel uyanışın bir parçasıdır.XIII. yüzyıl ise tercüme ve yorum (translatio) hareketinin etkisini gösterdiği dönemdir. Bu hareket, Batının bir yandan Araplar ve eski Yunan karşısındaki felsefi gecikmesini telafi etme çabası, diğer yandan “skolastik” döneme bakışını değiştiren tartışmaların kaynağıdır. Tezlerin ve karşı tezlerin sunulması neticesinde bir sonuca ulaştırılan bu tartışmaların mekânı ise “üniversite”lerdir.Ancak XIII. yüzyılın sonlarında, bir açıklama modeli olarak kabul gören Aristoteles felsefesine güven sarsılır. Özellikle teoloji ile felsefe arasındaki zorunlu bağ kopar. XIV. yüzyıla yaklaşırken, kül...

64,26 TL85,00 TL
İndirimli
The Consolation Of Philosophy

The Consolation Of Philosophy

Love is Lord of all.Why are Nature’s changes boundTo a fixed and ordered round?What to leaguèd peace hath bentEvery warring element?Wherefore doth the rosy mornRise on Phœbus’ car upborne?

18,14 TL28,00 TL
İndirimli
The Critique Of Pure Reason

The Critique Of Pure Reason

I call all representations pure, in the transcendental meaning of the word, wherein nothing is met with that belongs to sensation. And accordingly we find existing in the mind à priori, the pure form of sensuous intuitions in general, in which all the manifold content of the phenomenal world is arranged and viewed under certain relations. This pure form of sensibility I shall call pure intuition.

49,25 TL76,00 TL
İndirimli
The Song Celestial Or Bhagavad Gita

The Song Celestial Or Bhagavad Gita

And birth and death, and fearfulness, and fearlessness, and shame,And honour, and sweet harmlessness, and peace which is the sameWhate’er befalls, and mirth, and tears, and piety, and thrift,And wish to give, and will to help,--all cometh of My gift!

16,85 TL26,00 TL
İndirimli
The Ballad Of The White Horse

The Ballad Of The White Horse

For the White Horse knew EnglandWhen there was none to know;He saw the first oar break or bend,He saw heaven fall and the world end,O God, how long ago.

14,90 TL23,00 TL
İndirimli
Alman İdealizmini Anlamak

Alman İdealizmini Anlamak

Alman idealizmi 1781’de Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’nin yayınlanmasıyla başladı ve elli yıl sonra Hegel’in ölümüyle son buldu. Bu dönemin filozofları ve geliştirdikleri fikirler felsefenin bütün alanlarını kökten değiştirdi ve hem beşeri hem de sosyal bilimlerde hâlâ hissedilen bir etkiye neden oldu.Kant’tan sonraki bütün Alman idealistleri Kantçı projeyi kendisinin yaptığından daha titiz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştılar; özgür ve rasyonel bir yaşamın anlamını belirlemek ve imkanını temellendirmek için tamamıyla öz-eleştirel ve rasyonel bir felsefe geliştirmek için çabaladılar.Alman İdealizmini Anlamak bu felsefi hareketin önemini, onun anlaşılmazlığını gidererek aktarmayı amaçlıyor ve okurlara Kant, Fichte, Schelling ve Hegel’in uğraştığı meselelere ve önerdiği çözümle...

36,50 TL52,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
On The Various Forces Of Nature

On The Various Forces Of Nature

It is my purpose to-day to make you acquainted with some of these powers; not the vital ones, but some of the more elementary, and, what we call, physical powers: and, in the outset, what can I do to bring to your minds a notion of neither more nor less than that which I mean by the word power, or force?

12,31 TL19,00 TL
İndirimli
Symposium

Symposium

How I wish, said Socrates, taking his place as he was desired, that wisdom could be infused by touch, out of the fuller into the emptier man, as water runs through wool out of a fuller cup into an emptier one; if that were so, how greatly should I value the privilege of reclining at your side! For you would have filled me full with a stream of wisdom plenteous and fair; whereas my own is of a very mean and questionable sort, no better than a dream.

8,42 TL13,00 TL
İndirimli
The Enchiridion

The Enchiridion

Remember that desire demands the attainment of that of which you are desirous; and aversion demands the avoidance of that to which you are averse; that he who fails of the object of his desires is disappointed; and he who incurs the object of his aversion is wretched.

7,78 TL12,00 TL
İndirimli
Swann's Way

Swann's Way

The steeples appeared so distant, and we ourselves seemed to come so little nearer them, that I was astonished when, a few minutes later, we drew up outside the church of Martinville. I did not know the reason for the pleasure which I had found in seeing them upon the horizon, and the business of trying to find out what that reason was seemed to me irksome; I wished only to keep in reserve in my brain those converging lines, moving in the sunshine, and, for the time being, to think of them no more.

43,42 TL67,00 TL
İndirimli
Yogi Felsefesi ve Doğu Okültizmi

Yogi Felsefesi ve Doğu Okültizmi

“...İnsan, genel olarak düşünüldüğünden çok daha karmaşık bir varlıktır. O sadece bir bedene ve bir ruha sahip değil, aynı zamanda bir ruha sahip bir ruhtur, bu ruhun ifade için birçok aracı vardır, bu birkaç araç farklı yoğunluk derecelerindedir, beden en düşük ifade biçimidir. Bu farklı araçlar, “fiziksel plan”, “astral plan” vb. gibi farklı “düzlemler” üzerinde tezahür eder, bunların tümü biz ilerledikçe açıklanacaktır. Gerçek benlik saf ruhtur - ilahi ateşin bir kıvılcımıdır. Bu ruh, tam ifadesini engelleyen sayısız kılıfla kaplanmıştır. İnsan gelişmede ilerledikçe, bilinci alt planlardan daha yükseklere geçer ve yüksek doğasının gitgide daha fazla farkına varır. Ruh, içinde tüm potansiyelleri barındırır ve insan ilerledikçe, ışığa yeni güçler, yeni nitelikler açar. Yogi felsefesi, ins...

18,14 TL28,00 TL
İndirimli
Yedek Subay Christoph Rilke’nin Aşkı ve Ölümü

Yedek Subay Christoph Rilke’nin Aşkı ve Ölümü

“...Ve cesaret öyle yorgun ve özlem öyle muazzamdır. Artık dağ yok, pek az ağaç var. Ayağa kalkmaya hiçbir şey cesaret etmiyor. Yabancı kulübeler çömelmiş bataklığa dönmüş kuyularda. Hiçbir yerde kule gözükmez. Ve daima aynı resim var. İnsana iki göz çok fazladır. Sadece gecelerde bazen yolun tanıdık geldiğine insan inanır. Belki en yakında, yabancı güneşte zahmetle kazandığımız parçaya sürekli geri mi dönüyoruz? Olabilir. Güneş, bizde yaz mevsiminin doruğunda olduğu gibi bunaltıcıdır. Lakin biz yazın vedalaştık. Kadınların elbiseleri yeşilden uzun süre ışık saçtı. Ve şimdi uzun süre atla gittik. Demek ki güz gelmiş olmalı. En azından orada, hüzünlü kadınların bizi tanıdığı yerdeyiz....”

7,78 TL12,00 TL
İndirimli
Dhammapada: Buda'nın Bilgelik Yolu

Dhammapada: Buda'nın Bilgelik Yolu

“...Dhammapada, Theravada Budizminin kutsal metinleri olan Pali Tipitaka’daki en iyi bilinen ve en çok saygı duyulan metindir. Eser, Sutta Pitaka’nın Khuddaka Nikaya’sında (“Küçük Koleksiyon”) yer almaktadır, ancak popülaritesi onu kutsal metinlerde kapladığı tek nişin çok üzerine, bir dünya dini klasiği saflarına yükseltmiştir. Eski Pali dilinde bestelenen bu ince dizeler antolojisi, kapakları arasında Pali Canon’un kırk küsur cildinde ayrıntılı olarak işlenmiş tüm temel ilkeleri içeren Buda’nın öğretisinin mükemmel bir özetini oluşturur. Theravada Budist geleneğine göre, Dhammapada’daki her ayet, başlangıçta belirli bir olaya yanıt olarak Buda tarafından söylendi. Bunların açıklamaları, ayetlerin tefsiri ile birlikte, büyük alim Bhadantacariya Buddhaghosa tarafından MS beşinci yüzyılda ç...

8,42 TL13,00 TL
İndirimli
Autobiography Of Benjamin Franklin

Autobiography Of Benjamin Franklin

My elder brothers were all put apprentices to different trades. I was put to the grammar-school at eight years of age, my father intending to devote me, as the tithe of his sons, to the service of the Church. My early readiness in learning to read (which must have been very early, as I do not remember when I could not read), and the opinion of all his friends, that I should certainly make a good scholar, encouraged him in this purpose of his.

18,79 TL29,00 TL
Toplam: 6168