Destek İndirim -
Destek Dükkan
0
Sepetim

DESTEK DÜKKAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

“Destek Yapım Prodüksiyon Dış Ticaret A.Ş.” olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 

Kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ     
Kanun uyarınca “Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 31/5, Nişantaşı Şişli – İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren “Destek Yapım Prodüksiyon Dış Ticaret A.Ş.” veri Sorumlusudur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz; Destek Dükkan aracılığıyla siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek vb. hizmetler için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları çerçevesinde işlenebilecektir. 
Ayrıca, www.destekdukkan.com internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanızı takiben, adınız soyadınız, telefonunuz, adresiniz, tercihleriniz, yorumlarınız, internet sitesi üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak bilgilendirmenin sağlanabilmesi, ticari elektronik ileri izni vermeniz halinde tercihlerinize göre hizmet sunulabilmesi, yorumlarınıza göre iyileştirme yapılabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta kanalıyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi vb. amaçlarla da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP    

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (şirketimizin yönetim merkezi, alt  yüklenicileri  veya  iş  ortakları  ile  iletişime geçebileceğiniz  ofis  ve  diğer  fiziki  ortamlar,  çağrı  merkezi, web, internet  siteleri ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs.) elde edilebilir. 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

Detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na bakınız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Kişisel verileriniz, Destek Dükkan platformunu kullanımınız kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından;

Amacıyla da paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
İnternet sitemizde (https://destekdukkan.com/) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 31/5, Nişantaşı Şişli – İSTANBUL” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak,  Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “[email protected]” ye, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “[email protected]” e-posta adresine iletebilirsiniz. 

(Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletname vermesi gerekmektedir.)

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

 

DESTEK YAPIM PRODÜKSİYON DIŞ TİCARET A.Ş.

İletişim Bilgilerimiz
Adres :
 Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 31/5, Nişantaşı Şişli – İSTANBUL 
Tel : +90 545 573 99 44
Email : [email protected]

 

Ek : Başvuru Formu