0
Sepetim
Filtreleme
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Roma Borçlar Hukuku Dersleri Der Yayınları - Hukuk Kitapları

Roma Borçlar Hukuku Dersleri

Roma Hukukunun zamanımızın hukuk sistemlerini önemli ölçüde etkilemiş olduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Fransa, Almanya, İsviçre kanunlarında görülen bu etki iktibas olayları ile tüm dünyaya yayılmış, Türkiye’de Atatürk devrimleri çerçevesinde bu etkiden nasibini almıştır. Roma Hukuku’nun modern hukuklara etkisi özellikle Borçlar Hukuku alanında olmuştur: Roma Hukuku Avrupa Birliği’nin temelindeki hukuktur.

46,66 TL48,00 TL
İndirimli
Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler Türk Dil Kurumu Yayınları

Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler

Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler Ve Gelişmeler

59,13 TL73,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Ceza Muhakemesi Hukuku - Temel Bilgiler Adalet Yayınevi

Ceza Muhakemesi Hukuku - Temel Bilgiler

Ceza muhakemesi hukuku alanındaki mevzuattaki son değişiklikler kitabımızın güncellenmesini gerektirdi. Kitap da bittiğinden mevzuatta yapılan değişiklikleri işleyerek yeni baskıyı hazırladık.Kitabın temel bilgiler kitabı olduğunu bu baskıda da vurgulamak isteriz. Ceza muhakemesi hukuku alanındaki bilginin yerleşmesi için, üç ciltlik Ceza Muhakemesi Hukuku kitabımız ile arka kısımdaki sorular kadar İçel/Ünver pratik çalışma kitabındaki içtihat ve kurgusal olayların da incelenmesini tavsiye ederiz. Bu nedenlerle, mevzuat, metin ve resimleri güncellemek dışında, öğrencilere kitabın amacına uygun kapsamda sunmayı arzuladığımız kitap içeriğini bilerek dar kapsamlı tuttuk.Kitabın Adalet Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile özet kitap olarak yararlanan Hukuk ...

33,70 TL39,00 TL
İndirimli
Özgür İrade? Zoe Kitap

Özgür İrade?

Özgürlük yalnızca hukuki-siyasi değil, aynı zamanda felsefi bir kavramdır. Filozoflar Antik Çağ’dan bu yana “özgür olmanın başlıca koşulu, özgür irade sahibi olmak mıdır?” sorusu üzerine düşünmüş; insan toplumlarının ve kültürlerinin büyük çoğunluğunda karşımıza çıkan, insanın özgür iradeyle donatılmış bir canlı olduğu yargısını tartışmaya açmışlardır. 20. yüzyılda nörobilimcilerin de bu tartışmaya katıldıklarını ve zihin felsefesinin bu çetrefil sorunsalını farklı bir açıdan ele almaya başladıklarını görüyoruz. Bu derlemede yer alan yazılarda hukuk, felsefe, psikoloji, nörobilim, mühendislik gibi çeşitli alanlarda çalışan akademisyenler, özgür irade konusunu farklı açılardan tartışıyorlar ve özgür irade varsayımının bilimsel gelişmeler sonucunda geçersiz kalması ihtimalinin yaratacağı etk...

30,24 TL35,00 TL
İndirimli
Türkiye’de Sözleşmeli Personel İstihdamı ve Örnek Mahkeme Kararları Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar

Türkiye’de Sözleşmeli Personel İstihdamı ve Örnek Mahkeme Kararları

Sözleşmeli personel uygulaması, çalışma hayatında bazı işlerin yapımında ihtiyaç duyulan iş gücünün Türk iş gücü piyasasından temininde güçlük çekilmesi nedeniyle bu tür işler için(teknik, özel bilgi ve tecrübe gerektiren vb.) ihtiyaç duyulan personelin temini ve istihdamına uygun ortam oluşturma ve bu tür işlerin yapımına imkan verme amacıyla başlamış ise de gelinen noktada Haziran 2021 tarihi itibariyle toplam 4.834.208 kişi olan kamu istihdamının 529.037 kişisi sözleşmeli personel olacak şekilde kapsam ve sayısal olarak genişlemeye devam etmektedir. Özellikle sağlık ve eğitim gibi iş kollarında yeni istihdam edilen personelin sözleşmeli çalıştırılmasının tercih edilmesi nedeniyle de bu sayı giderek artmaktadır.Sözleşmeli personelin kavramsal ve hukuki statüsünün ne olduğu yıllarca tartı...

68,85 TL75,00 TL
İndirimli
Anonim Ortaklıkta Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı On İki Levha Yayınları

Anonim Ortaklıkta Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı

Kanun koyucu, anonim ortaklıkta yönetim kurulunun güçlü temsil yapısına bir istisna teşkil eden aynı zamanda kanunlaşma sürecinde uyulması amaçlanan Avrupa Birliği Yönergesinde öngörülen temsil sistemine de özü itibariyle aykırılık taşıyan ve mehaz İsviçre ile Alman hukuklarında bire bir karşılığı bulunmayan bir hükme yer vermiştir. Bu hüküm TTK m.408/2-f'deki düzenlenme şekli ile önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı konusunda karar verme yetkisini münhasıran genel kurula bırakmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun temsil yetkisi; dayanak bir genel kurul kararı bulunmaksızın emredici bir düzenleme ile şirket varlığı açısından önemli bir miktar teşkil eden unsurların toptan satışında sınırlandırılmıştır.Eserimizde madde metnini oluşturan tüm kavramlar ele alınmış özellikle metind...

77,76 TL90,00 TL
İndirimli
Örnek Sorularla ve Açıklamalı Çözümlerle Türk Vergi Sistemi Der Yayınları - Hukuk Kitapları

Örnek Sorularla ve Açıklamalı Çözümlerle Türk Vergi Sistemi

Türk vergi sistemini oluşturan vergiler; ödeme gücünün göstergelerine göre gelir, tüketim ve servet üzerinden alınan vergiler olarak sınıflandırılır. Vergi sistemimizde gelir üzerinden alınan, dolayısıyla bu ödeme gücünü kavrayan iki çeşit vergi vardır: İlki, gerçek kişilerin kişisel gelirleri üzerinden alınan Gelir Vergisi, ikincisi tüzel kişilerin kurum kazancı üzerinden alınan Kurumlar Vergisidir. Tüketim üzerinden alınan vergiler grubunda; tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan genel nitelikli Katma Değer Vergisi ve belirli bazı malları konu edinen Özel Tüketim Vergisinin yanında hizmet / işlemler üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Gümrük Vergisi gibi vergiler yer alır. Servet üzerinden alınan vergiler ise Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Ver...

46,66 TL48,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
1000 Soruda Uzlaştırma İkinci Adam Yayınları

1000 Soruda Uzlaştırma

Değerli Uzlaştırmacı Adayları, Adalet Bakanlığınca 05 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca uzlaştırmacılara yazılı sınav şartı getirilmiştir.Eğitim Kitabında yer alan bölümlerden;a) İletişim konusundan; 10 sorub) Müzakere konusundan; 15 soruc) Uygulamadan; 20 sorud) Uzlaştırma, TCK, CMK, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ve Ücret Tarifesinden 55 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.Sınavda yanlış cevapların doğru cevabı götürmesi uygulaması yapılmayacaktır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yayınlanan eğitim kitabına tamamen uygun şekilde hazırlamış olduğumuz soru bankasında yukarıda belirtilen dağılıma uygun olarak hazırlanmış 10 farklı deneme sınavından oluşan toplam 1000 so...

25,35 TL36,11 TL
İndirimli
Kamu Diplomasisinde Akıncı Birlik Olarak Düşünce Kuruluşları Orion Akademi

Kamu Diplomasisinde Akıncı Birlik Olarak Düşünce Kuruluşları

Recep Şehitoğlu kitaplaştırdığı "Kamu Diplomasisinde 'Akıncı Birlik' Olarak Düşünce Kuruluşları" adlı bu eser bir doktora tez çalışması olarak kitaplaştırılmış olup düşünce kuruluşları ve kamu diplomasisi hakkında bilgilenmek isteyen herkesin adeta başucu kitabı niteliğinde. Büyük bir ilgi ve beğeniyle okuyacağınızdan emin olduğum bu mukayescli analizde Türkiye, Almanya ve ABD'de düşünce kuruluşlarının bazen nasıl hükümetlerin yükünü omuzladığını ve bazen de onların tek başına yapamadığını nasıl yaptığını örneklenyle göreceksiniz. Prof. Dr. Hamit Ersoy Türkiye Cumhuriyeti Brunel Darusselam Büyükelçisi Batı dünyasının Soğuk Savaştan bu yana yoğun olarak kullandığı düşünce kuruluşları ensturumanın Türkiye'de akademik düzeyde bir çalışmaya konu odilmesi, önemli bir aşamadır. Sivil düşünce kur...

64,80 TL80,00 TL
İndirimli
Borçlar Hukuku Genel Hükümler On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Bu kitap, İsviçre'de "litera B" ders kitabı serisinin bir parçası olarak Prof. Dr. Andreas Furrer ve Prof Dr. Markus Müller-Chen tarafından yazılan Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Obligationenrecht Allgemeiner Teil) başlıklı eseri temel almakla birlikte, tüm konular Türk Borçlar Hukuku özelinde yeniden kaleme alınmıştır. Dolayısıyla bir tercüme eser değildir. İsviçre Hukuku'ndaki yaklaşım, kural ve esaslar da dikkate alınmak suretiyle, Türk Borçlar Kanunu ve buna ilişkin hukuk öğretisi ve yargı içtihatları kapsamında hazırlanmış bir borçlar hukuku ders kitabıdır. Litera B ders kitabı serisinin temel özelliği, İsviçre'de farklı üniversitelerden sekiz öğretim üyesinin (Prof. Dr. Andreas Furrer, Prof. Dr. Daniel Girsberger, Prof. Dr. Eva Maria Belser, Prof. Dr. Peter Breitschmid, Prof. Dr. Tho...

91,80 TL100,00 TL
İndirimli
50 Bin Yıllık Dünya Düzeni Kalkedon Yayıncılık

50 Bin Yıllık Dünya Düzeni

Devletin ne zaman, nasıl ve daha da önemlisi niçin ortaya çıktığı bitmeyen bir tartışma konusu. Genellikle dünya/insanlık tarihinin kronolojik olarak ele alındığı literatürde, temelleri 18-19. yüzyılda atılan Avrupa/Batı-merkezci paradigmanın dışına da pek çıkılamıyor. Öyle ki, bir yerden sonra radikal eleştiriler bile aslında kendi uygarlıklarının daha önce ya da daha iyi yol kat ettiğini gösterme çabasına dönüşüyor.Oysa “insanlık tarihi” aslında “evrensel sorunlar”a verilen “yerel” yanıtlardan ibaret. Ve her bir yanıt da yaşam ve üretim biçimine koşut geliştirilen güvenlik ve üretim araçlarının sahipliği çerçevesinde şekillenmiş. Ortak ya da benzer çıkarları olanlar iç ve dış dinamikler arası itip çekmelere göre farklı ölçek ve niteliklerde örgütlenme birim ve biçimleri kurulmuş. Yeni ko...

18,90 TL25,00 TL
İndirimli
Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2020 On İki Levha Yayınları

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2020

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı mensuplarının titiz çalışmasının neticesinde ortaya çıkan "Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2020" isimli bu eser, Yargıtay kararlarının taranmasına ilişkin serimizin altıncı kitabıdır.

108,00 TL125,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Hukuk Sosyolojisi Adres Yayınları

Hukuk Sosyolojisi

Yasaların ve hukuk sisteminin insanların tutum, davranış ve alışkanlıkları üzerinde nasıl ve ne ölçüde etkili olduğu sosyolojinin başlıca meselelerinden biridir. Sosyoloji, kuruluşundan itibaren, kadim düzen problemiyle ilgilenmiştir. Dinî kurumların ve geleneğin sağladığı düzenin yerine dünyevî ilgi, çıkar ve ilkeler ile biçimlenen yeni bir düzenin tesis edilmesine yönelik gerçekleştirilen bilimsel ve düşünsel atılımlarda önemli rol oynayan sosyoloji, insanların gerek devletle gerekse birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen hukukla yakından ilgilenmiştir. Zira ideal bir düzenin tesis edilebilmesi için insanların mevcut yasal uygulamalardan ne şekilde etkilendiklerinin ortaya çıkarılması zaruridir.Elinizdeki kitap hukuk sosyolojisi alanında kaleme alınmış en kapsamlı eserlerden biridir. Kita...

49,14 TL65,00 TL
İndirimli
Hak Kavramı: Toplumdan Bireye Doğru On İki Levha Yayınları

Hak Kavramı: Toplumdan Bireye Doğru

Bu kitapta çözülmeye çalışılan mesele iki soruyla sınırlanıyor. Deneniyor. Kavram olarak hak bugün kullandığımıza yakın anlamı nasıl kazanır? Ius'un serüveni. İnsanın toplumsallığı ile kavram olarak hakların inşası arasında ne tür bir ilişki vardır? Bireyin serüveni.

38,88 TL45,00 TL
İndirimli
Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla İntikali On İki Levha Yayınları

Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla İntikali

Tarımsal üretimde en önemli unsur tarımsal topraklar yani arazilerdir. Zira toprak olmadan tarımsal üretimde bulunmak imkansızdır. Ancak tarım arazileri çeşitli nedenlerle parçalanarak küçülmekte ve bu küçülme tarım arazilerindeki faaliyetlerin teknik ve ekonomik uygunluktan uzaklaşmasına yol açmaktadır. Toprak yani arazi parçası, insanlar tarafından yeniden meydana getirilemediği ve miktarı da artırılamadığı için, ekonomi açısından son derece önemli olan tarımsal arazilerin arzu edilen ekonomik faydayı (tarımsal üretimden maksimum verim elde edilmesi) sağlayabilmesi açısından bu parçalanmanın önlenmesi gerekmektedir. Tarım arazilerinin parçalanmasına neden olan durumların en başında miras hukukunda geçerli olan mirasın paylaşımına ilişkin kurallar gelmektedir. Zira ölen kişiye ait tarımsa...

25,92 TL30,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
On Yılın Ardından Rotterdam Kuralları On İki Levha Yayınları

On Yılın Ardından Rotterdam Kuralları

Rotterdam Kuralları hazırlık süreci ve imzaya açıldığı tarihten itiberen yoğun ilgi gören ve halihazırda deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmelerinin önemli bir kısmını düzenleyen Lahey Kuralları'nın yerini alacağı hususunda büyük bir beklenti yaratan bir uluslararası andlaşma olmuştur. Ne var ki, hazırlık çalışmalarının tamamlanmasından bu yana on yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen Konvansiyon yürürlüğe girmemiştir. İşte bu çalışma ile, esasen, Rotterdam Kuralları'nın neden henüz yürürlüğe girmediği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu sebeple çalışmada önce Rotterdam Kuralları ana hatlarıyla incelenerek, Konvansiyonun getirdiği yenilikler ve eleştiri konusu olan hükümler üzerinde durulmakta, sonrasında ise denizcilik endüstrisi ile diğer ilgililerin Rotterdam Kuralları'na yaklaşımı ve çeşitli...

21,60 TL25,00 TL
İndirimli
Sınai Mülkiyet Haklarının Cebri İcrası On İki Levha Yayınları

Sınai Mülkiyet Haklarının Cebri İcrası

Sanayi Devrimini İzleyen Süreçte Fikri Mülkiyet Hakkı Kavramı Özel Bir Önem Kazanmış Ve Buna Bağlı Olarak, Özellikle Marka Ve Patent Gibi Soyut Ve Gayri-Maddi Nitelikteki Haklar, Ait Oldukları Endüstriyel Unsurlardan Ve Somut Malvarlığı Kalemlerinden Ayrı Ve Bağımsız Bir İktisadi Değer Haline Gelmişlerdir. Bilgi Teknolojilerinin Günümüz Dünyasında Hızla İlerlemesi, Sınai Hakların Temsil Ettiği Bağımsız Ekonomik Değerin Önemini Daha Da Artırmış Durumdadır. Çalışmamızın Amacı, Sınai Mülkiyet Haklarının Arz Ettikleri Bağımsız Ekonomik Değerin Ulaştığı Parasal Büyüklük Ve Aynı Zamanda Söz Konusu Hakların Kendine Özgü Soyut Karakteri Göz Önüne Alındığında, Bunların Bir Malvarlığı Değeri Olarak İcra Ve İflas Hukuku Bağlamında Hangi Cebri İcra İşlemlerine Konu Olabileceği Sorusuna Cevap Aramaktır...

73,44 TL85,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma On İki Levha Yayınları

Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma

Müflisin haczedilebilir nitelikteki tüm malvarlığı değerlerinin paraya çevrilerek bütün alacaklıların tatmininin hedeflendiği iflas hukukunda, paylaştırmanın önemi büyüktür. İflasta paylaştırma, yalnız masaya dahil malvarlığı değerlerinin paraya çevrilmesi neticesinde elde edilmiş olan bedelin alacaklılara dağıtılmasından ibaret görülmemelidir. Paranın alacaklılara dağıtılması için sıra cetveli, pay cetveli ve son hesap işlemlerinin gerektiği şekilde yapılması; kural olarak bu işlemlere karşı başvurulabilecek müracaat yollarına ilişkin yargılamaların neticelenmesi gerekir. Biz bu çalışmayla iflasta paylaştırmaya ilişkin düşüncelerimizi, paylaştırmanın tüm bu işlemler ve müracaat yollarını kapsayacak şekilde geniş değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle, ortaya koymaya çalıştık.(Arka Kapa...

86,40 TL100,00 TL
İndirimli
Küresel Dünyada ve Türkiye’de Cezaevleri Vivo Yayınevi

Küresel Dünyada ve Türkiye’de Cezaevleri

“(…) Cezaevleri denilen icat, suçlu veya suçluyla mücadelede bir işe yaramıyorsa, köklü ve kalıcı bir çözüm üretemiyorsa o halde neden var?İşte sevgili Mustafa Peköz’ün yaptığı bu çalışma, meseleye bütünlüklü bakabilme konusunda bize geniş bir imkân sunuyor. Cezaevleri gerçeğinin tarihsel açıdan ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve hukuki gelişmelerden ve bütün bunlarla bağlantılı olarak hükmetme/egemenlik/otorite kavramlarından ayrı ele alınamayacağını ortaya koyuyor.Türkiye ve Dünya çapında cezaevleri hakkında yapılmış çok sayıda değerli çalışma var. Ancak Dr. Mustafa Peköz, ilk defa bu kapsamda bir çalışma ile meselenin tarihsel, ekonomik, hukuki, siyasi ve kültürel boyutlarını aynı perspektif etrafında buluşturarak, konuya ilgi duyanların işini bir hayli kolaylaştırıyor. Küresel sist...

22,46 TL32,00 TL
İndirimli
Rekabet Hukuku Dersleri Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Rekabet Hukuku Dersleri

Rekabet Hukuku Dersleri

63,18 TL65,00 TL
İndirimli
İş Sözleşmesinin Ölüm, Ölüm Karinesi veya Gaiplik Nedeniyle Sona Ermesi On İki Levha Yayınları

İş Sözleşmesinin Ölüm, Ölüm Karinesi veya Gaiplik Nedeniyle Sona Ermesi

Türk Borçlar Kanunu'nun 440. ve 441. maddeleri uyarınca işçinin ölümüyle iş sözleşmesi sona ererken, işverenin ölümü halinde kural olarak iş sözleşmesi işverenin mirasçılarıyla devam eder. İş sözleşmesinin ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle kurulması halinde ise işverenin ölümü iş sözleşmesini sona erdirir. Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan söz konusu hükümlerde iş sözleşmesinin işçinin ölümüyle sona ermesi halinde, işçinin kanunda belirtilen yakınlarına ölüm ödemesi yapılacağı, işverenin ölümüyle sözleşmenin sona ermesi halinde ise işçinin, işverenin mirasçılarından sözleşmenin süresinden önce sona ermesi nedeniyle uğradığı zararın tazminini talep edebileceği düzenlenmiştir. Bireysel iş kanunlarına tabi işçiler için ise belirtilen hükümlerin uygulanması, tabi olu...

24,19 TL28,00 TL
İndirimli
Güveni Kötüye Kullanma Suçu On İki Levha Yayınları

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Kişiler birbirlerine duydukları güvene dayanarak hukuki ilişkiler kurmakta ve çoğu zaman bu ilişkilere dayanarak temel hakları olan mülkiyet haklarını sınırlandırmaktadır. Girilen tüm bu ilişkiler ve bu ilişkilerin temelini oluşturan güven, genel olarak özel hukuk çerçevesinde korunsa da bazı hallerde bu koruma yeterli görülmeyerek bu ilişkilerin ceza hukuku tarafından da korunması gereği hasıl olmuştur. Bu bağlamda çalışmamızın konusunu oluşturan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen "Güveni Kötüye Kullanma Suçu" ortaya çıkmaktadır. Çalışmamız kapsamında uygulamada da çok sık görülen güveni kötüye kullanma suçu, suç inceleme metodu çerçevesinde genel hatlarıyla incelenmiştir. Çalışmamızın hedefi; kişilerin birbirlerine duydukları güvenin ve bu güvenden kaynaklanan ilişkiler netic...

34,56 TL40,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedensel Zararlar ve Tazminat Davaları Umuttepe Yayınları

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedensel Zararlar ve Tazminat Davaları

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedensel Zararlar ve Tazminat Davaları

18,36 TL20,00 TL
İndirimli
Yargıtay'ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2018 On İki Levha Yayınları

Yargıtay'ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2018

1975 yılı kararlarının değerlendirilmesiyle başlayan bu seminerler dizisinin 39'uncusu gerçekleştirilmiştir. İki gün devam eden karar değerlendirme seminerlerinde, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun bir önceki yıla ilişkin uygulaması tamamen akademik bir yaklaşımla irdelenmekte, öğreti ile yargısal içtihatlar arasındaki görüş ayrılıkları karşılıklı bir etkileşimle mümkün olduğu kadar giderilmeye çalışılmaktadır.

103,68 TL120,00 TL
Toplam: 4009