Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Hayat ve Diğer Hastalıklar Pinhan Yayıncılık

Hayat ve Diğer Hastalıklar

Dr. Alper Hasanoğlu, bu eserinde kadından erkeğe, aşktan ilişkilere, çocukluk travmalarından içine düştüğümüz varoluşsal boşluklara kadar birçok konuda insan ruhunun derinliklerine dalıyor. Orada bulduklarını gün yüzüne çıkarıp okurlarıyla paylaşıyor. Kimi zaman ilginç, kimi zaman iğneleyici, kimi zaman şakacı, kimi zaman da acımasız.Bazen anlam veremediğimiz duygu ve düşüncelerimizin bizde nasıl izler bıraktığını merak edenler için kaçırılmaması gereken bir çalışma…

Psikoloji Notlarım Hiperlink Yayınları

Psikoloji Notlarım

Merhaba sevgili okuyucular, Bu kitabı yazmaktaki amacım kendinizle ve dış dünyayla barışık olmanız ve uyum içinde yaşamak için bazı şeylerin farkında olmanızdır. İç dünyanız güçlü olursa dış dünyayı çok daha kolay idare edebilirsiniz. Keyifli okumalar.

Güdülenme ve Duygular Nobel Akademik Yayıncılık

Güdülenme ve Duygular

Duygu ve güdülenme ile ilgili çalışmalara sinir bilimi, fizyoloji, biyoloji, genetik, bilgisayar bilimleri, ekonomi, örgüt çalışmaları gibi psikoloji dışındaki pek çok alanda rastlanmaktadır. Bu çeşitlilik ve bu alandaki literatürün her geçen gün zenginleşmesi, duygu bilimi ve güdülenme bilimi olarak adlandırılan kendi başına çalışma alanlarının varlığını da beraberinde getirmiştir. Ülkemizde de duygular ve güdülenme, pek çok üniversitede farklı bölümlerde zorunlu ve seçmeli ders olarak okutulmaktadır.Bu kitabın yazarları ağırlıklı olarak üniversitelerin Psikoloji bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleridir. Güdülenme ve Duygular: Biyo-Psiko-Sosyal Yaklaşımlar kitabında duygunun ve güdülenmenin ne olduğu ele alınmakta; güdülenmeye ve duyguya biyolojik, evrimsel, bilişsel, davranışçı ve ana...

Engelleme, Çatışma ve Savunma Doğu Batı Yayınları

Engelleme, Çatışma ve Savunma

Otuzun üzerinde kitabın yazarı ve editörü olan Turhan Yörükân, bu eserinde, benimsediği dinamik yaklaşıma bağlı kalarak, engelleme, çatışma, saldırganlık, saldırganlıkta yer değiştirme, öğrenilmiş çaresizlik ve nevrozluk denen süreçleri tarihî oluşumu içerisinde, bir irdelemeye tâbi tutmaktadır.İnsanoğlu, Savunma Mekanizmaları ve Başa Çıkma Stratejileri denen bu ve benzeri süreçleri, çocukluk hayatından bu yana, hayatının hemen her safhasında bilinçsiz, yarı bilinçli ve bilinçli olarak kullanmaya çalışmıştır. Bireysel olarak, gerçek olandan kaçmak veya korunmak için gerçeği baskı altına almaya (repression); kendisini rahatsız eden bir olayla karşılaştığı zaman onu inkâr etmeye (denial); gerçeği kendisinin kabul edebileceği bir şekle sokmaya (reaction formation), hattâ tersine çevirmeye (re...

Yaşamı Karşılamak Okuyan Us Yayınları

Yaşamı Karşılamak

“Belki de yaşamın bana sundukları yüzünden böyleyimdir. Herkese de tekrar tekrar, kendi hayatımda prensip olarak benimsediğim şeyi yapmalarını öneririm: Eğer başıma kötü bir şey gelirse diz çöker (tabii gerçekten değil, diz çöktüğümü hayal ederim sadece) ve gelecekte bundan daha kötüsünün olmamasını dilerim tüm kalbimle.” Dünya çapında milyonlarca satan eseri İnsanın Anlam Arayışı ile hem İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında yaşadığı deneyimleri anlatan hem de kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini paylaşan Viktor E. Frankl, bu defa kendi kaleminden yaşam öyküsüyle karşınızda… Frankl, anlam merkezli psikoterapinin yolundan ilerleyerek ailesinin evini, Sigmund Freud ve Alfred Adler ile ilk temaslarını, intihara meyilli gençlerle yaptığı çalışmaları, Nazilere direnişini, sürgü...

Bir Çocuk Okuyan Us Yayınları

Bir Çocuk

“Hayden, çocuklar arasında ve kendi ile öğrencileri arasında oluşan dokunaklı bağları anlatan iyi bir hikaye anlatıcısı.” — Washington Post “Bu kitap, her sayfada sevginin gücünü ve hayatın esnekliğini bir kez daha kanıtlıyor.” — Los Angeles Times Altı yaşındaki Sheila, hiç konuşmuyor ve hiç ağlamıyordu; gözleri nefretle doluydu. Annesi tarafından bir otoyola terk edilen, alkolik babası tarafından ihmal edilen Sheila, başka bir çocuğa karşı acımasız bir şiddet eylemi gerçekleştirdikten sonra özel çocukların olduğu bir sınıfa yerleştirildi. Herkes, öğretmen Torey Hayden dışındaki herkes, Sheila’nın sonsuza dek kaybedilmiş bir çocuk olduğunu söyledi ancak Hayden, Sheila’ya ulaşmak ve suçlanan çocuğu gizli kabusundan çıkarmak için savaştı. Çünkü Sheila’nın otistik öfkesinin altındaki deha kıv...

Akılcı Yaşam Terapisi Destek Yayınları

Akılcı Yaşam Terapisi

DÜŞÜNMEK ÖZGÜRLÜKTÜR, ÖZGÜRLEŞEBİLMEK İÇİNSE ÖNCE AKILCI DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENMEK GEREKİR. Olaylar karşısında ne düşündüğümüz, olaylara bakış açımızla, başımıza gelen olaylara ne gibi anlamlar yüklediğimizle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle kaygı, çökkünlük, öfke gibi işlevsel olmayan, istenmedik bir duygu yaşadığımızda, bunlardan kurtulmak için, bu duygulara yol açan düşünceleri bulup çıkarmalı, diğer bir deyişle düşüncelerimiz üzerinde yeniden düşünmeli ve akılcı düşünceler üretmeliyiz. Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu Akılcı Yaşam Terapisi’nde kanıta dayalı, en çağdaş psikoterapi yaklaşımı olan bilişsel davranışçı terapileri kolay ve anlaşılır bir yolla anlatıyor. Duygu, dürtü, davranış ve birtakım bedensel duyumların, olayları nasıl gördüğünüzle doğrudan ilintili olduğunu öne süren bu terapilerle ...

Stoktaki Son Ürün!
Postmodern Terapiler ve Vaka Uygulamaları Nobel Akademik Yayıncılık

Postmodern Terapiler ve Vaka Uygulamaları

Çok hızlı bir değişim içerisindeyiz; psikoterapiler de dâhil her alanda değişimin etkileri gözleniyor. Bu kitap da size farklı gerçeklikler ve yöntemler sunuyor. İlk bölümde, postmodern felsefenin terapiler üzerindeki etkilerini okuyoruz. Sonrasında, Diyalektik Davranış Terapisi ile terapist danışan ilişkisinin geleneksel yöntemlere kıyasla nasıl değiştiğini gözlemliyoruz. EMDR ile beynimiz, bedenimiz ile travmalar arasındaki bağlantılara eğiliyoruz. Şema Terapi bizi erken dönem çocukluk anılarına götürüyor. Ebeveynle kurulamayan ilişkinin terapist ile nasıl kurulduğunu ve sonrasında kişinin kendine nasıl ebeveynlik yapabileceğini anlatıyor. Kabul etmeyi ve hayata devam edebilmeyi Kabul ve Kararlılık Terapisiyle öğreniyoruz. Mindfullness Temelli Bilişsel Terapi bizi biliş ve davranışın öte...

Kutsal İdealar Enneagramı İnsan Yayınları

Kutsal İdealar Enneagramı

Elinizdeki kitap, manevi dönüşüm çalışmasına yeni başlayanlar için daha önceden yabancısı oldukları alanları algılamaya ve belki detecrübe etmeye açılan bir kapı olacaktır. Enneagram’ı kullanarak kendileri üzerinde çalışmalar yapanlar ve kendi psikolojik yapılarınınana özelliklerini tanımış olanlar için ise katılaşmış yapının/fiksasyonların ötesinde olan şey ile bağlantı kurma yolunugösterecektir. Manevi dönüşüm çalışmasıyla bir süredir samimiyetle meşgul olanlar ve kendi hakiki tabiatlarına dair bazı derintecrübeler yaşayanlar, Varlık’ın farklı boyutlarına daha kapsamlı bir erişim sağlayan bir bilgi kaynağı ile karşılaşacaklardır.“Enneagram bilgisinin gerçekliğe dair objektif bir bilgi olduğu söylenir. Biz de bu kanaatteyiz. Gerekli kapasiteye sahip ve gerçekliğintabiatını etkili bir şeki...

Stoktaki Son Ürün!
Pozitif Psikoterapi Uygulama Kitabı Nobel Akademik Yayıncılık

Pozitif Psikoterapi Uygulama Kitabı

Pozitif Psikoterapi, etkili psikoterapi yöntemlerinden biridir. Bu psikoterapi yaklaşımının, oldukça fazla uygulamaya olanak tanıyan kavramları bulunmaktadır. İşte bu kavramların uygulama süreçlerinde nasıl kullanılacağına yönelik bir uygulama kitabına ihtiyaç vardır. Literatürde bu konuda teorik kitapların olmasına karşın uygulama kitabının olmadığı görülmektedir. Öncelikle Pozitif Psikoterapi’ye dayalı uygulamalarda bulunan bireyler için sadece kuramsal değil aynı zamanda içerisinde uygulamaların da yer aldığı kitaplara ihtiyaç vardır. Sonuç olarak danışanlarına psikolojik destek sunan ruh sağlığı profesyonellerinin, psikoterapi uygulamalarını somutlaştıran araçlara duydukları ihtiyaçlardan yola çıkarak Pozitif Psikoterapi temelli bir uygulama kitabına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı ka...

Çalışma Yaşamında Psikolojik Sözleşmeler Nobel Akademik Yayıncılık

Çalışma Yaşamında Psikolojik Sözleşmeler

Çalışma, insanların yaşamlarının merkezinde yer alır. Günümüzün ve hayatımızın önemli bir kısmını çalışarak geçiririz. Birçok kültürde çalışma, psikolojik iyi oluşa güçlü bir şekilde katkıda bulunan bir kimlik ve düzen duygusu sağlar. Emeğimizi, zamanımızı, sahip olduğumuz bilgi birikimini ve yeteneklerimizi, istihdam ilişkisi ile bağlandığımız bir işveren için kullanırız. Bir istihdam ilişkisinde, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen en önemli unsur ise sözleşmelerdir. İstihdam ya da iş sözleşmeleri, bireyler ile örgütler arasındaki karşılıklı yükümlülükleri içeren yazılı sözleşmelerdir. Ancak özellikle "sınırlı rasyonellik" olgusu nedeniyle bir iş sözleşmesinin; tarafların birbirlerine yönelik beklentilerinin, taahhütlerinin, yükümlülüklerinin tümünü ayrıntılarıyla or...

Bir Terapistin Arka Bahçesi Pinhan Yayıncılık

Bir Terapistin Arka Bahçesi

Deneyimli psikoterapist Alper Hasanoğlu, Bir Terapistin Arka Bahçesi’nde kişisel ve mesleki deneyimlerini sanatsal duyarlığın özgün bakış açısıyla değerlendirip yorumluyor.Bu kitapta hayatın anlamı, cansıkıntısı, aşk, birliktelik ve sadakat konularında birbirinden ilginç metinler bir araya geliyor.Bireyin kendini tanımasını, kendisiyle yüzleşmesini, ikili ilişkilerde ötekini anlamasını ve dinlemesini derinliğine ele alan yazar, edebiyata uzanan imgeler dünyası eşliğinde yepyeni bir pencere açıyor.

Cinsiyet ve Psikanaliz Dorlion Yayınevi

Cinsiyet ve Psikanaliz

Bu kitapta yer alan yazılar, hem psikanaliz hakkında sağlam ve etraflı bilgi vermek hem de genel okuru ve özellikle edebiyatseverleri ilgilendiren konular üzerinde Freud’un neler düşündüğünü belirtmek amacı göz önünde tutularak seçilmiştir.Ünlü Fransız düşünürü Dr. S. Jankelevitch’in “Freud ve Psikanaliz” adlı yazısı, yirminci yüzyılın en önemli öğretilerinden biri olan psikanaliz hakkında bilgi vermektedir.“Cinsiyet Üzerine Üç Deneme” Freud’un önemli eserlerinden biri olarak cinsiyet konusunu psikanaliz metodu ile inceler. “Uygar Cinsel Ahlâk ve Çağdaş Sinir Hastalıkları’nda ise içinde yaşadığımız toplum hayatı ile içgüdüsel varlığı mızın çatışmaları ve bunlardan doğan aksaklıklar açığa vuruluyor.

Cinsiyet Psikolojisi Dorlion Yayınevi

Cinsiyet Psikolojisi

Oswald Schwarz, Freud ve Adler, doktrinlerini benimsemiş, insan denen varlığı bütün gerçeklikleriyle kendisine ve başkalarına tanıtmaya çalışan, insan hayatında büyük bir önem taşıyan cinsiyeti psikolojik bir görüşle değerlendiren büyük bir hekim, büyük bir psikoloji bilginidir.Oswald Schwarz, bu eserde erkek ve kadınla ilgili bütün normal, anormal cinsel sorunlar üzerinde duruyor. Cinsiyetin, çocukluk, gençlik, yetişkinlik çağlarındaki gelişmesini, oluşunu, aşkı, evliliği bütün ayrıntılarıyla ele alıyor. Cinsiyetin, hayatın sonbaharındaki durumunu inceliyor. Kısacası, cinsiyet esrarını tam ve derinliğine bir bilimsel görüşle aydınlatmaya, insana, bu konuda da ne olduğunu ne olması ve olmaması gerektiğini göstermeye uğraşıyor. Onda burada da gerçek kendisi bilincini yaratmaya, mutsuzlara d...

Atılım Akaşa Yayınları

Atılım

“Hayat size daima ihtiyacınız olan şeyi verir ve şu anda o zor zamanlarda bir rehber olarak kullanmanız için size bukitabı vermiştir. Bu eser, Steve Taylor’un apaçık ve gerçekçi bir biçimde ve ustaca ifade ettiği çok değerli birbilgeliği içermektedir.”- Eckhart Tolle(Bu kitap, Eckhart Tolle’ün özellikle tavsiye ettiği, onun insanınyaşamını değiştiren eserleri kapsayan seçkisi içinde yer almaktadır.)“Aydınlanmanın ne olduğunu doğru olarak anlamanın zamanı gelmiştir. Bu önemli eser uzun zamandır gizeminikoruyan aydınlanma halinin tam ve derin bir tasvirini sunmaktadır.”- Dr. Robert K. C. Forman, Mistisizm, Zihin, Bilinç adlı kitabın yazarı“Bu kitap, Steve Taylor’un -açık ve kolay anlaşılır yazımı okurlarda hayranlığa ve bilgeliğe yol açacak- büyük birspiritüel yazar ve öğretmen olduğunu orta...

Ruhun Değişimleri Cilt 1 - Cilt 2 Dorlion Yayınevi

Ruhun Değişimleri Cilt 1 - Cilt 2

“Ruh Bilimi’nin temellerini atmış Rudolf Steiner’ın kıymetli derslerinin derlendiği bu eserde ruha bilimsel bir açıdan yaklaşan antropozofi biliminin derinliklerine ineceğiz. Ruhun üç bölümü olan Sezgin Ruh, Entelektüel Ruh ve Bilinç Ruhu’nu tanırken ruhu ve Ego’yu nasıl geliştirebileceğimize dair bir öngörü edineceğiz. Ruh anlayışının batıl inançlardan arınmış bir halde ele alınmasıyla ruh ve dünya arasındaki benzerliklere, ruh ve dünyanın birbirinden nasıl etkilendiğine, duru görü denen ruhsal dünyayı görme yetisini dış dünyanın elementlerini kullanarak nasıl edinebileceğimize dair sağlıklı bir anlayış edineceğiz.”

Nasıl Mutlu Olursunuz? Eksi Kitaplar

Nasıl Mutlu Olursunuz?

Rahatsızlık veren düşüncelerinizi sağlıklı olanlarla değiştirmek;Sıkıntılı durumlarla karşılaştığınızda daha az rahatsız hissetmek;Anksiyete, depresyon, öfke, kendinizden nefret etme veya kendinize acıma duygularınızın üstesinden gelmek ister misiniz? Nasıl Mutlu Olursunuz? size bunları nasıl yapacağınızı gösterecek! Bu okuyucu-dostu rehber zamanımızın en çok saygı duyulan psikologlarından birinden, daha mutlu, daha az sorunlu bir hayat elde etmek için basit, anlaşılır yöntemler ve pratik bir akıl sunuyor. Dr. Ellis gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz birçok örnek ve kişisel gelişim adımlarının detaylı bir tasvirini, eğlenceli ve aydınlatıcı bulacağınız zekice ve sarih bir dille veriyor. Hadi durmayın, kendiniz mutlu edin! “...okur-dostu rehber gerçek hayat vakalarından basit yöntemler ve ...

Kendinizi Daha İyi Hissedin Daha İyi Olun Daha İyi Kalın Eksi Kitaplar

Kendinizi Daha İyi Hissedin Daha İyi Olun Daha İyi Kalın

“Kendini iyi hissetmek,” der Albert Ellis, “başarılı bir terapinin olmazsa olmazıdır. Daha iyi hissetmek ise çok daha önemlidir.” Meşhur ve saygın bir psikoterapist olan Dr. Ellis duygusal sağlığınızı korumak -veya geri kazanmak- için “üç-çatallı” bir sistem öneriyor. Bu kitap, yazarın psikoterapi konusunda 50 yıllık deneyimini ve bilgisini pratik bir rehber şeklinde paylaşıyor. Sağlıklı düşünme, sağlıklı duygular ve sağlıklı davranış detaylı örneklerle ve duygusal açıdan her daim iyi hissetmek için izlenecek yöntemlerle açıklanıyor. “...dikkatli okumaya değer... Neredeyse Albert Ellis’le birebir görüşmeye eşdeğer.”—Dr. Raymond Corsini “...kolayca okunabilir, anlaşılabilir ve hatırlanabilir – bunlar bir kişisel gelişim kitabının alamet-i farikaları. Bu inandırıcı tavsiyelerin çağrısına uya...

Kendin Olma Hakkı ve Sınırlarına Hakim Olmak Okuyan Us Yayınları

Kendin Olma Hakkı ve Sınırlarına Hakim Olmak

Aşırı çaba göstermekten, beklenenden fazlasını yapmaktan, sürekli başkalarını memnun etmeye çalışmaktan ve kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmekten kurtulun ve sonunda hak ettiğiniz hayatı yaşayın!Psikoterapist Terri Cole, basit ama çok önemli bir önermeden yola çıkıyor: Sağlıklı sınırlar olmadan, hakiki ve mutlu bir hayat yaşayamazsınız. Bu özellikle günümüz kadınları için geçerli; sıklıkla içinde bulundukları kültür tarafından “iyi” olmaya koşullandırılan, başkalarını kırmaktan ya da kötü biri gibi algılanmaktan korkan ve bir yandan da kendi sağlık ve mutluluklarını koruma ihtiyacı hisseden, bu ikisi arasında sıkışıp kalmış kadınlar için. Bu düşünceden hareket edilerek yazılan Kendin Olma Hakkı ve Sınırlarına Hakim Olmak, sağlıklı sınırlar çizme ve bu sınırları koruma konusunda ustalaşmak...

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Başka Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Kriter Yayınları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Başka Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Bu kitap 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında Prof. Dr. Ali Dönmez’in yönetiminde yapılmış olan “ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Başka Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması” isimli doktora tezinden üretilmiştir. Gruplar arası ilişkiler ilgi çeken bir konudur. Sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda tartışılan etnik gruplar, bu çalışmada Sosyal Baskınlık Kuramı çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca grup temelli baskının her kültürde var olduğunu savunan Sosyal Baskınlık Kuramını Türkiye'de sınama amaçlanmıştır. Türkiye'de farklı etnik grupların üyeleri olan bireylerin, sosyal baskınlık yönelimi, adaletsizliğin algılanması, vatanseverlik, grup içi özdeşleşme, grup statüsünün algısı ve gruba...

Öğrenme Psikolojisi Nobel Akademik Yayıncılık

Öğrenme Psikolojisi

Yaşam bir öğrenme sürecidir. Bunun farkına varan canlılar kendilerini geliştirme ve yaşamlarını zenginleştirme noktasında kilit rolün kendilerinde olduğunu bilirler. Çok farklı şekillerde kazanılabilen öğrenme için bilim insanları onlarca teori ortaya çıkarmışlardır. Bu kitapta da geniş bir perspektiften öğrenmenin doğası, kuramları ve pratikteki yansımaları konu edinilmiştir. Öğrenme psikolojisi alanında kült bir kitap olabilmesi hevesi ile kaleme alınan kitabın fayda getirmesi umulmaktadır.

İletişim Psikolojisi Nobel Akademik Yayıncılık

İletişim Psikolojisi

“Bazen aynı dili konuşmak yetmez, bir de aynı yerden anlamak gerekir.” T. S. Eliotİletişim ve psikoloji iç içe geçmiş iki kavram. İnsanın her nerede ve her kimle olursa olsun istemsiz olarak harekete geçirdiği iki temel yapıtaşı: iletişim ve psikoloji. İnsan dediğimizde sadece türü içerisinde evrimleşmiş, gelişmiş aletleri kullanabilen, gülebilen, düşünebilen, kendine özgü kültürü ve dili olan bir türden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda duyguları olan karmaşık bir beyin ve onun bizi yönlendirdiği davranış örüntülerinden bahsediyoruz. Anlamlandırıyor, algılıyor ve karşılaştırıyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken hissediyor, etkiliyor ve etkileniyoruz. Bazen bunları dile döküyoruz bazen vücuda. Ama her koşulda bir şekilde gösteriyoruz. Sürekli bir kendini ifade etme derdinde insan ya da diğerin...

Leonardo Da Vinci Platanus Publishing

Leonardo Da Vinci

Genelde çalışmalarının konusu hastalar olan psikanalitik inceleme, insan soyunun yetiştirdiği büyük kişilerden birinin özelliklerine yakından bakmaya kalktığında işin içinde olmayan kişiler tarafından öne sürülen gerekçelerle bu durum engellenir. Psikanalitik inceleme, “aydınlığı karanlığa çevirmek ve yüce bir nesneyi çamura bulamak” için çaba harcamaz; inceleme konusu olan kişilerdeki mükemmellikle sıradan kişilerin yetersizliği arasındaki farkı azaltmak psikanalistler için yeterince tatmin edici değildir. Psikanalitik inceleme, örnek kişilerde gördüğü bazı dışavurumları anlama çabasını değersiz sayarak çalışamaz ve aynı zamanda aynı katılıkla, hiç kimsenin normal ve ölümcül eylemleri kontrol eden yasalara bağlı olmaktan utanacak kadar büyük olmadığına inanır.

Evliliğin İlk 50 Yılı Zordur Cenevre Fikir Sanat

Evliliğin İlk 50 Yılı Zordur

Çünkü ailenin temeli olan evlilik ilişkisinin alternatifi henüz bulunmamıştır. Evlilik dediğimizde aslında iki kişi arasındaki bir dengeden bahsediyoruz. Bu denge sağlandığı oranda evlilik ilişkisi başarı ile devam edecektir. Bu konuda okuyucu kitabın içinde bazı ipuçları bulacaktır.Bir aşirette kadınlar boşanma isteklerini mavi ferace giyerek belli etmektedirler. Mavi ferace giydiği anda boşanmış kabul edilmektedirler.Cinsellik insana yakışan bir duygudur. Evli kişilerin heyecanımızı kaybettik sözünün karşılığı aslında cinsel açıdan birbirimizi çekici bulmuyoruz.“İkinci el piyasasında olmak” deyimi kabul edilir bir tanımlama olmasa da gerçek budur. Bazı okuyucularım “biz araba mıyız ikinci el olalım” diye tepki göstermektedirler.“İyi karı koca olunmadan, iyi anne baba olunmaz”Özellikle an...

Toplam: 2227