Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Fotoğrafın Estetiği Espas Kuram Sanat Yayınları

Fotoğrafın Estetiği

1998’deki ilk baskısından bu yana birçok dile çevrilen ve alanında temel bir kaynak olan bu kitap, fotoğraf estetiğinin ana hatlarını çiziyor ve çok sayıda fotoğraf çalışmasının analizine ve estetik, felsefe ve psikanaliz ışığında geliştirilen yeni kavramların tanımlanmasına dayanıyor. Özellikle 1980’lerden sonra fotoğrafın geçirdiği dönüşümler ve genel olarak sanat ve edebiyatla ilişkisinin de incelendiği kitapta, fotoğrafın teknik bir iş olmaktan çıkarak nasıl sanat haline geldiği ve çağdaş sanat içindeki yeri sorgulanıyor.Fotoğrafın gerçeklikle ilişkisi nedir? Bir fotoğraf yapıtının özelliği nedir? Fotoğraf sanatı, çağdaş sanatın kalbinde nasıl yer alıyor?Bu temel sorulara kapsamlı cevaplar vermeye çalışan kitap, felsefi düşüncenin oldukça zayıf olduğu Türkiye’de fotoğraf ve genel olara...

Fotoğraf: Anahtar Kavramlar Espas Kuram Sanat Yayınları

Fotoğraf: Anahtar Kavramlar

“Aynı anda hem giriş niteliğinde hem de kapsamlı olmayı başaran Fotoğraf: Anahtar Kavramlar, fotoğraf pratiği ve söylemini eşit derecede bir keskinlikle inceleyerek okuyucuyu, seçtiği konunun karmaşıklıkları arasında ustalıkla yönlendiriyor.”Geoffrey Batchen, Wellington Victoria Üniversitesi, Yeni Zelanda“Hem fotoğrafların ne olduğunu hem de çok sayıda bağlam boyunca nasıl işlev gördüklerini anlamak için türü kavramsal bir çerçeve olarak kullanan bu temel kitap, tüm dünyada fotoğraf derslerinin dayanak noktası olmaya devam edecek.”Erina Duganne, Texas Devlet Üniversitesi, ABD“David Bate'in sürükleyici kitabı, fotoğraf kuramına dair hem büyük resmi hem de önemli ayrıntıları yakalıyor. Mükemmel bir başlangıç noktası olmasının yanı sıra, tekrar okumanın da karşılığını veriyor.Lucy Soutter, Kr...

Psikolojisi Bozuk Genç Bir Psikolog Avusturya 1957 Sokak Kitapları Yayınları

Psikolojisi Bozuk Genç Bir Psikolog Avusturya 1957

Dün düşünüyordum.Bugün düşünüyorum.Yarın da düşüneceğim.Ama ne düşüneceğimi, sana asla söylemeyeceğim.-Bazı babalar, başka babaların evlatlarına göz dikerler, keşke o benim evladım olsaydı diye; bazı evlatlar ise başka evlatların babalarına göz dikerler, keşke o benim babam olsaydı diye.-Rüyamda tüm ulusları, dinleri ülkeleri, inanışları ortak bir hale getirmiştim.

Osman Hamdi Bey - Türk Sanatının Büyük Ustaları 3 Hayalperest Kitap

Osman Hamdi Bey - Türk Sanatının Büyük Ustaları 3

Yalnızca Türk resim sanatı tarihine değil, güzel sanatlar eğitiminin, arkeoloji biliminin ve müzeciliğin gelişim sürecine de damgasını vuran Osman Hamdi Bey, eserleriyle ve yaşantısıyla halen pek çok araştırmacının ilgi odağında yer alıyor. Osmanlı Devleti’nin ilk güzel sanatlar okulu Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin kurucusu Osman Hamdi Bey, sanatta Batı’ya açılışın simge ismi olarak biliniyor. Gerek İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurulması yönünde attığı adımlarla gerekse eski eserlerin korunması konusunda gerekli nizamnamelerin yürürlüğe girmesini sağlamaya yönelik büyük çabalarıyla Osman Hamdi Bey, toplumun kültürel miras bilincinin gelişmesinde halen son derece önemli bir rol oynuyor.Hayalperest Yayınevi’nin hazırladığı “Türk Sanatının Büyük Ustaları” serisinin üçüncü kitabı Osman Hamdi Bey...

Halil Paşa - Türk Sanatının Büyük Ustaları 4 Hayalperest Kitap

Halil Paşa - Türk Sanatının Büyük Ustaları 4

Türk resim sanatında Asker Ressamlar Kuşağı’nın önemli temsilcilerinden Halil Paşa, özellikle ışığın ve rengin etkileşimine odaklanan resimleriyle çağdaşları arasında öne çıkıyor. Renk, ışık-gölge dengesi gibi konularda sahip olduğu teknik bilgi ve beceri sayesinde yaptığı eserlerle dikkat çeken Halil Paşa’nın 1889 tarihli Uluslararası Paris Sergisi’nde bronz madalya kazanan Madam X adlı resmi, günümüzde sergilendiği Sakıp Sabancı Müzesi’nde izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Çok sevdiği İstanbul’un ve Kahire’nin çeşitli semtlerinden manzaraları günün farklı saatlerinde ve farklı ışık altında, açık havada resim yaparak tuvale aktaran Halil Paşa, eğitimci olarak da Türk resim sanatı tarihinde değerli bir yer tutuyor. Pek çok askeri ve sivil okulda eğitim veren, Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nd...

Görsel İletişim Tasarımı ve Mizah Hiperlink Yayınları

Görsel İletişim Tasarımı ve Mizah

Mizah, tüm yaratıcı yönleriyle gerek tasarım sürecinde çözümler üretmek, gerek izleyicide olumlu bir etki bırakmak için sanat, tasarım gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze farklı yöntem ve ilham kaynaklarıyla üretilen mizah içerikli eserlerde, mizahi etkiyi oluşturan unsurların neler olduğu tasarımcı kadar izleyicide de merak uyandıran bir konudur. Sanat ve tasarımda güldürücü etkinin ne olduğu, mizahi etkiyi yakalamanın bir formülünün olup olmadığı sorularının cevapları günümüzde dahi tam olarak verilememiştir. Öte yandan günümüzde tasarımcılar tarafından ortaya konulan mizah içerikli çalışmalarda hiciv, komedi, espri, şaka, ironi gibi kavramların hâlâ terminolojik olarak karmaşa içinde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda kitabın amacı görsel iletişim tasarımı alanın...

Umberto Arte İle Sanat 4 Kitap Set
 
Destek Yayınları

Umberto Arte İle Sanat 4 Kitap Set

Umberto Arte 4 Kitap Set -Umberto Arte ile Sanat 1 -Umberto Arte ile Sanat 2 -Umberto Arte ile Sanat 3 -Umberto Arte ile Sanat 4

Toplu Oyunları 1 Mitos Boyut Yayınları

Toplu Oyunları 1

EmreYalçın, bu dört kısa oyununda,‘iletişim’in tıkandığı diyaloglar, anlamsızca dışavurulan,ağızdan çıktığında buharlaşan söylemler,başka bağlamlarda kullanılarak yurtsuzlaşan klişeler üzerindenokuyucuya / tiyatroculara farklı bir okuma pratiği sunuyor.B. ileU.’da,adları kimlikleri sürekli değişse deasla birbirinden kopamayan arkadaşların,Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye’de,36 yaşındaki bir ‘Oğul’ ile bir türlü ayrılamadığıbabasının öyküleri üzerinden her türlü bağımlılıktandaha tehlikeli gördüğü ama bizi biz yaptığına inandığıaile ve dostluk ilişkilerine işaret ediyor.Hamahakkive HerkestenÇokHerkesKadar Varım,oyunlarının ortak noktasını ise iki entelektüel kimlik üzerinebirer örümcek analojisi oluşturuyor.

Nirvana Mitos Boyut Yayınları

Nirvana

Nirvana,doksan dakika süren bir hesaplaşma oyunudur.Oyunda, bir kadınla bir erkek arasında hafif dokunuşlarlabaşlayan yüzleşme, ölümcül son vuruşa kadar devam eder.Bulgar yazarKonstantin İliev’in 1996 yılındakiÜçüncü Bonn Bienali’nde sahnelenen oyunu,geçmişe doğru açılarak şaşırtıcı dönüşlerleiki karakterin karmaşık ve tutku dolu ilişkisini tiyatro sahnesine taşımakta...Bulgar şair Peyo Yavorov ve eşi Lora Karavelova’nıngerçek yaşam öykülerinden yola çıkılarak yazılan oyun,iki kişi arasında yaşananlardanevrensel olanın sınır tanımazlığına ulaşır.Oyuncular : 1Kadın 1 Erkek

Önemsiz Bir Kadın Mitos Boyut Yayınları

Önemsiz Bir Kadın

Oscar Wilde, 19.ncu yüzyıl sonları İngiltere Victoria dönemininburjuva maddeci görüşüne, sıra dışı ve seçkinci kişiliği ile karşı çıkarak, oyunlarında o dönemin sahte-sosyal ahlakın maskesinidüşürmeye çaba göstermiştir. Oyunlarında kullandığıironik espriler ve incelikli zarafet, zamanında alkışlanmışsa da,bu kesim, onun ‘burjuva ahlakı’yla alay etme ‘küstahlığına’karşılık vermekten de geri kalmamıştır.Önemsiz Bir Kadın,her şeyden önce bir ‘kadın oyunu’dur; oyundaki kadın figürlerierkek önyargılarına sert eleştirilerle karşı koyar. Oyun, yetkin rollere, zeki söylemlere ve heyecen verici bir olayörgüsüne sahip başarılı bir metin olarak öne çıkıyor.Yazar, yaşadığı çevredeki gerçek karakterlerin ve canlı figürlerineylem ve düşüncelerini hiç umursamamış olmasına rağmenonları şaşırtıcı bir içgör...

Sanat Üretimi Hayalperest Kitap

Sanat Üretimi

Sanat Üretimi sanat yaratım süreci ile anlam yaratım süreci TERRY arasındaki karșılıklı ilișkiye −anlatımcı içeriğe, çıkarıma ya da çalıșmanın amacına− odaklanıyor. Yazar Terry Barrett, içeriğin, malzemenin, tekniğin, formun, sürecin ve bağlamın bir sanat yapıtı üretirken birbirleriyle nasıl bir etkileșime girdiklerini inceliyor. Sanatın ve tasarımın biçimsel unsurları ve ilkelerine ilișkin kapsamlı bir tartıșma açmanın ve sanatı yorumlamaya yönelik bir kılavuz olușturmanın yanı sıra Sanat Üretimi sanatçıların yaratıcı pratiklerine de ıșık tutuyor. Kitap, sanat yapıtlarının form ve anlamlarını multimedya, yerleștirme, performans gibi çağdaș yaklașımlara ağırlık vererek araștırıyor; postmodernizm ile çokkültürlülüğe vurgu yaparak sanat üretiminin izini sürüyorSanat Üretimi’nin Öne Çıkanları...

Uygarlığın Ayak İzleri Epsilon Yayınevi

Uygarlığın Ayak İzleri

BU KİTAPTA SANATSEVERLERİN EN ÖNEMLİ SORULARINDAN BİRİNE YANIT ARIYORUZ:“MİTOLOJİK RESİMLER NASIL OKUNUR?”Resimlerin dilini öğrenebilmek için vâkıf olmamız gereken konulardan ilki, hiç şüphe yok ki mitolojidir. Bu kitapta mitolojinin farklı dönemlerde ne amaçlarla kullanıldığını görecek, ilhamını mitolojik anlatılardan alan resimleri tanıyıp okumayı kolaylaştıracak bir yol izleyeceğiz. Birden fazla eserde, oldukça farklı yorumlanmış mitolojik karakterleri ve hikâyelerini nasıl tanıyabileceğimizi öğreneceğiz. Bunu yaparken eserlerin ait oldukları dönemlere değinecek, özelliklerinden söz edecek, akımların ünlü sanatçıları hakkında önemli bilgiler edinecek ve birbirleriyle benzerliklerini/farklılıklarını inceleyeceğiz. Dinin görsel bir dile dönüşerek halka neler anlatabileceğini görmenin yanı...

Eğitimcilerin Notlarıyla Temel Sanat Eğitimi Alternatif Yayıncılık

Eğitimcilerin Notlarıyla Temel Sanat Eğitimi

Sanat disiplinlerinden birini seçmiş ve bu alanda ilerlemek üzereeğitime başlamış öğrenciler, bazı kaygılar taşıyabilir. Kaygı, başarınınönündeki en büyük engellerden biridir. Bu nedenle, başarılı bir sanateğitimi için eğitimcinin; öğrencilerin duygu durumlarını empati yolu ilekeşfetmesi ve bu doğrultuda, bireysel öğretme metotları geliştirmesigerekmektedir. Sanat eğitiminde bireysellik ön plandadır.Öğrenci,üniversitenin ilk yılında temel sanat bilgilerini öğrenir, çeşitli uygulamalaryaparak teorik bilgiyi pratiğe aktarır.Bu süreçlerde öğrenci en çok denemeyanılma yönteminden ve gözlemden yararlanmalıdır. Öğrencinin yaptığıbu uygulamalar, bir keşfin serüvenidir.Bu keşif, öğrencininyeteneklerinedir. Temel Sanat Eğitimi dersi, Güzel Sanatlar çatısı altındayer alan tüm bölümler için...

Bir Meçhul Aleme Giderken Sinema Nobel Bilimsel Eserler

Bir Meçhul Aleme Giderken Sinema

Pandemi yüzünden evde kapalı kaldığımız, eskisinden daha fazla ekran başında olduğumuz dönemde Reha Erdem boş durmamıştı. Erdem'in yönetmenliğini yaptığı Seni Buldum Ya! (2021) filmi, önceden izlediğimiz filmlerinden farklıydı ve çeşitli okumalar, çözümlemeler yapmaya uygundu.Biz de işe koyulduk. Meselemiz; bir filmin birden fazla okumaya açık olduğunu gösterebilmek, yazar kadar çok da okuması olabileceğini örneklendirmek ve izleyici ile film arasında köprü olmaktı.Bu derlemede; izleyiciye, topluma ve esere dönük okumaları yapmaya, bilimsel yaklaşımlar ışığında farklı bakış açılarını bir film üzerinden yansıtmaya çalıştık.

Amerikan İstisnacılığı ve Hollywood Sineması Literatürk Academia

Amerikan İstisnacılığı ve Hollywood Sineması

Bir İstisna Hali Üzerinden Amerikan İstisnacılığı: Rendition Filmi ÖrneğiAyhan KÜNGERÜYenilmez Amerika: Hollywood’da Süper Kahraman FilmleriDilan TÜYSÜZHollywood’un “Seçkin Amerika” İmajına Bir Müdahale: They LiveDilar DİKEN YÜCELAmerikan İstisnacılığının Hollywood’taki Modern Vaizi Steven SpielbergEşref AKMEŞEKıyamet Anlatılarında Amerikan İstisnacılığı Zırhı: The Day After Tomorrow ÖrneğiHakan AŞKAN“Talih Cesaretten Yanadır!” Amerikan İstisnacılığında Kullanışlı ÖtekilerMikail BOZ - Alper ERÇETİNGÖZ - Bilal SÜSLÜRoland Emmerıch’in Independence Day (Kurtuluş Günü) Film Serisinin Amerikan İstisnacılığı Kavramı Bağlamında DeğerlendirilmesiÖzcan DEMİRAmerikan İstisnacılığı Bağlamında Hollywood Sineması Üzerine Bir DeğerlendirmeZuhal AKMEŞE

Memento İstanbul Yapı Kredi Yayınları

Memento İstanbul

Biriktirdiğimiz ve kıymet verdiğimiz objeler, zevk ve ilgi alanlarımızı, tarihimizi ve var oluşumuzu belirlerken; aile mirasımızın ve hikâyelerimizin anlatılmasına da aracılık ederler. Maddi ve manevi olarak bizler için değerli olan bu hatıralar, aynı zamanda “burada” olduğumuzun da kanıtlarıdır.Temelini üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisi, bir ailenin olduğu kadar bir şehrin de tarihine ışık tutuyor.Küratörlüğünü Peter Hristoff, Elif Erdoğan, Yeşim Demir Pröhl’ün üstlendiği sergide Hristoff Aile Arşivi’nden derlenen objelere Pera Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Yapı Kredi, Nur ve Selçuk Altun, Ömer M. Koç, Emel ve Bülent Korman ile Ayşegül ve Ömer Özyürek koleksiyonlarınd...

Umberto Arte İle Sanat 4 Destek Yayınları

Umberto Arte İle Sanat 4

"Dünyada yeterince tatsız şey var. Sanat neden güzel olmasın?"Pierre Auguste Renoir "Caravaggio’dan Aziz Petrus’a Söyleyemediklerimiz ve İtiraf Edemediklerimiz" ile başlayan benzersiz ve zihin açan bir sanat yolculuğuna var mısınız? O zaman buyurun. Raphael’den Caravaggio’ya, Valentin de Boulogne’den El Greco’ya, Hieronymus Bosch’tan Rogier van der Weyden’e, Titian’dan Bruegel’e, Holbein’dan Carracci’ye, Rubens’ten, Domingo Valdivieso’e kadar birçok sanatçının konuya ilişkin resimleri ve detaylı incelemeleri. Hz. İsa’nın Petrus’u havariliğe kabul edişinden başlayıp, son akşam yemeği, yargılanması, çarmıha gerilmesi, mezara konulması ve dirilişine kadar geçen sürenin detaylı analizi ve sanat tarihine yansımaları. Petrus ile Caravaggio’nun insani korkuları, söyleyemedikleri ve itiraf edemedi...

Sinemada İstiklal Harbi ve Atatürk Siyasal Kitabevi

Sinemada İstiklal Harbi ve Atatürk

Bağımsızlık ve Cumhuriyet’e giden yolu açan Türk İstiklal Harbi’nin, Atatürk’ün önderliğinde emperyalist ülkelere karşı yalnız ve yoksunluklar içinde kazanılmasının 100. yılı anısına, ilk baskısı 2022 yılında gerçekleştirilen “Türk Sinemasında İstiklal Harbi ve Atatürk” adlı bu kitap; Millî Mücadele filmleri, sinema tarihi, sinemanın Osmanlı’ya gelişi, ilk filmler; Atatürk’ün sinema ile ilgili filmi, senaryosu, sözleri, etkinlikleri ve onun sinemadaki temsili gibi birçok konuda temel bir başvuru kaynağı ve başucu kitabı niteliğinde hazırlanmıştır.Bu kitap, Osmanlı son dönemi ile Cumhuriyet Tarihi, İnkılap Tarihi, Sanat ve Sinema Tarihi, Harp Tarihi, Siyasi Tarih, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Temel Kültürel Değerler, İletişim, Algı ve Propaganda gibi birçok alanı ilgilendiren v...

Milletin Tiyatrosundayım Sanmıştım Meğer Devletin Tiyatrosundaymışım Kronoloji Yayınları

Milletin Tiyatrosundayım Sanmıştım Meğer Devletin Tiyatrosundaymışım

Konservatuarda Hamlet, Macbeth, Tom, Danton falan oynarsın boyuna, o başrolden bu başrole koşarsın, rol beğenmezsin, sanırsın ki Devlet Tiyatrosu'na girince de bütün roller senin. "Sahneye çıktın mı Tanrı gibi hissedeceksin", "Sen değerlisin, farklısın" diye de gazlamışlar, ilk profesyonel rolünde arkada mızrağı tuttun mu aklın başına gelir, ne halt ettim dersin, ama bu sefer de "Devlet Tiyatrosu olmazsa ülkede tiyatro olmaz", "Sen Devlet Tiyatrosu'nun neferisin", "Halkın bu kuruma ihtiyacı var", "Annen ölse sahneye çıkacaksın" cümleleriyle dolar beynin, o adanmışlıkla senelerin geçer de kendini, yeteneğini, geleceğini ne uğruna feda ettiğini anlamazsın.

Stoktaki Son Ürün!
I Prefer N-n-not To Norgunk Yayıncılık

I Prefer N-n-not To

I Prefer N-N-Not To sanatçı Ayşe Erkmen’in Dirimart sanat galerisinde beş yıl arayla (2017-2022) açtığı birbirine gönderen iki sergi üzerine kekeleyerek yazılmış bir metin. Takılmanın, tekrar etmenin, ısrar etmenin kekemesi bir işi görünür kılmak için ona öykünmeyi, onu taklit etmeyi, onu kendi yazısında tekrar etmeyi tercih etmiş Cem İleri:Yazıyorum: yazıyorum… Yazıyorum: ‘yazıyorum…’ Yazıyor olduğumu yazıyorum… Ayşe Erkmen’in yaptığını yapmaya çalışıyorum. Ayşe Erkmen’in yaptığını yapmayı tercih ediyorum… Erkmen bir sergiyi söküp yeniden asıyor. Ben bir yazıyı söküp yeniden yazıyorum. Erkmen galerinin duvarlarını tuvale dönüştürüyor. Ben kitabın sayfalarının duvara dönüşmesini istiyorum. Erkmen kitabın kapağını tuvale dönüştürüyor. Şu an okumakta olduğunuz kitabın.Dilin kekemesi olmak, i...

Goya (ciltli) İş Bankası Kültür Yayınları

Goya (ciltli)

İspanya’nın büyük ustalarından Goya’nın yaşamı, eserleri ve yarattığı etki hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için resimli bir temel kaynak.Dini resimler yapan bir ressam, baskı ustası, portreci, çağdaş bir vakanüvis ve kraliyet sarayının saygıdeğer bir üyesi kimlikleriyle Goya’nın yaşamı ve kariyerinin izini süren büyüleyici bir biyografi.Goya’nın en önemli çizimleri, gravürleri ve resimlerinin her birinin uzman gözüyle analiz edildiği kapsamlı bir araştırma.Yaşamı ve sanatının tüm yönlerini kapsayan 500’ü aşkın resimle muhteşem bir görsel seçki.

Hababam Sınıfı Cağaloğlu Yayınevi

Hababam Sınıfı

Türkiye’de 1970’li yıllara damgasını vuran Rıfat Ilgaz’ın yazdığı “Hababam Sınıfı” kitaplarından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmış Hababam Sınıfı Filmleri serisi günümüzde de popülerliğini korumakta ve Türk sinemasının başyapıtları arasında yer almaktadır. Sanatsal olarak büyük başarı yakalamış olsa da akademik düzeyde bu filmlerle ilgili yapılan çalışma sayısı azdır. Hababam Sınıfı Filmleri serisinin değerler eğitimi açısından ele alındığı herhangi bir çalışma yapılmamış olup bizim çalışmamız bu konuda ilk örneği teşkil etmektedir. Oysaki bu tür eğitim temalı filmlerin değerler yönünden incelenmesi ve izleyici üzerindeki etkilerinin tespit edilmeye çalışılması eğitim yönünden daha başarılı filmler yapılabilmesi için önemlidir. Yen bir heycan ile okumaya okudukça düşünmeye davet ediyoru...

Sanat Bilgisi 4. Kitap Tekhne Yayınları

Sanat Bilgisi 4. Kitap

Her şeyiyle Özkan Eroğlu tarafından hazırlanan bu samimi yayın, bir belge ve örnek çalışma çabası olarak yayınlarına devam etmekte ve hazır olduğunda okura ulaştırılmaktadır. Dördüncü kitaptaki içerik aşağıdaki yazılardan oluşmaktadır: Dizi yazı- Sanat Yapıtı- 4 “Sanatçı ile İzleyicinin Buluşma Noktası” Düşünce- Karl Marx ve Sanat Eleştiri- Soyut Ekspresyonizm Üzerine Kitap- Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi

Joseph Beuys'u Anlamaya Çalışmak... Tekhne Yayınları

Joseph Beuys'u Anlamaya Çalışmak...

Eroğlu kitapla ilgili şunları dile getirmekte: Joseph Beuys, başta Almanya olmak üzere dünyada tartışılan bir sanatçı. Ancak Beuys’u tartı-şanların antropozofi konusunda durumları nedir? İşte bu soruyu Beuys ile yakından uzaktan ilgilenen herkesin başta kendine sorması, daha sonra da kamuoyunun aynı soru üzerinden şüpheci bir yaklaşımla meseleye yaklaşması gerektiğine inanıyorum. Salt plastik, görsel olan üzerinden elbette Beuys’a bir yaklaşımda bulunulabilir, ancak o durum ikonografi yöntemindeki önikonografik araştırmaya benzer, yanılgıya çok açık durum/ları da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum.

Toplam: 5883