Destek İndirim -
Bu ay Ezoterizm Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Beş Çember Kitabı Urzeni Yayıncılık

Beş Çember Kitabı

1584'te doğan Miyamoto Musaşi, Japonya'nın en tanınmş savaşçılarından biri oldu. Bir Samuray idive 30 yaşına geldiğinde 60'tan fazla dövüşü kazanmış, karşıtlarının tümünü öldürmüştü.Yenilmezliğine güven getirdikten sonra, ''Kılıç Yolu'' felsefesini biçimlendirmek için çalışmayakoyuldu.Beş Çember Kitabı, tüm savaş sanatları kaynakçalarının temel yapıtıdır; ama ardındaki -Zen, Shitove Konfüçyüs düşüncelerinden etkilenen- felsefe, savaş sanatları dışında pek çok alana dauygulanabilir. Örneğin pek çok Japon işadamı, kitaptan bugün iş alanlarında bir rehber olarakyararlanmakta, satış kampanyalarını, Musashi'yi harekete geçiren aynı enerjiyle askeri harekatlargibi örgütlemektedirler.

16,63 TL22,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Urartu – Doğu’da Değişim (küçük Boy) Yapı Kredi Yayınları

Urartu – Doğu’da Değişim (küçük Boy)

Urartu Krallığı, MÖ 9.-7. yüzyıllar arasında, Doğu Anadolu, Transkafkasya ve Kuzeybatı İran’ı egemenlik altına alarak 200 yılı aşkın bir süre denetiminde tutmak için büyük çaba harcamıştır. Bölge coğrafyasının büyük bölümü, sıradağlar ve vadilerle birbirinden ayrılmış yaylalarla kaplıdır. Tarım potansiyeli olan verimli ovalar sınırlıdır. Bu nedenle söz konusu bölgede yaşayan toplumlar binlerce yıl yarı göçebe olarak yaşamış ve bir devletin denetimine alınamamıştır. Bütün bu zorluklar, Urartuların Anadolu’daki Demir Çağ krallıklarından farklı olarak bölgenin sorunlarına uygun çözümler geliştirmesine zemin hazırlamış olmalıdır. Devletin kuruluşu ve başkent Tuşpa’nın (Van) inşa edilmesinden sonra bu yönde bir dizi uygulamanın gerçekleştirildiği görülmektedir.Urartu, Doğu’da Değişim, Urartu Kr...

37,80 TL50,00 TL
İndirimli
Tarafgir Sayılar Alef Yayınevi

Tarafgir Sayılar

Hayatımızın hemen her alanını kontrol eden nedir? Bu sorunun ilk akla gelen cevabı muhtemelen sayılar olmayacaktır, halbuki okulda nasıl bir öğrenci olduğumuzdan işyerindeki satış rakamlarımızın değerlendirilmesine, seçim tahminlerinden ekonomik krizin etkilerine uzanan çok çeşitli konularda bir şeyler söyler sayılar. Peki bu değerlendirme ve gerçeklikler ne kadar doğrudur? Sahi sayılar her zaman nesnel midir? Sayıların temsil ettiği hikâyelere, enteresan bir şekilde bu durumun medya, politikacılar ve iş insanları tarafından sıkça unutulmasına veya kendi çıkarları için kullanmalarına bakarsak pek de öyle olmadığını görürüz.Sanne Blauw, Tarafgir Sayılar’da eğlenceli bir dille, tarihsel örnekler üzerinden, sayılarla olan ilişkimizi masaya yatırarak yönlendirilmiş algılarımıza ayna tutuyor. E...

27,38 TL39,00 TL
İndirimli
Evliya Çelebi Seyahatnamesi İstanbul 1. Kitap (2 Cilt Kutulu) Yeditepe Yayınevi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi İstanbul 1. Kitap (2 Cilt Kutulu)

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, on yedinci yüzyıl klasiği olarakhem zevkle okunabilecek bir edebiyat eseri hem de dil, tarih, dinler tarihi, sanat tarihi, tasavvuf tarihi, yerel tarih, halkbilimi, topografya ve araştırmacıları için kaynak niteliği taşımaktadır.Asya, Avrupa ve Afrika’da gezip gördüğü yerler için yalnızca onun kullandığı bir dil ve bakış açısı ile tanıklık eden Evliyâ Çelebi, on ciltlik dev eserinin birinci cildiyle aynı zamanda ilk Türkçe “İstanbul Monografisi”ni de yazmıştır.Adlarını vermiş olsa bile birçoğunu bugün bilemediğimiz pek çok kaynaktan derlediği mitoloji ve tarih karışımı bilgilerden saray hayatına; pek çok ünlünün kişisel tarihinden şehrin gündelik hayatına; şehrin etrafını çevreleyen surlardan her türlü mimari esere; kapılardan tepelere ve iskelelere; savaş ve b...

202,50 TL250,00 TL
İndirimli
Eski Türkçe Üzerine Filolojik Araştırmalar Paradigma Akademi Yayınları - Kültür Kitapları

Eski Türkçe Üzerine Filolojik Araştırmalar

Eski Türkçe, bugünkü Moğolistan’da II. Türk Kağanlığı döneminden kalma yazıtların ve kağanlığın yıkılmasından sonra aynı bölgede hüküm süren Uygurlardan kalma yazıtların dili olan Orhon Türkçesini; daha sonra Tarım havzasına ve Çin’in Kansu eyaletine yerleşip Manihaizm, Budizm ve Hristiyanlık dinlerini benimseyen Uygurlara ait yazma eserlerin dili olan Eski Uygurcayı ve nihayet merkezi Kâşgar’da konuşulmuş olan ve İslami bir hüviyet kazanan Karahanlı Türkçesini kapsamaktadır.Editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Zemire Gulcalı ve Arş. Gör. Tümer Karaayak ile birlikte yürüttüğümüz elinizdeki çalışma, tam da bu dönemin metinlerine ve onların filolojik yönden incelemesine ayrılmıştır. Yazıların özellikle özgün ve filolojik bir inceleme olmasına özen gösterilmiş, çalışmalar bu yönleriyle ele alınmıştır....

47,74 TL65,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Savaşçının Dokuz İlkesi Historia Yayınevi

Savaşçının Dokuz İlkesi

Savaşçının Dokuz İlkesi, harp meydanlarındaki kanlı çatışmalarla iş dünyasındaki çetin mücadelelerin tarihinden süzülüp belirginleşen temel mücadele prensiplerinin yalın üslup ve sağlam bir birikimle formülleştirildiği bir el kitabıdır. Antik bir biçemin tınısıyla konuşan ve sühuletle dokunduğu pragmatik felsefî derinlikle alanında benzersiz bir telif olarak ortaya çıkan kitap, yazarının yirmi yıllık birikim ve ilgisini mentorca bir ustalıkla sergilediği zihinsel bir güç gösterisi kabul edilebilir.Mühendislik mezunu olan Mete Aksoy, San Diego Üniversitesi’nde (USD) liderlik üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca Harvard Üniversitesi’nde ve M.I.T.’de pazarlık ve satış eğitimleri almıştır. Aksoy, on yedi yıldır dünyanın birçok ülkesinde çok uluslu şirketlerde tecrübelerini derinleştirmiş ol...

43,85 TL58,00 TL
İndirimli
İsmet İnönü Kültür A.Ş.

İsmet İnönü

31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan gece İnönü mevkilerindeki savaş Türk ordusununzaferiyle sonuçlandı. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa’ya gönderdiği telgrafta şöyle diyordu: “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz”…Millî Mücadele’nin kırılma noktalarından biridir 2. İnönü Zaferi. Öyle ki İsmet Paşa’ya “İnönü” soyadı bundan ötürü verildi.Kitap 89 yıllık yaşamıyla, 1908’den ölümüne kadar İnönü’nün Türkiyetarihinde oynadığı rolü anlatmayı amaçlıyor. İnönü gerek Millî Mücadele’de gerekse çok partili yaşama geçiş başta olmak üzere Türkiye’de demokrasinin yerleşmesinde önemli bir aktördür. Türkiye’nin ilk başbakanı, Atatürk’ten sonra ikinci cumhurbaşkanı İnönü’yü kendi alanında uzman isimlerin makalelerinden ve söyleşilerden okuma olanağı sunan bu çalışma hem İsmet İnönü’nü...

378,00 TL500,00 TL
İndirimli
19. Yüzyılda Balkanlarda Büyük Güçlerin Rekabeti Paradigma Akademi Yayınları

19. Yüzyılda Balkanlarda Büyük Güçlerin Rekabeti

Balkanlar tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun başlıca yayılma alanı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu birAsya veyaOrtadoğu İmparatorluğundan çok, bir Balkan İmparatorluğu görünümündeydi. Bunun böyle olmasındaki en önemli etken Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik gelirlerinin önemli ölçüde Balkanlar’dan elde ediliyor olmasıdır. Buna beşeri kaynakları da eklemek mümkündür. Öyle ki İmparatorluğun 215 sadrazamından 62’si Balkanlı idi. Ayrıca İmparatorluğun en çokBalkanlar’a önem verdiği de bilinmektedir. Bu nedenledir ki Asya ve Ortadoğu’dan çok daha fazla yatırım Balkan coğrafyasına yapılmıştır.

25,10 TL28,00 TL
İndirimli
Arşivlerde Unutulmuş Vatan Dobruca: 93 Harbi Muhaceretinin Bilinmeyen Yönleri Paradigma Akademi Yayınları

Arşivlerde Unutulmuş Vatan Dobruca: 93 Harbi Muhaceretinin Bilinmeyen Yönleri

Kitaplardaki “Ön Söz” kısmı eser sahibinin o kitabın doğuş öyküsünü, karşılaştığı zorlukları okuyucusuyla paylaştığı bir başka ifade ile “meramını anlattığı”, “dertleştiği” bölümdür. Bu nedenden dolayı eski bir tabir olan “İfâde-i Merâm”ı tercih ettim.Elinizdeki kitap 2016 senesinde kadim dostum Öğr. Gör. Muammer Ceylan’ın ortaya attığı bir proje fikrinden kaynaklandı. Kendisi de bir muhacir torunu olan Muammer Hoca, Bulgaristan’dan yapılan muhacereti ile ilgili pek çok çalışma olduğunu ancak 93 Harbi esnasında ve sonrasında Romanya’dan göç etmek zorunda kalan insanları doğrudan konu alan az sayıda çalışma bulunduğunu söyledi. Kısa bir literatür taraması Hoca’nın haklı olduğunu ortaya koydu.

116,53 TL130,00 TL
İndirimli
Bilim Devrimcileri The Kitap

Bilim Devrimcileri

Bilim Devrimcileri tarih boyunca halkın bilim algısını ve bilimin “otorite” olarak rolünü şekillendiren önemli düşünürleri mercek altına alıyor.Bilimsel bir keşif ne zaman kabul edilen bir gerçeğe dönüştü? Bilimsel gerçekleri inkâr etmek neden kolaylaştı? Ve biz bu konuda neler yapabiliriz? Filozof ve bilim tarihçisi Robert P. Crease, Bilim Devrimcileri’nde bu soruları, bilimsel altyapının kökenlerini ve dünyanın önemli on düşünürünün bilimsel aklı şekillendirmedeki rollerini bir bir tanımlayarak yanıtlıyor.Bilim Devrimcileri kitabında günümüz politikacıları ve hükümet yetkilileri; bilim insanlarını bilim dışı yorumlarıyla eleştirirken, bu güvensizlik düzeyine nasıl geldiğimizi ve bundan nasıl kurtulabileceğimizi örnekleriyle ortaya koyuyor. Eserde tarih boyunca gözlerini kırpmadan hayatla...

38,61 TL55,00 TL
İndirimli
Santa Maria Draperis Yeditepe Yayınevi

Santa Maria Draperis

Santa Maria Draperis’le, okur tek bir yapının başlığı altında, aslında Beyoğlu’nun geçmişine ve çok yönlülüğüne doğru bir yolculuk yapıyor.İtalya, Fransa, İspanya, Avusturya-Macaristan, Çekoslovakya, İngiltere, Bizans, Kıbrıs, Yunanistan, Litvanya, Slovenya, Hollanda, İsviçre, Vatikan ve Osmanlı birçok yönüyle Beyoğlu’nda sahne alıyor hem tarihleri hem de dilleriyle, tek bir yapı içerisinde birbirlerine kaynaşıyor, çok geniş bir coğrafyayı bu yapıda temsil ediyor.Dinler, mezhepler, tarikatlar, İmparatorlar, mimarlar, ressamlar, heykeltıraşlar bir araya gelip sayfalar arasında yüzyıllar süren bir tür geçit icra ediyor.Sayfaları çevirirken tarihin akla gelmeyen köşelerini keşfedip Türkiye’de, İstanbul’da çalıştığını hiç bilmediğiniz sanatçılarla buluşuyor, eserlerinin tadına varıyoruz.Sanat ...

29,16 TL36,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Buhranlarımız ve İçtimai Hayatımız Billur Yayınları

Buhranlarımız ve İçtimai Hayatımız

Osmanlı'nın en zor döneminde sadrazamlıkyapmış çok önemli bir devlet adamı olarak, o zamanlardan bu zamanlara uzanan geri kalmışlığımızın sebeplerini kendi bilgi, tecrübe ve düşünceleriyle izah etmeye çalışmış, çok önemli tespitler yapmış. Özellikle kuralsız, orantısız ve düşüncesizce hayatageçirilen batılılaşma faaliyetlerinin kusurları ve zararlarını acı tecrübeler olarak paylaşmış, belki bugünkü idarecilerimize bile yol göstermeye çalışmıştır.

11,88 TL20,00 TL
İndirimli
Georgiy Jukov Kronik Kitap

Georgiy Jukov

Tarihin en büyük komutanlarının yaşam öyküleri, muharebe tecrübeleri, uyguladıkları taktikler ve stratejiler…Dünya tarihinin en büyük komutanlarını tüm yönleriyle inceleyen OSPREY Büyük Komutanlar Serisi, Georgiy Jukov ile devam ediyor…Jukov (1896-1974), II. Dünya Savaşı döneminde Kızıl Ordu içerisinde etkin ve dominant bir karakterdi. Stavka’da üst düzey Genelkurmay yetkilisi olarak hizmet veren Jukov, bir kritik sahadan/sektörden diğerine geçerek gerektiğinde danışman, koordinatör ve fiili cephe komutanı olarak aktif görevde bulundu. Jukov, Kızıl Ordu’yu, savaş sırasında Alman ordusu karşısında içine düştüğü hayati zafiyetten çıkararak, 1942-43’te inanılmaz bir geri dönüşe ve sonunda 1944-45’te zafere götürmeden önce, 1941 sonbaharındaki umutsuz durumu kurtarmada da kritik bir rol oynadı...

52,92 TL70,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Balkan Tarihi - 1 Küre Yayınları

Balkan Tarihi - 1

Balkan Tarihi bir çok etnik ve dini unsurun çatışmaları ile şekillenmiştir. Balkanlar’da en uzun barış ve düzenin tesis edilmesi Osmanlı Devleti’nin egemenliği ile birlikte olmuş, kurulan bu idari ve ekonomik düzen yüzyıllar boyunca çok da değişmeden devam etmiştir. Osmanlıların bölgeden aşama aşama çekilmek zorunda kalması ve eşzamanlı olarak ortaya çıkan ulusçu hareketler ve kurulan ulus devletler ile, Balkanlar’da günümüze dek devam edecek çatışma ve problemler dönemi yeniden başlamıştır. Balkan Tarihi’nin bu ilk cildi, Balkanlar’da Osmanlı ve Habsburg egemenliğinin son dönemlerini ele almaktadır.18. ve 19. yüzyıllara denk gelen bu dönem boyunca, Balkanlar’da ulusçu isyanlar baş göstermiş, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Romanya gibi yeni devletler ortaya çıkmış, aynı dön...

52,16 TL69,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Kesitler: Üçüncü Kuşakla Konuşmalar GAV Perspektif Yayınları

Kesitler: Üçüncü Kuşakla Konuşmalar

60. yılına özel olarak hazırladığımız bu çalışma ile Almanya’daki üçüncü kuşak 60 Türk’ün gündelik hayatı, eğitim durumu, tecrübe ettiği olumlu/olumsuz anıları, siyasal katılım hakkındaki düşünceleri, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin kendisine yansıması ve gelecek planlarına dair düşündüklerini aktarmaya çalıştık.Bu kitap çalışmasının temel hedefi “anlamak” eylemini ön planda tutmaktır. Aktarılan her bir hikâyede; esnafından sanatçısına, bürokratından akademisyenine, siyasetçisinden fikir adamına dek herkese üzerine düşen sorumluluğu düşündürmesi hedefiyle okuyucusuna ulaştırılmıştır. Kitabın tek iddiası Almanya’daki Türk toplumunun hikâyelerini anlamak ve anlatmaktır.

72,90 TL90,00 TL
İndirimli
Marx’ın İktisat Teorisi - Kapital’i Anlamak Akıl Çelen Kitaplar

Marx’ın İktisat Teorisi - Kapital’i Anlamak

Duncan K. Foley bu kitabında, son dönemin küresel iktisadi çalkantılarıyla birlikte görüşleri tekrar gündeme gelen Marx’ın, çoğunlukla konunun uzmanlarının ve iktisatçıların ilgi alanının dışına çıkamayan iktisat teorisini yalın bir dille anlatıyor. Marx’ın kendi iktisadi metinlerinin karmaşık ve okuyucuyu zorlayan niteliklerini ustaca ortaya koyarak onun iktisadi düşüncesini açık, anlaşılır ve özellikle de öğrenme ve öğretmeye yönelik bir anlatı çerçevesinde açıklıyor. Kapital’in üç cildindeki tüm konu başlıklarını içeren Kapital’i Anlamak, Marx’ın iktisadi düşüncesinin en yaygın olarak bilinen unsurlarından en karmaşık ve detaylı konularına kadar önemli bir giriş kitabı özelliği taşımaktadır.Foley sistematik bir sırayla ele aldığı konuların her biri için Marx’ın yapıtlarındaki ilgili böl...

32,40 TL40,00 TL
İndirimli
Pan-türkizm Literatürk Academia

Pan-türkizm

“Hıyanet ve intikam dolu dünyadan ben giderim. Kazak’ın, Tüm Türk ırkının her kötülüğü bizimle beraber kaybolup, dünyaya iyi niyetli, dost canlı, cesur, akıllı ve gururlu bir nesil gelsin. Türk Âlemi bir olsun.” Turar Rıskul“Önce Türkçülük hareketinin çıkış noktası doğru saptanmalı. Osmanlı’daki çıkışı halkçılıktır. Rusya’daki Cedit’ler de hem laik, hem halkçıydı. Pan- Slavizm’e başkaldırmışlardı, ulusal kurtuluş programı içindeydiler. Sevres Muahedesi’nden itibaren iki Türkçülük birleşmiştir. Çünkü Anadolu Türkçülüğü de, Batılı emperyalizme karşı bir ulusal kurtuluş savaşı projeksiyonu içindeydi. İkisi de anti emperyalist idi, ikisi de laik ve halkçı... Yoksa iki Türkçülük başlangıcının iki mühim adamı, Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın neden yanındaydı ki?”... En b...

69,12 TL80,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Atatürk Nezdinde Bir Yıl Elçilik Dorlion Yayınevi

Atatürk Nezdinde Bir Yıl Elçilik

“Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Türkiye’ye elçi olarak gönderilen Amerikalı General Sherill’in büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yaptığı görüşmeler ve ülkemizde bulunduğu süre zarfındaki gözlemlerini birleştirerek kaleme aldığı bu ayrıntılı eserde; bir Amerikalı’nın bakış açısıyla Milli Mücadelemiz, Cumhuriyetimizin kuruluşu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve inkılâplarını General Sherill’in hayranlık dolu ve sade anlatımıyla okumak fırsatını bulacaksınız.”

21,38 TL33,00 TL
İndirimli
Seküler Yönetim Üzerine Yazılar Timaş Akademi

Seküler Yönetim Üzerine Yazılar

Orta Çağ Avrupası'nın önemli fikir adamlarından biri olan Padovalı Marsiglio'nun kaleme aldığıSeküler Yönetim Üzerine Yazılarisimli bu eser, yazıldığı dönemde dinî otorite ile siyasi otorite arasındaki iktidar mücadelesinin detaylarını ortaya koyarken yazarın tercihini siyasi otoriteden yana kullandığını gözler önüne sermektedir. Yazar, bu tercihini gerekçelendirirken de oldukça detaylı bir şekilde dünyevi otoritenin gerekliliği ve üstünlüğünden bahsetmektedir.Eser,Defensor MinorveDe Translatione İmperiiisimlerini taşıyan iki ayrı çalışmanın Cambridge University Press tarafındanWritings on the Empireadıyla bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir. Yazıldığı dönem için oldukça aşırı gibi görünen bu düşünceler daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkacak olan seküler yönetim tarzının temel taşl...

51,84 TL60,00 TL
İndirimli
Sosyalist Sovyetler Birliği'nde Kürtler (1917-1956) Ceylan Yayınları

Sosyalist Sovyetler Birliği'nde Kürtler (1917-1956)

Sovyetler Birliği’ndeki Kürtler üzerine yazılan çok az sayıda kitap-belge-yazı bulunmaktadır. Daha çok son yıllarda bir nebze “yaygınlaşan” bu materyalin, konunun çok yönlü ele alınmasında belli bir katkısı olsa da, esasında olguların yerine “kendi doğrusunu” koyan bir mantığın hâkimiyeti nedeniyle güvenilirliği zayıf kalmaktadır. Zira doğrudan Sovyet Kürt’ü kimliğini taşıyan kimileri de soruna olgusal düzlemden ziyade bildiklerini açıklama (!) kaygısı ile yaklaştıkları için konu hakkında yararlanılabilecek fazla bir belgesel çalışmanın var olduğu söylenemez. Hal böyle olunca da, belge yerine ilgili yazıları yazanlar kendilerini tanık gösterme tavrı içerisine girmektedirler. Kuşku yok ki tercih edilen bu yöntemin sonucu olarak ortaya kaba bir “tarih çarpıtıcılığı” çıkmaktadır. Bu çalışma i...

28,08 TL40,00 TL
İndirimli
Karl Marx’ın Son Yılları Yordam Kitap

Karl Marx’ın Son Yılları

Karl Marx yaşamının son yıllarında, hayatını kaybettiği 1883’ten önce, bakışını farklı yönlere de çevirdi: Dönemin yeni antropolojik keşiflerinden sonuçlar çıkararak kapitalizm öncesi toplumlardaki komünal mülkiyet biçimlerini analiz etti, Rusya’da yükselen halkçı hareketi inceledi, Hindistan, İrlanda, Cezayir ve Mısır’daki sömürgeci baskıya eleştirilerini yöneltti.Marcello Musto, Karl Marx’ın Son Yılları’nda bütün bunları gözler önüne sererek Marx’ın çalışmaları hakkındaki iki yanlış algıyı kırmayı da hedefliyor. Bu algılardan ilki Marx’ın son yıllarında yazmaya son verdiği, ikincisi ise Marx’ın bir Avrupa-merkezci olduğu ve yalnızca sınıf çelişkisine odaklandığı.Marcello Musto, Marx’ın son elyazmalarına, defterlerine ve mektuplarına başvurarak, çağdaş eleştirmenlerinin ve takipçilerinin ...

30,24 TL40,00 TL
İndirimli
Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi Cilt 3 Yordam Kitap

Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi Cilt 3

Yirminci Yüzyıl Başında Devrimci SavaşlarSSCB Bilimler Akademisi’ne bağlı Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Enstitüsü’nün bir araya getirdiği geniş bir akademisyen topluluğu tarafından hazırlanan Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi, dünya tarihini sınıfsal bir bakış açısıyla yorumlamak isteyenlerin önüne yüzyılların mücadele birikimini seriyor.Proletaryanın doğuşundan ve bir sınıf olarak gelişiminden 1917 Ekim Devrimi’ne uzanan süreci üç cilt boyunca işçi sınıfı hareketi izleğinde takip eden Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi, geniş bir bakış açısıyla ele aldığı dönemlerin toplumsal hareketlerini, mücadele uğraklarını, önderlerini, ideolojik tartışmalarını, büyük grevlerini, devrimlerini ve toplumsal altüst oluşlarını tarihsel bağlamlarıyla inceliyor.“Yirminci Yüzyıl Başında Dev...

75,60 TL100,00 TL
İndirimli
Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi Cilt 2 Yordam Kitap

Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi Cilt 2

Emperyalizme Geçiş Döneminde İşçi Sınıfı Hareketi (1871-1904)SSCB Bilimler Akademisi’ne bağlı Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Enstitüsü’nün bir araya getirdiği geniş bir akademisyen topluluğu tarafından hazırlanan Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi, dünya tarihini sınıfsal bir bakış açısıyla yorumlamak isteyenlerin önüne yüzyılların mücadele birikimini seriyor.Proletaryanın doğuşundan ve bir sınıf olarak gelişiminden 1917 Ekim Devrimi’ne uzanan süreci üç cilt boyunca işçi sınıfı hareketi izleğinde takip eden Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi, geniş bir bakış açısıyla ele aldığı dönemlerin toplumsal hareketlerini, mücadele uğraklarını, önderlerini, ideolojik tartışmalarını, büyük grevlerini, devrimlerini ve toplumsal altüst oluşlarını tarihsel bağlamlarıyla inceliyor.“Emperya...

71,06 TL94,00 TL
İndirimli
Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi Cilt 1 Yordam Kitap

Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi Cilt 1

Proletaryanın Doğuşu ve Devrimci Bir Sınıf Olarak GelişimiSSCB Bilimler Akademisi’ne bağlı Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Enstitüsü’nün bir araya getirdiği geniş bir akademisyen topluluğu tarafından hazırlanan Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi, dünya tarihini sınıfsal bir bakış açısıyla yorumlamak isteyenlerin önüne yüzyılların mücadele birikimini seriyor.Proletaryanın doğuşundan ve bir sınıf olarak gelişiminden 1917 Ekim Devrimi’ne uzanan süreci üç cilt boyunca işçi sınıfı hareketi izleğinde takip eden Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketi Tarihi, geniş bir bakış açısıyla ele aldığı dönemlerin toplumsal hareketlerini, mücadele uğraklarını, önderlerini, ideolojik tartışmalarını, büyük grevlerini, devrimlerini ve toplumsal altüst oluşlarını tarihsel bağlamlarıyla inceliyor.“Proletarya...

72,58 TL96,00 TL
Toplam: 8352