0
Sepetim
Filtreleme
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Denetimde Seçme Konular 3

Denetimde Seçme Konular 3

İçindekiler1. Denetimde işletme çevresinin analizinin BDS 315 kapsamında Değerlendirilmesi: Bist perakende ticaret sektöründe uygulama2. BDS 315 denetimde önemli yanlışlık riskinin belirlenmesi: Vaka Çalışmaları3. Parasal birim örneklemesi, mermer işletmesi üzerine bir uygulama 4. Büyük veri bağımsız denetim kanıtları5. Bağımsız denetimde analitik inceleme prosedürleri ve örnek uygulamalar6. BDS 570 işletmenin sürekliliği standardı kapsamında Bist spor endeksinde yeralan şirketlerin bağımsız denetim raporlarının incelenmesi7. BDS 701 kilit denetim konuları: Uluslararası havayolu işletmeleri üzerine bir araştırma8. BDS 260üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişim ve denetim kalitesi : Türkiye örneği9. Muhasebe ihtiyatlılığı, bağımsız denetimin niteliği ve performans oranları arası...

39,74 TL46,00 TL
İndirimli
Diş Morfolojisi ve Anatomisi

Diş Morfolojisi ve Anatomisi

Ağız Boşluğunun ve Dişlerin Gelişimi1-26 Morfolojik Kavramlar ve TanımlarıMorfolojik TerimlerDüzlemler ve EksenlerDiş Kronlarının Çeşitli Düzlemlerdeki Morfolojik Özelliklerinin KıyaslanmasıDiş FormülleriSürekli Dişlerin Morfolojik YapısıKesici DişlerKöpek DişleriKüçükazı DişleriBüyükazı DişleriSüt Dişlerinin Morfolojik YapısıDiş Pulpasının Morfolojik YapısıSürekli Dişlerin Pulpa Boşluklarının Morfolojik YapısıSüt Dişlerinde Pulpa Boşluklarının Morfolojik YapısıDişhekimliğinde Uyumluluk Bilimi (Symvatologie)Diş Hekimliğinde Modelaj (Oyumlama) TekniğiSürekli Dişlerin ModelajıSüt Dişlerinin ModelajıLiteratürIndeksResim ve Tablolar Ölçüm Değişim Tablosu

69,98 TL81,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Hipnoz Kuram, Araştırma, Uygulama (4 Cilt Takım Kutulu)

Hipnoz Kuram, Araştırma, Uygulama (4 Cilt Takım Kutulu)

Hipnoz alanının geçmişinde bugün durduğu yere ve gelecekteki doğrultularına ışık tutan bu eser, bugüne kadar hipnoz üzerine yazılmış en kapsamlı çalışmadır. Dünya çapında hipnozun önde gelen isimlerinin katkılarıyla hazırlanmış zengin metinlerden oluşan bu eşsiz başvuru kaynağı, hipnozu anlamak isteyen herkes için olmazsa olmaz bir kitaptır.

214,65 TL296,64 TL
İndirimli
Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe

* İşletme ve Muhasebe ile İlgili Temel Bilgiler* Muhasebe Hesabı ile İlgili Temel Bilgiler* Kullanılan Hesaplara Göre Ticari Mal Kayıt Yöntemleri* Senet Hesapları* Menkul Kıymetler* Duran Varlıklar ve Emortismanlar* Temel Finansal Tabloların Düzenlenmesi* Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Hesapları* Muhasebede Kullanılan Defterler* Tekdüzen Muhasebe Sistemi* Muhasebe Belgeleri* Ticari Mal Maliyeti İzleme Yöntemleri* Nazım Hesaplar* Muhasebe Fişleri* Tekdüzen Hesap Planındaki Hesapların İşleyişi ve Uygulamaları

75,60 TL87,50 TL
İndirimli
Yapı Dinamiği

Yapı Dinamiği

Önsöz, Tek serbestlik dereceli sistemler, Çok serbestlik dereceli sistemler, Sürekli sistemler, Frekans alanında çözüm, Rastgele titreşimler, Deprem hareketi, Deprem etkisindeki yapılar, Makina temelleri, Rüzgar etkisindeki yapılar, Konu dizini, Kaynak yayınlar.

16,20 TL20,00 TL
İndirimli
Üniversiteler ve Bilgi Avrupası

Üniversiteler ve Bilgi Avrupası

Üniversiteler ve Bilgi Avrupası siyaset bilimi ve sosyolojik kurumsalcılık yaklaşımlarını birleştirerek Avrupa Konseyi birimleri içinde yükseköğretim politikasının gelişimini kurumlar, aktörler ve politika tasarımı dinamiği içinde inceleyen bir eser. Yükseköğretim çalışmaları alanından Dr. Anne Corbett’in bir polisiye roman titizliğiyle bilimsel analizi bir araya getirdiği bu inceleme, Avrupa’da yükseköğretim alanının ortaya çıkış serüveninde etkili olan kurum ve aktörlerin çabalarını, girişimlerini, uzlaşma ve çatışmalarını bir politika tasarımı sorunu içinde ele alıyor. Yaklaşık 50 yıllık bir dönemi mercek altına alan çalışmada sürecin her aşaması resmi evraklar, kişisel dokümanlar ve mülakatlar ışığında analitik bir şekilde inceleniyor.“Bilgi Avrupası” ve “Eğitim Avrupası” idealinin doğ...

43,52 TL62,00 TL
İndirimli
Geçmişten Geleceğe Avrasya

Geçmişten Geleceğe Avrasya

Dünya nüfusunun yaklaşık %70’ini barındıran Avrasya; Avrupa ve Asya kıtalarından müteşekkil, büyük bir potansiyeli içinde barındıran coğrafi bir bölgedir. Von Humbolt, bu terimi 1849’da icat ettiğinde, Avrasya’yı bir “siyasi coğrafya” ekseninde tanımlamıştır ve bu terimin bağlamında Asya ile Avrupa’yı yaklaştırma perspektifi bulunmaktadır. Kadim felsefelerin, kültürlerin ve dinlerin anavatanı olan bu coğrafya, dünya tarihi ve politikasında jeostratejik bir rol oynamıştır. Dahası Avrasya, gelecekte küresel başat politikaları etkileme potansiyeline sahiptir.Elinizdeki bu kitap, Avrasya’yı odaklayan veya bir yönüyle bu coğrafya ile ilişkili çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlayan bir çabanın ürünüdür. Bu kitap ile; tarihi, coğrafi, kültürel, sosyal, etnik, politik, stratejik ve ekolojik öze...

101,09 TL120,00 TL
İndirimli
Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu

Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu

Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu

72,09 TL89,00 TL
İndirimli
Türkmenistan Ceza Kanunu

Türkmenistan Ceza Kanunu

Türkmenistan Ceza Kanunu -Türkmenistanyn Jenayat Kanuny

47,79 TL59,00 TL
İndirimli
Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri

İnsaları meslek sahibi yapan, vatan, ulus, insanlık duygusu aşılayan, bireyi bedenen, zihnen ve ruhen geliştiren, kişiliği kazandıran, sosyalleştiren, "İnsanı insan yapan" yapan unutmayalım ki öğretmenlerdir.Bir ulusun geçmişi, bugünü ve geleceği için çok donanımlı yetiştirilmelidir.Bunun için çağdaş bilim ve öğretim esaslarına göre ve milli bünyemize uygun olarak yetiştirilmelidir.Öğretmenin yetiştirilmesinde hiçbir şey esirgenmemelidir. Mesleğin statüsü yükseltilmelidir.Bütün bunlarla birlikte yaşam ve çalışma koşulları, mesleğin yüceliği ile kesinlikle örtüşmelidir.Bu kitap, öğretmen eğitimine az da olsa bir katkı sağlayabilirse, en büyük hayalim gerçekleşmiş olacaktır.

29,94 TL36,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim

Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim

Kitle iletişim araçlarının insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul gördüğü dönem olarak 20. Yüzyıl dikkati çekmektedir. Yazılı medyanın yanına daha etkin olarak sesli ve görsel medyanın gelmesi, asrın sonlarına doğru elektronik medyanın günlük hayat içerisinde yer alması iletişim alanını popüler hale getirirken, bu alandaki okullaşma oranını da artırmıştır. Medya üzerinde yapılan bilimsel çalışmlar alandaki tartışmaları çoğaltıp, medya konusundaki yeni araştırma ve araştırmacıları teşvik ederken Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hemen her yerinde medya alanında bilimsel çalışmalar ortaya konmasına zemin hazırlamıştır. Bu durum lisans eğitimi veren kurum sayısını artırıken daha fazla makale ve kitabın yayınlanmasını da sağlamıştır.

58,75 TL68,00 TL
İndirimli
İmkansız Sularda Tutuşan Gemi

İmkansız Sularda Tutuşan Gemi

“Bütün fecaat, insanın, insanla karşılaşa karşılaşa, en sonunda kendisini tanımayacak hale gelmesi...” “İnsanlıktan ümit kesmedim, fakat insana güvenmiyorum. Bir kere bağları çözüldü mü; o kadar değişiyor, o kadar kurulmuş makine oluyor ki... Bir de bakıyorsun ki, o sağır ve duygusuz tabiat kuvvetlerine benzemiş...”“Fakat içimizdeki ruh darlığı ve dışımızdaki sefalet, insanı bir malzeme gibi kullanmak itiyadımız ve bunun doğurduğu korku. Sonra bütün bunların hayatın zaruri tarafı olduğunu bilmek felaketini düşünün! Hepsi bir devir sonunun yaklaştığını gösteriyor.”“Fakat günün birinde bu mektepler sadece işsiz adam çıkaracak. Bir yığın yarı münevver hayatı kaplıyacak... O zaman ne olacak? Kriz... Halbuki maarifi istihsalin yardımcısı yapabiliriz.”…(Huzur’dan)

44,23 TL65,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Navoiyni Anglaş Sari

Navoiyni Anglaş Sari

Navoiyni Anglaş Sari

37,42 TL55,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Masallar ve Çizgi Filmlerde Güç Elde Etme Stratejileri

Masallar ve Çizgi Filmlerde Güç Elde Etme Stratejileri

Başkalarını etkileme ve yönetme, onlardan daha üstün olma ve onların davranışlarını kontrol etme, daha doğrusu güç sahibi olma ihtiyacı, gücü elde etmek ve elde tutmak için pek çok farklı yollar denenmesini gerektirir. Bu çalışmada gücü elde etme stratejilerinin nasıl oluştuğunun araştırılması amaçlanmıştır. Öncelikle çalışmanın ana konusunu oluşturan güç incelenmiş, gücün oluşmasında etkili olan sosyal öğrenme ve sosyal öğrenmede etkili olan masallarla çizgi filmler kısaca açıklanarak çalışmanın alanyazın kısmı tamamlanmıştır. Daha sonra çocukların yetişmesinde etkili olan masalların ve çizgi filmlerin, güç kazanma ihtiyacının belirmesinde de etkili olup olmadığı, bu konuda onlara bilgiler verip vermediklerini incelemek üzere masallar ve çizgi filmler incelenerek bunların güç elde etme st...

24,19 TL28,00 TL
İndirimli
Temel Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Vergisel Teşviklerin Etkisi ve Önemi

Temel Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Vergisel Teşviklerin Etkisi ve Önemi

Temel Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Vergisel Teşviklerin Etkisi ve Önemi

47,74 TL52,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Güncel Kelam Tartışmaları

Güncel Kelam Tartışmaları

Kuşkusuz kelâm belli bir tarihsel gerçeklik ve zaman dilimine bağlı olarak doğup gelişen beşeri bir disiplin olma özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda ilk olarak halifelik, irade hürriyeti, iman-amel münasebeti gibi İslâm tarihine özgü dînî, siyasi ve sosyal problemlere çözüm üretme gayreti ile VIII. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bu ilim; İslâm’ın yayıldığı yerlerde karşılaşılan farklı kültür ve medeniyetlerle etkileşim sonucu oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak tarihi süreç içinde konu ve metot yönünden çeşitli dönüşümler geçirmiştir. Özellikle VIII. yüzyılın sonlarından itibaren doğa felsefesi ve bilgi teorisine dair konuların dahil olması, kelâmı derin teorik kökleri olan bir bilim haline getirmiştir. Kelâm ilmi sistematik özelliği sayesinde İslam dininin inanç esaslarını, yaşanan çağın an...

28,08 TL40,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Polislik Kurumunun İnşası ve Polislerin Meslek Örgütlenmesi: Türkiye, İngiltere ve Fransa Örnekleri

Polislik Kurumunun İnşası ve Polislerin Meslek Örgütlenmesi: Türkiye, İngiltere ve Fransa Örnekleri

İngiltere’de Polis Örgütünün İnşası ve Polis Meslek Örgütlenmesi * Fransa’da Polis Örgütünün İnşası ve Polis Meslek Örgütlenmesi * Türkiye’de Polis Örgütünün İnşası ve Polis Meslek Örgütlenmesi * Polis Derneği Ana Tüzüğü ve İç Yönetmelikleri

42,77 TL49,50 TL
İndirimli
Duygusal Zeki Anneler

Duygusal Zeki Anneler

Yapılan araştırmalar; ruhsal ve fiziksel hastalıkların altında baskılanmış, ifade edilememiş, regüle edilememiş duyguların olduğunu göstermektedir. Bu kitap, öfke, üzüntü, korku gibi duyguların tanınması, anlaşılması ve fark edilmesi; problem çözme becerilerinin güçlendirerek harekete geçilmesi ve yaşamın zorlukları karşısında duyguların zekice yönetilmesini gösteren bir başvuru kitabıdır.Tavsiye edilen duygusal zekâ atölye çalışmaları teorileriyle birlikte pratiğinin de gösterilerek olumsuz anılar ve duygularla baş edilmesinde bir rehber niteliği taşımaktadır. Hayatın her alanında bu tekniklerin nasıl uygulanacağını öğreterek yaşamımızı kolaylaştırmayı hedeflemektedir.Duygularını zekice yönetmek isteyen anneler, anne adayları, babalar, öğretmenler, eğitimciler ve herkes için başucu kitabı...

13,22 TL18,00 TL
İndirimli
SMMM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeterlilik Konu Anlatımı

SMMM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeterlilik Konu Anlatımı

Finansal MuhasebeFinansal Tablolar ve AnaliziMaliyet MuhasebesiMuhasebe DenetimiVergi Mevzuatı ve UygulamasıHukukMeslek HukukuSermaye Piyasası Mevzuatı

134,03 TL170,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Matematik ve Oyun

Matematik ve Oyun

Kitap, daha çok oyunları irdeleyen birbirinden bağımsız yazılardan oluşuyor. Tavladan lotoya, ruletten pokere, yazı-tura oyunlarına kadar birçok şans oyunu matematiksel açıdan irdeleniyor.Zorunlu olarak olasılık kuramı ele alınıyor ve şaşırtıcı sonuçlar kanıtlanıyor. ÖrnekMatematik ve Oyun: Daktilonun tuşlarına rastgele basan bir maymun yüzde yüz olasılıkla Hamlet'i yazacaktır!Lise öğrencilerinin anlayacağı bir dilde ve düzeyde yazılmış bu yazılarda, oyunlardan hareketle sayılarla ilgili son derece ilginç eşitlikler de bulunuyor.Aritmetik, kombinatorik ve sayılar kuramı da kitabın önemli bir parçası, özellikle Fermat ve teoremi.

23,44 TL31,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
İmge-drama

İmge-drama

İnci Hocanın dersine katıldığınızda bilimler arası köprülerde yolculuk yapar, cömertçe ikram edilen yılların özü bilgileri heybenize koyarsınız. Hayran kalır ve bir şarkı hatırlarsınız. Derin sularda inci tanesi arama cesareti ve gücünü görür, siz de esinlenirsiniz.Berna ArapaslanHer şey siz ve ekibiniz tarafından çok ayrıntılı ve özenerek oluşturulmuş. Derinden bağlandığım bir grup yaşantısını sayenizde yaşadım. Sizden çok şey öğrendim ve umarım ki eğitimlerinize defalarca katılıp öğrenmeye devam ederim. Kendi adıma sizin verdiklerinizi almaya çalıştım. Yeni yeni pencereler açtınız bakmam için hayata...Var olun sağ olun. Varlığınız hep güven ve huzur veriyor bana. Yeniden buluşmak dileğimdir. İyi akşamlar saygılar, yüreğimden sevgiler...Şükran Arslan DikmeÖncelikle imge drama eğitimine ka...

52,65 TL75,00 TL
İndirimli
Kurumsal Kimliğin Görsel Kodları

Kurumsal Kimliğin Görsel Kodları

Kurumsal Kimliğin Görsel Kodları

35,10 TL50,00 TL
İndirimli
Aşk Mevsimleri

Aşk Mevsimleri

Aşk Mevsimleri

21,06 TL30,00 TL
İndirimli
Spor İşletmelerinde Hedef Belirleme Süreci

Spor İşletmelerinde Hedef Belirleme Süreci

İçindekiler 1. Hedef ve Hedef Belirleme Süreci a. Hedef Kavramı b. Özellikleri c. Hedef Belirleme d. Önem e. Hedef Türleri f. Hedef Kategorileri g. Hedef Belirleme Yaklaşımları h. Hedef Belirleme Teorileri i. Hedef Belirleme Süreci ile İlgili Kavramlar 2. Hedef Belirleme ile İlgili Yapılan Çalışmalar a. Yabancı Çalışmalar b. Yerli Çalışmalar 3. Örnek Çalışma Hedef Belirleme Süreci ve Dalış Okulları Örneği a. Yöntem b. Evren ve Örneklem c. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi d. Verilerin Analizi e. Geçerlik ve Güvenirlik f. Bulgular

17,28 TL20,00 TL
Toplam: 8791