Bu ay Kişisel Gelişim
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Denel Organik Kimya Gazi Kitabevi

Denel Organik Kimya

Organik Kimya Laboratuvarı TekniğiOrganik SentezOrganik Kimyasal AnalizOrganik Spektroskopik Analiz

137,70 TL150,00 TL
İndirimli
Demografiye Giriş Gazi Kitabevi

Demografiye Giriş

Tarihin her döneminde, insan topluluklarının yaşadığı her yerde nüfusla ilgili çalışmalar önem kazanmıştır. Özellikle insanoğlunun yerleşik düzene geçmesi ve ilk uygarlıkların ortaya çıkmasıyla birlikte, toplumlar çok çeşitli nedenlerle nüfus konusuna yakın bir ilgi duymuşlardır. Bu ilgi sonucunda yüzyıllar boyunca, düşünürlerin nüfusa ilişkin bazı görüşleri olmuştur. Günümüzde ise, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen hızlı nüfus artışının pek çok alanda yarattığı sorunlar nedeniyle nüfus konusu daha önem kazanmakta ve bu konuda daha ayrıntılı ve sistematik çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde, bu konuda önceki yıllarda pek çok kişi ve kurum tarafından pek çok çalışma yapılmasına rağmen yakın zamanda demografi konusunda yazılan kitapların sayısı pek azdır.Bu kit...

34,88 TL38,00 TL
İndirimli
İktisat Alfa Aktüel Yayınları

İktisat

İktisat disiplini ile verilmek istenen bilginin gözümüzün önünde yaşanıyor olduğunu bilmek, bu konuda yazarken ve ders anlatırken ne yapmamız gerektiği hususunda bizi yeniden bir tavır oluşturmaya ve işe yarar bir usul geliştirmeye zorlamaktadır. Bu satırların yazarının metodu, işe kahvaltıyla, taze ekmek ve bakkalla başlayarak; kendiliğinden, düşünmeden, bağlantı ihtiyacı duymadan yaşadıklarımızı dile getirmeye oturmaktadır. Hayat çarkını çeviren motor gücün enerjisini oradan aldığını hepimiz biliyoruz. Bu güç, merkezdeki çarkı döndürmeye başladığında, irili ufaklı öteki bütün çarklar devreye girerek, mikrodan makroya, bireyden topluma iktisadi davranış dünyamızın çıktılarını ortaya dökmektedir. İktisatçının yaptığı, olup biteni görmeye çalışmak ve gördüklerini sistematik olarak yazmak ve...

67,93 TL74,00 TL
İndirimli
Hava Özel Hukuku Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Hava Özel Hukuku

1. BölümGirişI. Hava Hukuku Tanımı Ve ÖzellikleriIı. Hava Hukukunun AyrımıIıı. Hava Hukukuna Uygulanacak HükümlerIv. Havacılık Kuruluşları2. BölümHava Aracı, Hava Aracı Sicili, Mülkiyet Ve Hava Aracı İpoteğiI. Hava AracıIı. Hava Aracı SiciliIıı. Mülkiyet3. BölümHava Taşıma SözleşmesiI. GirişIı. TanımIıı. Hukuki NiteliğiIv. ÖzellikleriV. Şekli Ve KurulmasıVı. UnsurlarıVıı. Taşıma BelgeleriVııı. Montreal Ve Varşova Sözleşmesi UygulanmaŞartlarıIx. Hava Taşıma Sözleşmesinde Taraflar4. BölümHava Taşımacılığında İşleten KavramıI. GirişIı. İşletenIıı. Hava Araçlarının Yeryüzünde Sebep OlduğuÜçüncü Kişilere İlişkin Zararlar HakkındaUluslararası Konvansiyonlar

34,02 TL35,00 TL
İndirimli
Yükseköğretim Kurumları Yıpranmasın Anlayışının Uygulaması ve Davası Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Yükseköğretim Kurumları Yıpranmasın Anlayışının Uygulaması ve Davası

"Kurumlar yıpranmasın anlayışı bedel ödetiyor" Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesine yeni katılan üyelerin kabul töreninde ordudan hükümete, yüksek yargıdan hukuk demeklerine kadar bir çok kesimi hedef alan sert açıklamalarda bulundu. "Demokratik bir hukuk devleti olma mücadelesini işimizden, eşimizden arta kalan zamanlarda değil tüm varlığımızla sürdürmedikçe yolumuz çok ama çok uzayacaktır. Yargıyı ideolojik vesayet altında tutmaya çalışanlar bağımsızlık ve tarafsulıktan en çok rahatsız olanlardır. Her konuda farklı düşünebiliriz ancak yargının tarafsızlığı konusunda herkesin ittifak etme zorunluluğu vardır. Esasen yargıcın sahip olduğu inançlarını, siyasi görüşlerini, ideolojisini özetle kutsallarını kararlanna yansrtması çözülmesi gereken en ciddi bağımlılık sorunu...

46,66 TL48,00 TL
İndirimli
Dış Ticarette Lojistik Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Dış Ticarette Lojistik

Birinci BölümDış Ticarete Genel Bakış1.1. Dış Ticaret Kavramı Ve Temel Unsurları1.2. Dış Ticarette İş Akışı1.3. Dış Ticarette Teslim Şekilleri - Incoterms Ve Incoterms 2020İkinci BölümLojistik Kavramı Ve Gelişimi2.1. Tarihsel Süreçte Lojistik Olgusu2.2. Lojistik Olgusunun Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar2.3. Lojistik Kavramı2.4. Lojistik Fonksiyonlar Ve Dinamikleri2.5. Dünyada Son Dönemde Lojistik OperasyonlarınFarklılaşmasında Etkili Olan Faktörler2.6. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Dkk) – Outsourcıng (3 Pl)Üçüncü BölümLojistik Terminolojisi3.1. Temel Lojistik Terimleri3.2. Lojistikte Temel Maliyet Kalemleri3.3. Lojistikte Freıght Forwarder Ve YükümlülükleriDördüncü Bölümİşletmelerde Lojistik Faaliyetler Ve Hizmet Sunumunu Destekleyici Temel Unsurlar4.1. İşletmelerde Lojistik Faaliyetle...

58,32 TL60,00 TL
İndirimli
Hile İşletme Bilimi Perspektifinden Genel Bir Bakış Paradigma Akademi Yayınları

Hile İşletme Bilimi Perspektifinden Genel Bir Bakış

Merkezinde insanoğlunun bulunduğu hile eylemi, ilk insandan günümüze kadar uzanan süreç boyunca yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle sürekli gündemde olmuştur. İnsanlar veya insanlar tarafından oluşturulan örgütlerce başvurulan olumsuz bir davranış biçimi olan hile eylemi sonucunda, yine zarar gören insanlar veya örgütler olmuştur. Özellikle günümüzde kurulan örgütlerin yapısının ve faaliyetlerinin çok kapsamlı olması, hile kaynaklı etkilerinde çok daha şiddetli ve olumsuz sonuçlar doğurmasını beraberinde getirmiştir. Örneğin 2000’li yılların başında ABD merkezli bir enerji devi olan Enron şirketinin hile odaklı iflası sonucu, 20.000’in üzerinde çalışan işsiz kalmış, milyonlarca yatırımcı ciddi kayıplar yaşamış, emeklilik fonu sahiplerinin emekleri çöpe atılmış, muhasebe gibi bir bilim dalı...

49,30 TL55,00 TL
İndirimli
Seyahat Acentalarında Dağıtım Kanalı Olarak İnternet'in Kullanımı Paradigma Akademi Yayınları

Seyahat Acentalarında Dağıtım Kanalı Olarak İnternet'in Kullanımı

Son yıllarda hızını giderek artıran teknolojik gelişmeler turizm sektörünü de değişime zorlamaktadır. Her işletmenin varlığını sürdürebilmesi için, iç ve dış çevresinden gelen bilgileri hızlı, doğru ve etkin bir biçimde işleyebilen bir iletişim dokusuna sahip olması gerekmektedir. Tüm bu gelişmeler işletme içi yeni bir yapılanmayı da zorunlu hale getirmektedir. Günümüzde yaşanan bu hızlı gelişmelerden en önemli bir tanesi de bilgisayar ve İnternet teknolojilerindeki gelişmelerdir. İnternet’in turizm sektöründeki önemi daha fazla göz ardı edilemez. Her geçen gün daha fazla sayıda tüketici, hem seyahat bilgileri edinmek hem de seyahat ürünleri satın almak için İnternet’i kullanmaktadır.

30,48 TL34,00 TL
İndirimli
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Nika Yayınevi

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri

Bilgi üretim yolculuğuna çıkan araştırmacılara, başlangıç noktasından varış noktasına kadar tüm araştırma süreci boyunca sistemli bir şekilde adımadım rehberlik eden bu çalışma, başta lisans ve lisansüstü öğrencilerine faydalı bir kaynak olmak üzere, aslında nitel araştırma yapan tüm araştırmacılar için hazırlanmıştır. Günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçları da göz önünde tutularak nitel araştırma hakkındaki pek çok konu, oldukça kapsamlı bir şekilde ve zengin güncel örneklerle desteklenerek, okuyucuyu mümkün olduğunca teorik tartışmalara boğmadan, sade ve anlaşılabilir bir dille verilmeye çalışılmıştır. Tüm nitel araştırmacılar için bir başucu kitabı niteliğindeki bu çalışma, alandaki önemli birçok güncel kaynaktan yararlanılarak mevcut bilgi teknolojisine uygun olarak hazırlanmış ve kon...

50,11 TL58,00 TL
İndirimli
Komplo Teorileri İnsan Yayınları

Komplo Teorileri

Kahvehanelerde, sokakta, sosyal medyada hatta televizyon programlarında sağdan soldan duyduğu komplosal görüşleri fazla sorgulamadan benimseyen ve tekrarlayan, bunu yaparken zaman zaman kendi kendileriyle de çelişen insanlar (negatif-genellemecilerin zihnindeki, gerçek hayatta da örneklerini bulabileceğimiz komplo teorisyeni imgesi: homo conspiratus) rasyonel yeteneklerine başvurmayan vasat tipler olarak görülebilir. Ancak onları işaret parmaklarıyla göstererek alaycı ve kibirli bir tavır eşliğinde "komplo teorilerinin deli saçması olduğunu söyleyen tipler de peşin hükümleriyle ve ön yargılarıyla hareket eden, ortadaki kanıtlara bakmayan ve rasyonel yeteneklerine başvurmayan insanlar olup berikilerden daha da vasat tipler olan yarı âlimlerdir bu bağlamda, "Yani doktor candan, yarı hoca ima...

28,73 TL38,00 TL
İndirimli
Spor Pazarlaması ve İletişim Gazi Kitabevi

Spor Pazarlaması ve İletişim

Spor Pazarlaması ve İletişim

25,25 TL27,50 TL
İndirimli
Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler Türk Dil Kurumu Yayınları

Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler

Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler Ve Gelişmeler

59,13 TL73,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Aşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Aşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü

Bugüne kadar aşık tarzı destanlar konusunda yapılan çalışmaların kahir ekseriyetini cönklerden derlenen destanların yeni harflere aktarılmasıyla ya bilinen bir aşığın yeni harflere aktarılan destanında yer alan tarihi olaydan hareketle yaşadığı yüzyılla ilgili tesbitlerindeğerlendirilmesi ya da destanına istinaden bilinmeyen bir aşığın tanıtılması oluşturmuştur. Bunların dışında kalan bir kaç tanım ve tasnif çalışmasında da çoğu zamanmehaz bile göstermeye gerek duyulmayacak kadar harcıalem bilgiler tekrarlana gelmiştir. Oysa, "sözlü kültürün gerçek arşivi kütüphaneler değil insan hafızasıdır" aforizmasının işaret ettiği sözlü kültür ortamının mahsulü olan aşık tarzı şiir ve kültür geleneği, bağımsız bir sosyo-kültürel kurum hüviyeti ile ortaya çıktığı 16. yüzyıldan günümüz ekadar, Türk kül...

39,31 TL52,00 TL
İndirimli
Örgütlerin Karanlık Yüzü Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar

Örgütlerin Karanlık Yüzü

Yönetim ve örgütsel araştırmalar yazınında Klasik Dönemin ardından Neoklasik ve devamında gelen modern yönetim yaklaşımlarıyla birlikte beşeri sermaye ve insana önem vurgusu artmıştır. Örgütün sahip olduğu en önemli kaynağın insan olduğunun anlaşılmasıyla birlikte, bahse konu örgüt üyesi bireylerin işletme içerisinde işlerini icra ederken sergileyecekleri her türlü olumlu ve olumsuz davranış da işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve günün sonunda rekabet üstünlüğü elde etmesinde karşılaşılan en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin sergiledikleri olumlu ve olumsuz her tür davranışın bütüncül bir bakış açısıyla birlikte ele alınmasının gerekliliği ve insan doğası gereği sergilenen davranışların her zaman olumlu olmayacağı ve bu olumsuz tutumların da örgütleri ve örgüt ü...

27,54 TL30,00 TL
İndirimli
Siyasal İletişim Politik Olanı Düşünmek ve Araştırmak Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar

Siyasal İletişim Politik Olanı Düşünmek ve Araştırmak

Medyatikleşme ve popülizmin yükselişiyle siyasetin siyaset dışı içeriklerle yürütüldüğü bir kısır döngü içinde yaşıyoruz. Bir yandan sağ popülist liderler dünyanın pek çok ülkesinde yükselişe geçmişken diğer yandan kitleler sinik bir ruh haline bürünüyor. Öte yandan yeni medya hem popülist söylemlerle mücadele olanakları yaratıyor hem de onu besleyen ve doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığı bir ortam yaratıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken siyasal iletişim hem teorik hem pratik olarak seçim kampanyalarından ibaret görülen bir alana dönüşüyor. Siyasetin kendisinden/“politik olandan” uzak salt teknik bir uzmanlık alanı olarak görülmesi siyasetin işleyişinde hegemonik hale gelirken, alanın verili koşulları pratikte tek doğruymuş gibi siyaset alanının içindeki tüm eyleyenlere kendisini bu haliyle...

27,54 TL30,00 TL
İndirimli
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Gazi Kitabevi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

İçindekiler:1- Moleküler Evrim2-Biyomoleküller3-Hücre Biyolojisi4-Katılım ve Genom5-Moleküler genetik6-Gelişimsel Genetik ve hücre farklılaşması7-Genetik hastalıkların moleküler temeli8-Genomik,proteomik ve biyoinformatik sistemler biyolojisi9-Moleküler genetik analiz ve Biyoteknolojis10-Öğrenme ve Belleğin moleküler biyolojisi

78,03 TL85,00 TL
İndirimli
Dünya ve Ülkeler Rehberi Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Dünya ve Ülkeler Rehberi

Dünya ve Ülkeler Rehberi Dünyayı Tanımanıza Yardımcı bir Kaynak

77,76 TL80,00 TL
İndirimli
Saçmanın İktidarı Sakin Kitap

Saçmanın İktidarı

Saçmanın iktidarı hepimize bir örnekleştirilmiş yaşamlar sunar. Sorun şuradadır ki bu anlayış bir kez gerçekleştirildiği takdirde artık kaçış imkanı ortadan kalkmaktadır. Saçmanın iktidarı beraberinde gücün akıl almaz boyutlardaki davranışlarını da getirmektedir. Hakkın ve haklının karşısında değil gücün karşısında ezilen insan sayısının artması saçmanın ‘normal’ buna karşın ‘normal’ olanın giderek daha fazla ‘anormal’ olması ile sonuçlanmaktadır. Ölçüsünü yitiren toplumlar farkına bile varamadan ellerinde kalan her şeyi de kaybetmeye başlarlar!Ahmet Talimciler

34,78 TL46,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Sosyolojide Temel Fikirler Sentez Yayınları

Sosyolojide Temel Fikirler

Sosyolojide Temel Fikirler, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılların büyük sosyolojik düşüncelerine bir giriş çalışması olarak hazırlanmıştır. Hedef kitlesi sosyoloji ve ilişkili sosyal bilim derslerine devam eden lisans ve hazırlık sınıfı öğrencileridir. Kitabın ilgi odağı, sosyoloji ve toplumsal düşüncenin -içinde yaşadığımız dünyayı anlama, yorumlama ve bazı örneklerde değiştirme aracı olarak -gelişiminde etkili olan temel fikirlerdir. Kitap üç ana kesim ve döneme bölünmüştür: 1. Klasik Dönem: Kurucu Babalar ve Çağdaşları, 2. Modern Dönem, 3. Post-Modern/Geç-Modern Dönem. O,ders kitaplarında yer alan temel sosyolojik fikirler, disiplin içinde büyük tartışmalara ilham kaynağı olmuş, hatta günümüzde sosyal bilimlerdeki tartışmaları biçimlendiren fikirler hakkında kolay anlaşılır ve kolay okun...

56,16 TL65,00 TL
İndirimli
Oyun Teorisi Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar

Oyun Teorisi

Oyun teorisi, yönetsel amaçlar doğrultusunda stratejik kararların analizini konu alan ve stratejik yönetimi destekleyen kapsamlı bir analiz ve modelleme aracıdır. Bu kitapla karar alıcılar, özellikle stratejik analiz ve strateji oluşturma aşamalarında oyun teorisinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Ülkemizde birçok üniversitede ders kitabı olarak tavsiye edilen bu kitap, gerek oyun teorisi dersi alan öğrenciler gerekse oyun teorisine ilgi duyan her kesimden okuyucu için bir ilk başvuru kaynağı olma niteliğine sahiptir.Farklı disiplinlerde uygulanan oyun teorisini, geniş konu yelpazesiyle tanıtmayı amaçlayan kitabın yazımında üç temel ilke gözetilmiştir. Bu ilkeler geniş kapsam, sade anlatım ve örnek zenginliğidir. Kitabın içeriği, 100’den fazla oyun teorisi...

41,31 TL45,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Türkiye'de Koyunculuk Minel Yayın

Türkiye'de Koyunculuk

Bu eserde, dünyada ve Türkiye’de koyunculuk ve sorunları hakkında kısa bilgiler verilirken dünyadaki ve Türkiye’deki koyun çeşitleri hakkında bilgiler ve özellikleri anlatılmaya çalışılmıştır.

30,24 TL35,00 TL
İndirimli
Osmanlı Devletinde Bürokrasi ve Tebaa Sonçağ Yayınları - Akademik Kitaplar

Osmanlı Devletinde Bürokrasi ve Tebaa

Osmanlı Devletinde Bürokrasi ve Tebaa

32,83 TL38,00 TL
İndirimli
Yeni Kamu Yönetimi Gazi Kitabevi

Yeni Kamu Yönetimi

İçindekiler1. Yönetim - Kamu Yönetimi Düşüncesi2. Kamu Yönetimi Düşüncesinde Modeller Ve Teoriler3. Kamu Yönetiminin İncelenmesi (YAKLAŞIMLAR Ve Süreç)4. Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde Devletin Etkinleştirilmesi Ve Kamu Yönetiminde Değişim5. Liberal Tez Ve Etkin Devlet6. Yeni Kamu Yönetimi (YKY) Düşüncesi7. Yeni Kamu Yönetimi Düşüncesinin Gelişimi Ve Ülke Örnekleri8. Yönetişim9. Küresel Kamu Yönetimi Ve Yerelleşme10. Yönetimin Yeniden Yapılandırılması, Kamu Sektörü Reformları Ve Performans Tabanlı Örgütler11. Ekonomi, Siyaset Ve Yönetimin Yeniden Yapılandırılması12. Post Modern Yönetim Ve Kamu Yönetiminin Geleceği

68,85 TL75,00 TL
İndirimli
Uygulamalı Gümrük Mevzuatı Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Uygulamalı Gümrük Mevzuatı

Uygulamalı Gümrük Mevzuatı

51,52 TL53,00 TL
Toplam: 8356