Destek İndirim -
Destek Dükkan
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Tanrı Neden Fikir Değiştirdi? Destek Yayınları

Tanrı Neden Fikir Değiştirdi?

Bugün, 21. yüzyılın ilk on senesinde, gizemli bir çağda yaşıyoruz. Bağnazlık, gerçeklikdışı batıl inançlar, dogmalar/öğretiler ve Bilimcilik, her biri kendi tuhaf yöntemleriyle hayatlarımıza musallat oluyor. Bilimcilik yandaşları, Ulu Bilim ve Teknoloji'nin (Laboratuvarlar) insan varoluşuyla ve spiritüelliğiyle ilgili tüm sorulara cevap verebileceği yanılgısı içinde. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Eski Ahit'in ilk kitabının Yaratılış başlıklı ilk dörtlüğünde Tanrı/Elohim diye adlandırılan Mevcûdiyet'in, Quiddity (Ne-lik) ve Haecceity (Bu-luk) durumu hakkındadır. İncil'e ait Tanrı/Elohim, Talmud'a ait Tanrı/Yahve'den farklıdır. Bu kitaptaki Mevcûdiyet (Presence) anlayışı, klasik Teoloji'de bahsedilen Mevcûdiyet anlayışıyla birebir benzeşmez ya da eşanlamlı değildir. Burada kullanıldığı anlam...

Stokta Yok
Hangi İsa Destek Yayınları

Hangi İsa

“Tyanalı Apollonius, insan suretindeki Tanrı’dır.“Flavius Philostratus, İ.S. 220“Tyanalı Apollonius, bizim yol göstericimizdir.“Bitniya Valisi Sossius Hierocles, İ.S. 302“Apollonius’un eserleri yakılmalı, mabedleri yıkılmalıdır.“İmparator Konstantin, İznik Konsili, İ.S. 325“Tyanalı Apollonius, I. yüzyılda, Paganların Bilge-Peygamberi olarak ünlenmişti.“Gauter d’Arras, 1160“Tyanalı Apollonius, İslam aleminde ve Arapçada, Balinius olarak tanınmış yüce bir alimdi.“Cabir İbn’i Hayyan, İ.S. 800 civ.“Kitab al Hacer’ala Re’i Balinius““I. yüzyılda yaşamış olan Apollonius, çok esrarengiz bir adamdır ve onun mucizeleri Hıristiyanlık’la şaşırtıcı benzerlikler gösterir.“Jacob Burckhardt, 1852“Tyanalı Apollonius, I. yüzyıldaki Pagan Mesih’tir.“Reville, 1865“Gerçek İsa, Tyanalı Apollonius’tur.“Valter Se...

Stokta yok

Stokta Yok
Doğu'nun Kozmik Efsaneleri Destek Yayınları

Doğu'nun Kozmik Efsaneleri

"Dinle bak, kadim efsane, evrenin sonsuzluğu, sınırsızlığı ve ritmi hakkında ne diyor?" Kozmos’un gizli kalmış işaretleri, arayan kişinin gözlerine pırıl pırıl görünür. Kendini kozmik notaya akort edenler, Sessizliğin Sesi’ni duyabilirler. Ne var ki tekdüze gündelik yaşantı içerisinde bu kozmik gerçekliği çok az kişi hisseder. Doğu’nun Kozmik Efsaneleri, kulakları bilgeliğe açık olanlar için söylenmiş bir şarkıdır. Stepan Stulginsky’nin ağırlıklı olarak Madam Blavatsky’nin çalışmalarından derlediği derin kavramları, sade bir anlatım üslubuyla işleyen bu kitap, manevi kültürün enginliklerine erişmek isteyenler için bir rehberdir. Atlantis ve Mısır’ın kadim anlatılarından bugünün çağdaş efsanelerine uzanan bir köprü niteliğinde olan bu başucu kitabı mitolojinin derinliklerine süzülüp varoluş...

Stokta yok

Toplam: 3