Destek İndirim -
Bu ay Doğa Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Türk Modernleşmesi ve Nurettin Topçu Çizgi Kitabevi Yayınları

Türk Modernleşmesi ve Nurettin Topçu

Topçu, Rönesans'ın Avrupa medeniyetini yeniden inşa ettiğini ve yıkılmış bir toplumu ayağa kaldırdığını düşünür. Bu bağlamda Türkiye'de de bir Rönesans yapılması gerektiğini vurgular. Ona göre yapılacak olan Rönesans ile Türk-İslam toplumları da aynı şekilde ayağa kalkacaktır. Bu Rönesans, aşk, aklın saltanatı, hür düşünce, edebi sanatlar, musiki, resim, heykel ve mimaride gelişme ile yapılacaktır. Mimar Sinan ile Michelangelo arasında bağlar kurulacak, Yunus ile Delaroix, İsmail Dede ile Chopin arasında ruh birlikteliği ile sağlanacaktır. Akıl, ilim ve felsefe bu birlikteliği sağlayacak olan esas unsurlardır.

Sosyolojiye Giriş Doğu Batı Yayınları

Sosyolojiye Giriş

Toplumbilimi ile ilgili güçlük özellikle konusunda yani toplum gerçekliği kavramında saklıdır. Toplum, bitkiler ya da dil alanı gibi konu olarak sınırlandırılabilen bir tür görünüşler topluluğu değildir. Toplum, daha çok, doğa veya tarih gibi bir varlık şeklidir. Nasıl ki her maddi cisim doğa yasalarına bağlı olup doğadan sayılıyorsa, nasıl ki zaman çevresinde olup bitenler tarihe özgü oluyorsa, onun gibi, insanoğlunun yaptığı, yarattığı ve geçirdiği her şey toplumda var olmaktadır.Yazarın başlıca arzusu, bu yollardan sosyolojiye özgü düşünce tarzını belirtmek ve toplumsal realiteyi tahrif edilmeden, taraflı bir şekilde kavrayabilmeyi sağlamak üzere, bu bilimin gereksinim duyduğu “sosyolojik görüşü” geliştirmektir. Bu arada uygun düşen yerlerde, halen klasik bir değer taşıyan eski sosyoloj...

Kamu Politikası Süreç Analizi: Ataşehir Belediyesi Emekevler Kentsel Dönüşümü Örneği Hiperlink Yayınları

Kamu Politikası Süreç Analizi: Ataşehir Belediyesi Emekevler Kentsel Dönüşümü Örneği

Bu çalışma, kentsel dönüşümün 2000’li yıllarda Türkiye’de sıkça tartışılan bir politika halini almış olması ve kentlerin bu politikalar yoluyla tartışmalı dönüşümü üzerine; Ataşehir Belediyesi kentsel dönüşüm politikası, Emekevler dönüşümü ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Kamu politikası sürecini aşamalara ayırarak incelemek üzere analizi kolaylaştırmayı hedefleyen “Süreç Modeli”nden yararlanılarak gerçekleştirilen bu analiz, politikanın aktörleri ile derinlemesine görüşmeler yapılarak, bu görüşmelerle ilgili dokümanların analizi için içerik analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yanıt aranan bazı sorular şunlardır:• Bir yerel kentsel dönüşüm politikasının tüm aşamaları, açık bir şekilde analiz edilmeye uygun mudur?• Politika sürecinin şeffaflık derecesi nedir?• Analiz süre...

Sosyalist Dijital Toplum - Ütopya’dan Gerçeğe Kaynak Yayınları

Sosyalist Dijital Toplum - Ütopya’dan Gerçeğe

Kitapta aşağıdaki soruların yanıtları aranıyor:- 21. yüzyılda ileri dijital teknoloji, sosyolojiyi nasıl değiştiriyor?- Teknolojiye hangi sınıf öncülük ediyor?- Sömürü fizikiden sanal dünyaya mı kayıyor? - Özel mülkiyet tarihe mi karışıyor? - Kapitalizm sonrası yeni toplum nasıl inşa edilecek? - Dijital Devrim’in Algokrasi’si insan hiyerarşisini ortadan mı kaldırıyor? - Blockchain, robotlar, otonom sistemler, üçboyutlu yazıcılar,- Nesnelerin interneti, metanın sanallaşması, holografik iletişim ve Yapay Zekâ;- Sınırsız dünyanın, sömürüsüz üretimin ve sınıfsız toplumun habercileri mi?"Dünya ağlarında bir virüs dolaşıyor, Dijital Sosyalizm'in virüsü.Dijital Sosyalizm şimdiden dünya gündemine girmiştir vedünya elitleri tarafından tanınmıştır."

Tüketim Toplumunda Halkla İlişkiler ve Alışveriş Merkezleri Çizgi Kitabevi Yayınları

Tüketim Toplumunda Halkla İlişkiler ve Alışveriş Merkezleri

Dünyanın ilk alışveriş merkezi kabul edilen 1455'te yapımına başlanan Kapalıçarşı; Batı'daki bu anlamda ilk kurulan alışveriş merkezine kıyasla (1786'da Fransa'da açılan Palais-Royal) tarihi oldukça eskiye dayanır. Dünyada arkad ve pasajlardan modern alışveriş merkezi tarihi süreçlerinin yanı sıra; Anadolu'daki İpekyolu hattında arastalardan Kapalıçarşı'ya ve sonrasında Türkiye'deki perakende gelişim süreçleri, modern alışveriş merkezlerinin detaylı incelemelerini bu kitapta görebileceksiniz.Modern alışveriş merkezleri dünya ve Türkiye ekonomisine üretim şekillerindeki yeni iş modelleriyle katkı sağladığı gibi, tüketicilere de yeni davranışlar yüklemiştir. Yeni tüketici sosyolojik, psikolojik, fizyolojik ihtiyaçlarının da karşılanmasını istemektedir. Hedef kitle alışveriş kavramını artık s...

Mekan, Kimlik ve Politika Ütopya Yayınevi

Mekan, Kimlik ve Politika

Kitapta yer alan yazıların büyük bölümü, saha çalışmalarına ve farklı düzeylerde verilmiş Kent Sosyolojisi derslerinden kaynaklanan birikime dayanmaktadır. “Mekân, Kimlik ve Politika”, “kentsel siyaset-yerel yönetim”, “kentsel etnisite-demografi”, “kentsel bellek-toplumsal tarih”, “konut-gecekondu”, “küreselleşme-kentsel dönüşüm” temaları çerçevesinde yapılan kent tartışmalarında, anlama kapasitesini yükselten yeni kapıların aralanması hedeflenmiştir.

Kentsel Tasarım Nobel Akademik Yayıncılık

Kentsel Tasarım

…Eğitime olumlu katkı sunma yanı sıra, dilimizde planlama yazınında önemli bir eksikliği gidereceğini düşündüğüm bu yapıtlardan biri daha, “Kentsel Tasarım” konusundaki bu kitap.…Kentsel mekân oluşumunda, süregelen yeni yapılanmada izlenen 'kişilik yoksunluğu', bellek mekanlarının yitirilmesiyle sürekli değişen, değiştirilen “Kentgörünüm” sorunsalları ile belirginleşen; mekanı, tanımlı-anlamlı 'özgün yer'e dönüştürmede, değerleri korunmuş, kimlikli-kişilikli kentsel mekan üretimi için “Kentsel tasarım”ın gerekliliğini ortaya koyan bu yapıtlarda, kentli insan ve toplumun sağlığı, mutluluğu ve “Yaşanılabilirlik” için, kentsel mekan kalitesinin iyileştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Prof. Dr. S. Güven Bilsel

Sosyalist Mücadelede Kadınlar Yazılama Yayınevi

Sosyalist Mücadelede Kadınlar

Büyük Ekim Devrimi’ne katılan kadınlar; kimdi onlar? İzole bireyler mi? Hayır, onlar çok kalabalıktılar; Kızıl Bayrak ve Sovyetler sloganı arkasında işçi ve köylülerle yan yana yürüyen on binlerce, yüz binlerce isimsiz kadın kahraman, çarlık teokrasisinin kalıntılarının üzerinden geçerek yeni bir geleceğe doğru ilerlediler...

Normalleşmenin Sosyolojisi Literatürk Academia

Normalleşmenin Sosyolojisi

Tarihin başlangıcından beri insanoğlunun en zorlu imtihanları savaşlar, kıtlık yahut doğa olaylarından daha çok salgın hastalıklar olmuştur. Bütün savaşlardan ve yıkımlardan daha fazla can alan, büyük insan topluluklarını göçe zorlayan ve siyasal sistemleri değiştiren, tarihin adeta görünmeyen dinamosu salgın hastalıklardır. 542 yılında başlayıp, üç yüz yıl süren ve Avrupa nüfusunu yok olmanın eşiğine getiren, 1347-1350 yılları arasında Avrupa’yı ve Asya’yı kasıp kavuran veba salgınları, 19. yüzyıldaki büyük kolera salgını ve 1918’de başlayıp 50 milyon kişiyi öldüren İspanyol Gribi, insanlığı kitleler halinde yok eden salgın hastalıklardan sadece bazılarıdır. 2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen Kovid-19 salgını, küresel salgın fenomeninin ar...

Gökalp - Türk'ün Tekbiri Kityay

Gökalp - Türk'ün Tekbiri

Ziya Gökalp'in hiç yayınlanmamış yazı, fikir ve mektupları. Türk Hars'ı(Kültürü) ve Mefkûresi(Ülküsü)'ni işledik. Türk milliyetçiliğinin bu en önemli ideoloğunun iki farklı evresi ‘Sosyolog Ziya’ ile ‘Türkçü Ziya’nın kendi içinde yaşadığı savaşı aktarması açısından bu çalışmamız ışık tutar niteliktedir.Gökalp’in mektuplarındaki zengin muhteva açıkça gösteriyor ki, fikir, sanat ve bilim adamlarının daha iyi tanınmaları için incelenmesi gereken kaynakların içinde özel mektupların çok önemli bir yeri vardır. Yaptığımız bu kısa değerlendirmede kullandığımız ara başlıklar bile, bu mektuplarda birçok yönlülüğün varlığını göstermeye yeter.Türk'ün TekbiriHakk’ın muradı,Halktan fırladı,Açtık cihâdı,Allahû Ekber!Uyduk sancağa,Geldik uzağa,Eski toprağa,Allahû Ekber!Kaynaştı kanlar,Anlaştı hanlar,Birl...

Toprağa Düşen Sevdalar Sözcü Kitabevi

Toprağa Düşen Sevdalar

14 yaşındaki Azize, komşularının oğlu Fahat Kaymaz’a gönlünü kaptırır.Fakat Akçakale Yolu Kuyubaşı köyünde bu aşk pek gizli kalmaz.Haber Azize’nin ailesine ulaşır ve Azize’nin evinde toplanan aile meclisinden “ölüm kararı” çıkar.“Kirlenmiş” Azize ile aşığı can verecek, böylelikle namus kurtulacaktır.Daham ve Yasin, alınlarına sürülen lekeyi “temizlemekle” görevlendirilirler.“Fahat Kaymaz’a kardeşimizle evlenmek isteyip istemediğini sorduk. ‘İstemiyorum!’ cevabını verdi.Ellerini beline atınca, silahımızı çekip vurduk. Azize’yi de kanala atarak namusunu temizlemeyi düşündük. Ablamız Bedriye onu saklandığımız yere getirdi. Biz de onu sulama kanalına attık. Yaklaşık 100 metre kanalı takip ettik ve çırpına çırpına sürüklendiğini gördük. Boğulacağına inanmıştık. İşi yüzümüze gözümüze bulaştırdık...

Mikro Direnişler Kriter Yayınları

Mikro Direnişler

Üniversitelerde öğrenciler ve akademik otoriteler arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Neden genellikle öğrenciler akademik otoritelere rıza gösterirler? Yoksa bu razı olma değil de bir tür gösteri midir? Kopya çekme davranışının yanlış olduğu bilindiği halde neden öğrenciler kopya çeker? Öğrenciler öğretim ortamlarında genellikle neden sinmiş bir görüntü verirler veya olduklarından farklı görünürler? Dedikodu veya söylentiler öğrenciler arasında neden çok yaygındır? Bu davranışların hissedilen otorite ile nasıl bir ilişki vardır? Bu çalışma üniversite öğrencilerinin birçok davranış biçimini, gündelik hayatın sıradanlığı içinde ve akademisyen öğrenci arasındaki iktidar ilişkileri bağlamında ele almaktadır. Vakıf üniversitesine göre iktidar baskısının daha yoğun yaşandığı devlet ünivers...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Literatürk Academia

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı

Sivil toplum alanı, insanlığın diğerkam enerjisinin yoksulların, ihtiyaç sahiplerinin, dezavantajlı durumda olanların ve haksızlığa uğrayanların hizmetine sunulduğu toplum merkezli bir inşadır. Sivil toplum kuruluşları insanların fedakârlık ve hayırseverlik duygularını ‘toplumsal fayda’ yönünde kanalize eden yapılanmalardır. Türkiye’nin sivil toplum geleneğinin kodları esasen Osmanlı devlet ve idare geleneği içerisinde saklıdır.Bu kitap, sivil toplum alanının çerçevesini çizerken Türkiye’deki en önemli sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın felsefesini, teorik hinterlandını ve ütopyasını ortaya koymaktadır. Çalışmada, iki darbe arasında faaliyetlerine başlayan, inanç temelli bir sivil toplum kuruluşu olan TÜRGEV, toplumsal fayda anlayışı çerçevesinde incel...

Tanrı Başlangıçta Tanrıçaydı Totem Yayıncılık

Tanrı Başlangıçta Tanrıçaydı

“Tanrı başlangıçta kadındı”Bu, Helmut Uhlig’in erken insanlık tarihindeki dişilin rolü üzerinde provokatif savıdır. Yazar bu savın üzerine yazdığı kitabıyla “Ulu Ana” olarak sayılan, tapınılan kadının yaşamın anlamlı merkezinde gizemli bir şekilde uzaklaştırıldığı insanlık tarihinin en heyecanlı dönemlerine götürüyor.Yaklaşık 5000 yıl önce başlayan bu devrim, insanların gelişimini nasıl etkiledi? Ve cinsiyet eşitliği için uğraşan bugünün toplumunda ne gibi sonuçlar doğurdu? “Dişilin dünya Dini” için yenileştirilmesi insanlığın geleceğini güvence altına alabilir mi?Helmut Uhlig, çok ilginç çizimlerin de yer aldığı eserinde en erken tarihlerdeki kadınsı olanı okura özetliyor. Neandertal adamın, mağara yaşamının, Megalitik Dönem’in ve Kuzey’in kanıtlarının zincirini, taş ve tapınak yapıların ...

Epistemik Şiddet Yüzleşme Yayınları

Epistemik Şiddet

Küreselleşme, milli/ulus-devletlerin hegemonyasını sınırlayan hatta ortadan kaldıran bir hususiyete sahiptir. Devlet sadece yasal bir hakem pozisyonuna ve/veya tarafsız kalmaya mahkûm bir aygıta indirgenmiştir. Böylece hem popüler kültürün yayılımının önündeki “otorite” engeli ortadan kalkmış, hem de pazarın denetimini sağlayacak şirket egemenliği temin edilmiş olmaktadır. Bu noktadan sonra ulusal sınırların, bağımsızlık marşlarının ya da bayrakların folklorik anlamları dışında bir anlamı kalmamıştır. Çünkü toplumun biraradalığını sağlayan ortak kültür ve o kültürü oluşturan dil ciddi anlamda tahribata uğramıştır. Meselelerin nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerektiğine “dışarıdan” bir irade karar vermektedir. Bu durumu “epistemik şiddet” olarak adlandırmak mümkündür. Bu şiddet türü muhat...

Namus Söylemi ve Cinsiyetlendirilmiş Milliyetçilik Çizgi Kitabevi Yayınları

Namus Söylemi ve Cinsiyetlendirilmiş Milliyetçilik

"Namus Söylemi ve Cinsiyetlendirilmiş Milliyetçilik" adlı bu çalışma dört yılı aşkın bir süredir namus olgusuna farklı bir açıdan bakmayı denemektedir. Bu süre sonunda ortaya çıkan namus ve milliyetçilik ile alakalı bağlantı kurma çabası, erkeklik, militarizm, kadının rolü, ulus-devlet inşasında erkeklik ve kadınlık, milliyetçilik, iktidar ve kutsallık kavramları üzerinden bir analiz kurma girişimi olarak anlam kazanmaktadır. Çalışma, kadın ve erkeklerin sürecin içine dahil olduğu, deneyim ve algıları ile analize katkıda bulundukları bir metodolojiye sahiptir. Ayrıca çalışma, çeşitli toplumsal yapılarda meydana gelen namus ve namusla ilgili şiddet ve cinayet eylemlerini anlamlandırma gayretlerini dikkate almış̧, söz konusu sonuçları milliyetçilik ve erkeklik bağlantısı ile açıklamayı amaç ...

Eski Çağ'da Tuvalet Kültürü Sakin Kitap

Eski Çağ'da Tuvalet Kültürü

Okullarda uygarlığın başlangıcı olarak hep yazının icadı öğretilir bizlere. Tabii ki bu kaçınılmaz bir doğrudur, fakat uygarlığın gelişimi düşüncenin kuşaktan kuşağa aktarılmasının yanı sıra onu kaliteli ve sağlıklı yaşamla bütünleştirebilmekten geçer. Günümüzün en büyük refah toplumları bunu başarabilenlerdir. Bununla beraber tuvalet ve temizlik kültürü bugün uygarlaşmanın en büyük göstergelerindendir. Temiz ve konforlu tuvaletler hepimizin her yerde en çok görmek istediği mekânlardır.Acaba hiç düşündünüz mü? İnsanlar bu doğal ihtiyaçlarını gidermek için ilk kez ne zaman bir mekâna ihtiyaç duymuşlardı. Ve ilk tuvaletler nasıldı? Belki de çok azımız bu soruyu kendine sorma cesaretini gösterip araştırmıştır.Eskiçağ’da Tuvalet Kültürü gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yen baskısıyla tekrard...

Ege Yazıları Meşe Kitaplığı

Ege Yazıları

Türk siyasi tarihinin donanımlı ve etkin kişiliklerinin içinde yer alan Sayın Kemal Anadol, "Ege Yazıları" isimli kitabında "Ege'de Son Söz" haber portalı ile Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı, her biri birbirinden zengin ve ilginç yazılarını topluca okuyucuya sunuyor.Bu yazılar 21. Yüzyıl'ın insanlığa karmaşa, belirsizlik ve umutsuzluk aşıladığı bir konjonktürde; iç siyaset, askeri ve siyasi tarih, sosyoloji, ekonomi, cumhuriyet, demokrasi, hukuk ve dış politika hakkında Türkiye'nin geçmişine, bugününe ve geleceğine ışık tutuyor.Akıcı bir üslup ve analitik yaklaşımla kaleme alınan bu yazılar, yeni yüzyılda yerkürenin her yerinde ortaya çıkan ve 20. Yüzyıl başındaki "proleterya"nın yerini alan "prekarya"nın çok boyutlu düşünce sistematiğine de tarihsel ve güncel katkı sağlıyor.Cem Gürdeniz

Beklentilerin Tersine Çıktığı Alan: Eğitim Sakin Kitap

Beklentilerin Tersine Çıktığı Alan: Eğitim

Eğitim, tek tip insan yetiştirilen kurumun adı değildir, tam tersine eğitim hepimizi ömür boyu süren bir anlayışın içerisinde yarınlara hazırlayan mekanizmadır. Burada belirleyici olan ise hiç kuşkusuz evrensel ölçüler içerisinde bilginin, kuşaklar boyunca aktarılmasını sağlayacak yol ve yöntemin öğretilmesidir. Geçmişte olduğundan daha fazla binaya, dersliğe, öğretmene, araç gerece vb. sahibiz buna karşın daha kaliteli, daha başarılı, dünya ile daha fazla entegre çocuklar yetiştiremiyoruz. Üstelik ülke içerisindeki ayrışmaların en fazla yansıtıldığı ve üzerinde en çok tartışmaların yapıldığı alan olarak eğitim sistemi/sistemsizliği ile karşı karşıya bırakılıyoruz. Mana ile uğraşmaktan ziyade şekil ile uğraşmak zorunda bıraktırılan çocuklar ve oradan hayatlarımıza sirayet ettirilen tuhaflı...

Anlamak İçin Yaşamak Pinhan Yayıncılık

Anlamak İçin Yaşamak

Anlamak tercüme etmektir. Tercüme birçok şekilde söylenmesi mümkün olan bir ifadenin taşıdığı dolaylı anlamı deşifre etme sanatıdır. Ve bereket versin ki insanoğlu, Cennetten kovulduğu günden beri bu dolaylı anlamı yorumlama ve tercüme etme sanatının ustasıdır: başka hayatları kendi hayatına, başka tecrübeleri kendi tecrübesine, başka hikâyeleri kendi hikâyesine, başka okumaları kendi okumalarına, başka yorumları kendi yorumlarına mal eder. Bu sayede sürekli yeniden ürettiği bir geçmişi ve tahayyül edebildiği bir geleceği vardır. Anlamaya dair edilmiş bütün fiyakalı büyük lafların altında yatan basit hakikat aslında budur: Anladığımız kadar varız...İnsanı insan kılan bu temellük yeteneği, okuduğunuz kitapta altı üst başlıkta ele alınıyor: Kültür, kültürün trajedisi, suçluluk meselesi, apta...

Hayali ve İlmi Sosyalizm Dorlion Yayınevi

Hayali ve İlmi Sosyalizm

Her dile çevrilmiş, her ülkede birçok kere basılmış olan bu küçük örgüt Engelsin daha çok Anti-Dühring ismiyle ün salmış Klasik Felsefe, İktisat, Sosyalizm kitabının özüdür.Pol Lafargın isteği üzerine Engels köksel örgütünün üç kısmından ortaya bunu çıkarmış ve dilden dile çevrile çevrile bir muska hâlinde genele mal olmuştur.Bu usta örgüt bugün her zamandan ziyade günün eseridir; hele Marks dininin uzayın altıda birine denk bir ülkede yer tuttuğu, serilip serpildiği şu sırada... Sonra bu eser hayalî sosyalizm üzerine yapılmış en derin bir eleştiridir; ilmî sosyalizm konusuna gelince bunların bu ilmin iki kurucusundan biri eliyle yazıldığını söylemek yeterlidir.

Din Sosyolojisinin Problemleri Dönem Yayıncılık

Din Sosyolojisinin Problemleri

Bilimler tarihinde her bir bilimin bir usulü/ metodolojisi, bir tarihi/tarihçesi, bir de füruu/ sistematik problemleri bulunmaktadır. Akademi camiasında söz konusu her üç alanla ilgili derslerin ve literatürün olduğu malumdur. Bu kitapta yer alan yazılar değişik zamanlarda katıldığımız panel, sempozyum ve kongerelerde sunduğumuz tebliğler ve çeşitli dergilerde yazdığımız makaleler ile özgün yayınlarından oluşmaktadır. Esa- sen kitapta yer alan makaleler Din Sosyolojisinin problemlerine bir giriş ve bir kısmını serimlemekten ibaret olup tamamını tüketmek amacında değildir. Kitap hem uzun süredir Din Sosyolojisi yüksek lisans programında yer alan Din Sosyolojisinin Problemleri dersinin öğrencilerine bir materyal oluşturmak hemde lisans seviyesindeki öğrencilerle genel okuyucuya alanla ilgili...

Din Antropolojisi Dönem Yayıncılık

Din Antropolojisi

Din ve kültür ilişkilerini ve etkileşimlerini inceleyen din antropolojisi gerek dünyada gerekse ülkemizde yeni bir bilgi dalıdır. Dünyada kısmen bir literatür oluşmuşsa da ülkemizde din antropolojisi ismini taşıyan bir yayın henüz mevcut değildir. Elinizdeki bu çalışmanın söz konusu boşluğu dolduracağı ümit edilebilir. Bu çalışma örneğinden hareketle daha yeni yayınların yapılması hepimizin en derin arzusudur. Editoryal bir çalışma olarak derlediğimiz bu çalışmayı telif çalışmalarının izlemesi kuşkusuz beklenmelidir. Bugün Türkiye’mizde ilahiyat fakültelerinde bir anabilim dalı olarak varlık kazanmasa da daha çok din sosyologları tarafından seçmeli bir ders olarak okutulmaktadır. Biz de bu çerçevede üç yıldır lisans seviyesinde seçmeli ders olarak ve yüksek lisans seviyesinde de zorunlu de...

Toplumsal Eylemin Yapısı (2 Cilt Takım) Ketebe Yayınları

Toplumsal Eylemin Yapısı (2 Cilt Takım)

“Toplumsal Eylemin Yapısı toplumsal olayların bilimsel analizinde büyük bir devrim ortaya çıkaran ve birbiriyle çakışan bir teorik gelişme sürecini tahlil etmiştir. Bu çalışmada ele alınan üç büyük yazar (Pareto, Durkheim ve Weber) kesinlikle münferit olarak değil bu gelişmenin “sosyolojik” tarafına katkı veren teorisyenler olarak değerlendirilebilir ve geçen on yılın bakış açısı onların bu akım içerisindeki zirve noktalar olarak önemini azaltmaz. Esasen burada sadece üç zirve değil bütünüyle yüksek bir alan söz konusudur, ancak bu üç zirve o yüksek alanda diğerlerinden çok daha yukarıda belirmektedir.”- Talcott Parsonsİki ciltlik bu eserde, Amerikalı sosyolog Talcott Parsons’ın Avrupa düşüncesinde toplumsal eylem teorisi etrafında yaşanan dönüşümü ele almaktadır. Parson...

Toplam: 6390