0
Sepetim
Filtreleme
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Mitoloji ve Efsaneler Serisi - 1

Mitoloji ve Efsaneler Serisi - 1

Efsane bu ya, bilinenlerin haricinde, Maran adında, doğaüstü yaratıklar olarak adlandırılan bir tür vardır diye söylenegelir. Bu türün başı insan, bedeni yılan şeklindedir. Hem maranların atası hem de bütün yılanların efendisi, kraliçesi olan yılanın adı Şahmeran'dır ve bilinen en belirgin özelliği ise insanları yılanların sokmasını önlemektir. Onun bedeninde üç farklı hikmet vardır; kötüler için zehir, iyiler için şifa, dünya insanlığına bilgelik... O bütün cisminde hayatla ölümü, hastalıkla şifayı, iyilikle kötülüğü, değişim ve dönüşümü sırtında taşır. İnsanın ihanetini, menfaatperestliğini, tamahkârlığını yüzüne vurur.

16,33 TL24,00 TL
İndirimli
Turizm ve İnanç

Turizm ve İnanç

Din insanın ilk seyahat nedenleri arasında yer almaktadır.bu sebeble inanç sistemleri ve seyahat( dolayısıyla turizm) arasında bir ilişkinin olup olmadığı tartışılmazdır. Bu kitabın amacı, dünyanın dört bir yanında var olmuş / var olan inanç sistemleri ile turizm arasındaki ilişkiyi irdeleyerek okurlara keşfedecek yeni dünyaların kapısını açmaktır. Dünyadaki egemen olan inanç sistemleri inanan sayılarına göre sıralanmış ve incelenmek üzere tercih edilmiştir. Kitapta inanç Sistemlerinin kısa tarihi, inanç sistemlerinin kutsal metinlerdeki seyahat yönlendirmeleri, inanç sistemlerinin kutsal ve ibadet mekanları, inanç sistemleri kapsamında gerçekleştirilen dini törenler ve inanç sistemlerinin neden olduğu turizm potansiyeli okura sunulan bilgiler arasında yer almaktadır. Bu kitabın oluşturulm...

63,18 TL75,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Dini Modernizmin Üç Şövalyesi

Dini Modernizmin Üç Şövalyesi

Cemaleddin Efgani, takiyye yaparak kendini sünni gösteren bir Şii. Ayrıca Afganlı değil İranlı bir de bu yetmez gibi mason... Muhammed Abduh, onun baş öğrencisi o da üstadı gibi mason.Reşid Rıza ise Abduh'un talebesi bir reformist İşte bunlar bugün ilahiyat profesörler ve islamcı aydınların baş tacı ve bunların fikir ve görüşlerinin bu ümmeti Kurtaracağını iddiasındalar. Sanki Arap dünyası, Pakistan,Afganistan, Cezayir gibi yerler bunların engin fikirleri sayesinde selamete erdiler. Sadece Türkiyeli müslümanlar kaldı bunlar sayesinde selamete ermeyen. Her Ehli sünnet inancını; modernizme etme bahanesiyle bozmaya çalışan kim varsa bunların tedrisinden geçmiş ve bunları üstad kabul etmiş ve bunlara laf söyletmiyorİşte bu kitap bunların gerçek yüzlerini anlatıyor.

23,81 TL35,00 TL
İndirimli
Bir Günde Devrialem

Bir Günde Devrialem

Ortaokul yıllarımda, Kur’an’da çok tekrarlanan birkaç soru duymuştum;Hiç düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz?Allah’ın bu emrine uydum mu bilemiyorum. Fakat yarım asır sonra aynı soruları tekrar sordum kendime. Ama bunu yaptığımda hayalim elimden tutup, beni ‘’rüya gibi’’ bir aleme götürdü. Bu eğlenceli alemin taşı ve toprağı bile canlıydı sanki… En sonunda kalemim de onlara ayak uydurup, beni tebessüm ettiren ‘tuhaf yazılar’ yazmaya zorladı.Bir gün süren bu yolculuğum sırasında, bazen taşlara saldırıp onlardan dayak yedim. Bazen de ağaçlarla sohbet ettim. Parmak boyundaki bir kuşla tartışırken, hiç bilmediğim şeyleri ondan öğrendim.İsterseniz onları size de anlatıp, ‘Bir Günde Devrialem’e hep birlikte çıkalım.

16,15 TL23,00 TL
İndirimli
Dini Tutum ve Özgecilik

Dini Tutum ve Özgecilik

Bireyin din ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını belirleme şekli dinî tutumu, özgecilik ise hiçbir ödül beklentisi olmadan başkalarına yardım etme güdüsü olarak ifade edilmektedir. Bu kitapta dinî tutumla, diğer insanların iyiliğini en az kendisinin iyiliği kadar düşünebilecek ya da gerekli durumlarda bir başkasını kendinden daha fazla düşünerek yapılan özgeci davranışların arasında nasıl bir ilişki olduğu incelenmeye çalışılmıştır.

16,85 TL26,00 TL
İndirimli
Psikoloji ve Din

Psikoloji ve Din

Dinin birey hayatındaki görünümleri 20. yüzyılın başından itibaren psikologlar tarafından ele alınmış, din psikolojisi çatısı altında dinin birey üzerindeki etkileri incelenmiştir. Etkileri bugün de devam eden psikoloji ekolleri çerçevesinde, din konusunda yapılan değerlendirmeler; Freud’un psikanalizi, Jung’un analitik psikolojisi, Maslow’la Fromm’un hümanist ve Frankl’ın logoterapik (anlam merkezli) yaklaşımlarının dine bakışı... Kitapta bugüne kadar psikoloji görüşleriyle bilinen psikologların dine olan psikolojik ve fonksiyonel yaklaşımları okuyucuya sistematik bir yapıda, açık ve anlaşılır bir dille sunulmaktadır. Çalışmanın birtakım eksikliklere rağmen, konuyla ilgili sistematik bilgi sağlaması açısından, başta din psikolojisi ve psikoloji olmak üzere konuyla ilgili alanlarda varolan...

13,39 TL20,00 TL
İndirimli
Mısır’da Ruh ve Ölüm Ötesi

Mısır’da Ruh ve Ölüm Ötesi

“Mısırlılarda, insan yaşamı ruhun bedeni terk ettiği zaman bitmezdi; merhum şahsın ruhu ahlaki ve dindarlık açısından ölçülüp ruhu ancak “adil” olduğu ispatlandığı zaman ebedi meskene kabul edilirdi.”- François Auguste FerdinandMariette(Eski Kahire Müzesi Müdürü)Dünya’nın en eski uygarlıklarından biri olan Mısır’ın kadim anıtları günümüze dek varlığını sürdürerek gizemlerini kurumaktadır. Şüphesiz hiçbir uygarlık ruhun varlığına ve ölüm ötesi yolculuğuna bu kadar önem vermemiştir ve bu inançlar semavi dinlerin oluşmasından binlerce yıl önceydi.Tüm Çağların Gizli Öğretileri’nin yazarı Manly P. Hall, Mısır Ölüler Kitabı, Piramit Yazıtları ve diğer eski yazıtları inceleyerek, Mısır hakkında çeşitli araştırma ve görüşleri yorumlayarak usta kalemiyle sade ve anlaşılır bir dille bu derin konular...

14,26 TL22,00 TL
İndirimli
Çöle İnen Nur : 39 - Necip Fazıl Bütün Eserleri

Çöle İnen Nur : 39 - Necip Fazıl Bütün Eserleri

Tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, "Başlangıç" yazısında da belirtildiği gibi, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir akli teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak "doğru" üzerine hissi ve teessüri bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir; ve akla verdiği pay, onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim değil, san'at eseridir ve ilmin içini ve dışını tahkik selahiyetinde olmadığı mukaddes kapıya, ancak, inanmış ve teslim olmuş san'at tavriyle sokulmaktan başka çare yoktur.

37,21 TL53,00 TL
İndirimli
Tanrıların Kökeni

Tanrıların Kökeni

Farklı dinlerin ve farklı düşünürlerin ortak noktalarını ve ortak düşüncelerini ele alarak çıkacağımız bu yolculukta dinlerin ve tanrıların kökenlerini keşfetmeye çalışacağız.Çıkacağımız bu yolculuk bizi kadim dinlere kadim uygarlıklara reenkarnasyon hakkındaki görüşlere ölüm ötesi deneylere gizli örgütlere dünya dışı yaşamla bağlantılara ve tarihin tozlu sayfalarında saklı kalmış sırlara götüren bir yolculuk olacaktır.

18,79 TL29,00 TL
İndirimli
İslam Öncesi Türk Tanrı İnancı

İslam Öncesi Türk Tanrı İnancı

“Altay yaratılış efsanesini okuyan herkese ayan olmalıdır ki, bu efsaneyi yaratan, yazan ve ulusal rivayetler yoluyla kuşaktan kuşağa aktaran Türkler, dünya olaylarını ve insan hayatını, insan odaklı (antroposentrik) değil, Tanrı odaklı (teosentrik); dünyayı evrenin merkezi olarak (geosentrik) değil, gök odaklı olarak (uranosentrik) gördüler.. Aynı şekilde bilinmelidir ki, dünyaya ve insana Tanrı ve gök odaklı bu yaklaşım tarzı Türklere aydınlığın karanlık üzerindeki nihai zaferi bağlamında sarsılmaz bir inanç ve güç kazandırmış, böylece onlar aydınlık ile karanlık, iyi ile kötü arasındaki savaşta daima kararlı bir şekilde aydınlığın ve iyinin yanında yer almış, kötüye ve karanlığa karşı yürütülen savaşta kendilerine düşeni yapmışlardır.”

46,27 TL68,00 TL
İndirimli
Din ve Finans

Din ve Finans

Elinizdeki bu eserde üç büyük İbrahimî din olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın riba ve finansal işlemlere ilişkin bakış açıları objektif bir yaklaşımla ele alınmakta; okuyucuya geçmişe dair bir anlayış, bugüne dair bir inceleme ve geleceğe yönelik bir öngörü sağlanmaya çalışılmaktadır.Tarihî süreç içerisinde Yahudilik, “Tesniye Çifte Standardı” gibi uygulamalarla riba yasağının arkasından dolanırken; Hristiyanlık, riba yasağını aşırı faiz yasağı ile ikame etmiştir. İslam ise riba yasağına uymak için elindeki tüm enstrümanları iyi niyetli bir şekilde kullanmaya çalışsa da İslami bankacılık sektöründe olduğu gibi zaman zaman öngörülen ile realite önemli ölçüde farklılaşmıştır.Yazarlar, riba ve finansal işlemler konusundaki bu üç dinin tavırlarının benzer başlangıç noktalarına sahip oldu...

37,07 TL52,00 TL
İndirimli
Vahyin Şahidi Kur'an'ın Müfessiri Hz. Aişe

Vahyin Şahidi Kur'an'ın Müfessiri Hz. Aişe

Hz. Aişe, Hz. Peygamber’le yıllarca aynı ortamı paylaşmış, birçok ayetin nüzulüne şahit ve bir kısmının da inmesine sebep ve vesile olmuş bir şahsiyettir.Gerek Türkiye’de gerekse İslâm dünyasında Hz. Aişe ve ondan gelen rivayetler ile ilgili pek çok ilmî çalışma yapılmakla birlikte Kur’an ayetlerinin tefsirine dair bize intikal eden rivayetler, tefsir ilminin verileri açısından bütün literatür dikkate alınarak ele alınmamıştır.Hem tefsir ve hem de hadis kaynaklarında yer alan Hz. Aişe’den gelen rivayetler için asıl yapılması gereken, bunları tasnif etmek ve değerlendirmektir. Bu kitap, Hz. Aişe’nin Kur’an’ı anlamaya ve yorumlamaya yaptığı önemli katkıları ele almaktadır.

25,17 TL37,00 TL
İndirimli
Tanrı Mitleri

Tanrı Mitleri

Dünyadaki her şeye hükmeden, her şeyi veren ve her şeyi alan Tanrıçaların zamanı geride kalıyordu. Şimdi, her şeyin mutlak hâkimi olmak üzere var olan, yeri ve göğü birbirinden ayıran, hatta bütün fazlalıkları eleyip tek başına kâinata hükmedecek tek bir Tanrı’ya giden yolda Tanrıların dönemi başlıyordu.Hayatın simgesi, doğurgan Tanrıçaların güçlü, otoriter ve kimi zaman bir hayli çapkın, zalim eşleri, erkek kardeşleri ya da babaları Tanrılar; insan cinselliğinin ilk güçlü simgesi Zeus’tan, mitolojinin en oyuncu tanrısı Loki’ye, Afrikalı muzip örümcek tanrı Anansi’den, insanlarla alay etmeyi seven Krişna-Vişnu’ya, tarihin tüm hilebazlarının öyküsüdür bu kitap...Tanrı Mitleri, hâlâ gün ışığında parlayanlarla tarihin gölgelerinde saklanan kadim ilahları buluşturuyor. Ataerki...

21,71 TL30,00 TL
İndirimli
Tanrının Maskeleri 3 : Batı Mitolojisi

Tanrının Maskeleri 3 : Batı Mitolojisi

Joseph Campbell’in “Tanrının Maskeleri” dizisi, bütün dünya mitolojilerinden bir seçme değil; mitolojiyi insanlığın ürettiği anlama ve anlamlandırma çabası olarak başta felsefe, antropoloji, psikoloji olmak üzere diğer disiplinlerden ve edebiyattan da yararlanarak çözümlediği ve aynı anda bütün bu insanlık birikiminin mitolojiden yararlanarak da anlaşılabileceğini ortaya koyan “tez”li bir başyapıttır. Campbell bu tezini, insanlığın doğum, ölüm, sevgi karşısındaki “kader”ine karşı tek bir kaynaktan doğup gelişen ve farklılaşan manevi yaşamının bütüncüllüğü üstüne kurduğu için de başarılıdır. Dünyanın tarihe geçmiş ve antropologlar eliyle toplanmış mitoslarını anlamlı bir bütünsellik içinde öğrenirken, Freud, Jung, Mann, Spengler, Schopenhauer, Nietzsche, Goethe, Wagner, Joyce, Picasso ve da...

54,76 TL78,00 TL
İndirimli
Bir Hıristiyan Masalı

Bir Hıristiyan Masalı

Papalık makamı ve devletinin kurucu yasası, Vatikan’ın gizli arşivlerinde Donatio Constantini başlığıyla yer alan Büyük Konstantin’in vasiyet belgesi, dünya tarihinin en büyük sahtekarlığı, Avrupa’yı Asya’dan ayıran siyasal oluşumun temel yalanıdır. Böyle bir vasiyet yoktur. Papalık devleti bir tezgahtır ve Papa’ların ne ruhani, ne de siyasal meşruiyeti vardır. Büyük Konstantin’e atfedilen sahte vasiyet, Hıristiyan dünyaya önderlik ve devletler üstü yetki makamını, Konstantinopolis’ten Roma’ya kaydırmaya yaramıştır.Bir Hıristiyan Masalı, 1684 yıl önce dünyanın merkezi İstanbul’a karşı kurulan çokuluslu komplonun, polisiye tadında tarihidir. İstanbul, 1123 yıl süreyle Roma İmparatorluğu’nun başkentiydi. Sadece 561 yıldır bizim mülkümüz. Geçmişini doğru okuyamazsak, geleceğini çaldırabileceğ...

23,17 TL33,00 TL
İndirimli
Alevilerde İnanç Anlayışı

Alevilerde İnanç Anlayışı

Günümüz Türkiye’sinde Alevilik âdeta “dinsizlik” olarak yerleştirilmeye çalışılmaktadır.Özellikle okumayan,Araştırmayan,İncelemeyenler kulaktan dolma sözlerle bu kanıya varmaktadırlar.İnsanın kendini yenilemesi en zor işlerdendir. Bu nedenle eğitime dayalı Alevilik görüşü ile ısmarlama bilgilere dayananın birbirinden çok farklı olduğu bu kitapta görülecektir.Hz. Peygamber ve ailesinin etrafını parçalamak maksadıyla planlanan din anlayışı âdeta Aleviliğe mal edilmektedir.Önemli olan ibadet etmekse, isteyen istediği gibi bu dinden şaşmamak kaydı ile bunu gerçekleştirebilir.Ancak bizim en önemli özelliğimiz, Atatürk’süz bir dini kabul etmemektir.İşte bu bilgilerin kaynağı elinizdeki kitaptadır.Saygılarımla. Dede Kasım

9,55 TL17,00 TL
İndirimli
Kutsal Kitap Işığında Kutsal Ruh Vaftizi ve Dillerle Konuşma Armağanı

Kutsal Kitap Işığında Kutsal Ruh Vaftizi ve Dillerle Konuşma Armağanı

Günümüzde Hristiyan kiliselerini ziyaret eden bir kişi farklı ibadet biçimleriyle karşılaşır. Bunların içinde en fazla dikkat çekeni Kutsal Ruh’la vaftiz olarak, bilinmeyen dillerle konuştuğunu, dua edip ilahiler söylediğini bildiren Pentekostal ve Karizmatik kilise topluluklarıdır. Katolik ve Ortodokslar da içinde olmak üzere, günümüzde yüz milyonlarca Hristiyan bu armağana sahip olup, uyguladığını söyler. Bu uygulama ayrıca, Hristiyanlık dışı Budizm, Hinduizm, Şamanizm’de olduğu gibi ayrıca Grek, Roma, Mısır antik dinlerinde ve bazı İslam dervişlerinde de görülür. Bu fenomeninin yaygınlığı karşısında birçok kişi doğal olarak soruyor: Dillerle konuşmak da nedir? Doğası ve amacı nedir? Bunlar göksel meleklerin dilleri midir, yoksa yersel insan dilleri midir? Bu armağan hala var mıdır? Her ...

12,96 TL20,00 TL
İndirimli
Ateşin Kültür Tarihi

Ateşin Kültür Tarihi

İnsanlığın avucunda tanrılardan çalınan bir ateş yanarken, bugüne kadar sönmeyen bilginin uygarlaşma tarihine şahit oluyoruz.Prometheus’un tanrılara karşı isyanı, Hephaistos’un Olympos’tan düştükten sonra tanıştığı mitolojinin kızıl ideası, maddi dünyanın özü ve insan ruhuna iniyor.Ateşin yansımasındaki saklanan hikayelerde; ocak ve fırın kullanım teknikleri, inanış ritüelleri, pişirme yöntemlerini görebiliyoruz. Kontrolsüz bir elementin insanlığın elinde şekil alması ve temsil ettiği tüm felsefi değişimin insan suretine girdiği bir çalışma.

23,50 TL32,00 TL
İndirimli
Göklerdeki Babamız (abun D'başmayo) Duası Yorumu ve Lavij Şiiri

Göklerdeki Babamız (abun D'başmayo) Duası Yorumu ve Lavij Şiiri

Göklerdeki Babamız (Abun d'Başmayo) Duası Yorumu ve Lavij Şiiri

32,40 TL50,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Mitolojinin Kültürel Tarihi

Mitolojinin Kültürel Tarihi

Prof. Dr. Zeki Tez, insanlığın kolektif bilinçdışını, dilini oluşturan bir dizi imgeyi ve söylenceyi araştırdığı bu kitabında, okuyucuyu fantastik bir yolculuğa çıkarıyor. Carl Gustav Jung, insanın zihinsel insanlık durumundan, tarihinden miras alınan gizli birtakım imgelerle meydana geldiğini söyler. İşte bu unsurlardan oluşan zihin, bir hazinedir; içerdiği arketiplerin sayısı, “gerçek” olarak nitelenen şeylerle hemen hemen eşittir. İnsanoğlunun bilinçdışından köklenen ortak inanışları, edebi ve kültürel algılamalarını belki en zengin biçimde ifade eden ve yansıtan mitoloji, aslında tam da bu sebeple, “gerçek”ten daha gerçektir. Okur, bu kitapta dünya coğrafyasının özellikle doğusundan türeyen çok çeşitli imgeyi, bunların kökenlerini takibe çıkıyor. Bir zamanlar var olduğuna inanılan haya...

42,12 TL65,00 TL
İndirimli
Nivisen Oli Yen Ariyan En Heri Kevnar

Nivisen Oli Yen Ariyan En Heri Kevnar

Avesta, kitêba Zerdeşt û komberhema herî kevnar a gelê arî ya olî ye ku li gor hin çavkaniyan di destpêkê de ji bîst û yek neskan (beşan) pêk hatiye ku bi derbasbûna demê re û ji ber sedemên cuda, gelek beşên wê winda bûne û niha tenê ji şeş beşên bi navên Gehan, Yesne, Yeşt, Vendîdad, Vîspired û Kurte Avestayê pêk tê ku ji her yekê re defterek tê gotin. Peyva “Avesta”yê ku di berhemê bi xwe de derbas nebûye, ji pêşgira navdêrsaz a “A” û lêkera “Vîste” bi wateya naskirin, zanîn, peydakirin û peydabûnê (ku li gel peyva “Veda” (Vîd) pirtûka hindiyan a olî hevreh e) pêk tê. Bi giştî “Avesta” weke “agahîname” yan "zanînname" tê zanîn. Girîngiya Avestayê ji bo gelên arî û bi taybet kurdan ev e ku gelek bawerî, mîtolojî û çanda bav û kalên wan ên bi hezaran salan berî niha radixe ber çavan. Xeba...

61,24 TL90,00 TL
İndirimli
Kökenleri ve Anlamlarıyla Semboller ve İşaretler

Kökenleri ve Anlamlarıyla Semboller ve İşaretler

Kadim Hiyerogliflerden zamane logolarına, 2000’den fazla işaret ve simgenin anlam ve kökenlerini keşfedip sırlarını çözebilirsiniz.Aşkın klasik simgesi neden okun deldiği kalptir? Bereket simgelerinin tarihten gelen kökenleri neye dayanır? Terazi neden dayanır? Terazi neden adalet sembolüdür?Bu büyüleyici ve şık kitap imgelerin ardındaki anlamı araştırıyor.

151,20 TL200,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Alevi Yolunda Erkan

Alevi Yolunda Erkan

Diyarbakır bölgesinde yaşayan Aleviler, daha önceki yerleşim alanları olan Musul, Kerkük ve Horasan bölgelerinden 1550-1580’li yıllarda Dicle nehri boyunu takip ederek yeni yerleşim yerleri olan Diyarbakır’a göç etmişlerdir. İlk zamanlarda Dicle Nehri kıyısında toplam 360 tane Kızılbaş Alevi Türkmen köyü mevcutken Alevi köylerine karşı yapılan çeşitli baskılar sonucunda birçok köyün halkı ya asimile olmuş ya da başka vilayetlere göç etmiştir. Elinizdeki Erkânname, Diyarbakır’ın Kadıköy, Şarabi, Seyit Hasan, Türkmenhacı, Ulutürk, Şükürlü köylerinde ve Bismil ilçesinde hala devam eden Alevî erkânının, İmam Zeynel Abidin süreği esas alınarak hazırlanmıştır. Farklılıklarına rağmen Anadolu’nun her yanında uygulana gelen bu erkânlar, Aleviliğin temel inançları olan tevhid, adalet, nübüvvet, imam...

19,44 TL30,00 TL
İndirimli
Japon Mitolojisi

Japon Mitolojisi

Mitolojiler tamamen hayal ürünü müydü, yoksa başka dünyaların hikâyeleri miydi? Birçok farklı kültürün ve coğrafyanın mitolojisini tek tek ele alacak dizimizin yedinci kitabı,“Doğan Güneşin Ülkesi” Japonya’nın mitolojisi…Evrenin ve insanın kökeni, doğayla ilişkili hikayeler, yaşamla ölüm, insanın çevresiyle ilişkisi gibi pek çok konuya eğilen Japon mitolojisi, zengin coğrafyasına dayanan köklerini Budizmle daha da zenginleştirmiş, yüzyıllar boyunca tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmiştir. Japon kültürü alanında çok önemli bir araştırmacı olan Masaharu Anesaki’nin Japon mitolojisini bütün yönleriyle ele aldığı bu kitap, hem araştırmacılar hem de mitoloji meraklıları için geniş kapsamlı bir kaynak niteliğinde.

19,66 TL28,00 TL
Toplam: 1839