Destek İndirim -
Bu ay Ezoterizm Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Efsaneler Hikayeler Öteki Yayınevi

Efsaneler Hikayeler

Geçmişin hikâye anlatıcıları, engin deneyimleri ve insanı bir anda sarıp sarmalayan akıcı anlatımları ile her yaştan insanımıza kendilerini sevdirerek toplum içinde saygın bir yer edinmiş, karşılıksız sevilip sayılmışlardır. Onlar da bilgi hazinelerinde ne varsa hiçbir karşılık beklemeden çevresindekilerle paylaşmış, bildiklerinin kendileriyle birlikte öte âleme gitmeyip bu dünyada dilden dile dolaşmaya devam etmesi için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir. Bu sayede çok sayıda efsane ve hikâye kültür yaşamımızdaki yerini almıştır. Araştırmacı yazar Murat Çoküreten’in elinizde tuttuğunuz ve büyük emeklerle oluşturduğu bu eser de, aynı duyarlılık ve çabanın ürünüdür. Kitapta yer alan 82 adet efsane ve hikâyeyi yazarın akıcı anlatımıyla okurken satırları bir solukta yutacak ve kültürümüz...

49,14 TL70,00 TL
İndirimli
Ejderhanın Evrimi Maya Kitap

Ejderhanın Evrimi

Mitolojiler tamamen hayal ürünü müydü, yoksa başka dünyaların hikâyeleri miydi? Birçok farklı kültürün ve coğrafyanın mitolojisini tek tek ele alacak dizimizin dokuzuncu kitabı, Ejderhanın Evrimi…Ejderhalar, dünyanın en büyük edebiyat eserlerinin çoğuna ilham kaynağı olmuş ve çağlar boyunca zengin bir sembolizmin çekirdeğini oluşturmuştur. Ejderhanın Evrimi, başlangıçta doğanın gücünün ve gizeminin simgesi olarak ortaya çıkan ejderhanın, zaman içinde geçirdiği değişimi sembolizm, folklor ve biyoloji temelinde ele alıyor. Dünya mitolojisinde ejderha kavramının gelişimi üzerine kapsamlı bir bakış sunuyor.

31,75 TL42,00 TL
İndirimli
Babil Mitolojisi
 
Karakarga

Babil Mitolojisi

"Orta çağların Şabbat keçisi Doğuluydu. Muhtemelen Babil kökenliydi. Avrupa’daki cadı âlemlerinde bulunan ve akabinde yazılan büyü kitaplarını bir araya getirenler şeytanın kendilerine keçi şeklinde göründüğünü ve ona bu suretle tapındıklarını beyan ettiler. 15. yüzyılda yapılan Şabbat toplantılarının merkezinde insan çehresi olan bir keçi/iblis vardı ve Almanya’da ve İskoçya’da da buna benzer bir iblise tapılırdı." Zeynep Şebnem Suri’nin çevirisiyle kitap, Babil Mitolojisi’nin temel yapıtaşlarını ve kendinden sonra gelen mitolojilerle ortak paydaları irdeliyor. Babil dininin kökleri, Sümer ve Babil dinindeki ortaklıklar, Yunan ve Mısır Mitolojisi’nin Babil’den aldığı ilham, İştar, Marduk, Şamaş, Ea, Anu, Tammuz gibi tanrılar, farklı mitolojilerde birbirini tekrar eden mitler, Gılgamış Des...

15,60 TL26,00 TL
İndirimli
A'dan Z'ye Dinler Tarihi Say Yayınları

A'dan Z'ye Dinler Tarihi

40 yılı aşkın eğitim ve öğretim deneyimine sahip John Renard tarafından kaleme alınan A’dan Z’ye Dinler Tarihi dünyadaki sekiz büyük dini geleneğin (Yahudilik, Hıristiyanlık,Müslümanlık, Budizm, Hinduizm, Taoculuk, Konfüçyüsçülük ve Şinto) tarihi, inançları, sembolleri, ritüelleri, liderleri ve gelenekleri hakkında 1000’i aşkın soruya yanıt vermektedir. Davut Yıldızı nedir?Bu kadar çok farklı Hıristiyan kilisesi nasıl ortaya çıktı?Ahiretle ilgili İslami kavramlar nelerdir? Taoculukta cennet ve cehennem inançları var mıdır?Dalay Lama kimdir ve neden Budistlerin gözünde büyük önem taşır? Aydınlatıcı ve eğitici A’dan Z’ye Dinler Tarihi kitabı yanlış bilgileri ve yanlış anlamaları ortadan kaldıracak, kültürel ve tarihsel farklılıkları açıklamaya yardımcı olarak okuyucuya dünyanın büyük dinleri...

101,25 TL125,00 TL
İndirimli
Cadı, Büyü ve Ruh Çağırma Gece Kitaplığı

Cadı, Büyü ve Ruh Çağırma

“...Şeytanın hizmetine olan bağlılığının başladığı yer, Auldearn kilisesiydi. Burada Şeytan tarafından Janet adıyla vaftiz edildi, vaftiz sırasında bir arkadaşı tarafından tutuldu ve şeytan omzundan kanı emdi. Mensubu olduğu cadı topluluğu ya da meclisi on üç kişiden oluşuyordu (isimleri o sıralar ve bunlardan bazıları onun şikâyeti üzerine gözaltına alınmış gibi görünüyorsa), cadıların grupları için bu makul görülen bir rakamdı. Her birine, görevi Şeytan’dan sonra partinin isimlerini tekrarlamak olan bir amir ve şölenlerde sağ eline şeytanın gözdesi olan kadınlara hâkim gibi görünen bir de genç kız tahsis edilirdi. Üç ayda bir, bir balo verildiğinde meclislerin büyük bir toplantısı gerçekleşirdi. Her cadının onu bekleyecek bir “cini” vardı, bazıları “asude boz renkte, bazıları çimen yeşil...

13,61 TL21,00 TL
İndirimli
Çağın En Büyük Kalp Hastalığı Ateizm ve Deizm Cinius Yayınları

Çağın En Büyük Kalp Hastalığı Ateizm ve Deizm

Bu eserin amacı mecaz anlamda bir kalp hastalığı olan ateizm ve deizmi sadece Kur’an’ın ayetlerini esas alarak tedavi etmektir. Allah, başta Bakara Suresi’nin 7. ayeti olmak üzere sayısız ayette ateistlerin ve deistlerin kalplerinin mühürlü olduğunu belirtmekte Bakara’nın 10. ayetindeyse içi inkarcı dışı Müslüman olan insanların kalplerinde bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın da sürekli artığını ifade etmektedir. Bu eser, Kur’an’ın verilerine dayanarak ateizm ve deizmin ciddi bir kalp hastalığı olduğu gerçeğini gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.Eserde ateistler ve deistlerin Kur’an’ın dinine yönelttiği birçok eleştiriye sadece ayetler aracılığıyla cevap verilecek ve ateizm ile deizmin ne kadar büyük bir bedbahtlık olduğu Kur’an ayetleri ışığında izah edilecektir. Bunlara ek olarak Ku...

33,27 TL38,00 TL
İndirimli
Türklerin İslam Düşüncesine Katkıları İz Yayıncılık

Türklerin İslam Düşüncesine Katkıları

Türkler İslâm ile tanıştıktan sonra hem siyasi hem de ilmî alanda çok hizmet etmişler, dine dayalı olarak üretilen bu kültüre ciddi anlamda katkı sunmuşlardır. Ebû Hanîfe, İmam Mâtürîdî, Ahmet Yesevî, Musa Cârullah Bigiyef gibi büyük isimler Türklerin egemen olduğu veya bulunduğu coğrafyalarda yetişmişlerdir. Bu insanlar son din olarak gönderilen ilahî emaneti, aslına uygun ve müntesiplerinin ihtiyacına cevap verecek şekilde yorumlamaya devam etmişlerdir.Bu eser, aslında bütün İslâm dünyası ile alakalı olmakla birlikte, özelde Türk dünyası üzerinde yapılan araştırma ve incelemelerin derlemesinden oluşmaktadır. Bu çalışmaların birçoğu sempozyumlarda tebliğ metni olarak sunulmuş veya dergilerde makale olarak yayımlanmıştır. Yapılan çalışmaların bir arada bulunması ve bu çalışmalara daha ko...

28,73 TL38,00 TL
İndirimli
Dinler Tarihi İz Yayıncılık

Dinler Tarihi

Dinler Tarihi, Ahmet Mithat Efendi’nin (1844-1912) Tedrisî Tarih-i Edyan isimli eserinin sadeleştirilmiş hâlidir. Bu eser Dârülfünun’da okutulan ilk Dinler Tarihi ders kitabıdır.Eserine dinler tarihi biliminin metodolojisini ve önemini değerlendirerek başlayan Ahmet Mithat, metin boyunca dinin kökenine dair tartışmalara, bu anlamda animizm, totemizm, fetişizm gibi anlayışlara; Eski Mısır, Asur, Afrika, Yunan, Roma, Amerika dinleri gibi ölü dinlere; Konfüçyanizm, Taoizm, Şintoizm, Hinduizm, Budizm, Zerdüştîlik gibi yaşayan dünya dinlerine kadar uzanarak geniş bir yelpazede dünya inançlarını ele almıştır. Yahudiliğe, Hıristiyanlığa ve İslam’a ayrı bölümler ayırmasa da yeri geldikçe bu dinler hakkında kimi bilgileri vermiş, kimi değerlendirmeleri serdetmiştir. Eserinde, dinlerin toplum üzerin...

40,82 TL54,00 TL
İndirimli
Teopower Olarak Şiilik ve İran Dış Politikası Kitabevi Yayınları

Teopower Olarak Şiilik ve İran Dış Politikası

Bu eser, disiplinlerarası bir yöntem ile oluşturularak bir mezhep olan Şiiliğin İran için salt bir dini inanıştan çok daha öte anlamlar ifade ettiğini gösterme çabasındadır.Din ve mezhep olgusu birey, toplum ve devlet bakımından çok boyutlu bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin kimlik inşasında değerler, din, inanç, kültür, ideoloji, cinsiyet etkilidir. Özellikle din ve mezhep, bireylerin ve toplumların kendi kimliklerini tanımlamalarında en temel unsurlardan birisidir.Dinin ve mezhebin sadece bireysel ve toplumsal alanda değil devletler ve devletlerin politikaları açısından da önemli etkileri mevcuttur. Modern dünyada dinin yeri, etkileri, din-devlet, din-siyaset ilişkileri ve din sosyolojisi ile ilgili birçok bilimsel yayın ve araştırma sayısı artmaktadır. Özellikle 21. yüzy...

42,12 TL60,00 TL
İndirimli
Hawaii Mitleri Maya Kitap

Hawaii Mitleri

Hawaii efsaneleri, dünyanın herhangi bir ülkesinin efsaneleri kadar zengin ve çeşitlidir. Ancak hiçbiri mitolojinin genel gövdesinden ayrı değildir ki bu efsanelerin çoğu Hawaii Adası mitlerinden kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Renkli ve benzersiz efsaneleri ve mitleri araştıran bu büyüleyici kitap, mitolojiye ilgi duyan herkes için oldukça faydalı olacaktır.Wahaula Tapınağı'nın Hayaleti’nden Ata Tanrı Aumakualar’a, Molokai'nin Köpekbalığı Tanrısı’ndan Altın Bulutun Kızı’na pek çok figürün ölümsüz hikâyelerini bir araya getiren bu kitapta, Pasifik Okyanusu’nun sisli doğasında yer alan hikâyelere ve Hawaii mitolojisine dair merak ettiğiniz birçok şeyi bulacaksınız.

24,19 TL32,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Hristiyan Gülü Mektup Yayınları

Hristiyan Gülü

Hristiyan GülüMektup Yayınları

17,55 TL25,00 TL
İndirimli
Mühürname-yi Caferi La Kitap

Mühürname-yi Caferi

Bu çalışma, Derviş Muhammed Yemînî’nin Fazîletnâmesi’nin muhtelif nüshalarında tesadüfen bulunmuş Mühürnâme-yi Caferî adlı kısa bir mesneviyi barındırmakla birlikte üzerinde yapılan ilk disiplinli çalışma olması bakımından da önem arz etmektedir.Hz. Muhammed tarafından bir kadına emanet edilen mühürlenmiş bir taşın önce Hz. Ebubekir’e götürülmesi, sonrasında Hz. Ali’den başlayarak On İki İmam sırasına göre fantastik bir kurguyla İmam Cafer’e ulaşması ve nihayette bu taşın bir Caferîlik sembolü hâline gelmesi hadisesi eserin muhtevasını oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmada, bu hikâyeye bağlı kalmak suretiyle yapılan objektif değerlendirmeler dışında metnin yapı unsurlarına da değinilmekte; tespit edilen nüshalar üzerinden metin tenkidiyle birlikte bağlamlı sözlüğün de eklenmesiyle söz konusu e...

22,46 TL32,00 TL
İndirimli
Klasikten Bugüne Dini Hareketler Endülüs Yayınları

Klasikten Bugüne Dini Hareketler

“Klasikten Bugüne Dinî Hareketler –Sosyoloji Yazıları-” başlıklı bu kitapta İslâm tarihinin daha erken dönemlerinden itibaren ortaya çıkan ve etkilerinin günümüzde de hala hissedildiği Hâricîlik hareketi ve Kerbelâ Vakası, sosyolojik perspektiften ele alınmıştır. Bu hareketlerin ortaya çıkmasında dinî faktörlerden ziyade sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel şartların oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca kitapta Moonculuk Hareketi ile Fethullahçı (FETÖ) Cemaat Örgütlenmesi mukayese edilmiştir. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmeye çalıştığı hain kalkışmanın temellerine ve belli bir proje kapsamında Türk Devleti’ni yıkmaya yönelik faaliyetlerine 2003 yılında dikkatleri çeken bu bölüm, sosyolojik perspektiften olayları analiz etmenin önemini vurgulama çerçevesinde, ...

30,24 TL40,00 TL
İndirimli
Gerçek Aydınlığında Gerçek Din İleri Yayınları

Gerçek Aydınlığında Gerçek Din

Yaratan’ın peygamberler, elçiler ve kitaplar göndererek ve asla değişmeyen Yasası’nın ikincil ilkelerinde küçük değişiklikler yaparak insanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden bildirdiği Din, hep aynı Din’dir; Gerçek Din.Kur’an’da anılan toplumlar değişik dinlerin bildirildiği toplumlar değildir. Bunlar kendilerine Gerçek Din bildirildikten bir süre sonra kişilere, söylemlere, simgelere kutsallıklar yakıştırarak Gerçek Din’i saptırmış olan nankör toplumlardır.“Allah’ın Yasası öteden beri böyle gelip geçmiştir. Çünkü Allah’ın Yasası’nda asla bir değişiklik bulamazsın!” (Utku 48:23)Yaratan’ın bildirdiği Gerçek Din bilincine erişebilmek için hiçbir kişiye, kuruluşa, topluluğa ve Kur’an’dan başka hiçbir kaynağa gereksinim yoktur. İnanç yalnızca Yaratan’a yönelik bireysel yükümlülüktür. Bu bir...

30,89 TL44,00 TL
İndirimli
Türkiye’de Spiritüel Arayışlar İletişim Yayınevi

Türkiye’de Spiritüel Arayışlar

“Özellikle de son yıllarda Türkiye’de ateizmin ve deizmin yaygınlaştığına ilişkin bazı heyecan verici tartışmaların yapıldığı; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oldukça angaje bir aktör olarak eşcinsellikten yogaya kadar iç siyasete sürekli müdahalede bulunarak açıklamalar yaptığı; camilerden her gün rutin dışı selaların okunduğu bir dönemde Türkiye’de la-diniliğin (nonreligion) ya da la-dini inanç ve pratiklerin analizinin toplumsal değişmenin anlaşılması açısından daha da önemli hale geldiğini düşünüyoruz.”Türkiye’de 2010’ların sonlarından itibaren, uzun süredir üzerinde durulan dindarlaşma-muhafazakârlaşma eğilimine paralel veya ona karşıt olarak, dinden uzaklaşma eğilimlerinden söz edilir oldu. Bu eğilimlerin bir yüzü, ateizme veya yine üze...

50,11 TL58,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Burçlar Kuşağı Desen Yayınları

Burçlar Kuşağı

Can Göknil Burçlar Kuşağı'nda, çağlar boyu yıldızlara emanet ettiğimiz kaderlerimizin öyküsünü anlatıyor.İçimizdeki gökyüzüUluslararası sanatçı Can Göknil Burçlar Kuşağı'nda, Doğu mitolojisinden beslenerek, kültürümüzü derinden etkileyen burçların kökenine eğiliyor ve çağlar boyu yıldızlara emanet ettiğimiz kaderlerimizin öyküsünü ele alıyor.Dünden bugüne varlığını koruyan zodyak inancını efsane ve söylencelerle bezeli görsel bir kitap hâline dönüştüren Göknil, yıllardır mitoloji bilimi üzerine sürdürdüğü araştırmalarını özgün bir yorumla birleştiriyor, yaratılış ve burçlara dair on iki mit anlatıyor.Hangi burç Dünya'ya özlem duyduğu için Burçlar Kuşağı'ndan ayrılmak istemiş? Neden Boğa burcunun fırtına tanrısı olabileceğine inanılmış? Süt gölünün her bir damlası hangi kudretli burca şifa ...

37,04 TL49,00 TL
İndirimli
Güneş Mitleri Maya Kitap

Güneş Mitleri

Mitolojiler tamamen hayal ürünü müydü, yoksa başka dünyaların hikâyeleri miydi? Birçok farklı kültürün ve coğrafyanın mitolojisini tek tek ele alacak dizimizin sekizinci kitabı, Güneş Mitleri…Tarihin başlangıcından beri insanlar, doğa olaylarını anlamaya çalışmış ama en fazla ilgiyi ve merakı daima güneşe göstermişlerdir. Güneşin her akşam ortadan kaybolup her sabah yeniden doğmasına, sayısız ilahi nitelik atfetmiş, gücü karşısında tapınmaya başlamış, adaklar sunmuş ve onu yaratıcı yerine koymuşlardır.Güneş mitolojisini her yönüyle ele alan bu kitap, mitoloji okurları için çok önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte bir kaynak.

22,68 TL30,00 TL
İndirimli
Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları Dost Kitabevi Yayınları

Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları

Antik Akdeniz uygarlıkları ve onlar arasındaki kültürel etkileşimin çağdaş dünyaya yön veren baskın bir vurguya sahip olduğu savından hareket eden bu kitap, sadece bu kültürel ve toplumsal ortak paydanın değil, aynı zamanda bu uygarlıkların da kendi içinde çözümlendiği başlıca bir kaynak olma niteliğini taşıyor. İÖ 3200 tarihiyle başlayan geniş bir bağlam içinde, insanlık tarihinin birçok alanındaki temel kazanımlarının kökeni olduğunda birleşilen kapsamlı bir uygarlık çözümlemesi ve konuyu anlaşılır kılma amacını güden tamamlayıcı şema, çizelge, resim ve planlarla esaslı bir başvuru kitabı.

103,68 TL120,00 TL
İndirimli
Paganizmin Kökenleri 1.cilt Mitra Yayınları

Paganizmin Kökenleri 1.cilt

Zamanın uzun dönemleri boyunca kadim pagan ilahları ile onları benimseyen ülke ve kültürler arasındaki bağlantıyı bilmek isteyenler için, George Stanley Faber’ın ilk olarak 1816 yılında yayınlanan bu eseri, kitaplıklarında bulundurmaları gereken bir başvuru kaynağı niteliğindedir. İlahlaştırılmış ve neredeyse binlerce yıl her mitolojide boy göstermiş kadim tanrı ve tanrıçaların kökenleri, kültürlere göre değişiklik gösteren çeşitli adları, ünlü efsaneleri ve birbirleriyle şaşırtıcı benzerlikleri en ilgi çekici detayları ve açıklamalarıyla okuyucuyu bir zaman yolculuğuna çıkartacaktır. Kitaptaki karşılaştırmalı mitolojiler, düşündüren hipotezler, Dünya’nın başlangıcından beri gelmiş geçmiş efsanevi kadim pagan idollerinin gerçek kimliklerine ışık tutmaktadır. Özellikle Nuh Tufanı ve Gemisi,...

59,67 TL85,00 TL
İndirimli
Mus’ab B. Umeyr Timaş Yayınları

Mus’ab B. Umeyr

İslamiyet’in ilk yıllarında, henüz 25’inde iken katılır iman kervanına... En yakınlarından gördüğü eza ve cefa karşısında dik duruşunu muhafaza eder; zerre kadar geri adım atmadan yoluna devam eder; ta ki Uhud’da şehid oluncaya kadar... Mus’ab, Resulullah’ın şanlı sahabelerindendir... 1500 yıl öncesinden bugünün modern insanına çok şeyler söyler... Sözün özü, ibret alınası bir hayat, gıpta edilesi bir şehadettir Mus’ab’ın... İbret almak, istikamet kazanmak, model görmek isteyenler için... Ömer Döngeloğlu’nun hayatı yorumlayan enfes kaleminden Mus’ab b. Umeyr...

28,35 TL35,00 TL
İndirimli
Ateizmi Savunmak Ayrıntı Yayınları

Ateizmi Savunmak

Robin Le Poidevin ortaçağ felsefesinin temel teistik argümanlarını çürütmek için analitik felsefeye başvuruyor. Yazar, kitabı üniversiteöğrencilerinin din felsefesi ya da metafizik derslerinde okutulabilecek bir metin olarak tasarlamış. Kitapta tartışılan meseleler demetafizik meseleler –nedensellik, zaman, zorunluluk, ontoloji vs– olarak sunuluyor. Bunun dışında Tanrı varsa neden kötülük varsorusu ateizmin teizmi çürütme konusunda elinde en çok koz bulunduran argüman. Kitabın son kesitinin konusu zamanın doğasındaise ölüme yönelik tutumlarımız tartışılıyor. Yazarın dediği üzere bu metinde sunulan son kertede ateist bir tasavvur olsa da, din karşıtıbir yaklaşım değildir.Bu metafizik meseleler arasında en önemlisi şöyle sıralandırılabilir: “Evren hiçlikten var olmuş olamaz; nihai bir nedeni...

36,29 TL48,00 TL
İndirimli
Uygarlaşan İştah: Atalarımız Nasıl Besleniyordu? Redingot Kitap

Uygarlaşan İştah: Atalarımız Nasıl Besleniyordu?

Atalarımız ne yiyordu? Besinlerini ilk kez ne zaman pişirdiler? Et yemek ile ataerkil şiddet arasında bir ilişki var mı? İçinde bulunduğumuz uygarlık bir buğday ve ekmek uygarlığı mı? Yaşam ne zamandan bu yana ekmek kavgasına dönüştü? Antikçağın sofralarında neler vardı? Ne yiyorsan o musun yoksa neysen onu mu yiyorsun? Zenginin şöleninden, fakirin ekmeğine kadar sınıfsal sofra savaşları…İlerlemeci bilim uzun yıllar insanın tarihsel yolculuğunun, karnını doyurmakta güçlük çeken akılsız hayvandan, modern, akıllı, tok bir varlığa doğru olduğu öyküsünü anlattı. Avcı-toplayıcıları, tüm gün karınlarını doyurma peşindeki yarı-aç ilkeller olarak betimleyen bu bilimsel söylem, elde edilen arkeolojik veriler ışığında nihayet terk edilmeye başlandı. Yiyecek bulmak için özel bir zamana dahi gereksini...

36,50 TL52,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik Milelnihal

Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik

Günümüzde siyasi kararlardan hukukî adımlara, sosyal ilişkilerden eğitime kadar birçok konunun dinî referanslarla ifade edildiği görülmektedir. Bu durum, Yahudilik söz konusu olduğunda daha da belirgin olmaktadır. Yahudilik, hayatın tamamına dair söyleyecek sözü olan bir dindir. Nitekim bir Yahudi’nin yirmi dört saatinin nasıl geçeceği Yahudi şeriatı tarafından tanzim edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Yahudilik, bir din olmanın da ötesinde bir yaşam biçimidir. Siyaset, kültür, eğitim ve ilahiyat alanlarında gündemimize giren Yahudilik konusunda sağlıklı bilgilere ulaşmak zaruri bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.Bir dini bütün bileşenleriyle öğrenmek önem arz etmektedir. Diğer türlü körlerin fili tarif etmeleri gibi konunun sadece bir yönü ön plana çıkarılarak resmin bütünü kaçırı...

81,00 TL100,00 TL
İndirimli
Klasik Türk Şiirinde Zahiri ve Batıni Mitoslar Kut Yayınları

Klasik Türk Şiirinde Zahiri ve Batıni Mitoslar

Mitoloji, ilk insanın yaratılışı ve nesnelerin kökenini anlama arzusundan teşekkül etmiştir. İnanışlar ve ritüellerle yayılma alanı bulan mitoslar, girdikleri her kültürde o kültürün kendine has elbiselerini kuşanır. İnsanlığın daha başında ihtiyaç duyup kullandığı rit ve mitlere ait imge ve simgeler özellikle sanat eserleri vasıtasıyla geniş yayılma alanı bulur. Sanatçı, sanat eserini oluştururken insanlığın ortak mirası olan bu motiflerden istifade eder. Bu yüzer-gezer motifler yayılırken değişip dönüşürler. İlk bakışta farklı olduğu düşünülen bu motiflere dikkatle bakıldığında ya işlevlerinin yahut oluşum öykülerinin hâlâ görünmez bir bağla birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu görülü. Bu bağlamıyla özellikle sanat eserindeki mitik örüntüler, sanatçının kendi kültürünün arketiplerine gö...

77,76 TL120,00 TL
Toplam: 1856