0
Sepetim
Filtreleme
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
İran Suud Rekabeti ve Hizbullah Orion Akademi

İran Suud Rekabeti ve Hizbullah

İslam toplumlarının siyasi, ekonomik, sosyal ve dini problemleri her geçen gün blüyümektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında bölge dışı ülkelerin emperyalist polikalarının etkisi olmakla birlikte, Müslümanların iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunların payı da büyüktür. Günümüzde sosyolojik olarak bir islam dünyasının varlığından söz edilebilirken, siyasi ve ekonomik bir islam dünyası maalesef bulunmamaktadır. Müslümanların yaşadıkları derin ayrışma ve parçalanmada mezhepsel ve dini anlayış farklılıkları ile bölgesel siyasi rekabetler önemli bir yer tutmaktadır. Elinizdeki çalışma Müslüman dünyada ortak gündem oluşturamamanın aktüel dini ve siyasi nedenlerine ışık tutmak istemektedir. Umarız ki islam dünyasında sorunların anlaşılmasına ve çözümüne mütevazi bir katkı sunar.

36,45 TL45,00 TL
İndirimli
Kurtuluş Paradoksu İletişim Yayınevi

Kurtuluş Paradoksu

“Bahsettiğim paradoks, kurtarıcılarla, kurtarmayı hedefledikleri ve aslındakurtardıkları insanların arasındaki gerilimli ilişkiyle ilgili. Bu ilişki eşzamanlıolarak hem derin bir sempati hem de derin bir düşmanlık içerir. Sempatidiyorum çünkü kurtarıcılar sadece yabancı egemenliğine karşı çıkıp onunyerini almakla kalmadılar; kendileriyle özdeşleştirdikleri erkek ve kadınlarıngündelik hayatlarını iyileştirmek istediler: onların olan insanları. Düşmanlıkdiyorum çünkü kurtarıcılar aynı zamanda aynı insanların geri kalmış, cahil,edilgen ve boyun eğmiş olarak tanımladıkları hallerinden nefret ettiler.Halklarına, onları dönüştürerek, sıkı sıkıya bağlı oldukları geleneksel dinîinanç ve pratiklerine baskın çıkarak, onları modernleştirerek yardım etmeyeçalıştılar.”Ulusu kurtaranlar, sıklıkla siyase...

31,10 TL36,00 TL
İndirimli
Kültür Politikasına Giriş İletişim Yayınevi

Kültür Politikasına Giriş

Kültür Politikasına Giriş: Kavramlar, Modeller, Tartışmalar’da Füsun Üstel,öncelikle kültür politikasının bir kamu müdahalesi olarak tarihsel süreçiçinde ortaya çıkışını, gelişimini, kapsamını, belli başlı politika modellerinive alandaki güncel tartışmaları ele alıyor. Ardından çağımızın önemlimeselelerinden biri olan kültür hakkı ve kültürel hakların, ülkelerin içhukukunda ve uluslararası insan hakları hukukundaki yerini tartışıyor. Üstel,alandaki modellerin ideal-tipik örnekleri kabul edilen Fransa, Birleşik Krallıkve Almanya’da benimsenen kültür politikalarını ayrıntılı ve çok yönlü birbiçimde ele aldığı diğer bölümlerde, bu örnekleri destekleyen kuramsalbakış açısıyla, Avrupa dışı coğrafyalarda hayata geçirilen kültür politikalarınıyorumlamak için de bir genel çerçeve çiziyor. Son olar...

50,11 TL58,00 TL
İndirimli
Manşet - Türkiye Konuşuyor Kırmızı Kedi Yayınevi

Manşet - Türkiye Konuşuyor

İpek Özbey “röportaja gidiyorum” dediğinde bilirdim ki bir manşet geliyor. Yine bilirdim ki o manşet haftaya damgasını vuracak ve gündem olacak. İpek beni hiç yanıltmadı. Hürriyet’te haftalık röportaj için İpek’i görevlendirmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi bu kitabı elime aldığımda bir kez daha anladım.Fikret Bilâ - Eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniBazı mülakatlar zaman ve koşullar ne kadar değişse de, kalıcı metinler olarak belleklerde, literatürde, arşivlerde yerini alır. Bu gruptaki mülakatlar daha sonra yapıldıkları dönemleri anlamak açısından tarihçiler, araştırmacılar, toplumbilimciler açısından önemli referans metinler oluştururlar. İpek Özbey’in mülakatlarını bu grupta değerlendirmemiz gerekir. Sedat Ergin - Eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniİpek Özbey’...

24,57 TL35,00 TL
İndirimli
Siyasal ve Entelektüel Tarihimizden Portreler Tarihçi Kitabevi

Siyasal ve Entelektüel Tarihimizden Portreler

Bu kitapta 20. yüzyılın başından günümüze uzanan tarih aralığında siyasal ve entelektüel hayatımızın parçası olmuş 21 ismin, her biri farklı bir yazar tarafından kaleme alınmış, portresi yer almaktadır. Okur, Türk siyasal hayatını arka planda takip edebileceği bu portrelerde Yakup Kadri Karaosmanloğlu’nun Kemalizm’i içeriden eleştiren; Şevket Süreyya Aydemir’in ütopyasını yitirirken ki sesini duyacaktır. Ercüment Ekrem Talu’nun ve Falih Rıfkı Atay’ın iktidar değiştikçe söylem değiştirdiğine şahit olacaktır. Şükrü Saracoğlu’nun dış politikadaki müzakereci yönünü; Fatin Rüştü Zorlu’nun bakan koltuğundan idam sehpasına uzanan yaşamını görecektir. Sabahattin Eyuboğlu’nun Anadolu’nun evrenselliği ile yerelliğini bütünleştirme çabasını takip edecek; kadın bir bilim insanı, sosyalist ve Senatör o...

35,38 TL52,00 TL
İndirimli
2000’li Yıllarda Türkiye’de İşgücü Piyasası Dinamikleri Orion Kitabevi - Ders Kitaplar

2000’li Yıllarda Türkiye’de İşgücü Piyasası Dinamikleri

Ekonomik yapıdaki sorunlar nedeniyle Türkiye 2000’li yılların başındaki demografik fırsat penceresi dönemini üretken istihdam alanlarıyla değerlendirmek için zamanla yarışmaktadır. Bununla birlikte Türkiye işgücü piyasalarında yüksek işsizlik, düşük işgücü verimliliği, emek arz ve talebi arasında beceri uyuşmazlığı, asgari ücretlileşme, sosyal hak ihlalleri gibi ciddi sorunlar varlığını devam ettirmektedir.Uygulanan politikalarla özellikle büyük sermaye niteliğindeki işletmelerin ihtiyaçları karşılanırken ve sosyal transfer harcamalarıyla en alt gelir grupları için asgari bir refah seviyesi sağlanabilirken, sürdürülebilir gelirin kaynağı olan işgücü piyasalarında ise politikalar aynı şekilde etkinlik gösterememektedir.Çalışma karmaşık ve dinamik karakterli işgücü piyasasına yönelik literat...

56,16 TL65,00 TL
İndirimli
Modern Karanlık Çağ IQ Kültür Sanat Yayıncılık

Modern Karanlık Çağ

Bu kitapta, dünya küresel sisteminin insanlığa karşı, nasıl bir tuzak ve işlediği planlarını açık bir ifadeyle göstermeye çalıştım. Yaşadığımız bu dünyada, aslında hiçbir şeyin tesadüf olmadığını her şeyin bilerek ve dizaynlı bir şekilde yürütüldüğünü, böyle bir şey olabilir mi? Algısını bir kenara bırakıp her şeyi sorgulayıp, araştırıp, derin bilgiler eşliğinde edindiğimiz bu bilgileri hayatımızda uygulamamız ve ona göre şekillendirmemiz gerektiğini umarım anlatmaya çalışmışımdır. Bu çalışmamda beni destekleyen herkese başta ailem ve diğerlerine her zaman yanımda oldukları için minnettarlığımı ve sevgilerimi sunuyorum.“Gün Gelecek”Hayat elinden aldığı her şeyi fazlasıyla sana iade edecek insanlar hak yer ama kader asla.! Sabret ve bekle. Güzel günler yakın. Umudunu yitirme şu hayatta bir ...

31,59 TL39,00 TL
İndirimli
Humanitarian Diplomacy Gazi Kitabevi

Humanitarian Diplomacy

İçindekiler1. Introductıon2. The Concept Of Power In The Study Of Internatıonal Relatıons2.1. Foreign Policy2.2. Concept And Types Of Power2.3. Soft Power Phenomenon İn Foreign Policy2.4. Soft Power Approaches Of Countries2.5. Soft Power Approach Of Turkey3. Soft Power Today: Publıc Dıplomacy3.1. Soft Power, Diplomacy And Public Diplomacy3.2. The Role Of Public Diplomacy İn International Relations3.3. Turkey‘S Approach To Public Diplomacy4. Humanıtarıan Dıplomacy4.1. History Of Humanitarian Diplomacy4.2. Actors, Practices And Arguments Of Humanitarian Diplomacy4.3. The Connection Of Humanitarian Diplomacy With Public Diplomacy4.4. Turkey‘S Approach To Humanitarian Diplomacy5. Afad Case5.1. Afad, Since Its Foundation5.2. Humanitarian Diplomacy Approach Of Afad5.3. Examination Of Afad Works6...

50,49 TL55,00 TL
İndirimli
Güç ve Tercih: Siyaset Bilimine Giriş Serbest Kitaplar

Güç ve Tercih: Siyaset Bilimine Giriş

Güç ve Tercih, siyaseti her yönüyle ele alan bir başucu kitabı. Devletin yapısından ideolojiye, rejim yapılarından demokrasinin sorunlarına, kurumlara, çıkar gruplarına, hukuk geleneklerine ve somut ekonomik sorunlara kadar geniş bir yelpazeyi ele alan kapsamlı ama aynı zamanda herkesin anlayabileceği bir dille yazılmış olan bir eser. Kitap, siyaset bilimine bakışınızı şekillendirecek türden kavramsal bir çerçeve sunan temel bilgiler içeriyor ve bu bilgileri uygulamaya dair sorun ve tartışmalarla ilişkilendiriyor.Shively’nin eseri, özellikle sistem arayışı içerisindeki Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, insanların bu tartışmalara girmeden önce gözden geçirmeleri gereken konuları içeriyor. Siyasi tercihler, güç mücadeleleri, federalizm, başkanlık sistemi, karar alma süreçleri ve siyase...

50,11 TL58,00 TL
İndirimli
21. Yüzyılda Tedarik Zinciri Yönetimi Kriter Yayınları

21. Yüzyılda Tedarik Zinciri Yönetimi

Günümüzde tedarik zinciri yönetimi işletmelerin rekabet başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Tedarik zincirleri çok sayıda bağımsız firma ve süreçten oluşan karmaşık yapılı sistemlerdir. Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle gün geçtikçe karmaşıklığı artan tedarik zincirlerini başarıyla yönetmek zorlaşmaktadır. 21.yüzyılda çevresel ve sosyal problemler ile artan riskler, Endüstri 4.0 ile gelen değişimler ve Covid-19 pandemisinin tedarik zincirleri üzerinde yaratmış olduğu ani şok ve belirsizlikler, tedarik zinciri yönetiminde kuralların yeniden yazılacağı bir döneme girilmesine neden olmuştur. Bu kitap ile tedarik zinciri yöneticilerine yeni dönemde kılavuz olabilecek bilgiler sunmak amaçlanmıştır. Kitabın içeriğinde tedarik zinciri kavramı ve temel karar süreçleri kısaca a...

47,52 TL55,00 TL
İndirimli
Lojistik Merkez Olarak İstanbul’un Hava Ulaşımındaki Yeri Kriter Yayınları

Lojistik Merkez Olarak İstanbul’un Hava Ulaşımındaki Yeri

Ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığı, sipariş döngü süreçlerinin kısaldığı, ülkeler arası sınırların görünmez hale geldiği, işletmelerin globalleştiği, taşıma mesafelerinin arttığı, hız ve maliyet unsurunun bir numaralı faktör olarak karşımıza çıktığı günümüz dünya ticaretinde, ticaretten türeyen bir talep olan lojistiğin önemi giderek artmaktadır.Artan uluslararası ticaret faaliyetleri ve sınırların görünmez hale gelmesi ile müşteriler siparişlerine en kısa sürede ulaşmak, tedarikçiler ise müşterilerin taleplerine en hızlı, emniyetli ve yüksek kalitede bir taşımacılık hizmeti vermek istemektedirler.Diğer taşıma modları ile karşılaştırıldığında oldukça güvenli bir taşıma türü olduğu için pahada yüksek değere sahip ürünlerin taşındığı havayolu taşımacılığı ile ilgili olarak; 2024 yılın...

30,24 TL35,00 TL
İndirimli
Normale Geçiş ve Vergi Yapısının Rasyonelliği Paradigma Akademi Yayınları

Normale Geçiş ve Vergi Yapısının Rasyonelliği

Sovyet ifadesi Çarlık Rusya’sında da (1547-1721) kullanılan ve “konsey” anlamına gelen Rusça bir sözcüktür. Bu sözcüğün sosyalist ekonomik sistemle olan ilişkisi ise Lenin’in 1917 yılında başlattığı “tüm iktidar konseylere” sloganıyla ortaya çıkmış ve dünya tarihinde de önemli bir yer edinmiştir. Ancak devrimden sadece iki ay sonra bu tarihi dönüşüm süreci Maksim Gorki tarafından eleştirilecekti: "İktidar, Sovyetlere sadece kâğıt üzerinde geçti, yoksa gerçekte değil.” (Anweiler, 1990: 23-7, 280).Sovyetler Birliği’nin kurucusu olarak kabul edilen Lenin’e göre sosyalizm, tüm halkın çıkarına hizmet etmek için örgütlenmiş devlet tekelidir. Bu tekelci devlet, sosyalizm için tam maddi hazırlık sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir (Fine vd., 1993:114-5). Bu açıdan sosyalizmin bütün amacı özel se...

40,34 TL45,00 TL
İndirimli
Sınıraşan Su Sorunu ve Güvenlik Olgusu Orta Doğu Örneği Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Sınıraşan Su Sorunu ve Güvenlik Olgusu Orta Doğu Örneği

Elinizdeki kitap, sınıraşan su sorununa bir nebze de olsa dikkati çekmeyi ve katkı yapmayı amaçlamıştır. Bir damla petrolü bir damla insan kanından "daha değerli" gören Batı dünyası, günümüzde su sorununa da benzer bir perspektifle yanaşmaktadır. İnsani erdemden mahrum zalimane anlayışa göre ekonomik ve stratejik değeri olan her şey için savaşılır. Su sorunu da bu açıdan tek kıblesini çıkar bilen insanoğlunun acımasızca savaşabileceği bir kaynaktır. Nitekim dünyanın çeşitli coğrafyalarında su kaynaklarının kontrolü için birbirini öldüren insanların varlığına şahit olmaktayız. Bu durum devletler düzeyine ta.şınacak olursa bir savaş nedeni olabilir. Uluslararası ortamın anarşik olduğunun kabulü, su savaşlarının da muhtemel bir senaryo olarak masada olduğunun kabulünü gerektirir. Her devlet "...

23,33 TL24,00 TL
İndirimli
Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı (1950-1980) Koyu Siyah Kitap

Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı (1950-1980)

Bu kitapta, 1950-1980 yılları arasında Türkiye solunun Kıbrıs sorununa bakışı konu edilmektedir.Türkçede Kıbrıs sorununu farklı perspektiflerden ele alan çalışmalar yer alsa da Türkiye’deki sol hareketlerin bu konuya yönelik tutumlarına dair derli toplu bir çalışma bulunmamaktadır.Bu anlamda elinizdeki kitap 1950’lerde Kıbrıs sorununun ortaya çıkışından itibaren Türkiye’deki sol örgüt ve hareketlerin konuya dair tutum ve yaklaşımlarını değerlendirmeye yönelik ilk çalışmadır. Daha önce Kıbrıs’ta Türkçe ve Yunanca olarak yayınlanan kitap, Kıbrıs sorununun özel bir boyutuna derinlikli bir bakış sağlamaktadır.

29,48 TL39,00 TL
İndirimli
Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Teorisi Ayrıntı Yayınları

Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Teorisi

Demokrasi en iyi yönetim şekli midir? Özgür olmak ne anlama gelir? İnsanlar her anlamda eşit olmalı mıdır? Adil bir toplum yapısı nasıl ortaya çıkarılabilir? Mülkiyet hakkının doğurduğu adaletsizlik giderilebilir mi? Devlet yönetiminde etik yaklaşımlar göz ardı edilebilir mi? İnsan doğuştan iyi midir, kötü müdür? Kapitalizm, sosyalizm, faşizm nedir, kimlere hizmet eder?Yazar Pete Woodcock, siyaset teorisinin bu temel sorularını geçmişten günümüze dünya düşünce tarihine yön vermiş filozofların yaklaşımları çerçevesinde ele alıyor; Sokrates’i, Platon’u, John Locke’u, Thomas Hobbes’u, Jean Jacques Rousseau’yu, Nietzsche’yi ve daha nice büyük düşünürü birbirleriyle tartışmaya sokarak ve yaklaşımlarını temel unsurlarıyla aktararak bu soruların yanıtlarını ve siyasetin doğasını gözler önüne seri...

30,24 TL40,00 TL
İndirimli
Beyaz Devrimden 27 Mayıs'a İktidar-basın-sansür Literatürk Academia

Beyaz Devrimden 27 Mayıs'a İktidar-basın-sansür

14 Mayıs 1950 tarihinde, Türkiye çok partili döneme geçerken Demokrat Partinin kazandığı zafer “Beyaz Devrim” olarak anıldı. Ancak Demokrat Parti artan gücüyle ilkelerinden uzaklaştı. Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP’nin üzerindeki baskıcı tutumu, iktidara gelirken basına verdiği teminatlardan vazgeçmesi 27 Mayıs’a giden sürecin yapıtaşlarını oluşturdu. Kitap, Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok partili dönemi, DP iktidarını anlatırken, 1960 darbesine giden süreçte Türk basınına tanıklıklarla, ilginç anekdotlarlaışık tutuyor.

43,20 TL50,00 TL
İndirimli
Kürt Milliyetçiliği Peywend

Kürt Milliyetçiliği

Kürt milliyetçiliğini anlamaya odaklanan bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki Kürt kamuoyunda meydana gelen politik ve düşünsel gelişmeleri inceleyerek Kürt milliyetçiliğinin neden sadece Batı kaynaklı teorik yaklaşımlarla açıklanamayacağını ortaya koyuyor. Kürtlerin Osmanlı yönetimiyle, Ermeni ve Süryani gibi etnik-dini topluluk ve milliyetçiliklerle koşullara göre değişen ilişkilerini, dönemin Kürt basını ile Türkiye, İngiltere, Fransa ve Yunanistan arşivlerindeki belgeler temelinde inceleyen elinizdeki kitap aynı zamanda Avrupalı devletlerin Kürtlere bakış açısını ve onlara yönelik politikalarını da ortaya koyuyor. Dil merkezci milliyetçi teorilerin aksine, Kürtlerde sosyopolitik durumlarının bir sonucu olarak dinin ve coğrafya merkezli yaklaşımın ulusal bilincin inşa...

38,61 TL55,00 TL
İndirimli
Terörist Belge Yayınları

Terörist

Terör, a. Fr. 1 Korku salma, yıldırma. 2 genellikle siyasi bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem. terörist, -ti a. Fr. Terör yaratan, terör uygulayan. Terörizm, a. Fr. 1 topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümü. 2 Siyasal bir amaca ulaşmak için terörü bir yöntem olarak kullanma."Türkiye’deki siyasi tutsakların cezaevlerinde uğradığı mezalim elinizdeki kitabın belkemiğini oluşturmaktadır. Sunulan materyallerin çoğu, askerî cuntanın iktidara geldiği Eylül 1980 ile Kasım 2000 arasındaki dönemi kapsamakla beraber çalışma genişletilmiş, olayların arka planına ışık tutmak için Türkiye tarihine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.Siyasi tutsaklara yönelik sistematik saldırılar, ‘müesses nizam’ın devamı amacıyla işçilere, halklara ...

34,02 TL45,00 TL
İndirimli
1774’ten Günümüze Türk Dış Politikası Serbest Kitaplar

1774’ten Günümüze Türk Dış Politikası

İlk edisyonundan itibaren Türk dış politikası üzerine en kıymetli eserlerden olan William Hale’in 1774’ten Günümüze Türk Dış Politikası kitabının 3. edisyonundan yapılan bu çeviri, Türklerin dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinin en kritik aşamaya girdiği 18. Yüzyıl’ın son çeyreğinden günümüze Türk dış politikasının kapsamlı ve analitik bir incelemesi niteliğindedir.Son yıllarda Türkiye’nin uluslararası alandaki rolü, dramatik bir şekilde değişmiş ve artmıştır. 3. edisyonda bu değişiklikler ışığında bölümler ve konular yeniden ele alınmıştır. Yeni gelişen olaylar ve ortaya çıkan yeni fikirlerden faydalanan William Hale, ilk edisyonun açık ve anlaşılır anlatımını korurken önceki tarihsel anlatımda dikkatli bir şekilde değişikliğe gitmiştir.Uzun tarihsel perspektifi, en yeni gelişmelerin deta...

47,52 TL55,00 TL
İndirimli
İlluminati'nin Şifresi Bilge Karınca Yayınları

İlluminati'nin Şifresi

İlluminati - Aydınlanmışlar- "Münevverler" adı altında dünyaya hükmeden Siyonist bir güç söz konusudur. Bunlar 13 israil soyunun liderlerinden ibarettir. Her soyun kendi lideri vardır ve bu liderlerin toplamı İlluminatidir. Bu elit tabaka çoktan dünyayı ele geçirdi. Alenen ve açıktan bunu belli etmiyor ama dünya çapında siyasi, politik bir tiyatro oynamaktadır.Siyonist ve satanist olmaları hasebiyle dünyanın kaderini değiştirip, şeytani bir kehanet kitabı haline getirdikleri "Muharref Tevrat'a göre belirliyorlar. Gelecekte neyin nasıl cereyan edeceğini sözde kendileri takdir ediyorlar. Bunun için gizlenen Talmud Yasaları gibi şeytani doğmalardan ilham alıyorlar. Muharref Tevrat onların içinden çıkan sapık ve onlara göre demirbaş sayılan kitaptan çıkan şeytanın "senaryosu" ve "kehanet" kayn...

21,38 TL33,00 TL
İndirimli
Türkiye'de Siyasetin Kişiselleşmesi ve Recep Tayip Erdoğan Orion Akademi - Ders Kitapları

Türkiye'de Siyasetin Kişiselleşmesi ve Recep Tayip Erdoğan

Siyasetin kişiselleşmesi,siyasal alanın kişisel özellikler çerçevesinde şekillendırıldiğı bir süreç olarak değedendinlebilir.Tarihsel süreç içerisinde toplumsal yapı ve kurumlarda meydana gelen değişimler siyasal alandaki işleyişi dönüştürmüştür.Postmodernizm, küreselleşme yenilikler ve medya bu dönüşüm sürecinin temel öğeleridir.Küreselleşme toplumsal atomizyasyon sürecini başlatmış ve toplumsal yaşamda bireyselleşmeye neden olmuştur.Toplumsal yaşamda meydana gelen bireyselleşme ise siyasetin kişiselleşmesine yol açmıştır.siyasetin kişiseleşmesi ideoloji,siyasi partiler ve politikalaryerine lider odaklı bir anlayışı hakim kılmaktadır.Siyasetin doğası gereği siyasi liderlerin siyasal alanda varlıklarını hissetirmeleri olağan görülmekle birlikte, tüm siyasal alanın bir liderin şahsında kişi...

51,84 TL60,00 TL
İndirimli
Soğuk Savaş Dönemi Türk Basını Literatürk Academia

Soğuk Savaş Dönemi Türk Basını

Hürriyet Gazetesi Örneği2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle dünya siyasetinde yeni bir dönem başlamıştır. Savaşın bitimine kadar tek partili bir yönetim anlayışıyla idare edilen Türkiye, 1946 yılında çok partili siyasal yaşama geçmiştir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından dünya iki kutba bölünmüştür. Batı Bloku’nun lideri Amerika Birleşik Devletleri olurken Doğu Bloku’nun lideri Sovyetler Birliği olmuştur. Türkiye’nin Batı Bloku’nda yer alması ABD ile yakınlaşmasını sağlamıştır. Türkiye 1990’lı yılların ortalarına kadar ağırlıklı olarak dış politikasını ABD’ye göre şekillendirmiştir. Bu politika çoğunlukla Sovyetler Birliği’nin tepkisini çekmiştir. Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de komünizmi yerleştirmek istediğini öne süren ABD, Türkiye’yi askerî ve ekonomik olarak k...

60,48 TL70,00 TL
İndirimli
Oyun Teorisi Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar

Oyun Teorisi

Oyun teorisi, yönetsel amaçlar doğrultusunda stratejik kararların analizini konu alan ve stratejik yönetimi destekleyen kapsamlı bir analiz ve modelleme aracıdır. Bu kitapla karar alıcılar, özellikle stratejik analiz ve strateji oluşturma aşamalarında oyun teorisinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Ülkemizde birçok üniversitede ders kitabı olarak tavsiye edilen bu kitap, gerek oyun teorisi dersi alan öğrenciler gerekse oyun teorisine ilgi duyan her kesimden okuyucu için bir ilk başvuru kaynağı olma niteliğine sahiptir.Farklı disiplinlerde uygulanan oyun teorisini, geniş konu yelpazesiyle tanıtmayı amaçlayan kitabın yazımında üç temel ilke gözetilmiştir. Bu ilkeler geniş kapsam, sade anlatım ve örnek zenginliğidir. Kitabın içeriği, 100’den fazla oyun teorisi...

41,31 TL45,00 TL
İndirimli
Bill Gates Melek Mi Şeytan Mı? Viking Kitap

Bill Gates Melek Mi Şeytan Mı?

Bill Gates, hastalıklarla mücadele etmek, Dünya'daki gıda kıtlığını çözmek ve yoksulluğu azaltmak için uğraşan iyi huylu ve hayırsever bir Melek mi?Bugün dünyada 6,8 milyar insan var. Şimdi yeni aşılar, sağlık hizmetleri, üreme sağlığı hizmetleri üzerinde gerçekten harika bir iş çıkarırsak, bunu belki de yüzde 10 ila 15 oranında düşürürüz. Diyen bir Şeytan mı?Aile planlaması, doğum kontrol araçları, kısırlaştırma ve “nüfus kontrolü” örtüsü altında öjenik programını ilerletmek üzere kurulmuş Nüfus Konseyi’ne başkanlık eden Bill Gates;hCG hormonu içeren doğurganlığı düzenleyici tetanoz aşısı ile “Başta Türkiye olmak üzere Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Nijerya, Meksika, Endonezya, Brezilya, Filipinler, Tayland, Mısır, Etiyopya ve Kolombiya’yı neden hedef aldı?Yine;-Afrikalı çocuklar laborat...

32,40 TL50,00 TL
Toplam: 9434