0
Sepetim
Filtreleme
0
Sepetim
Siparişlerim
Tüm alışverişlerinizde tohumlu kalem hediye!
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Petrol Fırtınası Seti (2 Kitap)

Petrol Fırtınası Seti (2 Kitap)

Raif Karadağ, dünya petrollerinin şifrelerini otuz yıl süren titiz araştırmalarıyla ortaya koymuş hatta petrol için insafsızca kan akıtan emperyalist bazı ülkelerin gizli planlarını Türkiye’de dönemin cumhurbaşkanına ülke menfaatleri açısından sunmak istemişti. Hazırladığı bu raporda Türkiye’nin elindeki milli servet petrolleri hakkında da oldukça gizli bir takım bulgulara ulaştığı biliniyordu. Ancak; hazırladığı raporu, dönemin cumhurbaşkanına sunmak için Ankara’ya gittiğinde bir gece öncesinde, son derece sıhhatli bir şekilde kaldığı otel odasında esrarengiz bir şekilde ölü olarak bulundu… Musul Meselesi (2. KİTAP) Osmanlı İmparatorluğunun kesin tasfiyesinin yapıldığı yer İsviçre’nin Lozan şehridir. Türkiye Lozan’da, sadece bir imparatorluğu ve ona bağlı müesseseleri değil, Türklükleri a...

42,12 TL65,00 TL
İndirimli
Siyaset Okuryazarlığı

Siyaset Okuryazarlığı

Siyaset okuryazarlığı, aynı cümle içindeki iki soruya cevap arar: Yöneten birey olmak ve okullarda siyaset eğitimi mümkün mü? Siyasete ilişkin açıklayıcı ve sade bir girişten sonra; literatürün yoklandığı, siyasetin gündelik dildeki kullanımlarının tartışıldığı ve algı ile izlenimlerin ortaya konduğu bir siyaset okuryazarlığı tanımlanıyor. Siyaset okuryazarlığın başlıca becerileri olarak sunulan siyasi biliş, yönetime katılım, kamusal tartışmalara girme ve dünya sorunlarına duyarlılık geliştirme açıklanıyor. Yazar tutkuyla, her bireyin siyasi sürece dahil olarak kendi hayatlarındaki kayıtsızlığa karşı bir duyarlılık geliştirme çağrısında bulunuyor. Dahası, siyaset eğitiminin korkmadan okullara taşınarak bunun eğitim basamaklarında nasıl başlayabileceğini/olabileceğini, kısacası siyasetin p...

19,66 TL28,00 TL
İndirimli
İttihat Terakki ve Kara Kemal

İttihat Terakki ve Kara Kemal

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adıyla kurulan ve daha sonra adını İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştiren, bu yapı, birçok çalışmaya konu olmuş ve araştırıldıkça kendisine ilişkin yeni bulgulara ulaşılmıştır. Osmanlının son dönemine damga vuran bu teşkilatın her ne kadar sevenleri olsa da; kendisinden nefret edenleri de vardır. Cemiyetin iyi yönleri olarak değerlendireceğimiz unsurlara baktığımızda; İttihat ve Terakki’nin, Milli Mücadele’nin temellerini attığını ve bu mücadeleye gerek insan gerek silah sağlamak için canını ortaya koyan bir cemiyet olduğunu söylememiz mümkündür. Yanı sıra Mustafa Kemal’in de bu örgütün bir parçası olduğunu unutmamamız gerekir. Fransız düşünür ve devlet adamı Alexis de Tocqueville; “Kötü bir hükümet için en tehlikeli an kendini ıslaha kalktığı andır.” diyer...

27,52 TL49,00 TL
İndirimli
Komitacılar ve Suikastler

Komitacılar ve Suikastler

Ülkemizde Komitacılık, 1800’lü yılların sonunda başlamış ve günümüze kadar devam etmişti. Halkımızın neden bu failler bulunmuyor, ya da bunların suçları asılmayı gerektirir mi idi, sorularının yanıtlarında hep göz korkutma sistemini kullanan komitacıların işidir. İstiklal Mahkemesi kararlarının etkisi 1946 yılına kadar sürmüştür. İsmet Bey’in zorunlu olarak aldığı çok partili hayata geçişi ile 1950 yılında halk gerçek demokrasiye kavuşmuştur. Her ne kadar, Atatürk, bu süreci kısaltmaya çalışsa ve Ali Fethi (Okyar) Bey’i bu konuda görevlendirse de, Ali Fethi Bey, akıllı bir adamdı ve adı İstiklal Mahkemesi olmasa da başka bir mahkeme ile 1926 kararlarının etkisinin sürdüğünü görmüştü.1948’de Sabahattin Ali tam bir komitacı işi idi. 1950 yılında yapılan seçimler ile verilen bu mahkeme kararl...

20,78 TL37,00 TL
İndirimli
Konya Basınının Örgütlenme Serencamı

Konya Basınının Örgütlenme Serencamı

160 yılı aşan basın geçmişine sahip Konya’da bir basın örgütünün kurulması, ancak 1950 yılında gerçekleşebilmiştir. Konya’da gazetecilerin örgütlenmesinin bu kadar gecikmesinin sebebi, gazete çalışanlarının çoğunluğunu eli kalem tutan idealist kamu çalışanları ile serbest meslek sahiplerinin oluşturması olmalıdır. Konya’da profesyonel gazetecilerin sayılarının artması ve diğer şehirlerde gazeteciler cemiyetlerinin kurulmaya başlaması, camianın bir dernek çatısı altında toplanması fikrini teşvik etmiş ve süreç ilk meslek örgütü Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin 1 Ağustos 1950 tarihinde kurulmasıyla sonuçlanmıştır.KGC, çeşitli nedenlerle bazı dönemlerde bölünmelerle karşılaşmış, yeni örgütler kurulmuştur. Bu örgütler, siyasi yapının ve diğer koşulların değişmesiyle de sessizce faaliyetlerine so...

38,88 TL48,00 TL
İndirimli
Kozmik Derkenar

Kozmik Derkenar

Bu eser esasen Gürsel Dönmez’in Kozmik Mesele -Devlet ve İstihbarat Metodolojisine Giriş- isimli, devlet felsefesi ve istihbarat üzerine yazılmış önemli eserini okurken alınan notlardan oluşuyor.Gerek Kozmik Derkenâr gerekse Kozmik Mesele, modernist ve insanlık düşmanı bir dünya görüşü karşısında inşâ edilmesi mecbûriyet kesbetmiş olan “Devlet Felsefesi”nin ve “Dünya Görüşü”nün nasıl inşâ edilmesi gerektiği sorusuna verilmiş metodolojik bir cevap olarak telâkkî edilmelidir.

28,08 TL40,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Bir Aşiret Monografisi

Bir Aşiret Monografisi

Aşiret olgusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin toplumsal yapısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Üretim ilişkilerinin değişmesi ve kitle iletişim ve ulaşım araçları ile eğitimin yaygınlaşması bu yapının öneminden çok şey kaybetmesine sebep olmakla beraber hala toplumsal yapının önemli bir enstrümanı olma özelliği taşımaktadır.Bir Aşiret Monografisi çalışması Mardin'de önemli bir aşiret olan Kikan Aşireti'ni tarihsel, ekonomik, sosyal ve siyasal bütün yönleriyle ele almakta, ayrıca aşiret düzeninde ortaya çıkan çözülmenin arkasındaki dinamikleri irdelemektedir. Bu yönüyle bu çalışma, sosyolojisi ve antropolojiye ilgi duyanlara zengin bir materyal sunmaktadır.

19,87 TL23,00 TL
İndirimli
Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü

1. Uyuşmazlığın tanımı ve türleri2. Uyuşmazlıkların analizine ışık tutan teorik yaklaşımlar3. Uyuşmazlıkların çözüm paradigmaları4. Sonuç ve genel değerlendirme

37,15 TL43,00 TL
İndirimli
Avrupa Birliği Siyasi Bir Cüce, Askeri Bir Solucan Mı?

Avrupa Birliği Siyasi Bir Cüce, Askeri Bir Solucan Mı?

Sözün özü her doktora tezi gibi yazımı çok zor bir tez oldu ama en nihayetinde Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda 18 Ekim 2004 tarihinde tezimi savundum. Başta Danışman Hocalarım olmak üzere jüride yer alan tüm Hocalarımın teşvik ve onaylarıyla da 2005 Şubat'mda "Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nm Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri" başlıklı kitabı, doktora tezimin geliştirilmiş hali olarak yayımladım.Doktora tezinin kitap olarak yayımlanmasındaki ana amacımız literatüre katkıda bulunmaktı zira o dönem itibarıyla konu üzerine Türkçe yayımlanmış hiçbir kitap yoktu. Bugün ise tespit edebildiğim kadarıyla Türkçe literatürde bu sayı 7-8'i bulmuş durumda. Ayrıca Türkiye ile AB ilişkilerini siyasi ve ekonomik boyutta ele alan bir çok çalışm...

42,34 TL49,00 TL
İndirimli
Siyasal İdealler

Siyasal İdealler

Siyasal idealler, kişisel hayat idealleri üzerine kurulmalıdır. Siyasetin amacı kişilerin hayatlarını olabildiği kadar iyiye götürmek olmalıdır. Politikacıların, dünyayı oluşturan çeşitli erkek, kadın ve çocuklar dışında ve üstünde düşünecekleri başka hiçbir şey yoktur. Siyaset sorunu, insan ilişkilerini herkesin hayatı süresince, mümkün olduğu kadar iyiye sahip olacak biçimde düzenlemekten başka bir şey değildir. Bu sorun da kişisel hayatta en iyinin ne olduğunu düşünmeye zorlar bizi. İlk olarak, bütün insanların benzer olmalarını istemeyiz. Erkek ve kadınların aşağı yukarı birbirlerinin benzeri olacağı bir örneği ortaya koymak istemeyiz. Bu, ancak sabırsız bir yöneticinin ideali olabilir. Kötü bir öğretmen kendi düşüncesini zorla kabul ettirmeyi ve kesin olmayan bir konuda, hepsinin aynı...

8,42 TL15,00 TL
İndirimli
Tanzimat’tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi 1839-2014

Tanzimat’tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi 1839-2014

Toplumsal sınıfların öldüğünün genel kabul gördüğü 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye işçi sınıfı tarihi araştırmalarında niceliksel ve niteliksel bir uyanış yaşanıyor. Hatta 2000’li yıllarda bu alanda bir bahar yaşıyoruz, zira neoliberal iktisadi ve siyasal sistem içinde yetişmiş genç kuşak tarihçiler içinden emek tarihiyle ilgilenen çok sayıda genç tarihçi çıktı. Küresel kapitalist sistem kendi karşıtı toplumsal hareketleri yaratırken yeni bir kuşak da ezilenlerin ve sıradan insanın geçmişine daha fazla ilgi duymaya başlıyordu. Elinizde tuttuğunuz kitap, Tanzimat’tan günümüze modern Türkiye tarihinin farklı dönemleri üzerine bu yeni kuşak çalışmalardan bir seçme sunuyor. Okuyucu bu kitap ile hem Türkiye işçi sınıfı tarihinin farklı dönemleri üzerine eski bilgilerini tazelemek ve sorgulam...

42,12 TL60,00 TL
İndirimli
Osmanlı’dan Günümüze Darbeler

Osmanlı’dan Günümüze Darbeler

Sadece çok partili demokrasi hayatımız değil, uzun imparatorluk geçmişimiz de darbe ve darbe girişimleriyle darp edilmiş durumda. Öte yandan, en son 15 Temmuz teşebbüsünün gösterdiği gibi, darbeler defterinin kapandığını söylemek de mümkün değil. Siyaset kültürümüzün yapısal arazlarının başında gelen bu müdahale geleneği, demokrasimizin kurumlaşmasına, sivil politik alanine yerleşik hale gelmesine ve gelişmesine engel olduğu gibi, maalesef geride insan hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığı bir miras da bıraktı.Toplumsal Tarih dergisinin özel sayısından yola çıkılarak hazırlanan bu derleme, yeni eklemelerle Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşanan darbve ve darbe girişimlerinin ortak ve farklı özelliklerini masaya yatırırken, karikatürlerden şarkılara, darbelerin toplumsal ve popüler yans...

42,12 TL60,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Türkiye'ye Yönelik Terör Odakları

Türkiye'ye Yönelik Terör Odakları

Özellikle 1950li yıllardan sonra soğuk savaşın bir tarafı olan Türkiye 1970li yıllar boyunca Sovyetler ve Ortodoks ittifakı tarafından desteklenen sol örgütlerce kıskaca alınmış; 1980li yıllardan sonra Sovyetlerin dağılma sürecine girmesiyle, Türkiyeye yönelik terör odaklarının destekçileri de değişmiştir. Kimi ülkeler, Türkiyeyi kontrol edebilmek ve büyümesini önlemek için yüzünü Avrupaya çevirtip, sırtını dönüp unuttuğu Asya ve Orta Doğuda yeni yapılanmalar kurarken, kimileri de Orta Doğunun en önemli su kaynaklarının bulunduğu Güneydoğu bölgesinde terörü yeniden yeşermiştir. Ermeniler ve Kürtlerin aynı bölgede terörizme edilmesi, dünya şartlarına göre nöbet değişiminde bulunmaları, birinin zayıfladığı dönemde bir diğerinin zayıfladığı dönemde bir diğerinin gündeme sokulması hiç de tesad...

18,90 TL25,00 TL
İndirimli
Militana Notlar

Militana Notlar

"Bakunin, “Yok edici düşünce, aynı zamanda yaratıcı düşüncedir” diyordu.İlk kez 1921'de “Bulletin Communist” tarafından yayınlanan bu çalışma, dikkatli bir biçimde çeşitli eklerletamamlanmıştır. Bir polis mekanizmasının incelenmesinin, politik formasyonu ne olursa olsun, işçi okuyucununkafasında yer etmesi muhtemel olan kuramsal ve pratik sorunlar, iki yeni denemede ele alınmıştır. Militan'a öğütler,bütün basitliğine karşın, yine de takibe,hafiyeliğe ve provokasyona karşı işçi savunmasının önemli kurallarınıvermesi bakımından yararsız değildir."İllegal çalışma koşullarında nasıl davranmalı?İllegal çalışmanın püf noktası nedir)Kitle içinde nasıl çalışılır?Polis takibinden nasıl sakınılır?Kitap bu sorulara cevap vermektedir. Militan(lar) a basit ama can alıcı öğütlerden ve notlardan oluşmuşt...

11,23 TL20,00 TL
İndirimli
Anarşizm Lafın Gelişi

Anarşizm Lafın Gelişi

David Graeber zamanının en önemli düşünürlerinden biri olmasının yanı sıra en etkililerinden de biriydi. Ayrıca, dünya genelinde etkin militanlık konusunda kanıtlanmış bir sicile sahip nadir entelektüellerden biriydi. Bu yüzden uluslararası sol üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir.Graeber; Borç, Bürokrasi ya da Tırışkadan İşler’deki yazılarıyla olduğu kadar, Amerikan akademisinden sürgününe yol açan Wall Street İşgal Hareketi’ndeki önemli katılımıyla da bizlere kapitalizmden sıyrılmanın -belki de- en güvenilir yolunu önermişti. […]Görüşmeciler Mehdi Belhaj Kacem ve Assia Turquier-Zauberman, Graeber'e yalnızca anarşinin tarihi hakkında değil, aynı zamanda anarşinin çağımızdaki önemi ve geleceği hakkında da sorular sordu. Sohbetleri ayrıca antropoloji ve anarşizm arasındaki bağları ve bu...

22,68 TL35,00 TL
İndirimli
Siyasi Partiler

Siyasi Partiler

Seçilmişlerin seçmenler, vekillerin vekâlet verenler, delegelerin delege edenler üzerinde egemenlik kurmasını sağlayan örgütün ta kendisidir. Örgütten bahsetmek, esasen oligarşiden bahsetmektir.”Siyasi partiler, sendikalar ve kooperatiflerin güç yapılarını analiz eden bu çalışmada Michels, tüm örgütlerin, hatta teoride eşitliğe ve demokrasiye bağlı olan tüm yapıların esasen küçük bir grubun hâkimiyetindeki oligarşiler olduğunu ifade eder. “Oligarşinin tunç kanunu” olarak adlandırdığı bu olgunun, herhangi bir demokratik örgüt içinde kaçınılmaz şekilde geliştiğini açıklar. Michels’in demokrasi ile sosyal örgütlenmelerin uyumsuzluğu üzerine kurduğu bu tezde, bu durum örgütlerin zayıflığından değil, liderliğin, kitlelerin ve siyasi mücadelenin doğasıyla şekillenen sosyal sistemin karmaşıklığın...

42,34 TL56,00 TL
İndirimli
Yüz'ümüz

Yüz'ümüz

Türkiye'de Süryanice ve Türkçe yayın yapan ilk gazete olma özelliğini taşıyan Sabro gazetesi, 2012 yılının Mart ayında Tuma Çelik ve bir grup arkadaşı tarafından, TürkiyeliSüryanilerin yaşadığı sorunları kamuoyuna anlatmak, taleplerini ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak, Süryanilerle diğer halklar arasında köprü görevi görmek için kuruldu. Demokratikleşme, azınlık hakları, geçmişle yüzleşme, temel insan hakları ve çoğulculuğun korunmasını merkez alan Sabro, Süryani halkının toplumsal ve kültürel hayatını yansıtmak, sorunlarının görünür ve çözüm yollarını tartışılır olmasını hedefliyor. Türkiye ve dünya meselelerine de sayfalarını açıyor.

42,12 TL60,00 TL
İndirimli
Siyasal İletişimciler Diyor Ki

Siyasal İletişimciler Diyor Ki

Yapay Zekâ ve Siyasal İletişimFiliz Tiryakioğlu - Mahmut ErcanSiyasal İletişim Kapsamında Kamu DiplomasisiTuran AkkoyunMarkalar Politik Olabilir mi? Türkiye ve ABD’deki Politik Marka Aktivizmi Örnekleri Üzerinden Bir DeğerlendirmeAysel Çetinkaya - Z. Benan DondurucuSiyasi Liderler ve Medya Profesyonellerinin Gözünden Enerji Stratejilerinin Medyada TemsiliDilan Çiftçi - Sevinç EnginYeni Nesil Anma Pratikleri ve Lider Söylemi: Şafak NöbetiDilan Çiftçi Filiz SoyerBir Propaganda Aracı Olarak “Sokaklar”Mustafa Özgür SeçimSiyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyada Mizah: Urban-Cypriot ÖrneğiNuran ÖzeSosyal Medyanın Siyasal Gündemi Belirlemedeki Yönlendirici Etkisi: Sosyal Medya OkuryazarlığıHicabi Arslan - Aslıhan TopalKamu İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı: Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Baka...

60,75 TL75,00 TL
İndirimli
Abd’nin Afganistan Dosyası - Uluslararası Hukukun Sonu

Abd’nin Afganistan Dosyası - Uluslararası Hukukun Sonu

Afganlı esirleri işkence ile öldüren CIA ajanı David Passaro 80 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen, Federal Tutuklu Bürosu’nun elektronik Mahkum Konum Belirleyici arama sistemine girildiğinde salıverildiği görülüyor. Passaro nerede? Kaçırıldıysa kim kaçırdı?ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52 bombardıman uçakları Afganistan’da hedeflenen bölgelere yüzlerce CBU-87 tipi salkım bombası attı. Bu bombalardan her birinin içinde 202’şer adet ‘cyclotol’ türü patlayıcı ve zirkonyumlu savaş başlığı olan BLU-97/B tipi iç mühimmat vardı. Bu korkunç silahların tüm savaş kurallarının hiçe sayılarak kullanılmasına kim, nasıl izin verdi?Adalet Bakanı Yardımcısı Jay Bybee tarafından yazılan ünlü işkence memorandumuna göre, acımasız, insanlık dışı ve aşağılayıcı davranışlar artık ‘işkence’den sayılmayacak...

20,09 TL30,00 TL
İndirimli
Cemaatten Örgüte Dönüşüm: Gülen Hareketi'nin Analizi

Cemaatten Örgüte Dönüşüm: Gülen Hareketi'nin Analizi

Cemaatten Örgüte Dönüşüm: Gülen Hareketi'nin Analizi

36,45 TL45,00 TL
İndirimli
Sekülerleşme ve Dindarlık Bağlamında Kürt Milliyetçiliği

Sekülerleşme ve Dindarlık Bağlamında Kürt Milliyetçiliği

“Sekülerleşmiş Kürtler mi daha milliyetçi, yoksa dindar Kürtler mi? Sol-seküler Kürt siyasi hareketinin popülerlik kazanması Kürt milliyetçiliğinde bir artış anlamına mı geliyor? Dindar Kürtler arasında da milliyetçilik artıyor mu?”Halime Kökce, Kürt etnik milliyetçiliği ve din-sekülerleşme ilişkisini, milliyetçilik, etnisite kavramlarını ve Kürt siyasi hareketinin tarihsel evrelerini incelediği bu çalışmasında saha analizleriyle sorulara ve sorunlara yaşayan cevaplar arıyor.

24,57 TL35,00 TL
İndirimli
Şişli'de Ülkücü Mücadele

Şişli'de Ülkücü Mücadele

Bilindiği üzere İstanbul, Şişli’de 12 Eylül öncesinde verilen ülkücü mücadele üzerine çalışmalar yapıyorum. Yaklaşık bir yıl önce bu çalışmayı üç kitap hâlinde toparladım. Ancak salgın nedeniyle baskı süreci uzadı. Tarihe not düşmek maksadıyla belgesel mahiyetinde bir çalışmam oldu. Genellikle o günleri yaşayan canlı şahitlerin hatıralarına yer verdim. Uzun süren bu alışmalarımı üç ayrı kitapta derledim.İlk kitap; “Şişli'de Ülkücü Mücadele”İkinci kitap; “Şişli'nin Serdar-ı Ekrem Şehidi Yusuf Bahri Genç”Üçüncü kitap; “Şişli'nin Ülkücü Şehitleri”Nihayet Şişli Siyasalın ülkücülerinden bir dostumuzun desteği ile birinci kitap olan “Şişli'de Ülkücü Mücadele” bu hafta baskıdan çıktı. Mali imkanlar elverdiği ölçüde diğer iki kitapta bastırılarak ilgililerin ve meraklıların takdirine sunulacaktır....

32,40 TL50,00 TL
İndirimli
Geçmişten Geleceğe Avrasya

Geçmişten Geleceğe Avrasya

Dünya nüfusunun yaklaşık %70’ini barındıran Avrasya; Avrupa ve Asya kıtalarından müteşekkil, büyük bir potansiyeli içinde barındıran coğrafi bir bölgedir. Von Humbolt, bu terimi 1849’da icat ettiğinde, Avrasya’yı bir “siyasi coğrafya” ekseninde tanımlamıştır ve bu terimin bağlamında Asya ile Avrupa’yı yaklaştırma perspektifi bulunmaktadır. Kadim felsefelerin, kültürlerin ve dinlerin anavatanı olan bu coğrafya, dünya tarihi ve politikasında jeostratejik bir rol oynamıştır. Dahası Avrasya, gelecekte küresel başat politikaları etkileme potansiyeline sahiptir.Elinizdeki bu kitap, Avrasya’yı odaklayan veya bir yönüyle bu coğrafya ile ilişkili çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlayan bir çabanın ürünüdür. Bu kitap ile; tarihi, coğrafi, kültürel, sosyal, etnik, politik, stratejik ve ekolojik öze...

101,09 TL120,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Demokrasi Özleminden Demokrasi Arayışına - 27 Mayıs

Demokrasi Özleminden Demokrasi Arayışına - 27 Mayıs

27 Mayıs İhtilali sonrasında hem Türk halkı hem de dünya kamuoyu yapılan hareketin niteliği ve hedeflerini merak ediyordu. O nedenle 27 Mayıs’tan sonraki süreçte yapılan hareketi tanımlamak için harekete olumlu bakanlar genellikle “devrim”, “ihtilal”, “inkılâp”, kelimelerini kullanırken, kendisini tarafsız olarak tanımlayanlar “müdahale”, kendilerini 27 Mayıs’ın mağdurları olarak görenler ide “darbe, fiili durum ve hükümet darbesi” gibi sözcükleri kullanıyorlardı. 27 Mayıs’tan sonra öne çıkan iki kişi dikkat çekiciydi. Bunlardan biri Orgeneral Cemal Gürsel, diğeri de Kurmay Albay Alparslan Türkeş’ti. 27 Mayıs sabahı radyodan yaptığı duyuru ile Alparslan Türkeş, Türkiye’de demokrasinin buhran içinde bulunduğunu ve son gelişmeler nedeniyle kardeşkanının dökülmemesi için ordunun yönetimi ele ...

54,76 TL65,00 TL
Toplam: 9423