Destek İndirim -
Bu ay Ezoterizm Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
İndirimli
Nietzsche Pinhan Yayıncılık

Nietzsche

Bugün Nietzsche’yi en az Marx ve Hegel gibi 19. yüzyılın çığır açan düşünürleri kadar okumamızın birçok nedeni var. O bize tekrar tekrar dönerek kendi gündemimizle meşguliyetimize eşlik ediyor. Zaten bir düşünür ancak okunduğu çağın sorunlarında yankılanıyorsa kendini bize açar, o sorunları daha uygun bir bağlama yerleştirmemize olanak tanır. Soruları yeniden formüle etmemize yardımcı olur. Nietzsche bugün artık giderek karmaşıklaşmış sorunlar çokluğumuza o sert ama bir o kadar da isabetli oklarıyla vurmaya devam ediyor.

52,65 TL75,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Antik Yunan Hikayeleri Fa Yayınları

Antik Yunan Hikayeleri

Antik Yunan Hikayeleri kitabı, gençlerin ve mitoloji okumaya yeni başlayanların, fabl'ların ve dünya hazinesinin parçalarından bir kısmını öğrenmesi için yazılmıştır. Gerçekler, Herodotus, Thucydides, Xenophon ve Plutarch'ın anlattığı tarzda verilmiştir. Bu kitap, günümüzün kitaplarında ve filmlerinde popüler olan kahramanların, kötü adamların, tanrıların ve tanrıçaların arka planını keşfetmenizi sağlayacaktır. Karakterlerin adlarını, rollerini, sembollerini ve temel mitleri özetleyen bu kitap, karakter odaklı referans bir kitaptır.

28,08 TL40,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Evrenden Masallar Babek Yayınları

Evrenden Masallar

Tek sistemli gezegenlerde sular çekilir...Bir yerde ilişki yoksa orada üretim yoktur...Sonra evren sessizliğe bürünür tıpkı bir ölüye benzer ve bu sessizlik devam eder...Sadece boşlukta sistemler oluşurO sistemler boşlukta birbiriyle ilişkiye geçer ve tüm dengeler teraziye dönüşür.

25,70 TL34,00 TL
İndirimli
Filozof Yaşamlarının Satışı - Dirilen Ölüler veya Balıkçı (ciltli) İş Bankası Kültür Yayınları

Filozof Yaşamlarının Satışı - Dirilen Ölüler veya Balıkçı (ciltli)

Loukianos (120?-180?): MS 2. yüzyılda Marcus Aurelius döneminde yaşamıştır. Antikçağ’ın en ünlü retorik ve hiciv ustalarından biri olmasının yanı sıra komik diyalog türünde eserler de vermiştir. Loukianos’a atfedilen seksen iki eser günümüze ulaşmışsa da bazıları şüphelidir. Bu eserlerin en ünlüleri “Diyaloglar” başlığında toplanır. Bu kitapta yer alan Filozof Yaşamlarının Satışı ve Dirilen Ölüler veya Balıkçı diyalogları Loukianos’un üslubunu en iyi yansıtan “parodi” eserlerindendir. Filozof Yaşamlarının Satışı’nda Zeus’un filozof yaşamlarını Hermes’in çığırtkanlığında mezada çıkarması abartılı, komik bir üslupla konu edilir. Dirilen Ölüler veya Balıkçı eserindeyse, önceki eserinde hicvettiği filozofların davacı, kendisinin davalı, Felsefe’nin yargıç, Hakikat’in de avukat olduğu bir mahke...

45,36 TL60,00 TL
İndirimli
Filozof Yaşamlarının Satışı - Dirilen Ölüler veya Balıkçı İş Bankası Kültür Yayınları

Filozof Yaşamlarının Satışı - Dirilen Ölüler veya Balıkçı

Loukianos (120?-180?): MS 2. yüzyılda Marcus Aurelius döneminde yaşamıştır. Antikçağ’ın en ünlü retorik ve hiciv ustalarından biri olmasının yanı sıra komik diyalog türünde eserler de vermiştir. Loukianos’a atfedilen seksen iki eser günümüze ulaşmışsa da bazıları şüphelidir. Bu eserlerin en ünlüleri “Diyaloglar” başlığında toplanır. Bu kitapta yer alan Filozof Yaşamlarının Satışı ve Dirilen Ölüler veya Balıkçı diyalogları Loukianos’un üslubunu en iyi yansıtan “parodi” eserlerindendir. Filozof Yaşamlarının Satışı’nda Zeus’un filozof yaşamlarını Hermes’in çığırtkanlığında mezada çıkarması abartılı, komik bir üslupla konu edilir. Dirilen Ölüler veya Balıkçı eserindeyse, önceki eserinde hicvettiği filozofların davacı, kendisinin davalı, Felsefe’nin yargıç, Hakikat’in de avukat olduğu bir mahke...

10,58 TL14,00 TL
İndirimli
Çağımızın Meselesi Babil Kitap

Çağımızın Meselesi

“Çağımızın meselesi, aklı yaşamsallığa tabi kılmaktan, onu biyolojik şema içine yerleştirmekten, spontan olana teslim etmekten ibarettir. Çok değil birkaç yıl içinde, hayattan kültüre hizmet için herhangi bir rıza elde etme işi saçma görünecektir. Yeni çağın misyonu tam olarak bu ilişkiyi tersine çevirerek kültürün, aklın, sanatın ve etiğin hayata hizmet etmesi gerektiğini göstermektir. Dolayısıyla bizim tavrımız yeni bir ironiyi, sokratik ironinin tersyüz edilmiş bir biçimini işaret etmektedir. Sokrates spontan olana güvenmeyip onu rasyonel normlar üzerinden ele alırken, günümüz insanı da akla güvenmeyip Çağımızın Meselesi onu spontanlık normları üzerinden yargılamaktadır. Aklı reddetmez, ama onun mutlak egemenlik girişimlerini reddederek bu girişimlerle alay eder. Eski kafalı insanlara g...

25,92 TL30,00 TL
İndirimli
Anarşizm Doğu Batı Yayınları

Anarşizm

Anarşi ve anarşizm sözcükleri ve ifade ettikleri anlamlar geçmişte olduğu gibi bugün de bir ürkütücülüğe ve bir o kadar da çekiciliğe sahiptir. Öyle ki tarihsel gelişim süreci içerisinde anarşizm, pek çok kimsenin sakıncalı bularak söz konusu dahi etmekten çekindiği buna karşın pek çok kimsenin de sesini yükselterek ısrarla sahip çıktığı; muhaliflerine göre oldukça kışkırtıcı, aykırı, ütopik ve alışılmadık, taraftarlarına göre ise gayet doğal ve insani bir düşünceyi ifade eder. Bu farklı uç bakışlar, onun oldukça girift ve tartışmalı bir mesele etrafında şekillendiğini gösterir ki, bu da bireysel ve toplumsal özgürlük meselesidir. Anarşizm, Doğu ve Batı arasında daha derin tarihsel-düşünsel köklere sahip olmakla birlikte, en belirgin biçimde modern zamanlarda ortaya çıkarak yerleşik toplum...

109,35 TL135,00 TL
İndirimli
Akıl ve Erdem İnsan Yayınları

Akıl ve Erdem

Bir tarafta sağlam ve derin kökleri olan ve böylece dünyada bir var olma noktası (“merkezi”) bulunan, diğer tarafta açık ufuk perspektifiyle dünyaya bakan ve yeni imkânlara kapı aralayan bir özne olmak mümkün müdür? Bu soru, Akıl ve Erdem’in temel sorunsallarından birini oluşturuyor.Bir yanda dünyayla entegre olmak ve modernleşmek adına kendi varlığına sırtını dönmek, öte yanda kendi olmak adına her şeyi ötekileştirmek ve küçük milliyetçiliklere hapsolmak, Türk modernleşmesinin ürettiği sonuçlardan biri.Küreselleşme ve çoğul modernite çağında Türkiye bu yüklerinden kurtulmaya çabalıyor. Akıl ve Erdem modernitenin ve Aydınlanma’nın temel iddialarını sorgularken, bunların Türkiye tecrübesinde tekabül ettiği yeri tespit etmeye çalışıyor ve mevcut ikilemlerin yerine “biz ve onlar” gibi yeni di...

37,04 TL49,00 TL
İndirimli
Temsilci Adamlar: Yedi Öğreti Dorlion Yayınevi

Temsilci Adamlar: Yedi Öğreti

“O insanların nesneleri gerçek halleriyle görmek ve onların arasındaki bağları fark edebilmek için gözlerini açmaları yeterlidir ve bunu yaparken acı verici düzenlemeler yapmaları, hataların kaynaklarını dikkatle gözlemlemeleri gerekir. O insanların bize katkıları budur. Güzel bir insanın aklındaki resmi bizim gözlerimizin önüne sermesi onu yormaz ama bunun bize olan yararı ne muhteşemdir!”Temsilci Adamlar: Yedi Öğreti eserinde Ralph Waldo Emerson bizlere tarihten yedi dev figürün sahip oldukları kendilerine has zekâlarını ve hayata dair görüşlerini öğretiyor. Dünya’yı sonsuza dek değiştiren bu insanların zihinlerini analiz ederek bize paha biçilemez hayat dersleri sunuyor. Bunu yaparken bu insanların zayıf yönlerini de gözler önüne sererek tarihteki en etkili insanların bile herkes gibi h...

24,62 TL38,00 TL
İndirimli
Deleuze’ün Film Felsefesinin İzleri Küre Yayınları

Deleuze’ün Film Felsefesinin İzleri

Fransız filozof Gilles Deleuze yirminci yüzyılın en yenilikçi düşünürlerinden biridir. Cinema 1: The Movement-Image (1983) ve Cinema 2: The Time-Image (1985) adlı iki ciltlik eseri, yayınlandığı tarihten itibaren film ve felsefe alanındaki çalışmaları derinden etkilemiştir. Film, medya ve kültür konularına odaklanan araştırmacılar, Deleuze’ün düşüncesinin en etkin nasıl kullanılabileceği üzerine kafa yormayı sürdürmektedir.D. N. Rodowick editörlüğündeki bu kitap, Deleuze’ün sinema yazıları hakkında kaleme alınan eleştirel makalelerden oluşuyor. Yazarlar, Deleuze’ün film teorilerinin süregelen önemini ve bunların çağdaş görsel kültür incelemelerini hangi şekillerde etkilediğini sistematik bir biçimde ortaya koyuyor ve bu alan araştırmaları için yeni yönergeler sunuyor. Deleuze’ün film teori...

60,48 TL80,00 TL
İndirimli
Teaching Philosophy On The Eve Of The Twenty-first Century
Ön Siparişte
Türkiye Felsefe Kurumu

Teaching Philosophy On The Eve Of The Twenty-first Century

Bu kitap Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonu’nun (FISP) Felsefe Eğitimi Komitesinin çalışmalarının bir ürünüdür. Burada yayınlanan bildirilerin çoğu Komite üyeleri tarafından hazırlanmıştır; diğer bildirilerin yazarları ise bu Komite üyelerinin önerdiği kişilerdir. Katılımcılar Macaristan, İrlanda, İsrail. Japonya, Kore, Nijerya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’den gelmektedir.Yazarlar felsefe eğitimiyle ilgili dört ana soruyu/sorunu ele almaktadırlar:1. Felsefe ve Demokrasinin Değerleri; 2. Diğer Disiplinlere Felsefe Eğitimi; 3. Niçin Felsefe Öğretmeliyiz?; 4. Geniş Eğitim Programları İçinde Felsefenin Yeri.This volume, a joint publication of FISP and the Philosophical Society of Turkey, conveys a genuinely global perspective on the iss...

40,82 TL54,00 TL
Ön Siparişte
İndirimli
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe
Ön Siparişte
Türkiye Felsefe Kurumu

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe

Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe başlıklı bu çalışmada, ülkemizin "felsefe haritasının" ana çizgileri belirgin kılınmaya, "düşünce akrabalıkları" sınırlar ötesi bir anlayışla, somut örnekler yüksek lisans ve doktora tezleri kaynakçası ve felsefi metinler seçkisi- aracılığıyla gösterilmeye çalışılmaktadır.Cumhuriyetin bir "yurttaşlar" ve "kurumlar" bütünü olduğu saptamasından yola çıkılarak, özellikle üniversitelerde ve üniversite dışı ortamlarda gerçekleştirilen felsefe etkinlikleri, daha açık bir deyişle "felsefenin gündemi", tarihsel arka plânı da hesaba katılarak sergilenmektedir.

30,24 TL40,00 TL
Ön Siparişte
İndirimli
Narsisizm Kültürü Alfa Yayınları

Narsisizm Kültürü

Christopher Lasch Narsisizm Kültürü’nde, narsisizmi yalnızca bireysel bir hastalık olarak değil, aynı zamanda burjuva bir toplumsal salgın olarak tanımlaması çığır açtı. Analizleri Freudçu teoriye ve tarihsel olaylara dayanan Lasch’in Amerikan kültürüne koyduğu tanı, endişeli ve açgözlü narsisistik benliğin hayatın her alanına girmesiyle günümüzde daha da anlamlı hale gelmiştir. Lasch, 1960’larda doğan ve günümüzde de kullandığımız, muhafazakâr ve liberal tanımlamalarını masaya yatırıyor; bireyselliğin önlenemez yükselişini inceliyor. Narsisistik kişilik bozukluğundaki yükselişi ele alırken bunu iş hayatında, dinsel ve toplumsal anlam azalışıyla bağdaştırıyor. Narsisizm Kültürü, bireysel psikolojik meselelerin, miras aldığımız kolektif sorunların kültürel ve siyasal çözümleri üzerinde ne k...

39,69 TL49,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Transhümanizm ve Posthümanizm Eski Yeni Yayınları

Transhümanizm ve Posthümanizm

Bu kitabın amacı, 20. yüzyılın son yirmi yılında belirginleşmiş ve 21. yüzyılın ilk yirmi yılında tüm dünyada ilgi görmüş olan transhümanizm ve posthümanizm literatürlerinin birbirinden oldukça uzak görünen disiplinler açısından anlamlandırılmasıdır. Esas itibariyle teknolojideki gelişmelerin sağlık, mühendislik ve ile iletişim alanlarında daha yoğun bir etkiye sahip olmasının ardından 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başından itibaren neredeyse bütün insanların yaşamı teknolojiye bağımlı hale gelmiştir. 2000’li yıllarda önce internet ve ardından sosyal medyanın günlük yaşamda kayda değer bir yer edinmesi ve nihayet 2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve 2022 yılı arefesindeki şu zamanlarda hâlâ etkisini sürdüren Koronavirüs Pandemisinin içerisind...

72,90 TL90,00 TL
İndirimli
John Locke Kimdir? Fol Kitap

John Locke Kimdir?

İngiliz filozof Samuel Alexander’ın bu kitabı,John Locke’un hayatı ve felsefesine giriş yapmaktadır. Locke’un etik, siyaset ve din felsefesi yanında, bilgi teorisini sade ve anlaşılır bir dille sunmaktadır.Zihin boş bir levha mıdır? Birincil ve ikincil nitelikler ne anlama gelir? İyi ve kötünün, haz ve acı ile bağlantısı nedir? Sivil toplum, hükümet ve dinî kurumların sınırlarını nasıl çizmeliyiz? Vahyi akıl karşısında nasıl konumlandırmalıyız?Entelektüel bir biyografi niteliğinde olan bu kısa giriş, aynı zamanda Locke’un, Descartes, Berkeley, Hume ve Kant felsefeleriyle kesişim noktalarına da değinmektedir.

15,88 TL21,00 TL
İndirimli
Edward Said’le Yeniden Başlamak İthaki Yayınları

Edward Said’le Yeniden Başlamak

“...Dolayısıyla şu aynı zamanda bizim kritik sorumuzdur: Batı’nın sömürgeci zalimliklerini yöntemli bir biçimde ortaya koyarken “Doğululuğu” teolojik köken gibi mi üstleneceğiz yoksa seküler bir başlangıç noktası mı saptayacağız?”“Türkiye’de Said imajları Said gerçekliğini çoktan geride bırakmış ve kendi alanında bağımsız bir krallık kurmuştur. Manipülatif geleneksel otoriteler eliyle konunun kültür savaşının içine çekilmesi vaziyeti daha da kötüleştirmiştir. Uzun sözün kısası, Said’i yorumlamak hiçbir zaman saf yorum/kuram meselesi olmamıştır. Said’le yeniden başlamanın da Şark’tan ve Said’den çok ‘bizim -kendi- dünyamızla ilgisi vardır.’ Burası yeniden başlamak için uygun bir kalkış noktası.Said’le yeniden başlamak amacıyla; şarkiyatçılığa ek olarak, sürgün, entelektüel, müzik ve coğrafy...

62,21 TL80,00 TL
İndirimli
Bir Bakışta Felsefe Nova Kitap

Bir Bakışta Felsefe

Bir Bakışta Felsefe, tüm önemli felsefi bilgi ve düşünceyi bir ciltte bir araya getiriyor. Her sayfa, bilmeniz gereken en önemli gerçekleri bir bakışta konuya hâkim olabilemeniz için küçük parçalar halinde sunuyor.Descartes'tan Nozick'e, empirizmden devrime ve Pascal'ın bahsinden Kant'ın kategorik buyruğuna kadar her önemli kişi, keşif veya fikir kısa ve öz olarak dikkat çekici metin ve grafiklerle açıklanıyor.Bilgiye aç ve zamanı kısıtlı olanlar için mükemmel olan bu görsel odaklı koleksiyon, felsefeyi ilginç ve erişilebilir kılıyor. Bilmeniz gereken her şey –ve daha fazlası– tek bir ciltte toplandı.

93,31 TL120,00 TL
İndirimli
Bilgi Teorisi ve Mantık Fol Kitap

Bilgi Teorisi ve Mantık

Varlık, düşünce ve dil arasındaki bağlantıları ‘haritalandırmak’ felsefenin başlıca hedeflerinden biri olagelmiştir. Yirminci yüzyılın istikrarsız, yeniliklere ve değişimlere gebe düşünsel coğrafyasında böyle bir harita çıkarmanın öncelikle güvenilir ve istikrarlı düşünme araçlarına sahip olmaktan geçtiği düşüncesi, yüzyılın ilk yarısından itibaren mantık ve bilgi teorisinin felsefede öne çıkması ve rağbet görmesi için yeterli olmuştur.İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde on iki yıl (1936-1948) boyunca öğretim üyeliği yapmış Alman filozof Ernst von Aster’in 1941 ile 1945 yılları arasında sistematik felsefe dalında verdiği ders notlarının Macit Gökberk tarafından çevrilip kitaplaştırılmasıyla ortaya çıkmış bu eser, bilgi teorisi ve mantığın en temel kavramlarının bir dökümünü çıkarıyor. ...

28,73 TL38,00 TL
İndirimli
Suçlu Mu? Suçsuz Mu? Pinhan Yayıncılık

Suçlu Mu? Suçsuz Mu?

Önceki metinlerde farklı farklı mahlas isimlerle karşımıza çıkan Kierkegaard, bu kez Frater Taciturnus kişiliğiyle sahne alıyor; derin bir aşka tutulmuş ama bu tutkudan da kurtulmak zorunda hissediyor. Çektiği ıstırabı anlatmadan duramıyor, ve bu anlatı psikolojik bir deneye dönüşüyor.

56,16 TL80,00 TL
İndirimli
Halil Cibran Felsefe Seti (3 Kitap Takım) (Kopya) İndigo Kitap

Halil Cibran Felsefe Seti (3 Kitap Takım) (Kopya)

ErmişCibran’ın ilk kez 1923’te yayımlanan başyapıtı Ermiş, şairane bir üslupla kaleme alınmış felsefi, ruhani ve ilham verici denemeler bütünüdür. Ermiş, El Mustafa isimli bilge bir adamın yirmi altı bölümde anlattığı nasihatlerinden oluşur.El Mustafa, on iki yıl boyunca sürgün hayatı yaşadığı Orphalese Adası’ndan, onu anavatanına götürecek gemiye binmek üzeredir. Onu uğurlamak üzere etrafında toplanan ada sakinleri, El Mustafa’nın sevgi, çalışma, neşe ve keder, suç ve ceza, eğitim, dostluk, ibadet ve ölüm gibi son derece önemli kavramlar üzerine konuşmasını isterler. Bu konuşmalarda Orphalese halkı sorar, Ermiş ise cevap verir.Milyonlarca okura ulaşan Ermiş, günümüzde de en çok okunan kitaplardan biri olma özelliğini sürdürüyor.Ermiş'in BahçesiHalil Cibran’ın en sevilen eseri olan Ermiş’i...

16,85 TL24,00 TL
İndirimli
Nagualism Gece Kitaplığı

Nagualism

This is not owing to its lack of importance, since for two hundred years past, as I shall show, it has been recognized as a cult, no less powerful than mysterious, which united many and diverse tribes of Mexico and Central America into organized opposition against the government and the religion which had been introduced from Europe; whose members had acquired and were bound together by strange faculties and an occult learning, which placed them on a par with the famed thaumaturgists and theodidacts of the Old World; and which preserved even into our own days the thoughts and forms of a long suppressed ritual.In several previous publications I have referred briefly to this secret sodality and its aims,4-† and now believe it worth while to collect my scattered notes and present all that I h...

19,05 TL29,40 TL
İndirimli
The Philosophy Of Right Gece Kitaplığı

The Philosophy Of Right

According to the formal unphilosophic method of the sciences, definition is the first desideratum, as regards, at least, the external scientific form.The positive science of right, however, is little concerned with definition, since its special aim is to give what it is that is right, and also the particular phases of the laws. For this reason it has been said as a warning, Omnis definitio in jure civili periculosa; and in fact the more disconnected and contradictory the phases of a right are, the less possible is a definition of it. A definition should contain only universal features; but these forthwith bring to light contradictions, which in the case of law are injustice, in all their nakedness. Thus in Roman law, for instance, no definition of man was possible, because it excluded the ...

52,62 TL81,20 TL
İndirimli
Rhetoric Gece Kitaplığı

Rhetoric

There is an important distinction between two sorts of enthymemes that has been wholly overlooked by almost everybody – one that also subsists between the syllogisms treated of in dialectic. One sort of enthymeme really belongs to rhetoric, as one sort of syllogism really belongs to dialectic; but the other sort really belongs to other arts and faculties, whether to those we already exercise or to those we have not yet acquired.

29,03 TL44,80 TL
İndirimli
Retorik Sanatı The Kitap

Retorik Sanatı

Düşünce tarihinin en önemli filozoflarından biri olan Aristoteles’in yıllara meydan okuyan eseri Retorik Sanatı, Robert C. Bartlett’in açıklayıcı yorumu ve notlarıyla yeniden hazırlandı. Bartlett’in farklı anlatımlarının yer aldığı Aristoteles’in eseri Retorik Sanatı, The Kitap Yayınları etiketiyle Türkçeye çevrildi.İki bin yıldan daha uzun bir süredir Retorik Sanatı, retoriğin, yani ikna etme amaçlı konuşmanın teorisini, uygulamasını hatta iletişim fakültelerini şekillendiriyor. Bu çalışmada Aristoteles retoriğin ne olduğunu, türlerini, ikna yöntemini, biçemi, yani söyleyiş tarzını ve başarılı bir konuşmanın inceliklerini açıklıyor. Kitap boyunca Aristoteles, retoriğin bir sanat olduğunu ve politika için önem arz ettiğini savunsa da yanlış ellerde kullanıldığında insanları kandırma ve yan...

62,48 TL89,00 TL
Toplam: 2512