Destek İndirim -
Bu ay Ezoterizm Özel
0
Sepetim
Yazarlar
Kategoriler
Değerlendirme
Fiyat
Yayınevleri
Diller
Filtreleme

Kategoriler

Yayınevleri

Yazarlar

Fiyat

Diller

Değerlendirme

Sıralama
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Şeytan'ın Biyografisi Emin Yayınları

Şeytan'ın Biyografisi

Kapsamlı bir literatürün ürünü olarak gerçekleştirilen, genelde Dünya edebiyatına, özelde de Arap edebiyatına ilgi duyanların ilginç bulacağı ve edebiyat alanına katkı sağlayacak olan 'Şeytanın Biyografisi' başlıklı bu çalışmada, şeytan olgusu çok yönlü olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda önce şeytanın, kavram ve varlık olarak oluşum ve gelişim sürecine ışık tutmak üzere, mitoloji ve kutsal metinlerdeki yeri üzerinde durulmuştur. Devamla 'şeytan' sözcüğünün etimolojisi, hangi dile ait olduğu ve anlamları, şeytanın diğer isimleri ve izahları, fiziksel ve fonksiyonel mahiyeti, görülemezliği ve insan kılığına girebilmesi, evlenme ve üreme biçimi, yiyeceği, içeceği, yurdu ve barınakları, yer aldığı deyimler ve özdeyişler gibi hususlar detaylıca ele alınmıştır. Ayrıca Arap ve Dünya edebiyatında ...

21,87 TL27,00 TL
İndirimli
İqrar Peri Yayınları

İqrar

Ey evlat, kabem kandili kudret ezeli taçtı başımda. Sakın Fatiha'ya yer bırakma mezar taşımda. Hallacın turabı, Ene'l Hak diyenin talibiydim. Su da yüzen zerre-i üryandım. Ateş ile pişen, hava ile nefes, toprağa şadı secde olanım. Benim ilahlarım sayısızdır. Doğa benimdir, gafletine düşünce şaşkın beşeri, Xızır'a nişan su ve cümle tabiata hürmet edince insan oldum.İnsan-ı kamile, Rayber'e, Pir'e, ulu atam Muzır'a, şavkı Şems'e taptım. Şems'e nişan iki gözün arasını kıblem yaptım. Evlat, sultanı bana getiren ayağa da turab oldum.Katre iken umman-ı aşka düştüm. Bendeki Hak ile aşk demi içtim. Hakikat uğruna serimden geçtim. Kırklara İqrar'ı turabım bendimi aştım. Gözlerimin buğusunda sel olup coştum. Tanımam yeraltındaki cehennemin korkusunu, cennetin cazibesini. Zebaniler ve hurilerin yekün...

42,12 TL60,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Kehf Suresinde Madde ve Mana Mücadelesi Veciz Yayınları

Kehf Suresinde Madde ve Mana Mücadelesi

Kuranı Kerim’in 18. Sûresi olan Kehf’in Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi tarafından ele alındığı bu eser madde ve mana arasındaki ilişkiye açıklık getirmiştir. Kuranı Kerim muhtevası bakımından her döneme ve topluma muhtelif konularda önderliği ve sorunlara sunduğu çözümleriyle daima yol göstericidir. Kehf sûresi de içerisinde aktardığı kıssalarla insanlara hidayet kaynağı olmaktadır.Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi bu eserini yazarken hem kendi makalelerini hem de sûreden alınan kıssaları bir arada sunarak îman, madde ve mana hususlarında önemli misalleri ve tedbirleri açıklamaktadır.

18,14 TL24,00 TL
İndirimli
Evrendeki Mucize Damla Yayınevi

Evrendeki Mucize

Yazar bu kitabında sizi önce dış dünyaların, evrenin sonsuzluklarında gezdirecek, sonra iç dünyamızın bitmez derinliklerine götürecek. Ve siz, yazanla okuyanı aynı noktada seyredeceksiniz.

16,15 TL23,00 TL
İndirimli
Türkün Dili Kur’an Sözü Tiyo Yayınevi

Türkün Dili Kur’an Sözü

"Türkçeden İslam’a Giriş" serimizin ilk kitabı "Türkün Dili Kur’an Sözü", Türkçede yer alan Kur’an-ı Kerim kökenli kelimelerin gösterilmesi gayesiyle hazırlanmış bir incelemedir. Bu kitap ile Türkün dilinin Kur’an sözü olduğu gerçeği gösterilmiştir. Bu tetkikten sonra Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfleri dışarıda bırakarak Türkçeye Arapçadan geçmiş varsa eğer bir kelime bulmanın hayli müşkül bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Önsöz yerine İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özel’le yapılan, Kur’an Türkçe irtibatına ve Türkçenin mahiyetine dair uzun soluklu bir mülakat okuyacaksınız. Kitabın Arka Kapağında ise şu satırlar yazılıdır: "Türkçeden İslâm’a Giriş" fikrinin kapısını Türkçede yer alan Kur’an-ı Kerim kökenli kelimelerle açmış ya da aralamış olduğumuza inanıyoruz. Bu inceleme...

105,84 TL140,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Küfrün İhsanı Olmaz Tiyo Yayınevi

Küfrün İhsanı Olmaz

Tiyo Yayıncılığın on üçüncü kitabı "Küfrün İhsanı Olmaz" İsmet Özel'in "Desem Öldürürler, Demesem Öldüm" kitabı ile başlattığı serinin ikincisidir. Kitap soldan sağa Latin harfleri, sağdan sola Kur'an harfleri ile yazılmıştır ve bu sebeple iki kapaklıdır."Eğer biz mü'min isek; mü'min olan eğer bizler isek nereden belli olur bu? Bellilik anlamadadır. Mü'min olarak anlamışlar arasına katılmışızdır. Ne anladık? Kafirlerin en istemeyecekleri hadisenin, en çok karşılaşmaktan çekindikleri hâdisenin bizim ormanı fark etmemiz, bizim ormanı görmemiz olduğunu anladık.Türkiye'de Müslümanlıkmış gibi bilinen şeyin devlet tarafından milleti itaate icbar etmek, milleti İslam'la terörize etmek için tahkim edilmiş kalıplar olduğunu geç de olsa öğrenebildim. Gerçek Müslüman, hayatın ne demek olduğunu bildiğ...

45,36 TL60,00 TL
İndirimli
Siyer Soruları Endülüs Yayınları

Siyer Soruları

Ülkemizde Hz. Peygamber’in hayatına dair sorular ve bu soruların cevapları belli kalıplara oturmuş gibidir. Aynı sorulara aynı cevaplar, üzerinde neredeyse hiç düşünülmeden tekrar edilmektedir. Bu çalışmadan amacımız Siyer’e dair farklı konulardaki sorulara kendi cevaplarımızı paylaşmaktır. Buradaki cevaplarımızın sorgulanamaz ve gelecekte bizzat tarafımızdan değiştirilmeyecek metinler olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizmeliyiz. Doğrunun peşinde koştuğumuz sürece cevaplarımız değişecektir ve hatta belki de değişmelidir. Aksi halde bilgi değil, doğma üretiyoruz demektir ki, takdir edileceği üzere kimseye de kendi dogmalarımızı ilim diye sunma hakkımız yoktu.Hiçbirimiz Hz. Peygamber’i ve yaşadıklarını görmedik. Hatta görenlerin veya duyanların hiçbirinin yazdıklarını da doğrud...

21,17 TL28,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Dinde Devrim Devrimde Din Demos Yayınları

Dinde Devrim Devrimde Din

Yeryüzünün her yerinde olduğu gibi Anadolu coğrafyasında da egemenlerin vahşeti, yüzlerce katliam ve sürgünle sürdürülmüş ancak mazlumların isyanları durdurulamamıştır. 68 başkaldırısı ve 71 direnişiyle başlayan, 74-80 döneminin ardından 90’larda tekrar alevlenen devrimci mücadele; tarihe ve topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan her devrimciyi, hatalarına karşı acımasız ve derinlikli bir çözümleme üretmeye ve özeleştiri vererek kendini yenilemeye davet etmektedir. Toplumsal sorunların tarihsel derinliğinde yatan ana düğümleri çözmek ve yenilginin psikolojik ve ideolojik etkisini kırmak zorunlu bir görevdir. Bu amaçla, egemenlerin hileli yönlendirme ve güdümlemeleriyle, toplumsal gericiliğin tetikçisi ve tuzakçısı haline getirilen dini inançları; tüm önyargılardan, körü körüne bağlılık v...

49,14 TL70,00 TL
İndirimli
İslam’ın İlk Mareşali Hz. Muhammed Yeditepe Yayınevi

İslam’ın İlk Mareşali Hz. Muhammed

Hiçbir büyük adam boşuna yaşamaz. Dünya tarihi büyük adamların tarihinden başka bir şey değildir.Carlyle, On HeroesHz. Muhammed’in muharebelerindeki savaşların sayısı asla birkaç bini geçmez, ancak önem bakımından dünyanın en belirleyici savaşları içinde yer alır.Alfred Guiilaume, IslamBu kitapta Richard A. Gabriel Hz. Peygamber’in iyi bir komutan olarak başarılı bir şekilde tatbik ettiği, kararlılık, istişareye önem verme, taktik, istihbarat, strateji, yanlıştan dönme, doğru ve deneyimli komutan görevlendirme gibi askerî alandaki uygulamalarını yeni bir bakış açısıyla ortaya koymuştur. Diğer bir deyişle Allah’ın elçisinin bu sahada gerçekleştirdiklerini günümüzün siyasî ve askerî diline aktarmıştır. Bunları yaparken siyer ve megāzî kaynaklarında genellikle de bunlara dayalı yapılan çalışm...

44,55 TL55,00 TL
İndirimli
Oryantalizim ve Oryantalistler Beyan Yayınları

Oryantalizim ve Oryantalistler

Onyedinci asrın başlarından itibaren gelişmeye başlayan sömürgeciliğin temsilcileri İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Avusturya, Hollanda, İtalya, Almanya ve nihayet Rusya’nın belli başlı yükseköğretim kurumlarında, geçmişi yıllar öncesine uzanan birer şarkiyat bölümü vardır. Ayrıca bu devletlerin istisnasız hepsinde dışişleri bakanlığına veya sömürge işlerini yürüten kuruluşa bağlı bir Doğu Ülkeleri Dairesi mevcuttur. Buralarda çalışanların büyük çoğunluğu oryantalistlerden seçilegelmişlerdir. Batı idare sistemi içinde böyle kuruluşların olması elbette tesadüflerin ortaya çıkardığı bir sonuç değildir. Aksine belirli bir hedef ve gayenin sonucudur. Sadece bu bile şarkiyat çalışmalarının daha çok sömürgeciliğe zemin hazırlama hedefinin açık belgesidir. Zaman, oryantalistlere “sömürgecil...

18,14 TL24,00 TL
İndirimli
Peygamberliği ve Siyasetiyle Hz. Muhammed Destek

Peygamberliği ve Siyasetiyle Hz. Muhammed

Biz, Hz. Muhammed’in uygulamalarıyla beraber tarihi olayları takip ederek, İslam’ın bu olaylar içerisinde nasıl oluştuğunu göstermek niyetindeyiz. Bunu yapmakla şu faydaların sağlanacağını düşünüyoruz: • İslam’ın bir hayat dini olduğunu, hayatın gerçeklerine sırt çevirmediğini, tersine onların içine girerek onlara yön verdiğini görmek... • İslam’ın sırf nazari ve soyut fikri bir ideoloji olmayıp pratik ve ameli hayatta da rol oynamak, özellikle insanlar arasında adaleti gerçekleştirmek ve haksızlığı kaldırmak, eşitliği getirmek gibi amaçlar güttüğünü örnekleriyle ve Hz. Muhammed’in fiilleriyle beraber nasıl uygulandığını göstermek... • Hz. Muhammed’in, insanlar, toplumlar ve gruplar arasındaki menfaat, çarpışma ve çatışmaları, İslami açıdan nasıl çözüme kavuşturduğunu tarihi örnekleriyle g...

16,80 TL28,00 TL
İndirimli
Göktanrı’dan İslamiyet’e Halk Kitabevi

Göktanrı’dan İslamiyet’e

Uzun ve geniş coğrafyaya yayılan hâkimiyet süresince çok değişik kültür ve medeniyetlerle karşılaşan Türk milleti, kendi geleneksel değerlerini koruyarak, kültür alışverişinden çekinmemiştir. Farklı coğrafyalara göç ve iskan eğer güçlü bir nüfus akışı ile desteklenmişse Türkçe ve Türk kimliği korunmuş, Türk kültürü yaşatılmış, çağlardan çağlara aktarılmıştır.Başlangıçta geleneksel Türk dini olarak adlandırılan “Gök Tanrı” inancına mensup olan, kendilerine özgü bir “evren” ve “dünya” tasavvuru ve “yaratılış” inancı bulunan Türkler, kısmi veya genel ölçekte başka dinlere, inanç sistemlerine de girmişlerdir. Türkler üzerinde etkili olan dinler genellikle “evrensel” dinlerdir.Bu eserde Türklerin geleneksel din anlayışlarını ve etkileştikleri evrensel dinleri inceledikten sonra, İslamiyet’e gir...

17,82 TL30,00 TL
İndirimli
Kur’an Açısından Cin ve Şeytan Ozan Yayıncılık

Kur’an Açısından Cin ve Şeytan

İnsan şeytanları ne demek?Şeytan kimden korkar?Peygamberimiz cinleri gördü mü?“İki doğunun iki batının Rabbi” ne demek?Cinler Hz. Süleyman’a boyun eğdi mi?Galaksiler boş mu?Ateş mi toprak mı?Peygambere cinlerle büyü yapıldı mı?Cinler kayıp eşyaları bulur mu?İlk günahtan kim sorumlu?Cinler gaybı bilir mi?Cinlerle evlenilir mi?Bana büyü yapabilirler mi? Cin çarpar mı?Neden cinleri göremiyorum?Üç harfliler mi demem gerekiyor?Üç defa cin dersem yanıma gelirler mi?Bu kadar güçlüyseler neden çöplerde yaşıyorlar?Cin sofrasına basarsam cinler musallat mı olur?Karabasan var mı?Cin suresinde ne var?Cinler uzaylı mı?İnsanın içine cin kaçar mı?Cin çağırsak gelir mi?Şeytan melek miydi?Karabasan Nedir?Tüm bu ve buna benzer sorulara da yanıt aranan bu kitapta, Kuran ayetleri referans alınarak, bu gizemli...

23,17 TL33,00 TL
İndirimli
Kutsal Yazılar ve Dua GDK Yayınları

Kutsal Yazılar ve Dua

Kutsal Kitap bizlere duayı Tanrı ile konuşmak olarak öğretir; dua aynı zamanda Tanrı'ya bağımlı varlıklar olduğumuzu gösterir. Dua çiçeğe verilen su gibidir. Yani bize canlılık, esenlik ve zafer getirecektir. Günlük yaşamın tüm denenme ve saldırılarında bizleri güçlü kılacak tek silah Tanrı'nın Sözü'nü okuyup Dua etmektir. Bir Hristiyan yalnızca kiliseye gittiği zaman dua etmez; duanın günlük hayatının bir parçası olmasına dikkat eder. Tanrı halkının Rab ile baş başa vakit geçirmesine ve Tanrı'nın Sözleri üzerinde derin düşünmesine yardımcı olmak için hazırlanan bu kitapta, seçilen kısa bölümler ayet ezberlemek isteyenlere de bir kolaylık olacaktır. Bazılarımızın bölümleri kısa bulabileceği düşünülerek her gün için ayrıca bir Mezmur referans verilmiştir. Dua hayatınızı zenginleştirmede ve ...

21,06 TL30,00 TL
İndirimli
Serencamname Ya Da Hazine Kelamı Sitav Yayınevi

Serencamname Ya Da Hazine Kelamı

Alevi Kürt düşüncesinin Kaynakları Yarsan (Ehl-i Hak) inancı üzerina yazılmış bu eser uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış ve ilk defa orjinal metniyle Türkçe yayınlanmaktadır.Geçen Yüzyıldan Hawraman Bölgesinden kalan kitap ve el yazmalardan anlaşılıyor ki İslam’ın geldiği ilk dönemlerde bilgin ve aydınlar bakımından bu bölge diğer bölgelerden daha öndedir. Bu eser, o dönemin bilgin, aydın ve düşünürlerin fikir ve düşüncelerinin bariz bir örneğidir. Bu eser, Sultan Sahak (İsak) ve müritlerinin 8. Yüzyılda yazdıkları metinlerden oluşuyor. Bu metinler, ayet, dua, dini ve mesleki ayin ve ritüellerin yanı sıra kurban ve adaklar üzerine yazılan yazılardan oluşmaktadır. Bu metinler sözlü olarak korunmuş ve anlatıcılar tarafından nesilden nesile aktarılmıştır. Bu kelamlar Kürtçenin en eski ...

56,16 TL80,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Haşhaşiler Kapı Yayınları

Haşhaşiler

Suikast, İsmailî Haşhaşîlerin keşfi değildi; onların yaptığı, işin adını koymaktan ibaretti. Burası kesin olarak bilinmelidir ki, dinî bir davanın adanmış hizmetlileri olan Haşhaşîler, ellerinde hançerleriyle, parayı bastıran için adam kesen bir katil güruhundan ibaret sayılamazlar. Önlerine gerçek imamlığın tesisi gibi siyasî bir hedef koymuşlar ve ne müritleri ne de liderleri, başkalarının şahsî ihtiraslarına alet olmuşlardır. Nihaî hedefleri, Sünnî nizamın önünü kesip yok etmekti. Hasan Sabbah ve müritleri, hoşnutsuz yığınların içindeki belli belirsiz arzuları, başıbozuk inanışları ve dizginsiz öfkeyi yeniden şekillendirip yeni bir mecraya sokarak, bu hengâmeden bir ideoloji, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir uyum, disiplin ve maksatlı bir şiddet içeren bir örgütlenme çıkarmakta muvaff...

28,35 TL35,00 TL
İndirimli
Fıkhu'l Ekber Rabbani Yayınevi

Fıkhu'l Ekber

70,20 TL100,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
İmam Matüridi ve Mezhep Eleştirileri İz Yayıncılık

İmam Matüridi ve Mezhep Eleştirileri

İslâm düşünce tarihinde etkisi büyük olan İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik hakkındaki bilgilerimiz, yakın zamana kadar oldukça sınırlı idi. Ehl-i Sünnetinancını sistemleştiren ve geliştirdiği yapı içinde akıl ve insanın özgürlüğüne değer veren bu itikadî mezhebin ve kurucusunun yeterince tanınmaması ciddi bir eksikliktir. Bu eser, bu gerçekten hareketle, son zamanlarda kısmî de olsa artan ilmî araştırmalara katkı sağlamak ve önemine binaen konuyu yeniden gündeme getirmek amacıyla, konuyla ilgilenenlerin istifadesine sunulmuştur. Eser, İmam’ın hayatı ve görüşlerini genel okur için özet mahiyette anlatırken, kendisinin özellikle farklı mezheplerin görüş ve düşünceleri ile ilgili eleştirilerini daha etraflıca ele almaktadır.

25,70 TL34,00 TL
İndirimli
Atatürk’ün Kaleminden Yaratılış ve Din Yüzleşme Yayınları

Atatürk’ün Kaleminden Yaratılış ve Din

Atatürk’ün dinlere eleştirel bakışı en yakınları tarafından bile sansürlenip “sakıncalı alan” kabul edildi. Oysa Atatürk’ün düşünceleri bir zamanlar tarih kitaplarından özel mektuplara, meclis konuşmalarından gazetelere hatta yabancı yazarların kitaplarına kadar her yerde yazılıyor, konuşuluyor ve biliniyordu.“Atatürk’ün Kaleminden Yaratılış ve Din” adını verdiğimiz çalışmamızda yaratılış, dinler, Allah, Muhammed (as) ve İslam hakkında Atatürk’ün el yazılarını, gerçek düşüncelerini bulacaksınız. Bu bağlamda laikliğin nasıl anlaşıldığı ve anlatıldığı konusunu, Atatürk’ün tanrısal bir karaktere kimler tarafından ve nasıl dönüştürüldüğü de dikkatinize sunacağız.Ve göreceğiz ki, ülkemizde en zor şey Atatürk’ü Atatürk’ten öğrenmektir. Kitabımızdan ilginizi çekebilecek bazı başlıklar şunlardır:A...

36,50 TL52,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Kürtçe'de İslami İlimler Peywend

Kürtçe'de İslami İlimler

Yaşadıkları coğrafya, İslam nurunun çıktığı bölgeye yakın olması hasebiyle bu nurun aydınlığından faydalanan ilk milletlerden biri Kürtlerdir. İslam’ı yaymak için başlatılan fetih hareketleri ikinci halife Hz. Ömer döneminde Mezopotamya, Hakkâri, Diyaribekir, Serhat, Musul, Şehrezür, Bitlis, Erzurum, Elazığ, Malatya, Semsur gibi önemli şehir ve bölgelerde yaşayan Kürtler İslam’ı kabul edip ümmetin önemli bir unsuru haline geldiler. Kürtler, tarih boyunca İslam bilimine, siyasetine, kültürüne çok büyük katkılar sağladılar.Kürt âlimler din eğitiminin halkın tüm tabakaları arasında yaygınlaşması için Kur’an-ı Kerimin manalarını tercüme ettiler, tefsir, hadis, akaid, fıkıh, siyer, ahlak, tasavvuf, tecvit ve sair İslami ilimlere dair eserler yazdılar. Bu eserler başta Kürtlerin yaşadığı bölgele...

42,12 TL60,00 TL
İndirimli
Dinin İktidarı İktidarın Dini İletişim Yayınevi

Dinin İktidarı İktidarın Dini

“Din ve devletin ikiz kardeşler olması ne Kurânî bir tasvir ne de var olan gerçekliğin izahıdır. (...) Geçerliliğini ve kutsiyetini temel İslâmî kaynaklardan alan ideal devlet şekli olarak gösterilen hilafet de, aslında beşerî ve tarihsel bir müesseseden fazlası değildir. Ne temel İslâmî kaynaklar yeryüzünde tanrısal düzenin garantörü olarak hilafetten söz etmiş ne de din ile siyaset klasik İslâm yazınında sunulduğu kadar iç içe olmuştur. Siyasetin ... Müslümanların içtihadına terk edilmiş bir alan olduğu çok açıktır. Bu bakımdan, İslâm toplumlarında din-siyaset ya da din-iktidar ilişkisi, sadece teolojinin değil aynı zamanda ve hatta daha çok tarihin konusudur.”Bir din olarak İslâm ve onun temsilcisi konumundaki ulemanın siyasete yön verme çabası...

53,14 TL61,50 TL
İndirimli
Şevahidü’l-hak’dan Vehhabilere Cevaplar Fazilet Neşriyat

Şevahidü’l-hak’dan Vehhabilere Cevaplar

43,80 TL62,40 TL
İndirimli
Bir Sosyal Fenomen Olarak İslam’da Hac Olgusu DBY Yayınları

Bir Sosyal Fenomen Olarak İslam’da Hac Olgusu

Haccın İslam’ın öngördüğü ideal şahsiyet oluşumunda bireyin içinde bulunduğu kültürel ve toplumsal şartların etkisine yönelik yoğun anlamları çözümleyen tarafını dikkate almak gerekir. Hac bireyin toplumsal koşullar içinde varoluşunu ketleyen etkilerden kurtulmanın arayışıdır. Bu bakımdan haccın anlamına göre varoluşsal arayış içinde olmak metaforik anlamda zihinleri çölleştirmenin temel dayanağını oluşturur. Aksi planda zihin konforuna sahip olanın arayış içinde olması söz konusu değildir. Hac, arayışın ve kutsala yönelişin pratiği olarak toplumsal kurgulara atfedilen anlamlardan zihinsel bağın kopartılmasına vesile olmakla birlikte kişinin sarp yokuşunu aşarak Allah’a teslim olduğu yere işaret eder. İşte bir yanda ateşin yakmadığı İbrahim diğer tarafında bıçağın kesmediği İsmail ve bir b...

64,80 TL75,00 TL
İndirimli
Bir Müslüman Ekonomi ve Faiz’e Nasıl Bakmalı? Beyan Yayınları

Bir Müslüman Ekonomi ve Faiz’e Nasıl Bakmalı?

“Bir Müslüman Nasıl Bakmalı” serisindeki kitaplar, özellikle gençlerin samimi anlam arayışına belli konular ve meseleler etrafında bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanmıştır. Okuyucuları, İslami hassasiyetler üzerinden düşünmeye ve araştırmaya sevk etmek amacındadır. “Bir Müslüman bu konuya sadece bu şekilde bakmalıdır” şeklinde mutlakçı bir anlayıştan uzaktır.Bu amaçla yayınlanmış olan “Bir Müslüman Ekonomi ve Faiz’e Nasıl Bakmalı?” isimli bu kitapta, mevcut ekonomik sistem ve faiz konuları ele alınmaktadır. Özellikle faiz, kapitalist ekonominin adeta motoru veya kalbi konumundadır. Elinizdeki bu çalışma, ciltlerce kitabın konusu olabilecek bu iki konuya İslam’ın temel bakış açısını kısa ve bilgilendirici şekilde sunmayı amaçlamaktadır. Kitapta, her Müslümanın bilmesinde fayda olan tem...

19,66 TL26,00 TL
Toplam: 2966