Bu ay Kişisel Gelişim
0
Sepetim
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 2 Hermes Yayınları

Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 2

Tufan öncesi uygarlıkların ve Tufan öncesi inanç biçimi olan Ezoterizm öğretisinin, Tufan sonrasında yeni bir uygarlık başlatan topluluklara nasıl yansıdığı, ikinci cildin başlıca konusu olmuştur. Ansiklopedide ele alınan tüm kadim uygarlıklar ve bunların ortaya koyduğu inanç biçimleri büyük bir ağırlıkla Tufan öncesinden kök almakta ve Ezoterizm inancının izlerini taşımaktadırlar. Çalışmada, araştırmacıların birçoğunun açıklamakta zorlandıkları gizemlere, tufan öncesi bağlantılar sayesinde akılcı izahlar getirilmesi mümkün olmuştur. Örneğin Sümerlerin nereden geldikleri, kendi köklerini dayandırdıkları efsane ülke Dilmun’un neresi olduğu aksi ispatlanamayacak biçimde izah edilmiştir.Ancak tüm bu Tufan sonrası uygarlıkları, ateşten uzaklaşan kıvılcımların yok olmaları gibi, dayandıkları Bi...

98,28 TL140,00 TL
İndirimli
Resim Sanatında Ezoterik Göstergeler Üzerine Artografi İncelemesi Gece Akademi

Resim Sanatında Ezoterik Göstergeler Üzerine Artografi İncelemesi

Ezoterizm kavramının her alanda olduğu gibi resim sanatında da etkilerini öğrenmek önemlidir. Bu etkilerin bilinir ya da bilinmez yönlerinin anlaşılıyor olması için bu kavramın içerisinde barındırdığı alt kavramların açıklanması konunun iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda hazırlanan bu kitapta, ezoterizm çatısı altındaki alt kavramların açıklanması, bu kavramların resim sanatı ile ne derecede ilintili olduğunun araştırılması, son olarak da yazarın bu kavram ile ilişkisi, yapmış olduğu resimsel pratikler üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda bu kitabın ülkemizde pek üzerine düşülmeyen bu konunun anlaşılması için küçük bir adım olması umudunu taşıyoruz.

44,23 TL63,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi Hermes Yayınları

Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi

Kayıp İki Kıta Mu Ve Atlantis’Ten Maya, Uygur, Mısır Uygarlıklarına; Yahudilik’Ten, Hıristiyanlık Ve İslamiyet’E Uzanan Masonluk, İlluminati, Ezoterizm Ve Batınilik Üzerine Bir Araştırma.Tek tanrılı inancın kökleri nerededir?İlk tek tanrılı din inanırları kimlerdi?Günümüz semavi dinlerinin kökleri nerededir?İşte bu araştırma, insanlık tarihinin karanlıklarda kalmış dönemlerinden bu yana inanç sistemlerini derinden etkileyen bir öğretinin, Ezoterik inançların tarihi gelişim sürecinde ele alınmasından ibarettir.Tek tanrılı dinlerin doğumunun yanı sıra, akılcı düşünce sisteminin de bugüne ulaşmasını ve çağımızın Akıl Çağı olmasını sağlayan Ezoterik Öğretiler, tanrının korku değil sevgi olduğunu aklın önderliğindeki sezgi gücü ortaya koymaktadır. Günümüzün en büyük eksikliği, bu yüce sevginin ...

44,93 TL64,00 TL
İndirimli
Ezoterik ve Evrimsel Anlamda İnsan Mitra Yayınları

Ezoterik ve Evrimsel Anlamda İnsan

Bildiğiniz gibi Aydınlanma 1000 yıllık karanlığın ardından Avrupa’da 1400’lerde başlayan bir büyük süreç. 1789’da Fransız devrimi, ABD’nin kuruluşu, 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hep Aydınlanma’nın ürünleri. Ulusların olduğu kadar kişilerin de aydınlanması var, her insan yaşamının ya da varsa yaşamlarının bir bölümünde bu aydınlanmayı yaşamak durumunda ki, ilerleyebilsin.İşte ben de aydınlanmamı 40’lı yaşlardan itibaren yaşayanlardan biriyim. Her şeyden önce bir bilim insanıyım. Doğanın evrimini ve gücünü belki de en iyi anlayanlardan biriyim. Bir zaman sonra bilim ve felsefenin bir noktada buluştuğunu, buluşması gerektiğini fark ediyorsunuz.İlginç yanı kafanızda bu buluşma gerçekleştiğinde bunlar birbiriyle çelişmiyor, birbirinin içine geçiyor. O zaman yaşamın gerçekten farklı ve ...

24,57 TL35,00 TL
Stoktaki Son Ürün!
İndirimli
Kuran’ın Ezoterik Yorumu ve Hanif Din Hermes Yayınları

Kuran’ın Ezoterik Yorumu ve Hanif Din

Muhammed yeni bir din getirmemiştir. Var olan Hanif dini, İbrahim dinini reforme etmiştir. Hanif din ezoterik bir dindir. Ancak Muhammed’in düşmanları, Hanif dinin bu ezoterik özelliğini ortadan kaldırmak için sürekli çaba harcamaktadır.Kuran’a, Hanif dinin ezoterik bakış açısıyla bakmak ve çağa uygun yeni yorumlar getirmek, işte bu kitabın amacı budur.

24,57 TL35,00 TL
İndirimli
Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 1 Hermes Yayınları

Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 1

Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi, son güncel bulgular ve gelişmeler ışığında Bilim Paradigmalarının incelenmesiyle başlamakta, 19. ve 20. yüzyılın her alandaki Determinist yaklaşımlarının günümüzün Kuantumsal anlayışını açıklamada ne denli zayıf kaldığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda günümüz bilimsel bulguları ile felsefi algılarının ancak Kuantum Bilimi ve Felsefesinin ışığı altında anlaşılmalarının ve ortak paydada buluşmalarının mümkün olabileceğini savunmaktadır.Ezoterizm nedir? Ezoterik öğretinin ilk ortaya çıkış tarihi nedir ve hangi zaman dilimindedir? İlk Tek Tanrılı inanç gerçekten, iddia edildiği gibi Yahudilik midir? Yoksa ondan binlerce, on binlerce sene önce dahi dünya insanları Tek bir Tanrının varlığına mı inanmaktaydı? İnsanoğlunun uygarlığı sadece 10 bin yıllık mıdır, y...

98,28 TL140,00 TL
İndirimli
Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 3 Hermes Yayınları

Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 3

Üçüncü cildin konusu, Tek Tanrıcılığa yeni bir yaklaşım tarzı olan “Yaratıcı Tanrı” fikridir. Ezoterizmin Var Eden Tanrısı bırakılmış, yerine her şeyi yoktan var eden “Yaratıcı Tanrı” konulmuştur. Ancak Semavi Dinler olarak adlandırılan bu yeni dinlerin her üçü de başlangıçta ezoterik bir yapıya dayanmaktadır.Yahudiliğin kurucusu Musa bir Osiris rahibidir. Hıristiyanlığın kurucusu İsa bir Esseni’dir ve Müslümanlığın kurucusu Muhammed de bir Hanif Din inanırıdır. Her üçü de birer inisiyedir. Ancak her üç semavi dinin de akıbeti aynı olmuş, kuruluşlarından bir süre sonra ezoterizm ortadan kaldırılmaya ve egzoterizm hâkim kılınmaya çalışılmıştır. Üçüncü cilt, ezoterizm ile egzoterizm arasındaki mücadeleler tarihidir.Musa, İbrahim’in dini ile Atlantıs Osiris’in dinini uzlaştırmaya çalışmış, İs...

98,28 TL140,00 TL
İndirimli
Aşk ve Evliliğin Ezoterik Felsefesi Hermes Yayınları

Aşk ve Evliliğin Ezoterik Felsefesi

Ünlü ezoterist Dion Fortune’un bu yapıtı ortaya çıktığı zaman, hayati olduğu halde tabu olarak görülen bir konuda büyük yankılar yarattı. Dion Fortune, kadın ve erkek ilişkilerini mevcut psikolojik ve fizyolojik anlayışın ötesinde içsel olarak eril ve dişil, pozitif ve negatif güçlerin dengelenmesi olarak ele almaktadır. Bu iki kutup arasındaki ilişki kademe kademe en yüksek ruhsal bilinç düzeyine kadar varlığını sürdürür.İki zıt kutup olarak ele aldığı erillik ve dişilik hem erkekte hem de kadında mevcuttur. Erkeklerde dişil kutup pasif ve eril kutup aktiftir. Kadınlarda ise, eril kutup pasif ve dişil kutup aktiftir. Erkekler fiziksel ve zihinsel düzeyde pozitif ve egemendir. Kadınlar ise duygusal ve ruhsal düzeyde pozitif ve egemendir. Cinsellikte kadın ve erkek arasında bir enerji döngü...

21,06 TL30,00 TL
İndirimli
Aydınlanma Çağı - Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 4 Hermes Yayınları

Aydınlanma Çağı - Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 4

“Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi, ilk yayınlandığı günden bugüne, alana ilgi duyanlar için, önemli kaynaklardan bir tanesini teşkil etti. Eser etrafında gelişen tartışmalar, ezoterizm kavramını anlayışımızı zenginleştirdi. Bu alana düşünsel mesai vermeye gayret eden bir insan olarak, bunu çok önemli buluyorum. Zira ezoterizm, insanoğlunun hakikat arayışında kullandığı kadim bir yöntem ve biz bu yöntemin doğasını anladığımız; işlevini anlamlandırdığımız yani ezoterizmin felsefesini geliştirip zenginleştirdiğimiz nispette, insanlığın tekâmülüne katkıda bulunmuş oluruz. Bunu başarmak ise ancak ezoterizm tarihini doğru bilmek ve anlamakla mümkündür ki Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi buna dair bir başucu kitabı niteliğindedir.Kitabın bir önemli özelliği de, açıklamaya çalıştığı kültüre yakı...

98,28 TL140,00 TL
İndirimli
Ezoterik Tarot Destek

Ezoterik Tarot

Tarot kaderi okumaz, baştan yazar.Bu yüzden Tarot okuyucu değil, yazardır. "Tarot" yazısız bir kitaptır.Kadim öğretilerin hatta mitolojik yolculukların sembolik bir ifadesidir. Fal ya da kehanetten ibaret bir araç değildir. Batı ezoterizminin en önemli sembolik formlarından biridir.Bu kitap falla değil, sayısız olasılıkla dolu kaderleri okuyabilmeniz için lazım gelen alfabeyle tanıştıracak sizi.22+56 kart insana kim olduğunu anlaması yolunda ipucu verir. Hayatımız boyunca çeşitli deneyimlerden geçerek ilerleyişimiz gibi Tarot kartlarının içine girdikçe ve onları tanıdıkça kendimizle ilgili yeni keşiflere çıkarız.Bazen işyerinde sert kararlar alan bir "İmparator", bazen evimizde duygusal bir "İmparatoriçe" oluruz, zaman zaman bir yerlerde takılırız ve "Kader Çarkı"nın döngüsünden çıkamadığı...

36,29 TL48,00 TL
İndirimli
Ezoterik Edebiyat Destek

Ezoterik Edebiyat

"Dünyanın anlamını bilmeden dünyada yaşamak, büyük bir kütüphanede kitaplara dokunmadan dolaşmaya benzer." -Manly P. Hall Okültistlerden casuslara uzanan bilgi birikimi, James Bond romanlarındaki mistik emperyalizme hangi semboller ve kavramlar üzerinden dönüştü?Bedendeki tanrılardan gökyüzündeki havarilere, Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi’ne astrolojik veya astroteolojik bir yaklaşım mümkün mü?Sherlock Holmes’ün yaratıcısı Arthur Conan Doyle ile tüm zamanların en gizemli figürlerinden Aleister Crowley’nin yolları gizemli cemiyetlerde nasıl kesişti? Birbirlerini neden hiç sevmediler?Kont Drakula efsanesinin tarihi ve edebi yönlerini öğrendik. Peki Abdülhamid’le ve mason localarıyla ilgisi neydi?Star Wars evreninin, ezoterizm tarihiyle ve simgeleriyle kesişim kümelerinde hangi sürprizler gizl...

28,73 TL38,00 TL
İndirimli
Buda Ezoterik Öğretisi Sınır Ötesi Yayınları

Buda Ezoterik Öğretisi

Dünya üzerinde gelmiş geçmiş ezoterik öğretiler arasında Buda nın öğretisi nin çok farklı bir yere vardır.Son derece sade ve son derece açık bir dille çok köklü inisiyatik bir öğreti Buda vasıtasıyla insanlarla buluşturulmuştur. Bu öğretiden yararlanmak için Budist olmanız gerekmiyor. Bu öğretinin içindeki bilgileri yaşamınız içinde uygulamanız yeterlidir.Ve bu size büyük bir içsel enerji kazandıracak niteliktedir.Öğretinin son derece sade bir dili olması bu yolun çok kolay bir yol olduğunu size düşündürmesin. Uykudan uyanıklığa yani Nirvana'ya uzanan uzun ve zorlu bir yoldur. Zorludur çünki insanın kendisiyle olan mücadelesinin yoludur bu.. Ve insanın kendisiyle başa çıkmasından daha zor bişey yoktur.Buda'nın yolunu takip etmek için öncelikle nihai gerçekten uzaklaştıracak dogmatik fikirl...

27,38 TL39,00 TL
Stokta Yok
Ezoterik Yollar Mona Kitap

Ezoterik Yollar

Ezoterizm evrenseldir, aynı anda hem herkese hem de hiç kimseye aittir. Üyeleri her türlü inanç sisteminden gelebilir. Tüm ezoterik bilginin merkezinde iki düşüncenin bulunduğu söylenir. Bu düşüncelerin ilki, görünür dünyanın arkasında görünmez bir dünya olduğudur. Bu, geçici olarak gizlenmiş olan bir dünyadır. İkinci düşünceye göre, içimizde durağan şekilde mevcut olan insan kapasitemizi geliştirerek bu gizli dünyaya girmek mümkündür. Her ezoterik okul, farklı yollarla işte bu gizli dünyaya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk, mistik iç tecrübelerden, sanatsal ifadelerden ve felsefi kavramlardan geçen yollara sahiptir.Araştırmacı yazar Kubilay Akman, Kabala sistemi, Gül Haçlılar düzeni, Süleyman Tapınağı’nın gizemi, Teosofi anlayışı, Madam Blatvasky’nin dünyası, Aleister Crowley’nin...

32,40 TL40,00 TL

Stokta yok

Stokta Yok
Ezoterik Sözlük Omega

Ezoterik Sözlük

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, Ezoterik denince, akta, bu disipline ait olmayan, ama özellikle de geniş kitlelerden itinayla saklanan gizli bilimler ya da gizli öğretiler geliyor hala. Oysa böylesine bir gizlilik, birçok durumda gereksiz; çünkü dil ve ihtisas kavramları, bu konulara vakıf olmayan kişiler için tamamen yabancı.Üstelik medya çağında, kütüphane kapılarının herkese açık olduğu bir zaman diliminde, artık gizli bilimler veya gizli öğretilerden bahsetmek abesle İştigal olur. Ezoterik, bireyin kendini tanıması ya da bulması; başka bir deyişle kendini gerçekleştirme uğruna göze aldığı İç Derinliğe Giden Yol'dur. Ezoterik, her ne kadar geniş kitlelere yönelik görünse de, sonuç itibarıyla kişinin akıl, ruh ve bedenine ait bireysel bir meseledir. Bireysel bir serüvendir.

81,00 TL100,00 TL

Stokta yok

Stokta Yok
İmzalı
Ezoterik Astroloji
Destek

Ezoterik Astroloji

ASTROLOJİ, İNSANLIĞIN KADİM BİLGİSİNİN BİR PARÇASIDIR. Astrolojiye karşı duyulan merak gün geçtikçe daha da artıyor. Astroloji artık internet sütunlarının ya da görsel medyanın bir eğlence unsuru olmaktan çıkarak büyük kitleler tarafından ciddi bir "bilim" dalı olarak ele alınıp inceleniyor. Yakın zamana kadar "fal" küçümsemesiyle ötelenen astroloji artık seçkin bir disiplin olarak kabul ediliyor. Kökenine olan ilgi de giderek büyüyor. Astrolojinin kökenine baktığımızda bütün gözlem ve hesaplamaların dışında büyük bir ezoterik bilgi ile karşılaşıyoruz. Astroloji hakkında az da olsa bilgisi olanların, ezoterik astrolojiye kolay bir giriş yapmaları ve temel prensipleri öğrenmeleri amacıyla yazılan bu kitapta Oğuzhan Ceyhan sizi bilgi dolu bir geziye çıkartıyor.

21,17 TL28,00 TL

Stokta yok

Stokta Yok
Ezoterik Romanlar Seti (5 Kitap )
 
Destek

Ezoterik Romanlar Seti (5 Kitap )

95,70 TL174,00 TL

Stokta yok

Toplam: 16